XLVII Absolutoryjna Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 25 czerwca 2018 r.

Ostatnia sesja, czyli tragifarsa wyreżyserowana przez Wójta i zagrania przez popierających go radnych, którą można nazwać „Tekturowym Przewrotem” w obozie władzy. Dotychczasowy Przewodniczący Rady odwołany na 3,5 miesiąca przed wyborami. Na jego miejsce powołano ponownie Jana Franczyka, zaś Wójt uzyskał absolutorium przy 5 głosach przeciw – to najgorszy wynik w historii.

Miało być uroczyste udzielenie absolutorium Wójtowi, ale Wójt postanowił zepsuć swoje własne święto i urządził tragikomiczne igrzyska w obozie władzy odwołując swojego wieloletniego najbliższego współpracownika rękami radnych, którzy wcześniej go wybrali.

Symbolami ostatniej sesji będzie urna z pudełka kartonowego i tekturowy parawanik do głosowania – również z pudełka. Zemsta miała być słodka, ale pozostała gorycz i niesmak.

A jeszcze tak nie dawno było zupełnie inaczej. Rok temu  na sesji absolutoryjnej były kwiaty i pocałunki a w tym roku Przewodniczącego Rady przywitano wnioskiem o odwołanie.

Opozycyjni radni nazwali odwołanie na 3,5 miesiąca przed wyborami „totalnym cyrkiem politycznym” i „kompromitacją” i odmówili składania swojej kandydatury zarówno do komisji liczącej głosy jak i na stanowisko przewodniczącego.

Poniżej najważniejsze elementy ostatniej seji

Akt 1:  Odwołanie Franciszka Ziemianka z funkcji Przewodniczącego Rady.

Zaczęło się już w punkcie ustalenie porządku obrad. Radny Leszek Wiatr odczytał wniosek oraz nazwiska wszystkich radnych, którzy podpisali ten wniosek. Wytworzyła się pierwsza dyskusja na temat sensowności odwołania. Radnym z obozu władzy puszczały nerwy, przerywali wypowiedzi aż w końcu radny Leszek Wiatr złożył wniosek o zakończenie dyskusji. https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=73

Następnie po przyjęciu protokołu przystąpiono do procedury odwołania.
https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=2145

Samo odwołanie momentami przeradzało się w żenujący spektakl z wulgarnym zachowaniem w tle i wyciąganiem brudów.

„Władek spieprzaj do chałpy! Gówno tu po Tobie”  powiedział Wójt cytujący rzekomo Przewodniczącego Ziemianka https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=4633 Wywołał tym samym oburzenie radnych opozycyjnych.
„A Ty powiedz mi z czego się śmiejesz?! Śmieje się jak głupi do sera!” – to z kolei Jan Franczyk kandydat na Przewodniczącego do byłego Przewodniczącego Franciszka Ziemianka. https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=5392

Akt 2: Powołanie Jana Franczyka na Przewodniczącego Rady

https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=5220

Akt 3: Wpłynęła kolejna skarga na Wójta w sprawie drogi w os. Czajki

https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=6810

Akt 4: Jawność wg Wójta Jurkowskiego czyli wszytko co jawne w efekcie jest tajne.

Wójt twierdzi, że transparentnie rządzi w samorządzie i nie ma nic do ukrycia, ale odmówił ujawnienia wycen sklepu GS jak również notatek i protokołów ze spotkań. https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=8744

Akt 5: Absolutorium

Podczas omawiania wykonania budżetu wyszło na jaw, że nasza gmina zadłużona jest w tej kadencji na prawie 5 mln. Zł.
Ośrodek zdrowia w Tylmanowej kosztował na chwilę obecną ponad 2,5 mln zł a jego ostateczny koszt jeszcze nie jest znany, bo inwestycja nie jest rozliczona. Ujawniono także wysokie koszty remontów w Urzędzie Gminy i  obsługi prawnej.
https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=10463

Wyszło również na jaw, że Wójt nie złożył wniosków do żadnego z programów unijnych, które były dedykowane rozwojowi turystyki, mimo że wszystkie okoliczne gminy złożyły wnioski i otrzymały dofinansowanie.
Niestety opozycyjni radni nie mogli przedstawić całości swoich argumentów, bo nowy Przewodniczący Rady skutecznie przerywał dyskusję. https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=12399

Wójt uzyskał absolutorium  za ostatni rok 10 radnych za 5 przeciw.
https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=18886

Akt 6: Rozpatrzenie Skargi na Wójta w sprawie nienalezytego wykonania drogi w os. Czajki w Ochotnicy Górnej

https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=19078

Akt 7: Pensja Wójta – Obniżka czyli Podwyżka

Zgodnie z ustawą pensja wójta miała zostać obniżona o 20%. Były Przewodniczący Rady odkrył, że wg zaproponowanego przez Wójta projektu uchwały Wójt dostaje podwyżkę a nie obniżkę. Nastąpiła konsternacja. Przerwano obrady rady a po przerwie skorygowano projekt uchwały i obniżono pensję wójta o 35 zł. Brutto. https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=21198

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego,
  2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok,
  5. dyskusja o sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za 2017 r.
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej
  3. dyskusja, ewentualne wnioski
  4. głosowanie.
 10. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 11. Dyskusja i wolne wnioski
 12. Zakończenie sesji.

1 155 komentarzy

 1. Bardzo dobrze, ze to Forum jest władzy należy patrzeć na ręce! osoby pełniące funkcje publiczne ich praca i działania zawsze były i będą oceniane! a jak jest w naszej gminie Ochotnica Dolna to widzimy słyszymy czytamy
  komentujemy! istny cyrk i ściema! żeby wójt nie złożył wniosków do żadnego z programów unijnych na rozwój
  turystyki, dlaczego? a inne gminy złożyły wnioski i otrzymały pieniądze na dofinansowanie turystyki! on rozwija ale u siebie! a sprawy i problemy mieszkańców go nie interesują!

 2. Drodzy Mieszkańcy
  I znowu totalne dezinformacja żyjemy w wolnym kraju gdzie daj Bóg są wolne demokratyczne wybory każdy ma prawo iść do wyborów i wybrać swojego kandydata !
  Urok demokracji jest taki że większość decyduje o kształcie i sposobie działania przez okres swojej kadencji
  Rada gminy jest ciałem ustawodawczym czyli to radni decydują w jakim kierunku ma np. rozwijać się gmina
  Wójt jest organem wykonawczym !!
  Jeśli radni w swoim gronie zdecydowali że odwołują przewodniczącego to ich sprawa nic do tego wójtowi
  Większość podjęła taką decyzję i stało się to faktem jakie są powody że tak się stało to już inna sprawa nie mi wnikać czy Przewodniczący nie dawał sobie rady jak jego poprzednik czy też nie był już przedstawicielem swoich kolegów z którymi nie jedno pół litra wódki wypił !!!
  Fakt jest faktem został odwołany czyli większości nie pasował
  Opozycja może krzyczeć może robić z igły widły znamy to z TV w ujęciu krajowym gdzie PO i KOD krzyczą biją pianę ale coraz mniej ludzi ich słucha , to samo mamy na naszym podwórku wójt PiS działa realizuje zadania w opozycja wszystko widzie inaczej pieniądze do gminy płyną a opozycja widzi to co nie płynie
  tak już jest i tego nie zmienimy !! Działajmy pracujmy a Ci co mają krzyczeć niech krzyczą ich nie zmienimy !!!

 3. To że wójt ma trudny charakter jak stwierdził misjonarz na sesji to wszyscy wiedzą, ale kultury też zero, jak wójt gminy może się zwrócić się do innego radnego że jesteś ułomny to już trochę za wiele, ale tak potrafi tylko nieokrzesany bufon.

 4. No to wójt tą sesją strzelił sobie w stopę , strzelił sobie samobója
  Co można powiedzieć Ziemianek nie był dla Wójta żadnym zagrożeniem jest nijaki wszyscy wiemy że tylko dzięki wójtowi znalazł się tu gdzie się znalazł (na początku myślałem nawet że to jest układ Jurkowski, Ziemianek ) żeby zabrać głosy Królczykowi !
  Jednak prawda okazuje się bardziej prozaiczna pokłóciło się dwóch z tego samego obozu a gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta i tak się stało
  Wójtem Ochotnicy Dolnej będzie Tadeusz Królczyk mamy dziś 30 czerwca i składam dziś panu gratulacje –
  Prezentuje się Pan jako mąż stanu jako człowiek który stara się być ponad podziały i który cały czas prezentuje ten sam wysoki poziom empatii i zrozumienia dla wszystkich, nie kojarzę nigdy żeby Pan kogoś obraził czy zmieszał z błotem -wobec Ziemianka zachował Pan na tej sesji wielkość gdzie ten sam Ziemianek wielokrotnie mieszał Pana z błotem
  Nie byłem do Pana przekonany wielokrotnie byłem wobec Pana w kontrze też tu na forum bo wielokrotnie Pan dał plamy albo swoją naiwnością a może łatwowiernością czy też brakiem doświadczenia ale jest Pan najlepszy rozwiązaniem dla Ochotnicy w tym momencie i dlatego jestem za Panem

  Liczę że radni którzy będą przy Panu to też będzie nowa jakość i nowy początek dla naszej gminy
  ma Pan mój głos który wywalczył sobie swoją postawą i swoim zachowaniem
  jeszcze raz GRATULUJĘ i życzę wielu sukcesów
  Myślę że każdy normalny mieszkaniec Ochotnicy powinien zrobić tak samo głosować za Tadkiem Królczykiem

  • Hahaha. Ale gość sam siebie chwali. Najlepszym rozwiązaniem jest POPiS kłamca. Wspominasz tylko o Ochotnicy zapomniałeś że jeszcze Tylmanowa się liczy. Myślę że Ziemianek się liczy ale jeśli by moje przypuszczenia nie miały racji bytu to z dwojga złego wybrałbym Jurkowskiego

   • Czyli z dwojga złego, wybrałbyś głupszego?

    • Tadeusz Królczyk

     Do ŁukaszW
     Bardzo dziękuję Panu za miłe słowa i deklarację oddania głosu na mnie. Jest to dla mnie tym bardziej cenne, że czasem mieliśmy odmienne poglądy, choć zaznaczyć trzeba, że zawsze potrafiliśmy się różnić kulturalnie.

     Pańską deklarację traktuję jako kredyt zaufania w stosunku do mojej osoby i jeżeli będzie mi dane być wójtem będę czynił wszystko, aby udowodnić Panu, że się Pan nie pomylił…

     Ale jest jedno ale.
     Przestrzegam przez huraoptymizmem co do wyników wyborów. Nic nie jest przesądzone. I do ostatniego momentu nie będzie, bo szanse nie wcale są równe. Zmagania o zmianę w naszej gminie przypominają walkę Dawida z Goliatem. I wtedy i teraz faworytem jest Goliat, który skupił w swoim ręku pełnie władzy i wszystkie narzędzia do jej utrzymania (widać to na ostatniej sesji). Żeby zmiana była możliwa potrzebna jest WIELKA MOBILIZACJA mieszkańców, którzy czują potrzebę zmian. O tę mobilizację zabiegam i usilnie proszę. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam! 🙂

 5. Najlepszy POPiS to zrobił Ligas i Jurek. Zdradzili tego z kim startowali i oddali się kłamstwie dla korzyści majątkowych . Gdyby oni d…y nie dali wójt by był jak truś pokorny. Pierwsi na liście za odwołaniem za korzyści każdy wie jakie . Twuuu

 6. Może czytaj dokładnie Wójtem jest się całej Gminy a nasza gmina to Ochotnica Dolna

  I jeszcze raz dla pewności i niestety dla zwolenników wójta Jurkowskiego !!
  Wójt przegiął i dla mnie i pewnie wielu innych szala się przelała odchodzą od Ciebie panie Wójcie ludzie którzy byli za Tobą przez te lata – bronili Cię widzieli twoje zasługi ale teraz też widzą twoją grę i twoją niby taktykę
  Niestety nie jestem Tadkiem czy którymś z jego pupili jak pewnie chcielibyście żeby było jestem obcym facetem który podjął decyzję głosuję za Tadkiem Królczykiem

  Rozgrywki z pensją – prawnik który się wypowiada i tłumaczy widełki wynagrodzeń jak idiotom 🙂 Panie Wójcie nie jesteśmy idiotami skoro pensja wynosiła 10 000 zł to skoro mamy obciąć 20 % to pensja ma wynosić 8000 zł to co Pan zrobił to zwykłe cwaniactwo
  obniżył sobie Pan pensję o 35 zł 🙂
  Nawet taktycznie może warto było odpuścić te 2000 zł miesięcznie do wyborów chyba że Pan też już wie i to czuje że to już jest KONIEC

 7. Nikt nie neguje prawa większości do zmiany przewodniczącego. Możecie to robić za każdym razem kiedy będą ku temu powody merytoryczne. A jaki był powód obecnej zmiany? Czy fakt że ktoś chce wystartować w wyborach wystarczy żeby odwołać go z funkcji, którą przecież to Wy, nie tak dawno mu powierzyliście ? Ustrój totalitarny w którym była jedna słuszna opcja, dawno mamy za sobą. Mamy demokrację i samorządność, w której Rada jest organem niezależnym od władzy wykonawczej. Tyle teorii, jak jest w praktyce, o tym przekonaliśmy się po raz kolejny.

 8. Czy wójt myśli ze wszyscy mieszkańcy gminy to idioci ?
  Chodzi o wynagrodzenie jasno było powiedziane obniżyć pensję o 20% czyli zarabiał ktoś 10000 powinien zarabiać 8000
  Łapanie się widełek wynagrodzeń i tłumaczenie jak idiotom tego przez prawnika było żenujące
  Widełki są po to bo gmina gminie nie równa i 10 tys w gminie pod Warszawą to nie to samo co 10 tys w Ochotnicy
  Dlatego wójcie dałeś plamy obniżając sobie pensje o 35 zł proponuje napisać do Kaczyńskiego jak cwaniaki interpretują jego zalecenia
  I tak jest z wszystkim tak działasz tak realizujesz zadania niby coś robisz ale w swoim stylu kombinejszyn nic nie może być jasne czytelne normalne głupia skargę na wójta nie potrafiliscie dać radnym w terminie zeby mogli się z tym zapoznać byłem za wójtem ale teraz przegiął wstyd to mówić ale zostaje tylko Królczyk bo Ziemianek to porażka na wejściu i nie porozumienie facet się chyba nie widzi
  Liczę ze Królczyk zrobi przynajmniej tyle ze będzie normalnie nawet jak mniej będzie zrobione

 9. W pełni zgadzam się z komentarzem Lukasza W, że najlepszym kandydatem na wójta Gminy Ochotnica Dolna
  jest pan Tadeusz Królczyk i ja również oddam na niego swój głos. Obecny wójt potrafi tylko skłucać i obrażać innych co świadczy o tym, że nie ma żadnych argumentów w dyskusji! dobitnie to zrobił na ostatniej sesji.
  Zarządzanie gminą a swoim prywatnym interesem to są dwie różne sprawy. W gminie wójt dysponuje publicznymi pieniędzmi i powinien wydawać je na zaspokojenie potrzeb mieszkańców! a nie realizować swoje widzimi się nie licząc się z przedstawicielami mieszkańców – radnymi! Mnie wcale nie dziwi, że Jurkowski nie złożył żadnego wniosku o rozwój infrastruktury turystycznej a na targi turtstyczne wysyła górala z Pienin! bo co konkurencję dla siebie i rodziny będzie tworzył? on chce tylko wójtem dalej być! własne interesy załatwiać i korzystać na wszystkim co z gminnego da się wyciągnąć jak najwięcej! Doprowadził do wyeliminowania radnego Rungera ze stowarzyszenia Pieniny- Gorce żeby wnioski o dofinansowanie na rozwój otrzymała jego żona, syn i niektórzy prominentni pracownicy urzędu gminy. Jest to najgorszy a zarazem najdroższy wójt w utrzymaniu w historii gminy jakiego wybrałiśmy! Najwyższa pora na zmianę nieudacznika i zachłannego typa! Najwyższy czas dokonać zmiany pokoleniowej na stanowisku wójta i w radzie! bo tylko to stworzy możliwoścć normalnego rozwoju naszej gminy. Dlatego uważam, że Nowym Uczciwym Wójtrm Gminy powinien zostać Radny Tadeusz Królczyk.

  • Tadeusz Królczyk

   Panie Jurku,
   Dziękuję Panu za poparcie. Tak jak napisałem wcześniej, dziękuję za kredyt zaufania w stosunku do mojej osoby i jeżeli będzie mi dane być wójtem będę czynił wszystko, aby udowodnić Panu, że się Pan nie pomylił…
   Akurat rządy uczciwe jest najłatwiej zagwarantować – wystarczy być uczciwym … 🙂

   Przyszłe wybory, to niepowtarzalny i podejrzewam ostatni moment na dokonanie zmian w naszym samorządzie. Jednak, aby to się dokonało potrzebna jest OGROMNA MOBILIZACJA wszystkich wyborców. O tę mobilizację proszę. Proszę o przekazywanie tego wszystkim zainteresowanym: Idźmy na wybory, bo samo się nie zmieni… Pozdrawiam! 🙂

 10. Panie Tadeuszu w tamtych wyborach glosowalismy na pana cztery osoby w tych wyborach bez zmian tylko prosze jak pan wygra wybory nie kasowac forum Ochotnica bo tam bedziemy wspierac i krytykowac i udzielac wskazuwek bo wiem ze pana na wszystko stac wysluchac i wyciagac wnioski nie tak jak ten bufon halpion!!! Pozdrawiam życzę wygranych wyborów

  • Tadeusz Królczyk

   Do Ziutek,

   Dziękuję za zaufanie i oddane głosy 4 lata temu i dziękuję za deklarację oddania głosów w nadchodzących wyborach. Byłem o to pytany również przez inne osoby w tym tygodniu, dlatego pozwoli Pan, że w odpowiedzi na Pańskiego posta złoże deklarację nie tylko dla Pana, ale dla wszystkich zainteresowanych.

   DEKLARUJĘ, że jeśli ludzie zaufają mi i dane mi będzie wygrać wybory na wójta, to serwis ochotnica.tv będzie działał dokładnie tak samo jak teraz. Będzie można oglądać nagrania z sesji i zamieszczać krytyczne posty. Od początku istnienia forum nie usuwam ani nie blokuję żadnych postów na mój temat – nawet tych najbardziej zjadliwych i niesprawiedliwych. Tak samo będzie po wyborach.

   Otwartość na krytykę, to podstawa dobrego rządzenia, bo nie ma ludzi nieomylnych i nie da się rządzić dobrze w pojedynkę nie słuchając innych.
   Jeśli zostanę wójtem stworzę możliwość zgłaszania uwag i pomysłów bezpośrednio do mnie przez każdego z mieszkańców, bo wielokrotnie jako radny przekonałem się o tym, że mieszkańcy mają najczęściej lepsze pomysły na rozwiązanie problemów niż inżynierowie i przedstawiciele urzędów… Z mieszkańcami da się porozumieć nawet w najtrudniejszych sprawach tylko trzeba ich słuchać i traktować poważnie. Pozdrawiam! 🙂

 11. Panie Tadku władza swoimi działaniami niemalże podaje Panu zwycięstwo na tacy. Dla nas jednak najważniejszy jest program naprawczy dla Ochotnicy. Mamy nadzieję że zarówno Pan jak i rekomendowani przez Pana kandydaci na Radnych, pójdą do wyborów z konkretnymi rozwiązaniami dającymi gwarancję dobrej zmiany. Przede wszystkim musi się zmienić, sam sposób sprawowania władzy i powrót do tzw. inicjatyw obywatelskich. Mieszkańcy muszą znowu poczuć się współgospodarzami swoich sołectw. Zapewniam Pana że przy minimalnym wsparciu ze strony samorządu Ochotnica w ciągu czterech lat zrobi cywilizacyjny skok. Władza to nieustanna służba i wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, a nie spełnianie ambicji i marzeń.

  • niestety mówię to z przykrością ale Wójt swoim postępowaniem faktycznie oddaje zwycięstwo Królczykowi :(((((
   Ostatnia sesja dramat i ta pazerność na kasę szkoda mu było oddać 20 % przez 4 miesiące
   wstyd normalnie wstyd i to jechanie po Ziemianku i te wulgaryzmy kompromitacja na całego Ziemianek nie jest zagrożeniem trzeba było go olać potraktować jak powietrze niech tam bełkocze i tak nikt nie wie o co chodzi!
   A Tadek Królczyk trzeba przyznać rozegrał to mistrzowsko i z wielkim wyczuciem może faktycznie kogoś takiego potrzebujemy kto łączy a nie dzieli gminę !!!

   • Ty dobrze wiesz kto jest zagrożeniem farbowany lisie. Dla mnie nie liczy się piękny wygląd czy bełkotanie pół godziny tego samego w kółko ,że nigdy nie wiadomo o co chodzi. Mam nadzieję że ludzie postawią na uczciwość a ztym dwóch panów z tej trójki miało problem choćby w tej kadencji. Pamiętamy słynne wyciągi, umowy, a o tym drugim to szkoda wspominać.

    • Jak ludzie postawia na uczciwosc to wojt i jego grupa radnych nie dostanie ani jednego glosu! Jak sie ten wojt zachowuje na sesji? Jak sie zachowuja jego radni? W zywe oczy klamie sie ludzi i traktuje ich jak baranow

 12. To co odstawili radni wójta i wójt na ostatniej sesji to istny teatrzyk i robienie z nas mieszkańców idiotów
  Czy Wójt myśli że w wszyscy na około są idiotami !!
  Tłumaczenie prawnika czym są widełki wynagrodzeń ! czy Wójt myśli że wszyscy to imbecyle a on tylko taki cwany !!! Dość tego
  Większość rozumuje tak jak Tadek Królczyk jeśli są wytyczne PiS żeby obciąć pensję 20 % to obcinamy 20 % czyli ktoś kto zarabiał 10000 będzie zarabiał 8000
  A wszystkie chwyty i sztuczki prawne są po prostu żenujące !!
  Widełki są po to żeby można było ustalić pensję w całym kraju !!! 10000 w Ochotnicy to co innego niż 10000 w gminie pod Warszawą !!!
  Panie Wójcie kompromitacja na całego tak panu zależało na tych 6000 czy 8000 więcej które pana weźmie do końca kadencji !! trzeba było nawet czysto politycznie z tego zrezygnować
  A odwołanie Ziemianka !!! w taki sposób facet jest słaby i nie on jest zagrożeniem dla Pana realnym i sensownym zagrożeniem jest Tadek Królkczyk który rozegrał Pana w tej sesji po mistrzowsku
  BRAWO panie Tadku ! nie jestem i nigdy nie byłem Pana zwolennikiem ale jeśli nie będzie innych kandydatów oddam głos na Pana bo jest Pan szansą na nową jakość ! a tego nasza gmina potrzebuje

 13. Ostatnia sesja to totalna porażka obozu rządzącego !!
  Obniżka pensji wójta o 35 zł to jawna kpina z zalecenia Kaczyńskiego kpina z PiS i kpina z nas mieszkańców
  20% obniżki to jest 20 % obniżki zarabiałeś 10000 to masz zarabiać 8000
  a wciskanie kitów i łapanie się kruczków prawnych że są widełki wynagrodzeń to już przesada
  Tak są widełki bo wynagrodzenie 10000 w Ochotnicy to coś innego niż 10000 w gminie koło Warszawy
  Więc niech sobie jaj nie robi wychodzi na to że jeśli wszyscy obniżyli sobie pensję o 20 % to nasz wójt relatywnie zrobił sobie podwyżkę o 20 % (bez 35 zł) przegięcie na maksa !!!

 14. Nigdy nie byłem zwolennikiem Tadka Królczyka ale po ostatniej sesji wiem jedno wójt i jego radni przegięli !!
  Mieszkańcy Ochotnicy to nie idioci !! którym można ciemnotę wciskać
  Wstyd Panie wójcie wstyd czysto politycznie trzeba było odpuścić te 6000- 8000 zł (bo tyle pan by stracił do końca kadencji ) i dać sobie normalnie obniżyć pensję a tak to wyszło jaki jest pan zachłanny ?
  Podsumowując jeśli nie będzie innego kandydata poza obecną trójką będę głosował za Tadkiem Królczykiem
  który na ostatniej sesji pokazał klasę i jest chyba jedyną nadzieję że coś się w tej naszej gminie zmieni !!

  I nie chodzi o to co pan Panie Jurkowski bo może i pan robi i może Królczyk będzie musiał się w to wszystko wdrożyć ale chodzi o to jak Pan nas traktuje jak idiotów którzy co Pan myśli że nie widzą pana gierek !!!

  Nie przypuszczałem że będę głosował na Królczyka ale dla mnie liczy się przede wszystkim dobro naszej gminy !! i dla nie go też a dla Pana nie !!!!

  • Z całym szacunkiem do przedmówcy , ale jak zauważył Ziemianek jako chyba jedyny, że pomimo tego że PiS chciał obniżek pensji dla wójtów o 20% , przygotował sobie sam uchwałę gdzie wynagrodzenie miało wzrosnąć o 700 zł . Gratulacje P.Ziemianek że to Pan wychwycił . Kolejne wyglupienie i kolejny moment pokazania chciwości przez wójta . A Wiatr pieniążek nie protestował .

   • Ale żenada :/ Wójt jak zobaczył że Królczyk chce zadać pytanie szepnął Franczykowi żeby ogłosił przerwę a ten potulnie polecenie wykonał. I kto rządzi Radą? Panie wójcie jak już się Pan rady ani mieszkańców nie boi to przynajmniej Boga by się Pan bał! https://youtu.be/Tcusuo9K6D4?t=21556

 15. Ale wójt się łasił na festynie w Tylmanowej jak bezdomny pies. Nic ci już nie pomoże choćbyś nawet portki góralskie ubrał

  • Nie tylko na festynie w Tylmanowej ,bo w górnej też tańczył i chwalił jedna panie , i nawet piwo było a niedaleko kościoła co ksiądz na to .No ale kupi się kielich i kwiatki do kościoła i sprawa załatwiona ,a co innego księdza nie widzą albo nie chca .A co do wójta ,ja głosuję na Krolczyka ale czy to da czy znajomi zostaną znajomymi i lepszymi to się okaże za parę miesięcy

 16. A Gąsienica nie przewidział że się uroczystości w Górnej i w Tylmanowej pokryją ? Mógł przecię razem z wójtem przełożyć festyn misyjny na inny termin.

 17. A to Ochotnicę DOlną nie stać na normalnego kandydata na wójta? Musi być tylko ten jeden? Jak się na to patrzy to wstyd się przyznać że wójt jest z Dolnej.

 18. Przewodniczący Rady Gminy został celowo zmieniony by skutecznie przerywał dyskusje, zapytania kierowane do wójta! co za paranoja! co wy radni bezradni myślicie i robicie z ludzi głupich czy co? że my nie musimy o niczym wiedzieć? wprost przeciwnie! żadamy od was transparentności jesteście osobami publicznymi! a jak ona wygląda
  w tym samorządzie gdzie wszystkim steruje wójt!! a wy dajecie na to przyzwolenie ! dobitnie widać jak wójt szepcze przewodniczącemu żeby ogłosił przerwę gdy radny Tadeusz Królczyk chciał zadać pytanie! o litości z takim uzależnieniem! co wy sobą prezentujecie? tak nas reprezentujecie i nasze sprawy rozwiązujecie? Jeżeli radny Pan Królczyk chce sprawdzić czy dokonać wglądu do protokołów, notatek ze spotkań w sprawie tak ważnej i kontrowersyjnej jak wycena sklepu GS a wójt nie zezwala i odmawia o czym świadczy takie zachowanie i działanie osoby publicznej? że coś ma do ukrycia i utajnia!!! i to jest transparentne rządzenie publicznymi pieniędzmi!! Nie uda się wam dalej nas oszukiwać i okłamywać! Mamy dość krętactwa i obłudy! Nie może dalej tak być! Chcemy DOBREJ ZMIANY i zrobimy TO! WYBIERZEMY UCZCIWEGO
  WÓJTA I SAMORZĄD!!!

 19. A ja wam mówię że obecny wójt przejdzie na drugą kadencję. A to z prostego powodu. Bo coś jednak robi i jednak coś w tej gminie drgnęło. I tam gdzie współpraca radnych z wójtem jest to widać. To że pustego przewodniczącego odwołali to ani mnie to grzeje ani ziębi. Nie przypominam sobie żeby czegoś szczególnego dokonał oprócz chodzenia jak ciele za krową przez trzy lata. Nagle się zrobił taki praworządny , nie rozumiem po co zadaje te glupie pytania jak doskonale wie co robił razem z wójtem. Jest tylko jedna diagnoza na to : jest to książkowy przykład jak prostakowi władza uderza do głowy! A żeby na Tadka głosować to musiałbym widzieć czego dokonał przez cztery lata. Oprócz jednej imprezy i ciągłego narzekania na obecnego wójta nic szczególnego nie widzę. jak dla mnie balon pękł i im bliżej wyborów tym będzie glośniej bo bęben dlatego glośny bo w środku pusty. A CHAŁPION jak to któryś z radnych powiediał charakter może nie łatwy ale i czasy też trudne. Jakby go tylko wychwalał toby się mu w glowie przewróciło. Na razie do roboty boście coś rozdłubali i was zima zastanie na gadaniu. Powodzenia!

  • Józek głosuj na Chałpiona jak chcesz, ale choć trochę sprawiedliwości. Jak możesz porównać robotę wójta do radne? Przecież radny ani 1% nie może zrobić z tego co wójt. Z jednej strony masz gościa, który ma w ręcę budżet ze 45 milionów rocznie pensje wiadomo jaką i całą masę urzędników i sołtysów, którzy dla niego robią a z drugiej strony masz radnego, który nie ma ani złotówki i jeszcze jest w mniejszości w radzie i dostaje po dupie raz od wójta a raz od Przewodniczącego? I jak ich chcesz porównywać? Daj 45 milionów Królczykowi i urzędników i cztery lata na robotę i wtedy porównuj.
   Królczyk zrobił imprezę i zobacz jaka to impreza była! Organizacyjnie mucha nie siada. A przypomnij sobie jak wójt zorbił obchody 600 lecia? Jedna kicha

  • Ty zaś dokonałeś . Piszesz brednie ma 40 mln ale to rada powinna decydować co za te 40 mlna wójt robić a nie taka jak ta dupowata.

  • Ależ oczywiście że obecny Wójt wygra wybory ludzie widzą co się dzieje i rzeczy udało się zrobić Wójt nie gada tylko robi , łatwo jest krytykować i mówić że mi się nie podoba a dobrze wiemy że inny wójt jak zrobi połowę tego co obecny to będzie krzyczał ile to nie zrobił !!
   Tadek zamiast wszystko krytykować powinien pokazać co potrafi ma fundację i co i nic !!! żadnego wniosku z UE nie złożył – tyle co potrafił zrobić to jeden festiwal o którym gadał przez dwa lata w tym roku jak widzicie cisza Festiwalu nie będzie bo za dużo pracy a efektu żadnego
   Tak że obecny wójt wygra bez większego wysiłku jednym z dodatkowych czynników jest to że w gminie pracuje masa wykształconych mieszkańców którzy dobrze wiedzą z czym takie szalone zmiany Wójta mogą się skończyć
   Tak że prośba uświadomcie rodziny że ojciec ,matka , córka , syn , wujek , ciotką , kuzyn , kuzynka może stracić pracę a dorastające dziecko potem się do pracy do gminy czy szkoły nie dostanie !!!

 20. Po przeczytaniu wpisow musze stwierdzic jedno – to jest forum Pana Krolczyka – wiec niewazne co by obecny Wojt zrobil – zawsze bedzie nagonka na niego.
  Nie wiem jaki zasieg ma to forum i jak bardzo ludzie “spoza swiata lokalnej polityki” maja zapatrywania na to.

  Jedno powiem, bardzo podziwiam obecnego Wojta za charyzme oraz chec pracy – widac, ze chce i co wiecej WYCHODZI mu to swietnie. Zwlaszcza, ze ma ciagle rzucane klody pod nogi.
  Ktory Wojt zrobil tyle dla wsi co Jurkowski przez ostatnia kadencje?

  Wypominano wynagrodzenie – zapytam was oskarzajacych – wasz dzien pracy to: 9-5, Pon-Pt – prawda? Wojta widze wszedzie gdzie dzieja sie sprawy zwiazane z Gmina – Pon – Niedziela. Wiec darujcie sobie wasze uwagi….
  Wasze obelgi sa bezpodstawne – latwo sie pisze bo to internet i wszyscy moga pisac co chca.

  Podsumowujac moja wypowiedz, jako osoba nie zrzeszona, mam nadzieje, ze sztab Pana Krolczyka wroci na ziemie. Wszyscy wiemy, ze Pan Krolczyk to zlotousty mowca – ale czy do pracy rowniez taki mocny? Patrzac na osiagniecia zyciowe – nie widze tutaj materialu na przyszlego wojta. Jezeli o „wlasny” dom brata nie potrafi zadbac (dach) to jak myslicie jak zadba o Gmine? – taka mala dygresja.

  Spokojnej nocy zycze.

  • dobrazmianawyczekiwana

   Wójtowi wychodzi świetnie ustawianie swojej rodziny na stołkach i dbanie ale tylko o swój interes. Propaganda sukcesu i traktowanie ludzi jak poddanych.

 21. Kokos coś ty to nawypisywał? czy żeś się najadł grzybków i masz jakieś omamy! taak ludzie widzą jak wójt działa
  ignoruje mieszkańców i olewa ich sprawy a załatwia własne wykorzystując stanowisko! skąd u ciebie taka pewność ile zrobi inny UCZCIWY wójt? połowę a może drugie tyle niż obecny krzykacz! i straszak! tylko to umie robić siać popłoch! zamieszanie! tym się para! padajcie na kolana bo ja muszę wójtem być! nie będzie!! nie pomniejszaj ile zrobił Pan Tadek nie jeden festiwal a dwa! profesjonalnie zorganizował bez wsparcia finansowego z budżetu gminy i nawet terenu gminnego wójt mu nie udostępnił! a ile pochłonęły pieniędzy imprezy lokacyjne i z jakim marnym efektem końcowym? gdyby Tadeusz dysponował takimi środkami publicznymi to byś zobaczył jak mają wyglądać imprezy gminne! kokos nie bądź taki pewny, że obecny wójt wygra bez wysiłku! skąd u ciebie takie nastawienie z” czym takie „szalone” zmiany mogą się skończyć „! nie strasz straszku musiałby się ktoś tobą nazywać szaleniec!!! no aleś wymyślił co jeszcze wypłodzisz? pewnie jeszcze wiele twoich bredni przeczytamy na forum i usłyszymy w rzeczywistości!!! jak będziesz uświadamiał ludzi

 22. Do Obserwujący. Nie masz racji pisząc czyje forum przecież każdy może tutaj wejść i pisać co też uczyniłeś. Widać, że jesteś nowym obserwującym gminę od nie dawna pewnie objąłeś ważne stanowisko w naszej gminie? będziesz prowadził kampanię Jurkowskiemu, że widzisz u niego „charyzmę” do czego? skłócać ludzi i ustawiać jednych przeciw drugim! dezinformować i siać chaos! chcemy spokojnie żyć i pracować! A cóż to takiego zrobił wójt dla wsi według ciebie? dobrze zrobił pewnie tobie! a z innymi jak postąpił ilu ludzi skrzywdził i jeszcze to zrobi! mieszkańcy mają jego rządów i głupich posunięć dość: zakup 5 arowej działki za pół miliona zł burzenie sklepów GS likwidacja miejsc pracy a z przedszkolem co chce zrobić? ludzie się bronią jak mogą i nie pozwolą by ich tak traktował przychodzi do urzędu za późno długo śpi! a 10000 tysięcy brać co miesiąc to mu jeszcze mało? że zamiast obniżki o 20% czego zażądał Prezes PiS to wójt sobie podwyższył!!! to jest kpin jaki ma stosunek do zarządzeń osób bardzo ważnych w Polsce Pana J. Kaczyńskiego i nas zwykłych mieszkańców! sesje to istna żenada co wyprawia wójt. Piszesz jako osoba nie zrzeszona ale pracująca i ustawiona przez wójta! My wybierzemy NOWEGO UCZCIWEGO WÓJTA takie jest zapotrzebowanie NA UCZCIWOŚĆ a obecny nie jest i nigdy nie będzie uczciwym człowiekiem!!!

  • Do Młodego
   Zgadzam się z Tobą co do wynagrodzeń i faktycznie Wójt przegiął strzelił sobie gola jak ktoś już pisał
   Brak przejrzystości jego działań jakieś akcje , podjazdy , rzucanie wulgaryzmami na sesji, traktowanie radnych jak pionki które się rozstawia itd.
   Ale są sprawy które widzę inaczej, żeby uporządkować teren koło urzędu trzeba było podjąć radykalne kroki kupić działkę rozwalić GS i tyle może to nie popularne działanie ale w perspektywie sprawi że zmieni się centrum gminy – niestety wójt musi też mieć jaja i czasem podjąć decyzję z którymi nie wszyscy się zgodzą !
   Więc ciągnięcie tego tematu wbrew pozorom szkodzi bardziej opozycji a nie wójtowi bo każdy rozsądnie myślący człowiek nie myśląc skrzywdził nie skrzywdził wie że to były konieczne ruchy ze strony wójta

   Podsumowując po ostatniej sesji i zachowaniu wójta i jego ekipy radnych będę głosował za Tadeuszem Królczykiem bo jest gwarantem może nie tego że będzie się działo więcej ale na pewno jest gwarantem że będzie zdrowiej i bardziej transparentnie i jest to z mojej strony zmiana o 180 stopni jednak podejmuję tą decyzję świadomie bo nie jestem idiotą a wójt do takiej roli chciałby sprowadzić wszystkich mieszkańców
   NIE Panie Wójcie nic z tego nie jesteśmy dziećmi !!! i nie będzie Pan nas rozgrywał
   Wiele Pan robi oddaje szacunek ale prowadzi Pan tez swoje gierki i ja mam tego dość

 23. Nie bardzo rozumiem takie wpisy, z pozoru krytyczne, jednak popierające niektóre działania. Dla mnie żadnym sukcesem nie jest kupienie działeczki za tak kosmiczne pieniądze, tylko po to żeby wyburzyć sklep. Kilka lat temu kupiono nieruchomość położoną powyżej gminy szumnie zapowiadając budowę basenu, niestety na zapowiedziach się skończyło. Póki co nie wiemy co ma być robione na działce po sklepach, jeżeli parkingi to pytam po co i dla kogo. Można mieć różne wizje i ambicje, ale trzeba przy tym zachować ekonomiczny rozsądek. Niestety obecna Rada nie podjęła trudu przygotowania długofalowego programu rozwoju Ochotnicy. Dlatego straciliśmy kolejne cztery lata na niczemu nie służących przepychankach i walce z opozycją. Mam nadzieję że sklepy dotrwają do wyborów, i ku zadowoleniu mieszkańców czyniących tam zakupy będą istnieć jeszcze długo po nich, a w miejscu gdzie miał być plac targowy nowa Rada zainicjuje budowę np. Parku Rozrywki.

  • Bez urazy ale jak zwykle bredzisz nie mając pojęcia o tym co się dzieje
   To może jeszcze postaw przed gminą cyrk i wesołe miasteczko
   Dziewczyno rzucasz takimi frazesami i cytatami ściągniętymi z internetu że szkoda tego czytać
   Chcesz obiekty PRLu to może załóż muzeum
   W centrum dużo się dzieje i to są fakty !!! więc może nie dezinformuj mieszkańców
   a parking jeśli nie dla Ciebie to będzie dla mnie żebym mógł jak przyjadę do centrum gminy zaparkować jak człowiek

 24. Z tym wesołym miasteczkiem to masz świetny pomysł, cyrku póki co mamy dosyć, a obiektów z czasów PRL jest w Ochotnicy bardzo dużo, niektóre nawet pokryte eternitem. Myślisz że burząc jeden sklepik zmienisz oblicze Ochotnicy, uczynisz ją bardziej atrakcyjną dla turystów, spowodujesz że młodzi wykształceni ludzie skończą studia i tutaj wrócą, po co żeby wygodnie zaparkować w centrum. Kiedyś był taki program dwa światy i tego właśnie chcesz, piękna agora i nic więcej. Ty nie obrażasz mnie, tylko wszystkich mieszkańców dla których najważniejsze jest takie kreowanie rozwoju Ochotnicy, żeby w perspektywie kilkuletniej generował miejsca pracy.

  • Myśl bardziej wszechstronnie 🙂
   jedno nie wyklucza drugiego atrakcyjne centrum to jedno a kreowanie rozwoju Ochotnicy to drugie i wszystko ma z sobą współgrać i nikt zdrowo myślący nie powie że rozwój Ochotnicy i kreowanie miejsc pracy nie jest potrzebne
   ale Ty przedstawiasz to tak że jak jest robione centrum to ktoś nie myśli o rozwoju Ochotnicy a dobrze wiemy że tak nie jest

   • Tak mi sie widzi, że Joli chodzi o to, że wójt ino centrum buduje a o rozwoju nie myśli abo to że jak sie daje na centrum to brakuje na rozwój.

 25. O to przykład jak wykonywane są zalecenia prezesa Kaczyńskiego
  https://slask.onet.pl/radni-obcieli-pensje-burmistrz-ledzin-o-polowe/3xdyy20

  Panie Jurkowski !!!! ludzie którzy byli za Panem zaczynają się od Pana odwracać !!!!!!
  Proponuje na następnej sesji przeprosić mieszkańców obciąć sobie pensję i wyjść z twarzą z całej sytuacji
  jeszcze Pan może odwróć trend !!!!

  • On dokładnie tak zrobi. Przeprosi i obetnie sobie zeby się przypodobac ludziom przed wyborami, ale to musztarda po obiedzie, bo jego intencje wyszły na jaw. Pół biedy że sobie nie obniżył ale on chciał sobie podwyzszyc! I to w sumie też nic złego bo wojt powinien zarabiać więcej ale nie powinien tego robić przy okazji tej ustawy. W dodatku to najbogatszy wojt w powiecie, więc umiar by się przydał.

 26. stas przyciemnil okna w domu w tym samym czasie co i w gminie i wiecie na czyj koszt? oczywiscie podatnika.to jawna kpina!!!! zreszta kontrola wszystko wykaze.DOSC TEGO!!!

 27. Wszystkiego można się po nieuczciwym i zachłannym typie spodziewać! świetnie, że kontrolują!
  władzy trzeba patrzeć na ręce nie wolno się poddawać i bać! należy głośno o takich faktach prawdziwych stwierdzonych mówić! jeżeli jest naprawdę tak jak pisze six no to chryja na całą gminę!

 28. Do kwakwa! Już nie damy się nabrać na żadne przeprosiny i tłumaczenia o obniżeniu pensji bo wójt mógł
  to zrobić na ostatniej sesji!!! a zrobił to tak! że, w pierwszej wersji zaproponował podwyżkę! a dopiero po konsternacji i interwencji radnych !! zamiast obniżyć pensję o około 2 tysiące zł obniżył sobie o 35zł !!!!!!!
  czyż on jest ważniejszy niż ministrowie, żę jego ustawy nie obowiązują??? utraty zaufania dla Jurkowskiego!!
  a wzrostu poparcia dla UCZCIWEGO KRÓLCZYKA NIC NIE ZMIENI. Mamy dość TEGO ZACHŁANNEGO TYPA!!!!!

  • Zgadza się po gminie się rozeszlo co wójt za cyrk odstawił i ludzie maja dość
   Ja też byłem za Jurkowskim a teraz nie wiem co robic znamy się lata nie wiem co zrobić jak przyjdzie prosić o głos
   A jak dam słowo to amen a głupio facetowi powiedzieć nie zagłosuje za tobą
   Może faktycznie niech przeprosi obetnie sobie pensje do 5000 albo płaci połowę na dzieci biednych czy coś tam to ludzie wybaczą

 29. A mnie się wydaje że panele fotowoltaiczne na tej budzie za pensjonatem też za gminne sobie nzrobił , A jest ich tam napewno ponad dwadzieścia. Ludzie z listy rezerwowej czekali ale się nie doczekali. poszły do jurkowskiego.

 30. Co wy wszyscy z ta pensja? Wezcie swoje oddajce bo tacy dobrzy jestescie – chlop robi duzo, to przynajmniej wyplata jako taka sie nalezy – za jego robote to powinien miec wiecej.

  Dolon – bardzo mnie rozsmieszyles – buda ??? hahahahaha to Ty chyba masz lepianke hahahahaha.

  Jak na tyle paneli co ma na dachu to jestem prawie pewny, ze zostaly kupione prywatnie. Bo Jurkowski na pewno to przewidzial, ze tacy jak wy beda go posadzac – sprawdzcie a pozniej posadzajcie.

  Zreszta tutaj tylko jest obrazane – bezpodstawne. Jedno wielkie bloto.
  Taplajcie ie sie w nim dalej warchlaki.

 31. Nie rób z nas idiotów !!! nie o to chodzi że pracuje i mu się za robotę należy tylko że Wójt myśli że mieszkańcy to idioci i że im przez mecenasa wciśnie koleją bajkę i w tym jest problem ludzie mają dość robienia z nich imbecyli
  Prezes Kaczyński powiedział obniżka pensji o 20 % i co robi nasz wójt zamiast sobie obniżyć pensję o 20 %
  kombinuje z widełkami wynagrodzeń opowiada przez mecenasa jak to jest
  A Tadek gasi go jednym zdaniem skoro ma być obniżka o 20 % to ma być o tyle i tak myśli większość

  Relatywnie w stosunku do tych wójtów co potraktowali polecenie prezesa Kaczyńskiego tak jak się należy nasz wójt zyskał i to jest cwaniactwo to są zagrywki głupi lud nie zrozumie
  i jeszcze wielkie obrażania że on pracuje inni też pracują !!!!!
  DOŚĆ TEGO !!! mam nadzieje że na następnej sesji się wytłumaczy !!!

 32. Po ostatniej sesji trolle wójta pisząc pod innymi nickami próbują za wszelką cenę bronić go, który chciał jeszcze więcej zarabiać! a wynagrodzenie powinno być obniżone o 20% i tyle. Obniżka dotyczy tylko wójta a nie innych urzędników, a jak mu to nie odpowiada to niech zrezygnuje. Ja też jestem zależny od wójta i z uśmiechem na twarzy mówię mu, że oddam głos na niego i cała moja rodzina a przy urnie zrobimy całkiem co innego! bo by się mścił na mnie! Zresztą obaj kontrkandydaci są normalnymi ludźmi i dobrzy kompetentni urzędnicy będą mieć o niebo
  lepsze warunki do pracy w przyjaznej spokojnej atmosferze, nie takiej nerwówce jak przy Jurkowskim. Niektórzy
  znowu próbują obrażać innych nazywając ich” oszołomami” lub ” warchlakami’ pewnie sami wychowali się w chlewie
  i lubią taplać się w błocie, żeby nic nie był widać! Myśleliśmy, że praca z wójtem będzie przyjemnością a tymczasem od samego początku kadencji rozpoczęło się ustawianie jednych przeciw drugim! Mam dość takich warunków pracy i z utęsknieniem czekam na wybory! Większość mówi, że mają DOŚĆ takiego niekompetentnego wójta który ze zdaniem innych się nie liczy!!!

 33. Widzisz Tadek
  Ty jesteś inaczej wychowany potrafisz z pełnym przekonaniem mówić komuś coś w twarz a co innego za plecami robić u nas jest inaczej dałeś słowo to slowo
  Wójt pozolatwial prace nam wszystkim rodzinie dalszej bliższej znajomym kolegom znajomym jest naszym wójtem dlatego go wybraliśmy i wiemy ze możemy na niego liczyć
  Gmina dla naszych nie obcych !!!!

 34. Czy to prawda że podobno wójt ma takie kontakty że przez firmę na której jest to forum i przez dostawców internetu (sieci komórkowe) kontrolują kto tu na stronie pisze po przez adres IP, adresy dostępu itd.

  • Moderator_Forum

   Proszę nie próbować straszyć rzekomymi kontaktami Pana wójta forumowiczów. Żadna osoba niepowołana nigdy nie miała i nie będzie mieć dostępu do adresów IP. IP po wejściu w życie RODO sa chronione tak jak samo jak PESEL i inne dane wrażliwe.

   • W teorii może i racja że są chronione ale w praktyce wystarczy że pociotek zrzuci terminy logowań poda adresy IP i już wszystko jasne
    Dlatego ostrożnie z tym pisaniem na forum najlepiej przestać pisać
    Zresztą zwróćcie uwagę forum umiera 80% osób już przestało pisać nie ma co ryzykować !!!

    • Pociotki to są tylko w jednej rodzinie a ona z forum nie ma nic wspólnego 😉 Na wszystkie sposoby próbujecie zniszczyć to forum i ogłaszaliście jego śmierć już kilka razy o ono żyje. Dzięki Bogu że jest, bo ludzie mogą zobaczyć co się dzieje w gminie. Jakoś wójt przestał publikować nagrania z sesji.

    • Jesteś głupi jak Jurkowski. Zrzuć to co masz w pampersie, bo nabawisz się odparzeń!

 35. Po oglądnięciu tej sesji można tylko siąść i płakać. Ligas pierwszy na wniosku o odwołanie Przewodniczącego z Tylmanowej. Trzeba współpracować z wójtem, bo córka utraci pracę w gminie, bo bratanek utraci pracę w gminie, ale honor utracić to nic. Nie daliście d.. przed wyborami, ale przed wyborcami, to już jest okropne.
  Teraz święto pstrąga ? Zaproszeń moc, ile będzie to gminę kosztować? Ile będzie kosztować nas wyborców że zrobili sobie odcinek specjalny ? Kiedyś każdy mógł wejść do rzeki i połowić, a dziś co mamy?. Dziś tym wędkarzom organizujemy imprezę w zamian za noclegi u Jurkowskiego, bo tam wynajmują mieszkania. A co tam wydać publiczne pieniądze na imprezę dla ludzi którzy tylko śmieci zostawiają w Tylmanowej. Serce mnie boli że tak jest.

 36. Oj chcielibyście w pełni zawłaszczyć gminę ale to wam się nie uda! kokos – tobie chyba imiona się pomyliły bo to
  jest wypisz wymaluj wójt Jurkowski, który gada co innego a co innego robi nie licząc się z mieszkańcami! wójt
  owszem chciałby wiedzieć kto co pisze i nie tylko on, ale bez wyroku sądu nikt mu adresów IP nie udostępni bo by złamał prawo!!!! trolle wójta ( on sam i rodzina ) podejmują i będą dalej podejmować na tym forum działania dezinformacyjne celem siania zamieszania! na piękne słowa wójta i błagania o głosy już nie damy się nabrać!!!
  musi nastąpić Dobra Zmiana Pokoleniowa na stanowisku wójta i w radzie, bo tylko to gwarantuje możliwość rozwoju gminy! dziadka Jurkowskiego wyślemy na odpoczynek niechaj bawi wnuki w Polsce lub Dubaju. TYLKO
  DOBRA ZMIANA Z UCZCIWYM WÓJTEM I SAMORZĄDEM zagwarantuje sensowne wydawanie publicznych pieniędzy!!! a nie na widzi mi się wójta!!!!!!!!!!!!

 37. Drodzy Mieszkańcy
  Wójt znowu wybija argumenty naszym gminnym krzykaczom , oni krzyczą a Wójt działa
  Załatwione środki na remont dróg lokalnych BRAWO PANIE WÓJCIE
  http://www.ochotnica.pl/pl/211/3294/odbudujemy-nawierzchnie-drog-gminnych.html
  Jak wiem wiele spraw załatwia się rozmową z osobami które się zna a nie wiecznym narzekaniem na sesjach rady jak to jest źle jedni krzyczą a drudzy działają (ośrodek zdrowa , ścieżki rower a z drugiej strony plany , plany i 4 lata zleciało i nic ) Dobre kontakty Wójta z najważniejszymi osobami w kraju też o czymś świadczą
  i skutkują np. takimi wizytami Prezydenta
  http://www.ochotnica.pl/pl/211/3296/prezydent-polski-andrzej-duda-na-wiezy-widokowej-na-lubaniu.html

 38. Wójt w Dubaju mógłby jedynie buty szejkom czyścić, a w Ochotnicy to i po pijaku rów zaliczyć. Dobrze że są dobrzy ludzie i pomogli go wyciągnąć, autko i naszego dobrodzieja z fosy.

 39. Wójt w Dubaju mógłby jedynie buty szejkom czyścić, a w Ochotnicy to i po pijaku można po rowach jeźdźić. Dobrze że są dobrzy ludzie i pomogli wyciągnąć, autko i naszego dobrodzieja z fosy.

 40. A co z tym sanepidem co wójt nasłał na przedszkole? Podobno namawia matki żeby do Zbyszka matki przenosiły swoje pociechy.? On do tych mułzumanków powinien jechać i tam zostać. dobre miejsce dla głowoca.

 41. A co z tą spółką od wyciągu? wójt ją już rozwalił czy jeszcze nie? kiedy udostępni plan studium zagospodarowania
  przestrzennego? powinno być opublikowane na stronie gminy! a nie jest!!! pewnie zatrzymał je dla siebie po to
  aby grać ze spółką na zwłokę i żeby docelowo rozwalić plan budowy wyciągu!! i on będzie nam rozwijał turystykę!
  tak samo jak z tym świętem pstrąga w Tylmanowej! zaproszeń moc kogo tam nie będzie! agitacja na całego!
  ile będzie kosztować ta impreza gminę? a wędkarze przenocują pomieszkają pieniądze w pensjonacie zostawią!
  i tak się rządzi fajnie pieniędzmi publicznymi! a wy ludzie tylko głosy mu dajcie! on chce wójtem dalej być!!!

  • Tak robimy imprezę wędkarzom ale na kratę nie ma. Będzie tam chodził Ligas i Udziela za Jurkowskim jak s… za gaciami . Kto na tym skorzysta ? A no Głowoc w pensjonacie i empol bo śmieci zbiera za wędkarzami caly rok a płacą mieszkańcy Tylmanowej. Sieroty opamiętajcie się . Nie było gł….. wójta i gł…… rady od czasów Jagiełły

 42. Bożenko kochana no właśnie co z tym wyciągiem? Pieniądze wzięliście na wyciąg. I teraz za nie na wakacje sobie jeździćie. I po co turyści maja przyjeżdżać ?

  • Owszem, wakacje były udane, dziękuję. Jestem pewna, że nie jesteś nawet udziałowcem w spółce „Agnieszko”. Najlepiej jest stać z boku i szydzić pisząc pod pseudonimem. Zarząd przy współpracy z Radą poświęca swój czas i pracuje najlepiej jak umie nie biorąc za swoją pracę żadnych pieniędzy. Bo wierzymy, że dla Ochotnicy jest to ogromna szansa. Tym bardziej przykro czytać takie komentarze…
   Mam propozycję dla tych szydzacych, może przystąpcie do spółki, zajmijcie nasze miejsce w zarządzie a w przyszłym roku będziemy już szykować na stoku

  • Agnieszko widze ze twoja inteligencja sięga zera nikt z jakakolwiek kultura osobista nie pisze takich bzdur Pani Bozena nie potrzebuje pieniędzy z wyciągu żeby wypocząć z rodzina od dawna pracuje i powodzi się jej dobrze . Jeśli nie wiesz na jakim etapie sprawy wyciągu się maja najlepiej zapytaj a nie pisz kolejnych głupot . Pozdrawiam

 43. Wy faktycznie jesteście nienormalni
  Wójt nic nie robi to źle
  a jak robi promuje w mediach , warszawie ,zagranicą to piszecie teksty typu
  „zaproszeń moc kogo tam nie będzie! agitacja na całego ile będzie kosztować ta impreza gminę? a wędkarze przenocują pomieszkają ”
  No właśnie o to chodzi żeby pomieszkali pieniądze zostawili

 44. Z promocją i rozwojem Ochotnicy jest tak jak z tą plażą w Ochotnicy Górnej. Kilka lat temu oblegana przez turystów, obecnie zaśmiecona, że wstyd nawet popatrzeć w tamtą stronę. Poniżej budowany jest kolejny Orlik którego budowę najlepiej podsumowano na zebraniu wiejskim. Znamienne są słowa: po co budujecie, żeby potem zamykać? Teraz zlikwidowano sklep w którym tak chętnie robiłyśmy zakupy, mam nadzieję że w jego miejsce powstaną inne, bo tylko konkurencja jest gwarancją jakości i niskich cen. Całe szczęście że młodzież sama adoptowała sobie miejsce gdzie pierwotnie miał być plac targowy wykorzystując go na skatepark. Zresztą Oni najlepiej wiedzą czego im potrzeba. Co do wyciągu, mam nadzieję że powstała spółka ma wystarczające wsparcie, jest to bowiem inwestycja która powinna być przysłowiowym oczkiem w głowie dla nas wszystkich.

  • Pani Jolu spółka jest i z tego co wiem ma
   Się dobrze . Szkoda ze wojt miesza kładzie kłody pod nogi bo w innym wypadku szło by to wszystko znaczne szybciej

 45. Z tym wyciągiem to myślę że najlepiej Tadka Królczyka zapytać on tam rządzi i z tego co słyszę to nic nie zrobił i nie dzieje się w spółce dobrze a wójt taki wysiłek włożył żeby zebrać ludzi i zainicjować pomysł no ale tak to właśnie jest jak za robotę biorą się osoby nie mające o tym pojęcia !
  Właśnie tego nie rozumie nikt nie powierzył by wybudowania garażu -człowiekowi który nigdy nie budował
  ale rządzenie potrafimy oddać w ręce osób niedoświadczonych !
  No jeśli faktycznie się okaże jeszcze że władze spółki sobie za naszą kasę wycieczki urządzają to zwyczajnie brak słów !!!!!

 46. Taka prawda! że rządzenie naszą gminą powierzymy NOWEMU UCZCIWEMU CZŁOWIEKOWI w nim cała nadzieja
  i gwarancja na normalność, spokój w całej gminie oraz w pracy na każdym stanowisku gdzie jesteśmy! Pan Tadek Królczyk jest niesprawiedliwie obsmarowywany, że nic nie zrobił w spółce a czy wójt wystarczająco wsparł spółkę? bo z tego co mówią to tylko dąży do jej rozwalenia! o co temu zachłannemu człowiekowi chodzi!!!

  • Jak chcesz to piekarzowi powierz budowanie domu , a murarz niech Ci chleb piecze – nie gadaj człowieku bzdur !!
   Królczyk był radnym Ochotnicy G nie zrobił dla wsi nic !!!!
   Królczyk jest szefem spółki od spraw wyciągu nie zrobił nic !!!
   Królczyk był przewodniczącym rady ale już sobie z tą funkcją rady nie dał !!!!
   i tak ze wszystkim

   • Taki jesteś prosty jak cep, a próbujesz rządzić gminą z niestety negatywną oceną. Zwalniasz, zastraszasz, burzysz , nienawidzisz, kłamiesz, Głowoc jesteś podły i tyle naciesz się jeszcze te trzy miesiące i wypad do rózi.

   • sluchaj stasek-skoncz wypisywac bzdury lepiej sie pochwal co zrobiles dla gminy

    • Może niech Królczyk napisze co zrobił dla Ochotnicy G bo nie zrobił nic !!!! dla wioski , gminy i spółki w sprawie wyciągu !!! której jest szefem !!!
     Tylko wszystkich poucza i mówi jak to wszyscy źle pracują jak to on wie jak wie to powinien coś pokazać coś zrobić
     co festiwalik z przed 2 lat będziecie wyciągać którego zaniechał bo zainteresowania brak i jeszcze emigrantów ściągnie

 47. Taki jesteś prosty jak cep, a próbujesz rządzić gminą z niestety negatywną oceną. Zwalniasz, zastraszasz, burzysz , nienawidzisz, kłamiesz, Głowoc jesteś podły i tyle naciesz się jeszcze te trzy miesiące i wypad do rózi.

 48. Co się dziwić- Gmina Ochotnica to porażka od czasów głowoca. Inwestycje idą w jedną miejscowość, zapominając, że GMINA to też inne miejscowości takie jak Ochotnica Górna czy Tylmanowa W tej gminie nigdy nie będzie dobrze dla mieszkańców chyba, że wszyscy zamieszkamy w koło gminy, wtedy będziemy mieć wszystko, targowisko, parkingi, telewizję regionalną, pomoc społeczną, przystanek autobusowy a od 10 będziemy mogli iść poskarżyć się wójtowi bo jak pije na umór to na 8 rano musiałby dupka ktoś przywieźć.

 49. Inwestycje idą tam gdzie się można dogadać gdzie nie można się dogadać bo wszystko co się chce zrobić jest źle inwestycji nie ma proste
  Ponadto jak po wielu próbach wójt i większość rady stwierdziła że dogadać się z dwoma panami to wpadli na słuszny pomysł nie dogadamy się ale wieś musi się rozwijać i oddali władze w spółce naszemu słownemu ekspertowi od wszystkiego żeby się wykazal no i wykazuje si 3 rok roboty przy wyciągu będą już juz przecież to takie proste było w opowiadaniu 😀

 50. Bożenko co prawda w oczy kole? Taka prawda. Tylko gadacie i nic nie robicie tylko na wakacje jeździcie . Tarchała drugi taki sam wielki PAN PREZES zamiast zająć się wyciągiem zajmuje się swoim CYPISKIEM. Nic nie robicie tylko myślicie o sobie.

  • A czemu ty nie jeździsz na wakacje tylko kraczesz jak wrona 😂 może zazdrościsz ze ktoś może -chce -pracuje żeby żyło się lepiej .?! Masz jakiś problem lub czegos nie wiesz zapytaj u źródła jak wyglądają sprawy z wyciągiem 🙂 No chyba ze chcesz zapytać gdzie Pani Bożenka wypoczywała to w sumie zmienia światło na ta sprawę 😂😂😂

  • prezes zapieprza zeby tobie bylo lepiej w najblizszej przyszlosci i twoim dzieciom.wiec daruj sobie takie komentarze ktorymi probujesz siac zamieszanie ale ktore o dziwo sa traktowane z przymruzeniem oka przez mieszkancow bo wiedza kto je pisze i wiedza kto probuje rozwalic idee powstania wyciagu.tu potrzebna jest wola i musi byc determinacja bo cel jest wzniosly i jest bardzo duza szansa na jego realizacje.zreszta w wywiadzie dla TVPodhale padlo stwierdzenie z ust przyslonietych czyms co mozna nazwac wasem z gilem na wierzchu ze spolka buduje wyciag! no kogos ponioslo ale to zrozumiale bo jest kampania przedwyborcza.jestem udzialowcem i rozmawiam na ten temat z zarzadem i wiem ile czasu poswiecaja i ile ich to kosztuje! wiecej szacunku!

 51. Za wszystkie roboty nie zrobione w naszych wsiach odpowiada wójt! to jego porażka i kompromitacja jak rządzi!!! bierze za to solidną wypłatę i jeszcze chciał sobie podwyższyć! zamiast obniżyć o 20%! a niech nie robi z NAS głupków i przestanie manipulować, że się nie dowiemy co kombinuje! niech nie zwala na radnych, oni nie rządzą publicznymi pieniędzmi! tylko on doprowadził do tego, że nie zrobił nic!!!! wybierzemy młodych zdolnych ludzi do samorządu i uczciwego inteligentnego człowieka na wójta! to zobaczy jak ruszy rozwój naszej pięknej gminy! Jurkowski tylko przeszkadza i ustawki robi nic mu to nie pomoże! WYBIERZEMY BOBRĄ ZMIANĘ!!!!!!

  • Co za bzdury młody gadasz – weź sobie spotkanie wiejskie z przed 3 lat z Ochotnicy G – wójt mówi że trzeba coś w gminie robić a Tadek mówi że wszystko na koncepcje bo o najważniejsze
   Wójt mówi że koncepcje są ważne ale pod konkretną rzecz a nie żeby narobić koncepcji i do szafy włożyć bo takich koncepcji z przed lat to w gminie są całe szafy – są już nie aktualne i trzeba nowe robić
   Dlatego wójt wyraźnie to powiedział tak dla koncepcji ale pod potrzeby a nie do szaf
   ale Tadek Królczyk nie dał sobie tego wytłumaczyć więc tak zostało
   Tak więc mamy działania w Ochotnicy D w Tylmanowej i mamy Ochotnice G które mówią że nic się nie da zrobić
   Więc nie wciskaj kitu !!!!

 52. Oczywiste jest że bez koncepcji i pomysłu biznesowego nic nie można zrobić. Pan Tadek ma rację, trzeba przygotować kilka alternatywnym opracowań, poddać je konsultacją społecznym i realizować te które uzyskają akceptację mieszkańców. Wszyscy jedziemy na tym samym wozie i albo wspólnie osiągniemy sukces, albo dalej będziemy tkwić w tej inwestycyjnej niemocy. Długi czas nie byłam przekonana do pomysłu Pana Tadka żeby w Ochotnicy postawić na turystykę, jednak ostatnio jeżdżąc po miejscowościach Podhala, sporo obserwowałam i muszę przyznać że szeroko rozumiana turystyka to żyła złota. Nie wiem jaki pomysł na rozwój gminy[ nie mylić z remontem budynku gminy i jego otoczenia] ma trzeci z kandydatów. Mam nadzieją że i On wkrótce przedstawi autorski program.

  • No to masz odpowiedź dlaczego w Ochotnicy G nic się nie dzieje wszystkie wioski coś robią a Tadek przygotował koncepcje i ma plan wiemy o tych planach od 4 lat
   Ty przygotuj kolejne plany przez następne 4 lata i opowiadaj co też nie zrobisz a turyści przyjadą do twoje sklepu z PRLu żeby panie miały pracę a gości w gminie przyjmuj na biurku z lat 70 tych i opracowujcie dalej koncepcje
   jedne z przed 3 lat już są no ale już nie aktualne przygotujcie nowe

 53. biegi gorskie,kolarstwo gorskie,dni pstraga i cokolwiek na czym moze stasek zarobic ustawia w ten sposob aby pensjonat byl najblizej tych wydarzen tudziez w ich centrum.CHAMSTWO!!!! i kpina z mieszkancow.obys splonal w piekle wojcie farbowany lisie

  • Czy masz coś z głową ?
   Wizja wszystkich od Wójta który to realizuje po filozofa Królczyka jest jedna TURYSTYKA !!!
   Wszyscy od rządzących po opozycję się zgadzają że do gminy trzeba ściągać turystów nawet nawet Jola (kopiuj , wklej ) nawet jak nie za bardzo wie co też to parę postów wcześniej napisała
   Wójt właśnie po to organizuje te wszystkie rzeczy żeby turystów było jak najwięcej , nawet Tadek jak dawno temu zorganizował jakiś tam festiwalik też się cieszył ja jakaś grupka ludzi przyszła i o to chodzi turyści w gminie biznes dla nas ale nie oczekuj że gmina Ci turystów pod chałupę podwiezie 🙂
   Wybuduj hotel może z basenem , wybuduj knajpę , załóż stadninę koni i zgarniaj tych turystów do siebie nikt Ci nie broni !!!!! będziesz miał lepszą ofertę niż konkurencja przyjdą do Ciebie proste i oczywiste

   • sluchoj stasek-turystyka tylko dla jurkowskich! drozki,sciezki rowerowe i chodniki w poblizu waszych pensjonatow na pewno swiadcza o rozwoju turystyki w naszej gminie.to widac wojcie.wszyscy to widza.bliski twoj koiec,wojtem na pewno nie zostaniesz

   • Jedyne co wójt zrobił z turystyką, to zakaz wjazdu autobusów. Biedny trollu!

 54. jutro kosby,ciekawe czy najwiekszy kosiarz ochotnicki przybedzie zeby z kosa zatanczyc 😛

 55. Wójt chce wszystko zcentralizować tak by miał w zasięgu oka i ręki! za przyciemnionymi szybami: oświata oczywiści sterowani dyrektorzy przez niego! nauczyciele tylko dla niego! wiejskie ośrodki kultury z kierownikami podległymi jemu no i oczywiście dyrektorkowi szczawnickiemu który ma promować wójta oczywiście i jego osiągnięcia marne! sołtysi oczywiście tylko jemu mają służyć! i pomagać w naginaniu ludzi by głosowali na niego! nie wspominając o pracownikach urzędnikach tylko dla niego! przecież on chce dalej wójtem być!! a MY mówimy jednogłośnie i stanowcze NIE DLA Jurkowskiego!!!!
  NIE zmanipulujesz NAS już drugi raz panie wójcie!!!!!!!!!!!!

 56. Bycie Wójtem właśnie na tym polega że dobry gospodarz wie co się dzieje u niego na podwórku zarządza podległymi mu instytucjami a dyrektorzy , kierownicy , sołtysi wiedzą kto rządzi w gminie

  Co za idiota chciałby wójta który nie kontrolowałby tego co się dzieje na jego terenie
  Po to wybraliśmy i zaufaliśmy obecnemu wójtowi żeby właśnie w taki profesjonalny sposób wykonywał swoją robotę a nie że każdy robi co mu się podoba !!!

 57. Cyrk na kółkach, tak trzeba powiedzieć o ostatniej sesji. Odwołanie Ziemianka miało na celu ścięcie na pniu zagrożenia. Ziemianek na tym nie stracił, a wójt sporo uderzając w mieszkańców Tylmanowej odwołując jedynego przedstawiciela naszego sołectwa. Hańba dla takiego zachowania, ale wkrótce się odwdzięczymy. Co do dwóch radnych z Tylmanowej podpisanych na wniosku, powiem tylko jedno, pokazaliście się z tej najgorszej strony.

  • Boze daj spokój z Ziemiankiem to jest figurka nic nie znaczącą olejmy go
   Wójt zrobił wielki błąd ze zaczął się nim przejmować trzeba było olać niech sobie poszczekuje
   Szczekaniem ratlerka nikt się nie przejmuje najwyżej się uśmiechnie i tyle

   • Jasne, że nikt niech się nie przejmuje, Przejmować trzeba się Jurkowskim bo rozpierniczył wszystko co tylko można było. Pewnie ma kolejną czarną listę tylko czeka wyborów. Ale nie uda ci się farbowany lisie. Już więcej nic nie zepsujesz z tymi nieudacznikami. Nawet przedszkole ci przeszkadzało. Już cie poznaliśmy jak dyrektorkiem byłeś i miałeś dwutygodniowe ciągotki.

   • Tak wszystko ci przeszkadza i najwięcej to ty szczekasz na każdym spotkaniu. Mówisz jak do dzieci ludzi uczysz rozumu a sam jesteś jak PUSTAK. Jedno i to samo w kółko, że nikt nie wie o co chodzi. Twoje dni są policzone. Nic poza skłócaniem nie potrafisz zrobić . Czas na zmianę

    • No ale właśnie o to chodzi że mi Ziemianek nie przeszkadza ani ziębi anie grzeje po prostu spuśćmy go niebyt informacyjny bo szkoda czasu na faceta zwyczajnie czasu rozmawiajmy , sprzeczajmy się dla dobra Ochotnicy a nie rozmawiajmy o nikim

     • stasek-tobie wszystko przeszkadza i wszyscy ktorzy maja odmienne zdanie albo sa zbyt dociekliwi.to cie boli najbardziej stary komuchu

     • Dokładnie olać farbowanego lisa co nagle jak statek tonie to teraz do Tadzie leci a wcześniej na niego jechał
      TADEK Królczyk Nowym Wójtem !! nie potrzebuje takich fałszywych sprzymierzeńców !!!

     • Mądrala, -,, a mi Ziemianek nie przeszkadza” oj przeszkadza ci i to bardzo, pamiętaj o tym, bo przyznałeś się kim jesteś pod tym nickiem i wieloma innymi.

   • Ratlerek a raczej kundelek, to jest wójt.

 58. Panie radny wyprostowany jak żołnierz ze zdjęcia tytułowego, zdradziłeś swój kraj, swoją małą ojczyznę, wcześniej zdradziłeś swój klub, teraz jako żołnierz opowiedz się za PiSiorkami, Ku chwale Ojczyzny!!!

 59. Każdy Inny Wójt Będzie Lepszy od obecnego! Wybierzemy Uczciwego Człowieka na Wójta i Uczciwych Mądrych Radnych!
  Postawimy na Uczciwość wybierając NOWEGO WÓJTA i Radnych do Nowej Rady Gminy!

 60. wojt piszac zle o wyciagu siebie skazuje na pozarcie.jakim ze to trzeba byc wojtem zeby srac w swoje gniazdo.gmina zamiast pomoc to na dodatek zrzuca wine na zarzad.wojcie opamietaj sie!!!

 61. Każde niepowodzenie wójta jest zrzucane na kogoś. Wyciąg na zarząd bo zarząd punktowego przekształcenia nie zrobił. Rewitalizacja na radnych bo drogi chcieli odnowić i place zabaw dla dzieci porobić. Droga Czajki ? na mieszkańców, bo woda się nie mieści do rury. A na targowisku to tego walca przynajmniej usuncie bo zgroza patrzeć jak się nic nie robi, pewnie zezwoleń jeszcze radni nie załatwili. Boisko w górnej nie na tej działce co trzeba, w Tylmanowej też bo radni większy projekt narysowali niż jest działa zakupiona ,Do nowego ośrodka zdrowia trzeba będzie dopłacać tak radni wynegocjowali ceny, w Górnej przeszkadzają radni w zakupie działki pod ośrodek zdrowia. Miejca pracy pań z GS radni pozbawili, sanepid na przedszkole radni nasłali .Wszyscy wszystko spieprzyli ale nie wójt. Wójt przecięż odnowił gabinety i robi ścieżki rowerowe obok swojego pensjonatu

  • No jak zarząd miał coś zrobić no to chyba za to odpowiada mieli kilka lat żeby coś koło wyciągu zrobić jak nie zrobili to co wójt ma się wtrącać zarządowi spółki !!!
   Wójt jak pilnuje spraw gminy to już jest źle że sprawdza kontroluje
   Pamiętacie jaki był raban jak Tadek chciał podpisać umowę na swój festiwalik żeby zarobić i chciał kierownika wkręcić na szczęście wójt czuwał i nie pozwoliła a i tak był raban że się wtrąca

   • jakie kilka lat??a ile lat Pulkowski czekal na pomoc gminy ??diabli wzieli wszystko! spolka istnieje rok czasu i od momentu powolania zaczela dzialac.teraz gmina powinna sie zajac zmianami punktowymi bo wniosek byl zlozony 2 miesiace temu.nawet uchwaly nie bylo a powinna byc podjeta.najlepiej jest sie zrec i skupic na zmianie przewodniczacego rady gminy

   • Mieszkańcu zabździały
    ,,Wojt jak pilnuje spraw gminy to jest źle że sprawdza i kontroluje”
    Daruj sobie, od kontrolowania ciebie jest rada. To rada wybrała małego łysego żeby cię kontrolował , i co robi? Kontroluje z tą całą ekipą sprzedawczyków?
    Jedyne co mogę wam przyznać rację , to pasujecie do siebie.

 62. mnie ciekawi wywiad ktorego udzieliles stasek dla tv podhale.podobno budujesz juz.ciekawe gdzie bo jakies sluchy chodza ze zleciles opracowanie koncepcji wyciagu w dolnej chociaz jestes wielkim przeciwnikiem takich opracowan.ile wykonales telefonow do expertow i do prawnika spolki zeby dali sobie spokoj? wiesz dlaczego?-bo od poczatku jestes przeciwnikiem wyciagu Gornej!!! i boli cie to ze tak daleko posunely sie sprawy do przodu.bardzo duzo wiesz na ten temat i wykorzystujesz to do tego zeby to zniszczyc! my mieszkancy mamay nadzieje ze juz niedlugo sie to zmieni!

  • Może jak już przestanie być wójtem, to wybuduje sobie wyciąg. Przecież parę takich prywatnych w Ochotnicy Górnej już było.

 63. Przekonaliście się już jak potrafi wszystko niszczyć obecny wójt jeżeli jest nie po jego myśli! tak działa ten
  zachłanny typ w każdej dziedzinie! on myśli tylko o osobie i jakie będzie miał korzyści! więc widzicie jak pomaga
  spółce od wyciągu i jakim jest przeciwnikiem żeby wyciąg powstał w Górnej! dobrze, że ciekawski napisał
  w swoim nicku powyżej jakie ma Jurkowski zapędy gdzie ma być wyciąg! cały czas tylko mataczy wciska kit
  ścieme nam mieszkańcom! a robi zupełnie co innego! chce skupić wszystko pod swoje i rodziny korzyści! i co robi „wydzwania do ekspertów do prawnika spółki” żeby sobie dali spokój z wyciągiem! no jak ma być dobrze w naszej gminie gdy on tak działa? konieczna jest zmiana wójta i wybór UCZCIWEGO CZŁOWIEKA na to stanowisko by nastąpił rzeczywisty rozwój w naszej gminie z którego skorzystaliby wszyscy mieszkańcy! a nie tylko wybrani!

 64. To czy obecna władza ma jakiekolwiek szanse na reelekcję, zależy od mobilizacji elektoratu pro rozwojowego, który wciąż oczekuje na dobrą zmianę w Ochotnicy. Czy znajdzie się osoba która dając taką szansę zachęci mieszkańców do pójścia na wybory?. Wielka szkoda że w czasie kiedy cały kraj się zmienia, u nas życie jakby zamarło. Tyle było zapowiedzi: baseny, ronda, gaz, elektryczne samochodziki, wyciągi, tereny rekreacyjne, aż trudno było nadążyć. Co nam zafundowano zamiast tego? . Likwidacja sklepu który stojąc od lat nikomu nie przeszkadzał, jakiś placyk targowy i co jeszcze? Może rządząca ekipa podsumuje swoje czteroletnie osiągnięcia i pochwali się dokonaniami.

 65. Obłuda co nie których nie zna granic
  Pamiętacie jak Tadek chciał nas naciąć na Pulkowskiego i zakupu wąskiej działki za grube pieniądze gdzie jak się okazało nikt nie chciał tam wyciągu budować – wójt to rozgryzł i nas jako gminę uratował

  Ludzie nie potrafili się dogadać -wkroczył wójt za działał powstała spółka
  wszyscy krzyczeli że wójt zrobi wyciąg żeby do Wojtka do pensjonatu można było wjechać
  Wójt wybrał najlepszą lokalizację w gminie więc po raz kolejny zamknął gęby krzykaczom

  Zaczęli krzyczeć że obsadzi spółkę swoją rodziną !! więc wójt oddał sprawy spółki w zarząd Tadkowi niech robi niech się wykaże skoro tak chciał mija kilkanaście miesięcy nic się nie dzieje więc panika bo trzeba będzie powiedzieć co się zrobiło a tu nic

  Czy wójt musi robić wszystko za wszystkich !!! jeśli Tadek sobie nie radzisz powiedz to !! zostaną wybrane nowe osoby i to zrobią a nie żeby tylko bić pianę podjudzać jeden na drugiego robota musi iść do przodu !!!

  • Wójcie, ciebie już nic nie uratuje. Twoje kłamstwa nie robią już na nikim wrażenia, bo jesteś nikim. Za parę miesięcy będziesz bezrobotnym dziadkiem. Nie psuj sobie opinii na starość jak L. Wałęsa.

  • eksperci wskazali Runek jako najlepsza lokalizacje nie ty i to nie ty zawiazales spolke tylko udzialowcy

 66. Wójtowi nikt już nie wierzy co robi co mówi i co piszesz tu! w nicku powyższym wyciąg! to on jesteś obłudny i nie uczciwy! to nie wójt wybrał najlepszą lokalizacje tylko eksperci stwierdzili, że to będzie najlepszy stok na Runku! a dlaczego wójt chciał wykupić ten teren koło kościoła w Górnej pod ośrodek zdrowia? i tym samym zablokować teren przydatny pod wyciąg? i po co takie zagrywki? wszędzie miesza i psuje wszystko na pniu!! tam gdzie ludzie mają dobre pomysły i z inicjatywą potrafią dobrze współpracować dla wspólnego dobra!!! to jemu nie odpowiada i musi się wtrącać! dopiero radni i mieszkańcy zareagowali w sprawie tego terenu! więc pytam jak traktuje wójt mieszkańców? nie jesteśmy tacy ciemni jak mu się wydaje, że nic nie rozumiemy! a jeżeli chodzi o obsadzenie spółki to przecież prawdą jest, że chciał na siłę wdeptać tam syna Wojtka! ale mu się nie udało bo go nie wybrali! Jeżeli chodzi o Pana Tadka to się wykazujei i robi bardzo dużo ile jest w stanie zdziałać! wójt dobrze wie co w spółce zrobili i robią! jak zwykle i tu próbuje mieszać
  na różne sposoby by spółkę rozwalić! A cóż to tak” wójt robi wszystko za wszystkich” widać jak chce nowe osoby
  dać do spółki pewnie by nimi sterował i ustawiał! ile on jeszcze narobi złego do końca kadencji!

  • Nie bądź śmieszny „Tadek to się wykazuje i robi bardzo dużo” 🙂 robi fakt dużo szumu koło siebie gadu gadu a w praktyce nie robi nic tu nie trzeba gadać tylko działać !! a to najzwyczajniej mu nie wychodzi !!!
   Żony już ponad 40 lat szuka i nic 🙂 a my na wyciąg nie możemy tyle czekać
   Kilka lat działań i żadnych efektów TADEK NIC NIE ZROBIŁ !!!!

   • 90% mężczyzn ma żona, znalezienie żony nie jest więc jakąś szczególną sztuką. Wójt za to zrobił wiele złego jak nikt dotąd!

    • […] Wpis usunięty na prośbę Habitanta. Moderator

     • w końcu coś sensownego napisałeś ! Tylko my jako gmina nie mamy czasu na eksperymenty i zastanawianie się wyjdzie coś czy znowu tylko gadanie i nawet nie ma tu znaczenie czy ktoś ma żonę czy nie bo to te żony ma 90 % tylko dlaczego tym 10 % nic nie wychodzi i tu się zgadzamy

     • Nie stać cię biedaku umysłowy na wymyślenie swojego nicka? Jakim malutkim kundelkiem trzeba być, by próbować w ten sposób podważyć czyjąś wiarygodność? Pewnie jesteś genetycznym donosicielem i kłamcą jak tatuś? Cóż, między ludźmi zdarzają się takie „niedoróbki” jak ty.

    • […] wpis usunięty na prośbę Habitanta. Moderator

     • Do Moderatora. Proszę usunąć wpisy osoby podszywającej się pod mój nick:
      1. habitant
      9 lipca 2018 at 23:20

      wpis z 9 lipca godzina 19:30 nie jest moim wpisem !!!!!tylko genetycznego donosiciela !!!!
      2. habitant
      9 lipca 2018 at 19:39

      Tadkowi jakoś ciężko się w tych 90% znaleźć no ale tak to jest jednym wychodzi wszystko a są też tacy co im nie wychodzi nic
      3. habitant
      8 lipca 2018 at 23:11

      Tadek nikogo nie zdradził i na pewno nie opowie się za PiSiorkami !!!
      […] Wpisy zostały usunięte naprośbę Habitanta. Moderator

 67. Pan TADEK Będzie robił i rządził transparentnie jak mieszkańcy tego oczekują! wybierzemy go na WÓJTA TO UCZCIWY CZŁOWIEK i zasługuje na to stanowisko!!!!! będzie NOWYM WÓJTEM gminy Ochotnica Dolna!!!

 68. No i cóż z tego, że wójt ma żonę? a nie potrafi dobrze zarządzać gminą!!! nie pomoże mu już nic!! i nie będzie NAS
  rozgrywał NIE DAMY SIĘ! nie jesteśmy dziećmi!! NIE zostanie wybrany ponownie wójtem bo zniszczyłby wszystko!!!
  Mamy dość jego rządów!!!!!!!!!!!

 69. wojcie!
  do sprawdzenia sa rachunki na przyciemniane szyby w gminie jak rowniez w twoi chalupie halpionie.fajnie jak gmina placi co?

  • A co Cię to obchodzi z twoich placi ?
   To jest rzenada zaglądać komuś do portfela zazdrościć domu
   Tak to właśnie jest samemu narzekam wszystko mi źle wszystko zrobiłbym lepiej ale tylko w gębie zamiast popracować i czegoś się dorobić to obraźasz ludzi co ciężko tyrają i coś osiągneli
   Wójt tyra po kilkanaście godzin dziennie Świątek piątek to ma

   • Nie tyra,tylko donosi do sanepidu, kłamie, oczernia, knuje, spiskuje, i tnie wszystkich co mają własne zdanie, jak to zrobił z P.Przewodniczącym ostatnio. Tylko kłamstwo mu w głowie i nastawianie wszystkich co szczekają jak pan karze. Rzucają się jak wszy jak pan komendę wyda. Wstydzę się za takich radnych. Co do wyciągu to sprawa jest prosta, olewa spółkę totalnie na wniosek złożony do dziś nie ma proijektu na miejscowe przekształcenie. Mam WIELKĄ nadzieję że po wyborach się to zmieni. Wybierzmy uczciwego wójta.

   • tak bucu(maria),z moich placi,z moich podatkow pier…..y nieuku

    • Wiesz co Ty piszesz ? jeśli masz dowód że wójt za pieniądze z podatków czyli z pieniędzy gminy wstawił sobie okna w domu to zgłoś to do prokuratury !!
     A jeśli jest inaczej to prośba do moderatora i właściciela forum Tadeusza Królczyka o zajęcie stanowiska w tej sprawie bo jest to OSZCZERSTWO !!!! i rozumiem że wiedzą Panowie co z tym zrobić !!!

 70. Nie słuchajcie tego staumatyzowanego, odciętego od rzeczywistości starca kokosa, on dd lat tkwi w samotności paranoika

 71. przyjdzie czas na dowody 😀

 72. co z placem targowym?zabroles sie stasek bez pozwolen i mysloles ze bedzie dobrze?

 73. No rzeczywiście ten ” lejbuś ” to jest pracowity! dopiero 10 rano a on już pędzi do gminy!!!!!

 74. Uderzyła mu woda sodowa do głowy . Niech lepiej lepiej opowie jaki przykład dawał dzieciom, nauczycielom , rodzicom jak ciągnął tygodniami IPO pijaku jeździł po ochotnicy. Teraz ma mulzumanina w rodzie bo w Polsce nie ma wartościowego partnera dla córki

 75. Kiedy będzie remont dworu w Tylmanowej skoro gmina tyle pieniędzy dostala

  • Nigdy nie będzie . Jak nie ma woli ze strony wojta to jak coś może być remontowane. Gdyby bajka była przy pensjonacie to już by remontowali. Tak będzie z dworkiem jak z wyciągiem w górnej. Ani słychu ani dychu.

 76. Co jak co ale wspomnienia przedwyborcze ożywają.
  Ktoś zna szczegóły jak Wojtuś do dnia wyborów w 2014 planował ślub z Panią z Ochotnicy Dolnej a innej już zrobił dziecko? Do dnia wyborów okłamywał biedną dziewczynę i jej dobrą rodzinę żeby tylko tatuś nie stracił głosów.
  Dopiero po wyborach powiedział spadaj mała, już nie jesteś mi potrzebna.

  • Myślę,że pisanie takich rzeczy na forum jest niedopuszczalne! Widzę , że jesteś z tych sprawiedliwych, co u siebie belki nie widzą,a u kogoś drzazgę zobaczą.
   Zakładam ze jesteś plotkarą nr.1 we wsi. Najpierw pomyśl jak muszą się czuć blizej związani ze sprawą.
   Czy jest jakiś 4 kandydat????
   Nie ma na kogo głosować

  • Musiała być zdeterminowana, że współżyła z takim niemotą.

 77. Ale on chce dalej wójtem być? a NAM ściemę zamieszanie siać i grubą kasę co miesiąc brać!!!!!!

 78. Tylko prawda NAS wyzwoli z obłudy i zakłamania!!! Każdy INNY UCZCIWY WÓJT będzie lepszy od obecnego!!!!!!!!!!!

 79. Jak kokos lub realista pisze niby prawdę o Tadeuszu, i i jego braku zaradności życiowej to jest ok, ale jesli prawdę wiadomą w całej ochotnicy się przypomni to Ado okropnie cię dotknęło i czjesz się obrończynią utrapionych. Prawda Cię wyzwoli.

  • Czy taka sfera życiowa wpłynie na to że w gminie będzie żyło się lepiej? Nic mnie to nie interesuje co kto z kim bo tutaj nie rozgrywa się film akcji. Tutaj chodzi o dobre zarządzanie gminą pieniędzmi , o dobry wizerunek naszej okolicy.
   Tym chyba zajmuje się wójt i reszta pracowników-mam nadzieję!!!????? I niepoważne jest to że wypisuje się tu takie rzeczy na temat rodziny Jurkowskiego, czy też że niby Krolczyk ma wyremontować dach brata!
   A co to brat nie ma rąk????
   Macie ochotę się powyżywać ma wszystkich i o wszystko. Może zacznijcie od siebie. Skoro tacy swięci jesteście to startujcie na stanowisko i może zasponsorujecie remont rodzenstwu????
   A gwarantuje ze wtedy i wasza rodzina będzie pod specjalnym nadzorem.

  • A ten Krolczyk to taki niezaradny???Życiowo????Jak opublikował oświadczenie majątkowe to wydaje mi się ze dość tak sobie chłopina przędzie;)

   • I jeszcze kilka słów do pana Królczyka…
    Więcej by Pan zyskał, gdyby Pan milczał a nie rzucał na wójta. Kto mieczem wojuje od miecza ginie. Jakieś to takie niesmaczne momentami. A miałam Pana za lidera.
    Panie Wójcie….tyle niedotrzymanych obietnic… Panu już dziękujemy.
    Pan Ziemianek poczuł władzę ale mam nadzieję,że na tym „poczucu” siè skończy bo masakra.

 80. A kiedy usuniecie ten kiosko-sracz w Dolnej?

  • To nie jest sracz demonie, To jest miejsce pracy,które chcesz usunąć. A co do Ady to powiem tylko tyle, dziękuj Bogu że to Ciebie nie wywożą jeszcze na taczkach. Synek wójta omamił i i zaplanował ślub huczny z tatusiem a nawet przyszłą synową do komisji zaangażował, z inną urzędując i planując swoje życie . Zę to nie Tobie Ada zostawił szramę na sercu to dziękuj Bogu. To są fakty a prawda Cię wyzwoli jak mówi dolonin. To zła rodzina skrzywdziła wielu ludzi ale wybór zostawiam tobie zagłosuj na pinokia.

 81. On tak umie podstępnie dziaać likwidować usuwać burzyć miejsca pracy i spokój ludziom! to jest prawda, że to
  zla rodzina kto z nimi miał do czynienia to się przekonał jak potrafią krzywdzić ludzi! nie dopuścimy do tego żeby dalej krzywdził dobrych mądrych i uczciwych ludzi!

 82. Mam pytanie. Myślę że Kokos jako pionier odpowie. Kto zapłaci za dodatkowe roboty na budowie boiska wielofunkcyjnego w Och.G. Mam tu ma myśli przełożenie linii elektrycznej która biegnie przez sam środek boiska oraz za zabezpieczenie boiska od strony rzeki ? Tego w zakresie robót nie ma. A może się robi żeby robić , żeby pokazać. Przyjdzie woda i zabierze.
  A wojtuś uzyskał trochę głosów

 83. Nie chcę dywagować, ale być może na pewnym etapie rozwoju Ochotnicy, można by pomyśleć o rewitalizacji centrum. Ale na miły Bóg nie teraz, kiedy drogi w potokach mamy tak wąskie że poruszanie po nich to igranie z losem, mostki i mury ledwie co zipią, o turystyce możemy zapomnieć na długie lata, a młodzi ludzie masowo wyjeżdżają szukać pracy za granicę. Każda władza musi w pierwszej kolejności zadbać o sprawy mieszkańców, a dopiero na samym końcu o swoje wygody. Przyjmijmy hipotetycznie że do firmy przychodzi menadżer, a jego zadaniem jest postawienie firmy na nogi a w dalszym etapie jej rozwój. Od czego ma zacząć, z całą pewnością nie od gabinetu, kwietników, czy też chodników. Musi natomiast zrobić audyt, wdrożyć program naprawczy w którym będzie zawarta strategia rozwoju firmy. My takiej strategi rozwoju Ochotnicy nie mamy, dlatego we wszelkich działaniach brakuje spójności.

  • Faktycznie nie masz pojęcia o pracy w samorządzie czy nawet pracy zadaniowej – przedstawiasz jakieś teoretyczne reguły
   Działania muszą być prowadzone wielowątkowo jak Ty to sobie wyobrażasz że przez pierwszy rok będzie opracowywać program naprawczy potem strategie rozwoju a pozostałe rzeczy będą czekać wiesz ile trwa wykup ziemi (zakładając że będzie kasa na wykup i będzie zgoda ) potem zmiany w planie zagospodarowania to wszystko trwa miesiącami latami więc co wtedy nie będzie nic robić tylko czekać ?
   Piszesz zwyczajne bajko bzdury i tyle
   Jest okazja zrobić centrum to zostały pozyskane środki i trzeba się z tego cieszyć
   Mam nadzieje że Tadek myśli logiczniej od Ciebie 🙂

 84. Już robisz zamieszanie? ty znany mącicielu niby „zwolennik Tadka” piszesz żeby pisać i dezinformować? a jesteś
  znanym przeciwnikiem i krytykantem pana Tadka ukrywającym się pod różnymi nickami! nie zwabisz nas!
  znamy cię z tych twoich POPiSowych gierek cwaniaku lejbusiu!!! nie masz szans okłamać NAS drugi raz!!!

 85. stasek,znowu dajes roboty morcinowi?na ciul to nowe boisko na skrodnym,mierzi sie gminna kasa?nie masz na co innego wydac pieniedzy????

 86. Zdrowy rozsądek to podstawa na bazie której wygramy i odbierzemy władzę panującemu obecnie układowi
  Dlatego trzeba piętnować wszystkie głupie maile typu „JOLA” bo to jest paliwo dla obecnej władzy żeby pokazać jakie oszołomy , głupole są po stronie TADKA !!! więc nie pisz głupot poparciem dla głupiutkiej Joli bo sam też dajesz paliwo dla przeciwników TADKA !!

 87. Oj znana Maria się odezwała i napisała o umierającym forum już nie jeden raz od ciebie pod zmienionymi nickami słyszeliśmy jak głosiłeś o wypaleniu tego forum! to twoje marzenie żeby zamilkło! a tu niestety forum jest i forumowicze są aktywni, będą patrzeć władzy na ręce i pisać o tym co się w naszej gminie dzieje! a dzieje się oj dzieje! bardzo dobrze że forum żyje! straszyłeś żeby nie pisali bo są przepisy rodo! i wiele razy zastraszałeś żeby nie pisać bo już nie działa! a forumowicze nie tacy głupi i twoich strachów się nie wystraszyli! dalej czytają, piszą i będą pisać! tak byś chciał/ła i jeszcze wymyśliłeś, że Pan Tadek sam tu pisze! więc Mario/ stachu jest nas wielu piszących! ty nie zakażesz nam! jak to zwykle w twoim zwyczaju musiałby Pan Tadek być tobą by pod zmienionymi nickami pisać sam osobie brawo brawo! ten UCZCIWY człowiek pisze z imienia i nazwiska! wiesz Mario/stachu i jestem twoim przeciwnikiem!!!

 88. Nie idę na wybory, bo zaczynacie zaglądać ludziom do łóżka, a to jest chore. Całą waszą patologiczną politykę mam w …….

 89. Bojkotujemy wybory !!!
  Chodzenie na wybory w naszej gminie nie ma najmniejszego sensu
  Mamy takich kandydatów że szkoda się z domu ruszać
  Lepiej posiedzieć z rodziną wypić piwo, pobawić się z dziećmi , obejrzeć telewizor

  • To ty sobie bojkotuj a inni pójdą na wybory i wybiorą, wtedy będziesz pewnie narzekał, że nie masz wpływu na to kto w gminie rządzi. Jeżeli nie masz odpowiedniego kandydata, to wystartuj ty!

   • Sir habitancie, widać że masz jakieś prywatne porachunki z wójtem i jego rodziną, bo jesteś rozpajerzony na maxa ale to są Twoje sprawy prywatne, Twoja mała wojenka więc nie przenoś tego na forum publiczne. Nie jesteś sędzią tego forum, bejdoku!

 90. Zgadzam się z Twoim wpisem habitant! jesteśmy odpowiedzialnymi młodymi ludźmi i wiemy, że tylko od NAS
  i NASZEGO zaangażowania oraz licznego udziału w wyborach zależy dokonanie DOBREJ ZMIANY i wybranie przyszłego UCZCIWEGO WÓJTA! dlatego idziemy na wybory to jest NASZ obywatelski obowiązek by wreszcie w naszej gminie było normalnie i prorozwojowo ku zadowoleniu większości mieszkańców! nikt NAS nie przytrzyma w domu MY jesteśmy bardzo aktywni i nie damy się zmanipulować by przegapić taką szansę! która może się już nie trafić!!! by dokonać DOBREJ ZMIANY POKOLENIOWEJ na stanowisku wójta i w samorządzie! BO Kiedy jak nie teraz?? to jest jedyny moment i który musi się udać! DAMY RADĘ!!!!!!

 91. Tak pod rozwagę Tadek nie zrobił nic dla gminy przez całą kadencję
  Nie zaproponował żadnego konkretmego projektu żadnych konkretów tylko dlaczego to dlaczego tamto lub podpinanie się pod pomysły Wójta albo ich wysmiewanie
  Wole wójta który ma 1000 ce pomysłów i realizuje z tego 100 niż kogoś kto nie robi nic

 92. Pan Tadek jako Radny zrobił bardzo wiele! i nadal działa bardzo dużo! zorganizował ciekawe festiwale WRO! Umie organizować z pomysłem imprezy masowe ku zadowoleniu młodych, starszych! podziwiamy go za talent bo to są przedsięwzięcia nie osiągalne dla wielu z NAS a zwłaszcza cwaniaka głównego! który ma do dyspozycji ogromne środki z kasy publicznej i szasta nimi bez zastanowienia! a efekty z imprez gminnych są marne i w kiepskim wydaniu!!!! on potrafi tylko krytykować wszystkie ciekawe inicjatywy Pana Tadka! który organizując imprezy i nie mając żadnego wsparcia ze środków publicznych nawet terenu gminnego wójt mu nie udostępnił!!! a Tadeusz udowodnił, że potrafi przygotować pod każdym względem profesjonalnie imprezy masowe! to jest mistrzowstwo w jego wykonaniu! Przekonaliśmy się o tym nie jeden raz! a teraz w niedzielę 8 lipca jaka była świetna impreza sportowa w Górnej koło Czepieli na stoku góry wyścigi motorowe. Panie Tadku dziękujemy za ciekawe pomysły i profesjonalnie przygotowane imprezy masowe!
  Warto iść na Tadkowe imprezy! czekamy i wspieramy następne! Pozdrawiamy
  za tak super przygotowaną imprezę plenerową!! Dla wielu z nas jest perfekcjonistom i jak najbardziej widzimy w NIM PRZYSZŁEGO UCZCIWEGO WÓJTA gminy Ochotnica Dolna!

  • Czyli tą imprezę w Górnej w ostatnia niedziele przygotował Tadek Królczyk ? no jeśli tak to pełen szacunek za profesjonalizm i i organizację pełen profesjonalizm panie Tadku widać pełen profesjonalizm
   w porównaniu z pana festwiwalem WRO totalny postęp
   Jakie to jeszcze Tadek te imprezy przygotował ? bo po gminie się rozeszło że poza festwiwalem na który ściągnął żydów i muzułmanów to Tadek Królczyk nic nie zrobił a nawet ten festiwal mu nie wyszedł i w tym roku go nie będzie bo nikt nie chce z nim współpracować od momentu jak to podobno ludzi naciągnął i swoim dał zarobić a festiwalu publicznie nie rozliczył (dalej nie wiadomo u kogo spali artyści i za jakie wielkie pieniądze )

  • To piknik motocyklowy 8 lipca przygotował T Królczyk no to jeśli tak to pełen szacunek w porównaniu z gównianymi nie przygotowanymi Festynami Wolnej Ochotnicy jest to niesamowity przeskok i widać że Tadek nie próżnowało i rozwinął się jako organizator Gratulacje Panie Tadku tak trzymać !! Samych sukcesów życzę !!

   • Bu cha cha Królczyk to dachu nie potrafi naprawić a Ty w takie bzdury wierzysz że Tadek piknik przygotował nie bądź śmieszna !!!! propaganda jego sługusów zobaczy ile sponsorów jest przy pikniku !! wszystko zrobiła Gmina/ Wójt tylko zwyczajnie się z tym nie obnosi bo takich wydarzeń jest w gminie cała masa

 93. Ja jedynie dziękuję za lepszy zasięg internetu (wolałabym stałe łączę o to walczyłam ale dobre i to). Moje życie nie polepszyło się za waszą kadencję, raczej pogorszyło bo nie mam gdzie zaparkować „we wsi” całe centrum obklejone taśmami. Dodam jeszcze, że za dużo rozprzestrzeniło się osób jeżdżących na motorach, są wszędzie, po ścieżkach pieszych rowerowych, zero kultury na drodze i w lesie. Prezes odezwiesz się tylko nie pod nickiem fałszywym

 94. A ty zakłamany sąsiedzie zmieniający non stop nicki! podszywający się pod czyjeś! ostatnio habitanta! tylko to ci wychodzi i to potrafisz mieszać dezinformować na forum i w życiu realnym! jakie imprezy gminne organizujesz
  wydając ogromne pieniądze z kasy gminnej!!!!

  • pojawil sie na zlocie motocyklowym to zaczelo padac.nawet Zeus sie na ciebie stasek wk…il i matka natura.po co sie pojawiles z wladkiek swoim przydupasem??? zeby spieprzyc impreze?????

   • Tak widziałem. Cóż powiedzieć, wstyd dla wojta że z takim małym lysym chodzi, ale i wstyd dla Władka że z takim wójtem chodzi . Nikt was nie zapraszał to po co zatrrueacie powietrze ?

 95. stasek,co sie nie odzywos?

  • a jak sie mo odzywać jak pewnie kaca lycy po wcora. Wladus go podrzucił nawalonego i dzis pewnie kaca lycy. Ej ale my sie docekali

 96. Dzisiaj niedziela, aż żal patrzeć jak młodzież snuje się bez celu między domami. Kiedyś tętniące życiem przyszkolne boiska pozamykane na siedem spustów. Dlaczego zamiast ułatwić naszym dzieciom dostęp do sportu, pozbawiacie je jedynej rozrywki. To już jakaś kpina, budujecie nowe Orliki, zamykając istniejące. Nie wiem czy naszej władzy obojętny jest rozwój fizyczny młodego pokolenia? Ja ze swej strony oczekuję wyraźnej deklaracji wszystkich startujących w jesiennych wyborach, o otwarciu wszystkich obiektów sportowych na terenie naszej gminy.

 97. A ten nowo powstający orlik koło szkoły Skrodne to też otworzony będzie jak tylko zrobi go morcin?
  ej sportowcy mali i duzi ale teraz poszalejemy za piłką

 98. bląkal sie jak smrod po gaciach na zlocie 😀 nikt nie mial ochoty z nim gadac

 99. Mam nadzieję że w miarę zbliżających się wyborów osoby ubiegające się o stanowisko wójta przedstawią jakiś program. Póki co mamy deklarację kilku osób, że wyrażają zamiar startu w wyborach, tajemnicą pozostaje dlaczego to czynią i jaki jest Ich program. Po ostatnich czterech latach, najtrudniej będzie zmobilizować mieszkańców do pójścia do urn. Szczerze powiedziawszy dosyć mamy sytuacji że ktoś za nas rządzi i ”uszczęśliwia” nas na siłę. Nie mogę zrozumieć dlaczego wszystkie decyzje podejmowane są w zaciszu gabinetu, bez konsultacji społecznych. Bez wątpienia takie działania spowodowały wielki rozdźwięk między władzą, a społeczeństwem, które przestaje uczestniczyć w działaniach samorządu. Nie jest przypadkiem niska frekwencja w wyborach sołtysów, niechęć do udziału w zebraniach wiejskich. Ludzie nie idą, bo wiedzą że i tak na nic nie mają wpływu i niczego nie zmienią. Jest zjawisko jest niezwykle groźne dla idei samorządności, która jak sama nazwa wskazuje polega na tym że to my u siebie rządzimy. Dlatego nie dajmy się zmanipulować, zadajmy pytania i uczestniczmy w życiu samorządu.

 100. Prosimy żeby wszystkie normalne osoby dla których liczy się dobro gminy jej rozwój i które nie chcą oszołomstwa po wyborach żeby przestały pisać na tym FORUM !!!

  Miejmy też świadomość wójt najprawdopodobniej posiada adres IP wszystkich którzy tutaj piszą !!! co tłumaczy też to że osoby dwulicowe przestały się tu udzielać

  Proszę się nie martwić. Nikt nie ma dostępu do danych. Moderator

  • Wójt, to prawdopodobnie ma pełne gacie. Pisałem i będę pisał, choćby wójt posiadał nawet mój numer kołnierzyka. Nie strasz forumowiczów. Wójtowi brak inteligencji, by mógł cokolwiek zrobić. Będziemy nadal pisać, by po wyborach nie było w radzie gminy ani w urzędzie gminy oszołomów.

  • oczywiscie ze nie ma IP.to sciema po to zeby ludzi nastraszyc.NAMIERZ MNIE I ZADZWON DO MNIE !!!!!!!! na wybory ide bo pseudowladza i farsa ktora sobie urzadzili musi sie zmienic!!!! Dosc mamienia ludzi i traktowania NAS jak idiotow idioto

 101. Jeśli ludzie się nie zmobilizują by pójść do urn i wybrać Dobrą Zmianę Pokoleniową i Uczciwego Nowego Wójta
  to obecny wójt manipuluje i mąci tak żeby wygrał i w dalszym ciągu ciągnął zyski z 3 wsi z całej gminy dla siebie!
  a decyzje dalej będą podejmowane w zaciszu jego gabinetu lub pensjonacie przy udziale 2-3 osób, żony
  radnych bezradnych, bez konsultacji społecznych jak to się dzieje do tej pory! on nie chce żeby dużo ludzi wiedziało jak i co chce robić! a na zebrania by przychodzili tylko wybrani na telefon bo wtedy nie zadają trudnych pytań! bo odpowiedź wójta marna albo nijaka! NIE DAJMY SIĘ ZMANIPULOWAĆ! NA WYBORY TRZEBA IŚĆ
  i zagłosować za DOBRĄ ZMIANĄ I UCZCIWYM WÓJTEM! nie bać się jego zastraszeń bo on nie ma do tego
  żadnego prawa! mamy demokracje i wolność żadnych zastraszeń się nie bójmy!!!!

 102. Zaczęły się prace przy urzędzie gminy. Powoli sklepy rozbierają i już kostka jest kładziona. Ciekawi mnie ile ten przykry kaprys wójta będzie kosztował mieszkańców. Działka od gs 500 tys. Przetarg wygrany za 300 tys. Pozbawienie ludzi pracy bezcenne, Jakim trzeba być ignorantem żeby tu w Ochotnicy ludzi pracy pozbawić. Kaprys to kaprys za nasze pieniądze. A ja jak jeździłem po dziurach tak dalej będę jeździł. To są oszołomy .

 103. Oglądałem dopiero teraz tą sesję , to jest jakiś koszmar radny odczytał wniosek o odwołanie Przewodniczącego i poprosił wójta żeby się do tego odniósł wyraźnie wskazując pomysłodawcę i sprawcę całego zamieszania. Jako mieszkaniec Ochotnicy wstydzę się za takich radnych jakich mamy właśnie w dolnej. Mam nadzieję że już żaden z was nie uzyska głosów. Jesteście jak szankiel na tyłku. Co reprezentujecie swoim postępowaniem? Wybraliście tego co nigdy się nie nadawał do niczego. Zgodził się tylko za co? Pewnie wkrótce się okaże . Większych debili nie widziałem. Na starość straciliście wszystko, godność jeśli utracisz już odzyskać się jej nie da. Ile jeszcze zła zrobicie? Kto was wybrał , jak zdobyliście zaufanie ludzi nie mogę pojąć.

 104. Do wpisu koniec! Nie jestem żadnym oszołomem! tylko normalnym, świadomym, odpowiedzialnym człowiekiem któremu bardzo zależy podobnie jak większości mieszkańców! by dobro gminy jej rozwój dokonywał się w sposób transparentny! i by Gmina była zarządzana przez NOWEGO MĄDREGO UCZCIWEGO WÓJTA! a ty piszący w nicku ” koniec ” tak byś chciał zlikwidować forum! żebyśmy przestali tu pisać i czytać! Nie zastraszaj forumowiczów swoim „prawdopodobnym adresem” i kontaktami! bo nadal będziemy pisać! nikt i nic NAS nie zastraszy! NIE BOIMY SIĘ ciebie!!! twoich! strachów!!! bo żadna osoba nie może mieć dostępu do adresów IP poza administratorem! A osobom publicznym sprawującym władzę w tym wójta należy patrzeć na ręce!!! głośno mówić i pisać o tym co się dzieje źle w naszej gminie! Mamy prawo wiedzieć i uczestniczyć czynnie w życiu samorządu lokalnego!

 105. http://24tp.pl/n/48711 warto przeczytac.jurkowski to zadufany w sobie palant

 106. No i proszę, budynek GS przekazany, za 500 tys. Ludzie utracili pracę, ale to nic. Teraz trzeba go wyburzyć i fontannę zainstalować. Ilu jeszcze ucierpi za te trzy miesiące panowania tego nieudacznika?

  • Znowu podszywasz się pod mój nick, malutki penisku? myślisz, że będziesz wiarygodny? Twoje komentarze są łatwo rozpoznawalne i każdy wie, że podszywasz się już od dawna pod innych. Myślisz, że jesteś inteligentny? Z twarzy widać, że inteligencja jest ci obca. Biedny, mały pomarszczony penisku!

  • Skąd wiesz, że mój komentarz dotyczył wójta? Czyżbyś też uważał go za „małego peniska”?

 107. Ale wójt w poszedł w nagradzanie pracowników w 2017r. Jak podaje czwartkowy TP wójt wydał bagatela 92 tys. zł. Ale co tam nie z jego portfela kasa a wy mieszkańcy jak chcecie lepsze drogi czy jakiś przepust to na kolana przed panem.

  • Prawda jest taka że mamy niby myślących, MAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ radnych wybranych przez ludzi. Tyle że to kropki w morzu debilizmu pod dowództwem kretyna i nigdy nie będzie z nich nawet jeb…go kleksa. Na szczęście ich czas się kończy.

  • Tak Jedni dostali po 12 tys a inni pewnie nic i nie kłam. Ładnie nagradzać publicznymi pieniędzmi a sam węża masz w kieszeni. Najgorszy wójt w historii.

  • Jeszcze raz gnoju opublikujesz coś pod moim nickiem, to obiecuję ci, że wysrasz wszystkie zęby. Jakim ch… psim trzeba być, by podważać czyjąś wiarygodność. Jeżeli wstydzisz się siebie samego, to ku…ie nie pisz nic. Nikt cię matole upośledzony do tego nie zmusza.

  • Usunięto kolejny mój wpis a nie usunięto żadnego z tych, którzy się pode mnie podszywają. Cenzura na całego. Niedaleko ujedziecie, niedaleko. Poprawność polityczna czy debilizm? Mnie można szargać opinię a ja nawet bronić się nie mogę?

  • Proszę moderatora o usunięcie tego komentarza!

 108. Trudna kogoś obwiniać za zniszczenia które spowodował żywioł. Dlatego w dniu dzisiejszym powstrzymując się od komentarzy cierpliwie czekamy na sprzęt który zacznie udrażniać drogi w potokach. Mam nadzieją że w przyszłości przepusty, mury i siatki będą na bieżąca monitorowane i naprawiane.

  • Pewnie że nie, ale trzeba zwrócić uwagę, że przez ostatnie lata nic nie czynionio w tym zakresie aby takim zniszczeniom zapobiec, wydając miliony na targowiska, romont urzędu , kupno 3 a za 500 tys, czy zagospodarowanie koło gminy. Nie chcę tu przesądzać czy rycie przez pół roku obok koryta rzeki i wycinanie drzew nie przyczyniło się że rzeka z łatwością wdarła się gdzie chciała. I proszę sobie dać odpowiedź czy zachcianki potężnego władcy nie są psu na budę. My mieszkańcy to też jesteśmy częscią gminy i choć mieliśmy marną drogę bo nie ma pieniędzy to jeszcze nam ją zabrano. Najgorszy włodarz tej gminy w historii.

 109. Masz racje dolonin w tym co napisałeś, zgadzam się, że jest to najgorszy a zarazem najdroższy wójt w utzymaniu w historii gminy!
  Ilu on ma doradców! prawników! szasta publicznymi pieniędzmi jak chce! spełnia własne kaprysy i zachcianki! aż 92 tysiące wydaje lekką ręką nasze pieniądze na nagrody! no to co będzie teraz? jak wybory tuż! tuż!
  a nasze sprawy i problemy dalej nie rozwiązane! mieszkańcy Ochotnicy Dolnej Górnej Tylmanowej obudźmy się
  weźmy sprawy we własne ręce idźmy wszyscy na wybory i wybierzmy DOBRĄ ZMIANĘ Z NOWYM UCZCIWYM WÓTEM! i SAMORZĄDEM! a obecnego wójta krętacza musimy odsunąć od władzy by nastał spokój w pracy i normalność w całej gminie! Nie bójmy się jego strachów! KAŻDY INNY WÓJT BĘDZIE LEPSZY OD JURKOWSKIEGO!!!!!!!

  • Tak nie bójmy się ani STACHÓW ani STRACHÓW. Siedzi pewnie sobie w zaciszu domowym i popija drinki, bo nigdzie go nie widać, telefonów też nie odbiera, Ale u romów wysprzątana rzeka, jest czyściutko.

   • I to jest właśnie zarządzanie ! tak trzymać wójt drinki popija a robota leci rzeka czysta, centrum zmienia swój wygląd i w końcu będzie można się pochwalić – zadanie realizowane z kasy UE mieszkańcy mniej płacą za ciepłą wodę i to jest właśnie nowoczesne zarządzanie
    a co wy wolelibyście żeby wójt siedziałem w rozwalającej się gminie przy biurku z lat 70 tych
    pracował za marne pieniądze i narzekał z wami jakie to życie trudne a przychodząc do domu zastanawiał się jak przetrwać do rana bo dach przecieka ! 🙂
    Ludzie pobudka jest XXI w ! a jak ktoś nie rozumiem to po raz któryś obejrzeć
    Kogel Mogel II i zobaczyć co to jest efektywne inteligentne zarządzanie

   • Wójt ma zawsze tyle roboty że szkoda gadać a dzisiaj jeszcze w związku z podtopieniami to już totalny dramat ale taki własnie ma być Wójt jak trzeba to w gumiaki wskoczy nad rzekę zejdzie ale jak trzeba to z prezydentem piwo wypije
    Brawo Panie Wójcie

 110. Brawo Panie Wójcie !! pełen szacunek

  Premier Morawiecki ogłasza to co już Pan robi
  http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/morawiecki-plan-dla-wsi-oparty-na-trzech-filarach,2579544,4199
  Rolniczy handel detaliczny jest naszym oczkiem w głowie; chcemy zdecydowanie zwiększyć możliwość sprzedaży detalicznej płodów rolnych na lokalnych rynkach, w lokalnych sklepach, nawet na stacjach benzynowych – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki

  Wójt wiedział co robił że z jednej strony robi w końcu centrum Ochotnicy za kasę z UE a dodatkowo robi podwaliny pod pozyskiwanie nowych środków

 111. …i cyganów napoić piwskiem umie! brawo panie wójcie, że tak cwanie wykorzystać umiesz!!!!!!
  a po imprezie opowiadają jak u wojtka popili że nie wiedzieli jak do domu wrócić! brawo wójcie! to jest
  prawda! powiedział im na kogo gosować mają na którego radnego! brawo wójcie!

  • Wiesz to jest właśnie klasa człowieka umieć napić się i z cyganem i prezydentem
   Wójt to człowiek który z każdym pogada z każdym się dogada i załatwi sprawę i z analfabetami i ministerstwami
   a np taki Tadek od małego kolegów nie miał i jakoś mu się tak ciężko z ludźmi dogadywać no ale nie każdy musi umieć wszystko

 112. Do moderatora w mailu z dnia 19 lipca godz 9.53 osoba z zewnątrz potrafiła osadzić obiekt graficzny nie dajecie takich uprawnień musiała wiec złamać wasze zabezpieczenia i to zrobić jak w tym kontekście są chronione nasze dane !!!
  Czyli jednak jest dużo prawdy ze władza kontroluje nasze adresy IP dlatego ludzie przestali pisac
  Jeśli jest inaczej to proszę o informacie jak osadzac obiekty graficzne w kwadraciku

  Proszę się nie martwić. Żadne dane nie zostały wykradzione i są bezpieczne. Wszystkie informacje o rzekomej kradzieży danych są nieprawdziwe. Moderator

 113. Żeby kolejny raz nie sprawdziło się przysłowie” Polak i przed szkodą i po szkodzie głupi” apeluję do Radnych. Zaniechajcie ładowania pieniędzy w jakieś bezsensowne place targowe, nikomu nie służące wyburzania sklepów i parkingi w centrum. Czy trzeba było powodzi i tak ogromnej traumy mieszkańców żeby Wam uświadomić jakie są rzeczywiste potrzeby naszej wsi. Przez kilkadziesiąt lat przy drogach były robione mury i siatki zabezpieczające, które na skutek działalności wody są systematycznie podmywane i osłabiane. Takie sprawy muszą być na bieżąco wychwytywane i naprawiane. Przepusty muszą być stale monitorowane i udrażniane. Przecież macie ku temu środki i możliwości. Oczywiście był to kataklizm o rozmiarach trudnych do przewidzenia, i nie ma co na siłę szukać winnych. Niech do jednak dla Was i dla nas wszystkich będzie lekcja, z której wyjdziemy mądrzejsi, a zdobytą wiedzę wykorzystamy w przyszłości. Mam nadzieję że nastąpią szybkie działania i przesunięcie środków tam gdzie są rzeczywiste potrzeby.

  • Oślico czy Ty dalej nie rozumiesz ze jak wójt pozyskał środki z UE na modernizację gminy czy plac przed gmina to nie może z tego remontować mostów i dróg ale weź poczytaj info na ochotnica.pl wójt pozyskał potezNe środki na drogi lokalne a teraz w związku z powodzią dostanie następne to jest człowiek działania a nie gadania !

   • Kokosie walnij się w łeb i to mocno. Jakie niby środki pozyskałeś na remont urzędu gminy? Jakie środki pozyskałeś na wykup 3 a od gs za cholendarną sumę 500 tys. Jakie pozyskałeś środki na zagosppodarowanie przy gminie?
    Gdyby porobiono siatki zabezpieczenia , przepływy,, skutki byłyby o wiele mniejsze. Co myślałeś że nigdy już powodzi nie będzie?

   • Nie denerwuj się wójcie, tylko zacznij myśleć. W twoim przypadku to niezwykle trudne, bo zwoje mózgowe proste jak drut ale jednak staraj się!

 114. Na Młynnym za zaporą jest kaczka z małymi. One są domowe, nie dzikie. Komuś z góry porwało. Proszę przyjść i zabrać, bo szkoda i poinformować ludzi, zapytać. Bardzo proszę.

 115. A temu na stołku gminnym tylko w głowie by manipulować i zastraszać ludzi a najlepiej zamknąć im usta, w którymś nicku pisze cytuję ” jest dużo prawdy, że władza kontroluje nasze adresy IP dlatego ludzie przestali pisać ” to nie prawda, adresy IP może udostępnić tylko administrator są chronione! a ludzie dalej piszą! no już by chciał wszystko podporządkować pod siebie nawet wolność słowa ograniczyć ocenzurować a może jeszcze jakieś konsekekwencje wyciągać wobec piszących! ale jak widać nikt sie nie boi Stacha i jego stracha! forumowicze czytają piszą i będą pisać! dobrze że ta strona istnieje! osobom publicznym należy patrzeć na ręce głośno mówić a nawet krzyczeć i pisać jak robią coś źle! a ty umieszczaj znaczki jakie chcesz! nic mnie to nie obchodzi bo ja piszę prawdę, nie boje się ciebie i twoich bezpieczników!

  • Tak powinno byc ze dane są chronione ale ciekawska w mailu z 19 lipca godz 9.53 udowodniła ze może sobie wejść na serwer i wstawiać sibie co jej się podoba !

   A dla Jurka jeszcze prostym językiem skoro osoba z zewnątrz weszla sobie na serwer i umieściła jakiś obrazek to znaczy ze złamała zabezpieczenia i może sobie wstawiać mieszać i wyciagac dane jakie chce w tym adresy komputerow z którymi to forum się komunikuje
   Więc nie pisz bzdur ze wszystko jest okey bo to nie twoja żona może stracić robotę !!! Bo ty żony nie masz

   Moderator milczy bo wystrachany a jeśli to ty Tadek sam ten obrazek umieściłes to powiedz jak ? Nie odpowiesz na to pytanie i dobrze o tym wiemy bo nie umiesz tego zrobic ktoś przejął kontrolę nad forum i zbiera dane i dobrze wiemy czyj adres / adresy jest najczesciej

   Weszło Rodo a ty nie zainwestowałes w bezpieczeństwo głupiego forum a tyle tylko masz na głowie i ty śmiesz pouczać wójta który ma 10000 cy spraw jak ty jednej rzeczy nie potrafisz przypilnowac

   Proszę nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji. Żadne dane nie zostały wykradzione i są bezpieczne. Wszystkie informacje o rzekomej kradzieży danych są nieprawdziwe. Moderator

   • To za pisanie na tym forum grozi utrata pracy? Przepraszam nie miałam pojęcia! Zabronię mojemu mężowi dalej tutaj pisać!

   • Jeżeli nawet przejął, to co? Pewnie wierzysz, że przy wyborach będzie ten ktoś zmuszał do głosowania na siebie?

 116. Serdeczne podziękowania dla Pana Radnego Tadeusza za koordynowanie działań udrażniających i tymczasowo zabezpieczających drogę w Potoku Jamnem. Już dzisiaj mamy do Pana prośbę o poczynienie starań o kompleksową, zgodną ze sztuką inżynieryjną odbudowę wszystkich dróg. W obliczu zagrożenia dla nas i naszych domów, nie może być mowy o jakiejkolwiek prowizorce.

 117. Aleś się uwziął na Pana Radnego Tadeusza! jeszcze raz ci przypomnę zachłanny człowieku, że to nie Tadek pisze
  tylko ja i wiele innych osób które nie boją się stracha Stacha! i mają własne zdanie na różne sprawy dotyczące naszej
  gminy! wydać pół miliona zł za skrawek ziemi 3 ar to gdzie taka cena w Polsce obowiązuje? w Warszawie!
  ale w Ochotnicy biednej wiosce? tyle zapłacić! a jednak lekką ręką wydano! ludzi pozbawiono miejsc pracy! sklepy GS wyburzono! na nagrody wydał bagatela 92 tyś. przecież nie z własnej kieszeni! tylko z publicznej! jaki hojny! ale cóż swój kaprys wójt spełnił! z iloma jeszcze takimi złymi zapędami i kaprysami władzy będziemy mieć do czynienia? myślę, że to ostatnie które spełnia! teraz są o wiele ważniejsze zadania po powodzi by sprawnie i szybko pomóc ludziom odbudować zniszczone drogi, mosty dojazdy do domów! dobrze i sprawiedliwie oszacowć straty które ponieśli ludzie w czasie wielkiej wody!

  • Takie bzdety piszesz że szkoda gadać – żeby centrum było ładne trzeba wyburzyć relikt komunizmu i do tego trzeba mieć jaja żeby taką decyzję podjąć ktoś wiedział że może wyszarpać kasę dlatego to wyszarpał ile się dało to jest biznes
   a premię po 80 zł miesięcznie to żenada roku
   Widać że wójt ma węża w kieszeni i racjonalnie wydaje pieniądze !!!

   A co do ostatniej powodzi to zobacz jak wójt działa po prostu szatan koparki sprzęt wszystko działa tak że aż Tadek chwali Wójta i pokazuje zdjęcia z robót

 118. Żeby tylko nie było powtórki z przeszłości jak to typy zachłanne powynosili
  kołdry poduchy ku wodzie upozorowali zalanie suteryny a tam nie mieszkali! i wydarli z gminy pieniądze powodziowe było to oszustwo i hańba! o tym pamiętają ludzie i pytają czy go zalało a może podtopiło?

 119. Zamiast pomóc, ratować…. to ludzie stoją, robią zdjęcia lub filmiki. Ktoś męczy się z łopatą, a ktoś robi mu fotkę. Na fb walczycie chyba o popularność. Coś niedobrego dzieje się na tym świecie…..

  • Dokładnie wójt z łopatą koparkami na nogach 24 godziny zarzadzajacy całą akcją ratunkową a z drugiej strony tadziu latający kręcący filmiki i siedzący na FB

 120. Ojejej! że to też nareszcie wójta zobaczyli z łopatą koparką i to cały dzień całą noc na nogach stał biedaczysko!
  dobrze, ze nie na rękach! a filmiki fotki kazał kręcić puszczać! jakiż to pracuś się z niego przez chwilę zrobił!
  wreszcie się wyspał chwycił za łopatę i pstryknęli fotkę! czyni to nie za darmo i bezinteresownie! to jest jego
  psim obowiązkiem zarządzać całą akcją!!!!!!

 121. Pinokio to głupek. On burą sukę za parę groszy będzie gnał do Bubaju

 122. Stasek to pinokio, Zresztą obaj siebie warcii. Może znajdzie się trzeci uczciwy

 123. Każdy INNY WÓJT będzie lepszy od obecnego! wybierzemy na to stanowisko człowieka UCZCIWEGO nie zachłannego!!!!!!!

 124. DO Joli. Mam wrażenie że Tadek tak dobrze koordynował ulewą że wyrządziła mniejsze straty niż mogła. No cudotwórca. Przypominam że głównym koordynatorem w razie sytuacji kryzysowej jest sołtys potem wójt i tak dalej aż do wojewody. A radny wtedy to może się po tyłku podrapać. Teraz widać jak na dłoni co wychodzi z krasomówstwa. Wielkie NIC ale to takie zajebiste NIC jak dziury po powodzi na Jamnym. I tym panom już dziękujemy za koncerty, za koncepcje, za gadanie jedno i to samo przez cztery lata a nawet osiem. Panie wójcie postaraj się odbudować tą Górną i zrób coś z tymi BEZRADNYMI.!

  • Święte słowa krowa która dużo ryczy mało mleka daje
   Gmina się rozwija wioska za wioską coś się dzieje a naszej Ochotnicy G jedno wielkie G……
   od cała prawda

   • Czyli Jurkowski, to pasożyt. Wszędzie go pełno a nie robi nic! Nawet fotografuje go zatrudniony przez niego za publiczne pieniądze fotograf.

 125. Do znanego mietka ochotniczanki! coś okropnego takie rządy ile milionów wyrzucono w błoto na ścieżki rowerowe!
  po których prawie nie ma śladu! nie posłuchano mądrych rad, że te ścieżki nie wytrzymają naporu ulew ale decydenci na siłę ładowali setki tysięcy w błoto! i co panie wójcie NIC nie pozostało pieniądze popłynęły razem z
  wodą! brak porządnych zabezpieczeń, murów bo szkoda pieniędzy było przeznaczyć na ten cel! tylko spełniano
  kaprys wójta i ładowano grubą kasę na wystrój gabinetów w urzędzie marmury jakieś placyki, orlik więc efekt jest
  ludzie ucierpieli najwięcej nie uregulowane potoki zrobiły swoje! tam gzie była dróżka płynie potok! wykonane na łapu capu jakieś prowizoryczne zabezpieczenia małe przepusty zdały się na NIC! brak słów na takie rządzenie gminą! radni BEZRADNI podnoszą rączki i spełniają zachcianki wójta który dba o siebie i własny interes!!!

 126. To sam sobie znany mieszkańcu dziękujesz? piszesz? i bijesz brawo! ale brzmi to głupio i niewiarygodnie!
  świadczy tylko o twoim samouwielbieniu i prymitywizmie, żeby samego siebie chwalić! nie rób z siebie głupka a z NAS łatwowierny lud po tym wpisie widać jaki jesteś zakłamany! po co to robisz????

 127. A gdzie jest Gut Mostowy? Pewnie w Rabkolandzie. Jak się chce wygrać wybory to dobry PiS i pani Anna Paluch. Nawet powódź i nieszczęście ludzi można wykorzystać żeby trwać u władzy. Ale był już jeden taki specjalista od kur
  http://www.mostowy.pl/2015-03-11-prezydent-rp-bronislaw-komorowski-w-nowym-targu/

 128. Powstanie wkrótce biografia Jurkowskiego pt. „Od SB do PiS”.

 129. Widze ze Tadek ograniczył pisanie odkad dane wyciekły adresów IP i odkąd wiadomo ze nawet tu na forum większość to zwolennicy Wójta i oo drugiej stronie Tadek 1000 ca nikow
  Teraz przy powodzi wyszło ci możesz i ze wszyscy nawet we wlasmej wiosce mają Cię gdzieś na niczym się nie znasz !!! Bo gdybys chociaż dom postawił to wiedziałbyś jak z ludźmi gadać !! a tak to Cię ludzie zlewają a ty się dalej filozofię pchasz gdzie cie nikt nie chce
  Byliście z Andrzejem przez lata radnymi i co i nic !!! Tylko z tą różnicą ze Andrzej to swój chłop z jajami może z niewyparzoną gębą ale swoj a Ty ?

  Żadne dane nie wyciekły. Nie wiem po co i o czym Pani/Pan pisze. Wszystkie informacje o rzekomej kradzieży danych są nieprawdziwe. Moderator

 130. Czekamy na biografię Jurkowskiego a to ciekawe komu on już służy??? w zależności z której strony powiał wiatr historii narodu Polskiego to ten dwulicowy farbowany lis tam był! żeby tylko skorzystać! już jako wójt gminy Ochotnica Dolna pojechał z wojtusiem synulem reprezentować NAS mieszkańców i popierać POwców na wiecu wyborczym komorowskiego w Nowym Targu! co za obłuda skrywa się w tym człowieku! teraz jurkowski o niczym innym nie myśli tylko o tym żeby to forum zablokować! i zastrasza na różne sposoby, że wyciekły no i cóż z tego! chyba tobie wyciekły adresy IP i co jeszcze wymyslisz trolu ukrywający się pod różnymi nickami??? ja piszę prawdę i będę pisał nie boję się żadnych wycieków!! a Pan Radny Tadek to jest nasz człowiek! z dziada pradziada! jest jednym z NAS jak najbardziej nadaje się na WÓJTA to swój UCZCIWY człowiek który walczy o prawdę i transparentne rządzenie!!!!

  • A mi się wydaje że zajmować się rządzeniem to trzeba się też na tym znać !
   A nasz wójt się zna a Tadzik to nasz Tadziu ale z tego co widać poza sercem to się na tym nie zna

 131. Do gospodyni znanej/znanego piszącej/ego pod różnymi nickami! najświeższy to ten z 15:15! wójt to się zna ale na trwaniu przy korycie! to zachłanny człowiek a rządzi tak! żeby jak najmniej osób wiedziało a najlepiej utajniać i robić z NAS oszołomów którzy na niczym się nie znają lub nie kapną się! NASZ PAN TADZIU to przeciwieństwo wójta ! Tadeusz walczy o prawdę i transparentne zarządzanie środkami publicznymi i to się NAM podoba! cenimy ludzi prawdomównych, UCZCIWYCH. Takich wybierzemy do DOBREJ ZMIANY i NOWEGO UCZCIWEGO MĄDREGO WÓJTA!!!

  • Skończ już bo nudny jesteś jak Tadek w kółko jedno i to samo napisz coś mądrego poprzyj argumentami a nie gadaj i gadaj ludzie mają swój rozum i widzą kto coś robi a kto opowiada że będzie miał żonę że będzie miał dom że niby ma firmę z 50 osobami w Anglii itd. itd.
   A wiesz co ja będę miał o kurcze cho cho co to ja będę miał

 132. Kompromitacja to jest POPiS wójta! z której jesteś zmiany i której w końcu służysz Stachu! i tu mamy argumenty
  jakim jesteś zakłamanym typem! alibaba świetnie że podałaś link widać jak się łasi wraz z synem koło
  POwców przecież namawiał ludzi i robił Jurkowski kampanie bronkowi w Ochotnicy zostawiał ulotki w domach gdzie
  łaził i nie tylko w zakładach pracy sklepach! to jest cynik! a teraz fotki robi z Prezydentem Dudą, z Posłami PiS!
  a takim był zagorzałym przeciwnikiem PiS! chociażby się nakleił cały na sztandar PiS to i tak nikt mu nie wierzy!
  jest jak chorągiewka na wietrze! bez zasad i kręgosłupa moralnego!!!

 133. Staszek to taki stary pusty bęben. Nieudacznik, pewnie rodzice się wstydzą że takiego na świat spłodzili. Różaniec powinien do ręki wziąxc stary grzyb i prosić o wybaczenie, za krzywdy które wyrządził.

 134. Pełny szacun dla naszego Tadzia, chłop do późnych godzin pomaga mieszkańcom po powodzi. Życzę siły i wytrwałości ! Takiego wójta potrzebuje Ochotnica !

 135. Tak jest! sto procent racji zawiera Twój wpis baba! Pełen szacunek dla naszego Tadzia!
  TAKIEGO WÓJTA POTRZEBA W NASZEJ GMINIE!!!

 136. Powódź była nieszczęściem o którym z biegiem czasu zapomnimy. Na długo natomiast zapamiętamy kto w tych traumatycznych dniach był blisko nas, kto wspólnie z nami pracował, kto nam pomagał. Mnie osobiście dziwi fakt że nie został natychmiast zaordynowany cały ciężki sprzęt z terenu gminy do usuwania skutków powodzi. Serce bolało że w czasie kiedy my nie mieliśmy dojazdu, koparka wyburzała sklep. Przecież wszyscy czekaliśmy i czekamy nie na wizytę gospodarską z dobrym słowem, ale na ciężki sprzęt bez którego sobie nie poradzimy. I jeszcze podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli którzy w tych ciężkich dniach pokazali że mają serce.

 137. A Stefuś się nie załapał do rady sołeckiej? Wyznali się na nim?

 138. Tadziu na sołtysa Ochotnicy Górnej Tadziu na sołtysa

 139. Wyznali się już na wszystkich – Panowie i Pani jeszcze tlko 3 miechy i baju baju

 140. Do znanej/ego ukrywającej/cego się pod przeróżnymi nickami trolla ostatni do malwiny! ależ skąd TADZIU na WÓJTA to UCZCIWY człowiek NASZ! a zachłanny i nieuczciwy Stach na wypoczynek bawić wnuki najwyższy czas! jeszcze tylko 3 miechy i baj baj!

  • A co ty Tadkiem jesteś ?że znasz adresy IP i możesz stwierdzić że malwina to troll 1000 nicków bo skoro to wiesz to albos Tadek albo faktycznie dane zostały wykradzione albo zwyczajnie pieprzysz

   Proszę się nie martwić. Żadne dane nie zostały wykradzione i są bezpieczne. Wszystkie informacje o rzekomej kradzieży danych są nieprawdziwe. Moderator

 141. Witam! W świetle tego co obecnie wydarzyło się w Ochotnicy chciałam wam pokazać ciekawostkę z Tylmanowej. Podczas wizyty pani poseł Paluch u nas zainteresował mnie Tylmanowski radny o którym słyszałam od znajomych że dużo zdziałał z radną sołecką na własną rękę.
  No cóż ogądnijcie i oceńcie sami co ważniejsze: koncerty czy zabezpieczenie od kataklizmów?
  .
  http://tvpodhale.info/tv/reportaze/Koniec_dramatow_w_Tylmanowej-19692-1.html

  • Kłamiesz Halina.
   Jeśli ktoś coś zrobił w temacie regulacji potoku to były wójt, który napisał wniosek i uzyskał dofinansowanie. I nie wprowadzaj ludzi w błąd przypisując sobie czyjeś zasługi.
   Co natomiast ważniejsze od zabezpieczenia kataklizmów?
   Wypasiony gabinet, targowisko, czy pozbawienie ludzi pracy i wyburzenie sklepów. Ludzie potrzebowali pomocy koparki do walki z żywiołem, a koparka burzyła i ładowała gruz i śmieci wywożąc to nad rzekę. A gdzie ekologia?

  • Znowu BRAWO Panie Wójcie
   Działasz doprowadziłeś do projektu który załatwił sprawę powodzi a w Ochotnicy Górnej mamy radnych
   którzy mówią że nic się nie wszystko źle to popatrzcie chociaż na radnych z Tylmanowej jak współpraca radnych i wójta się układa !!! jeszcze raz brawo Wójt brawo radni z Tylmanowej

 142. Malina czy ty jesteś normalna? że tak boisz sie Pana Tadka piszesz że pewnie on zna daresy IP, są zabezpieczone prawnie (rodo) i nie ma mowy o jakiejś kradzieży czy wycieku, jak to ukrywająy się w powyższych nikach
  trol próbuje zastraszać!. Władzy na ręce trzeba patrzeć, głośno mówić pisać gdy robi coś źle! gdyby nie ta strona to mało kto by wiedział jak wójt źle rządzi i co wyprawia na sesjach! ja się nie boję stracha stacha bo piszę prawdę
  i będe nadal pisał i czytał jak wielu innych forumowiczów

  • Czemu straszycie głupotami? Chyba nie macie pojęcia co to są numery IP. Co komu z tych numerów? Głupota niektórych przeraża! Co wójt mógłby zrobić mając te numery?

 143. Niestety dla jednych trauma skończyła się wraz z opadającą wodą, dla drugich u których zniszczenia są większe ciągle trwa. Uważam że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy żeby w miarę możliwości uporządkować swoje obejścia. Niestety drogi w potokach wyglądają niczym z filmów katastroficznych, epatując swoją grozą przypominają o tamtym feralnym dniu. Trwanie w takim stanie grozi przy pierwszej większej ulewie dużo większymi zniszczeniami i stratami. Dziękujemy losowi że do tej pory nie doszło do żadnych wypadków na tych wąskich, a teraz dodatkowo podmytych dróżkach. Ale ile tak można igrać z losem ? Czy jest u nas jakaś Władza potrafiąca uporać ze skutkami tego kataklizmu? Czy musimy być pozostawieni sami sobie?

  • Widzisz Jola że wójt ma ważniejsze sprawy. Trzeba zagospodarować teren wokół budynku. Tak zdecydowali radni w dupowłazy z dolnej. Przecież pokazała się posłanka i z REDAKTOREM przeprowadziła wywiad zresztą wójt też.
   I na tym niestety koniec. W pierwszej kolejnosci fontanny i ławeczki. A śmieci z rozbiórki z placu budowy trafią do Górnej na kamieńce zasypując wyrwę. Gdzie jest prokurator?

 144. ochotniczanka zakamuflowana podszywająca się pod czyjeś nicki lepiej nie wysilaj się bo piszesz steki bzdur!!!

 145. A co zielojka zrobiła przez 4 lata w swoim okręgu? Oprócz swoich interesów. A co zrobił Brzęczymucha czy Halny? Żenada jakaś, wstyd .

 146. A radni bezradni wraz z wójtem doprowadzili do tego, ze wyburzając sklepy pozbawili pań pracy, a z bankiem co się stało, a ze ścieżkami rowerowymi śladu po nich nie ma, a w górach jak wyglądają ścieżki jedna masa błota w której utopili miliony złotych zakup działki 3 ar następne pół miliona złotych i tak można by wyliczać marnotrawstwo publicznych pieniędzy! a zabrakło na porządne zabezpieczenie i zrobienie murów, przepustów w Potokach wskutek ich braku ludzie najbardziej ucierpieli zostali pozalewani, prosili o poszerzenie wąziutkich dróżek! nic z tego nie zrobiono! to jest najgorszy samorząd który zajmował się tylko sobą spełnianiem kaprysów wójta i walką z radnymi którzy chcieli zrobić wiele dla poprawy życia mieszkańców ale byli ciągle niszczeni i atakowani przez zachłannego wójta i jego bezradne sterowane marionetki!

 147. Każdy inny wójt będzie lepszy od obecnego! Tylko Zmiana Pokoleniowa jest szansą dla rzeczywistego rozwoju
  Gminy Ochotnica Dolna! WYBIERZEMY NOWEGO UCZCIWEGO WÓJTA I SAMORZĄD!

 148. W Tylmanowej świętowanie na całego, za chwilę dni Ochotnicy i kolejna impreza i dziesiątki tysięcy wywalone. A co, trzeba się bawić. Wójt się dwoi i troi żeby ludzi sobie kupić za ich pieniądze. A co mu szkodzi. Kamienica odwołała dni Kamienicy żeby ludziom pomóc i naprawić skutki po powodzi, ale u nas przecież nic się nie stało. Pensjonatu nie zalało, więc się bawmy. Wstydu waść oszczędź.

 149. Co ty chcesz od Radnego Tadeusza Królczyka! celowo robisz na niego nagonkę bo startuje na wójta! panicznie boisz się??? utraty stołka gminnego który obecnie zajmujesz!!! ty byś chciał tylko sam startować!!! nie będziesz Stachu sam brał udział w tym wyścigu! dwoił i troił się żeby ludzi sobie kupić za ich pieniądze!!! zdecydowana większość mieszkańców mówi, że wreszcie nadszedł czas by zachłannego typa odesłać na odpoczynek bawić wnuki by wreszcie przestał zajmować się sprawami gminnymi!!!!!!

  • Jakimi wnukami? Tymi co synuś z ojcem planował z dziewczyną z uczciwej Ochotnickiej rodziniy? A zaraz po wyborach powiedział sorry mała, ale inna jest ze mną i miesiąc po wyborach wzięli ślub. Jakie wnuki ma bawić? Bisurmanin też chyba nic nie zdziałał jeszcze. Biedny dziaduś ale ma rodzinkę. Dlatego tak chleje tygodniami.

 150. Kiedyś nakręcono film Titanic, tam również okręt tonął, a orkiestra przygrywała ludziom do tańca. Wprawdzie my dzięki Boskiej Opatrzności powódź mamy za sobą, ale jej skutki będziemy długo odczuwać. Dlatego nieprzyzwoite wydaje się wydawanie publicznych pieniędzy na jakiekolwiek imprezy kiedy ludzie nie mogą dojechać do domów. Skuteczność władzy poznajemy po jej działaniach w sytuacjach ekstremalnych, kiedy trzeba natychmiast podjąć decyzję, jak jest u nas wszyscy widzimy. Z trwogą patrzymy w niebo, bo pierwsza ulewa zmiecie drogi do końca, z niecierpliwością nasłuchujemy kiedy w końcu przyjedzie sprzęt i naprawi drogi. Przecież za miesiąc dzieci wracają do szkoły, już dzisiaj pytamy jak dojadą?

  • To jest życie Pani Julu. Jedni potrafią się solidaryzować z poszkodowanymi i pomagać ile się da, a u nas zabawa na całego. Nigdy Ochotnica nie miała gorszego wójta. Znów świeże nasypy i tylko czekać na kolejną tragedię, Natura nie lubi tandety.

 151. a co z cyganami wojcie podczas powodzi sie dzialo?ludzi powodz zalewala a nasz guru cyganow zapedzil do wojtusia i zapewnil im nocleg.wkrotce wybory,tym razem wodki nie bylo tylko noclegi.oto twarz wlodarza gminy

 152. Ale się obstawia cyganami i tworzy nowych urzędników a my musimy utrzymywać najdroższego wójta w historii gminy żeby tylko przy władzy trwać! niestety NIC mu już nie pomoże! drugi raz wójtem nie będzie!
  Tylko DOBRA ZMIANA POKOLENIOWA Z UCZCIWYM WÓJTEM I SAMORZĄDEM zagwarantuje sensowne wydawanie publicznych pieniędzy! a nie marnotrawienie ich i spełnianie jego kaprysów!

  • Pi… pacanie żeby rządzić trzeba wiedzieć jak a Tadek własnegocjacji życia nie umiał ułożyć nie widzisz tego czy taka świni jesteś wójt za…….. i robi a Tadek zwyczajnie Pi……

   Bez wulgaryzmów byłoby więcej treści. Moderator

 153. Cyganów przybyło drugie tyle w okresie 4 lat,Proszę sobie wyobrazić kolejną kadencję. Trzeba się wyprowadzać tylko gdzie? Wójt liczy na ich poparcie więc będzie meldował kolejnych.
  Nas mogło zabrać podczas powodzi, nawet drzewa nie pozwolił ściąć żeby falę odbić, co za debil.

 154. Jaki ojciec taki syn
  TADEK twój ojciec juz na wywijał wiec tu może się zamknie !!!! Bo cała wasza rodzina to wstyd dla gminy!!!!!

 155. Nie wiem o jakim Tadku napisałeś, ale czuć tu jurkowskim. Totalny kłamca!

 156. Przy wczorajszej wieczornej ulewie wszyscy myśleliśmy o jednym, żeby to nie była powtórka z owego feralnego dnie. Przecież jesteśmy totalnie nieprzygotowani, drogi podmyte, asfalty wiszące w powietrzu, teraz szkody będą sto razy większe. To cud że do tej pory nikt nie wjechał w te wyrwy zabezpieczone, czy raczej oznakowane wstążeczkami. Mnie na co dzień nie potrzeba Sołtysa, Rady, ani innej władzy. Potrzebuję Ich w sytuacjach wyjątkowych, kiedy zagrożone jest moje mienie, kiedy utrudnione jest moje codzienne funkcjonowanie. Co jeszcze musi się wydarzyć żeby obudzić z letargu instytucje, które są po to żeby nam służyć. Nie po to Was wybieraliśmy żebyście realizowali swoje wizje, tylko po to żeby mieć pewność że są władze które w razie potrzeby przyjdą nam z pomocą !

 157. A wójt to ma żone?? bo nigdy nie ma jej z nim na uroczystościach gminnych, nawet na opłatku nikt jej nie widział żeby byli razem! tylko chodzi zawsze z tym małym łysym jak małżeństwo! czyżby????….

 158. Jola ma racje. Byłem wczoraj na Jamnym i roboty stoja. Cos tam grzebniete w paru miejscach aleniedokonczone a w innych miejscach nic nie ruszone. A koparki pracuja ale przed gminą. Ani jednej koparki nie widziałem w Jamnym.

  • Priorytet jest gmina i otoczenie a nie miejsca gdzie powódź dotknęła mieszkańców .
   Otoczył się takimi radnymi, z którymi może wszystko robić co sobie tylko umysli.
   Kupić sobie radnego czy kogoś dla którego problemy mieszkańców nie są wazne jest łatwo To córeczkę się zatrudni, to asfalt do dzislek, a jeśli nie ma co dać, to można obiecać że zaraz po wyborach kogoś z rodziny Ci zatrudnię.
   Kłamca oszust i manipulant, jakich mało na świecie. Już dość krzywdy wyrządził w naszej gminie.
   Pijąc tygodniami jako jeszcze dyrektorek. Pamiętamy jako matki, nauczyciele, jak nie wiadomo skąd w Mszanie się znalazl, czy jak nura do fosy robiłeś i łupion cię wyciągał ,
   Gdyby nie żonka już dawno by się na dni stoczył
   Ale jak nie pić.
   Ludzie wy tego nie widzicie ?

 159. 74 rocznica Powstania Warszawskiego. Od sąsiada usłyszałam „tutaj też nas mordowali i nikt flagi nie wywiesza”, drugi „trzeba wywiesić komunistyczną”. Wstydzę się za was. Szok jacy popaprańcy mieszkają w Ochotnicy. Drogi sąsiedzie a gdzie mieszkasz we Francji, Belgi, Austrii czy w Polsce? Jesteś Polakiem czy obcokrajowcem? Wywieś sobie flagę w grudniu np upamiętniając Krwawą Wigilię, nikt Ci nie broni. Bezmózgowcy jesteście. Wstyd i hańba.

 160. I moja flaga będzie wisieć 63 dni i nic wam do tego. Odsyłam z powrotem do szkoły lub dobrej książki historycznej.

 161. Tadek zawsze się prosił o wpier..ol i zawsze mieliśmy go za odmienna i tak widzę pozostało w szkole za bystry nie byl raczej przemadrzaly

  • Wójt zaczyna się denerwować? Prostacy tak mają, gdy brak argumentów.

   • Co ty ku…wa pierdo .. chodziłem z tadkiem do klasy i wiem co to facet
    Jak on chce być wójtem to ja chyba prezydentem powinienem zostać
    Facet się nie nadaje i tyle filozof i mędrzec nauczycielki nie raz mówiły Tadek ty to filozofem zostaniesz😀
    Gdybym był w Polsce to bym mu to wybil z glowy

    • Ty jesteś w Polsce, tylko jesteś strachliwy, wójcie luzuj majty, bo guano na wierzch wypłynie. Tak, tak . Masz takie pomysły, żeby startować na prezydenta? Chyba cygańskiego króla. Wójcie, nie pij tyle! Opamiętaj się!

 162. Tylko sprawiedliwy i wiarygodny wójt spełni nasze oczekiwania . Ja już kandydata mam.

 163. Do Emigranta! jak zwykle jesteś zakamuflowanym trollem! tylko tak umiesz działać i siać propagandę tutaj i w realu! ani wójtem już nie będziesz! daleko ci do prezydenta chyba, że do Komorowskiego to tak! żałosny zachłanny kłamco i manipulancie! musisz odejść! dość już krzywdy wyrządziłeś w gminie! Wybierzemy Nowego Uczciwego Wiarygodnego Wójta! Jest ogromne zapotrzebowanie mieszkańców na nową jakość i styl zarządzania naszą gminą!

 164. Jedno jest pewne, ostatnia powódź połączyła i zjednoczyła jak nigdy dotąd mieszkańców Ochotnicy. Wszyscy myślą i mówią to samo, i zapewniam że są to bardzo niecenzuralne słowa. Kiedy był czas na remonty dróg, postawiono znaki zakazu, teraz zamiast zasypywać wyrwy, na kijkach powieszono wstążeczki. Dziękujemy, ale tyla to sami potrafimy zrobić. Jeszcze bardziej podziękujemy wszystkim w jesiennych wyborach, kiedy głosować będziemy na Radnych i to nie tylko tych Gminnych. Na koniec zacytuję słowa piosenki mając nadzieję że to był Wasz ostatni raz.

  • Masz racje. Trzeba się opowiedzieć po właściwej stronie. Przy urzędzie gminy nic się nie stało i non stop 3 koparki pracuja. Mógłbyś choć zapytać twoich następców czy tego chcą a nie robić im na siłę Paryskiego otoczenia tym bardziej że ludzie ledwo do swoich domów dojeżdżają .

  • Jola bardzo dobrześ napisała! Zamiast przepustów i murów oporowych to daje sie na duperele. Pałace w srodku gminy place targowe i GSy za miliony a przyszła powódź i pokazała co powinno być na 1 miejscu. Nie wiem z któregoś osiedla ale młodzi dogadajcie sie i zmieńcie coś bo jedyna w was nadzieja.

   • Puknijcie się w łby co za bzdety kontrakty podpisane projekty UE dostały dofinansowanie robota idzie
    Co wy myślicie że wójt ma przerwać inne roboty ?
    Tragedia się stała ale zobowiązania i plany są
    Czy głupia Jola tego nie rozumie
    Czyli nowy wójt i nowa rada cały budżet przeznacza na zabepiecenie przeciwpowodziowe i dotego wykup ziemi pod drogi i nie ma budżetu z 4 lat jestescie poje…ni nie mający pójścia o zarządzaniu

    • Weź stasek i nie pij tyle, Nikt nikomu tyle krzywdy nie wyrządził co ty.
     Jeszcze jak dyrkiem byłeś. pamietasz jak po trzech dniach cie roza od sąsiadki wyciagła Idz do domu stary dziadu i nie pij, bo gmina nie jest twoja. Miałeś swoje 5minut.

    • Nikt na tym forum nie jest bardziej poj..any od ciebie. Były ścieżki rowerowe? Kanalizacja? Były drogi? To wszystko było budowane latami. W kontekście tego wszystkiego jakiś plac koło urzędu, to kwiatek do kożucha. CVóż, prostacy tak mają.

 165. Może i jestem głupia, bo w ostatnich wyborach głosowałam tak że teraz się tego wstydzę. Ale zaręczam że więcej takiego błędu nie popełnię. Rozumiem że ktoś realizuje jakieś swoje wizje, ale gdzie są w tym wszystkim Radni? Dlaczego dają na to przyzwolenie? Czy dla Was ważniejsze są jakieś place targowe, parkingi, jak bezpieczeństwo wyborców?. Jak długo będziemy igrać z losem jeżdżąc po podmytych drogach? Mam nadzieję że po wyborach wszystko się zmieni i zdążymy przed zimą chociaż prowizorycznie udrożnić drogi w potokach. Potem czeka nas wspólna ciężka praca, ale do tego potrzebna jest dobra zmiana i nowa Rada.

 166. Wybierzemy Dobrą Zmianę z Nowym Uczciwym Wójtem i Samorządem! Obecny zachłanny krętacz musi odejść!
  żeby był spokój w pracy i normalność w całej gminie! Nie bójmy się jego straszenia i nie liczcie na obiecanki!
  on tylko tak umie rządzić! każdy INNY WÓJT będzie lepszy od jurkowskiego!!!!!!

 167. Do zakamuflowanego pod nickiem” Młodego” piszącego z dużej litery znanego podszywacza manipulanta tu na forum i w realu!
  Tak! Pan Tadek będzie o sto procent lepszym NOWYM UCZCIWYM i WIARYGODNYM WÓJTEM niż ty zachłanny obecny typie! Jest jednym z NAS! pochodzi z mądrej uczciwej dobrej rodziny! Mamy do Radnego Królczyka zaufanie szacunek i poważanie!

 168. Ależ skąd Pana Tadka wybierzemy na Wójta! a wywieziemy obecnego wójta dziadka wypalonego!!!!! na odpoczynek! niech rządzi u siebie w pensjonacie jak tylko chce! a Gmine zostawi MĄDREMU UCZCIWEMU WÓJTOWI
  i NOWEJ RADZIE! Tak będzie! zobaczycie! bo kiedy jak nie TERAZ! Tylko Dobra Zmiana Pokoleniowa gwarantuje prawdziwy rozwój naszych wsi i rozwiązywanie spraw mieszkańców które są olewane przez Jurkowskiego!

 169. Wpis usunięty ze względu na podszywanie się pod innego użytkownika forum.

  • Świnia zawsze się do żłobu pcha. Ale mieszkańcy już nie wybiorą takich radnych co mają w d…e dobro mieszkańców, liczą się tylko prywatne interesy, i korzyści majątkowe. Czy radny Wiater zarobił na pozbawieniu ludzi pracy i wyburzeniu sklepów GS ? A stary Pisuar Franczyk? Nogawka? Inni za zatrudnieni córeczki ? Jeden wielki gnój.

 170. Moderator_Forum

  Jeden z użytkowników forum podszywa się pod inne osoby kradnąc nicki od dawna używane przez innych. Mowa o osobie piszącej jako Zdzich, Jebaka, Kwarantanna, Emigrant, Młody i podszywająca się wczoraj i dzis pod użytkowników: habitant, Jola, Ochotniczanka. Podszywanie się pod innych jest manipulacja i wprowadza zamieszanie. Ostrzegaliśmy osoby podszywające się pod innych, że będziemy zwalczać ten proceder. IP tego użytkownika zostanie zablokowane.Dodatkowo usuniemy wszystkie wpisy osoby podszywajacej się pod kogoś.

 171. Czegoż innego można się spodziewać i oczekiwać od osoby nieuczciwej, zakłamanej, zachłannej i oszukującej? która podszywa się pod innych użytkowników i kradnie ich nicki! robi celowe zamieszanie i manipulacje by ośmieszyć piszących na tej stronie! Przecież ten typ człowieka działa tak samo w życiu realnym oszukuje i sieje dezinformacje wobec ludzi którzy nie biją mu brawa, bo i nie ma za co!
  Dziękuję Moderatorowi Forum, że zaczął usuwać nicki osoby podszywającej się pod innych użytkowników.

 172. Tak to jest jeżeli po czterech latach nie ma się czym pochwalić, trzeba siać zamęt, szukać tematów zastępczych, i liczyć na cud wyborczy. Tym razem cudu nie będzie, wszyscy popieramy dobrą zmianę i młode pokolenie, którego horyzonty sięgaj dalej ja budynek gminy i jego otoczenie. Wielka szkoda że obecni Radni, nawet w obliczu klęski powodzi nie potrafili wykazać się inicjatywą i przerwać te nikomu niepotrzebne prace przy parkingach. Sprawując jakikolwiek urząd z nadania publicznego, trzeba się liczyć że wcześniej czy później przyjdzie pora wyborczej oceny. Coś tam po sobie zostawicie, gabinet, parking, jarmarczny placyk i co jeszcze?

  • Jak to co jeszcze. Nie zabezpieczone potoki, nie ponaprawiane drogi, Zasypanie żwirem to jest do pierwszej większej wody, wszystko zruszane . Gdyby nie grzebali w kamieńcach i nie wycinali wiklin to może by się i nic nie stało. Przejdzie do pamięci jako wiklinowy wójt. Dali POPiS jak nigdy. To co robią przy gminie jest psu na budę, ludzie do domów ledwo dojeżdzają.

 173. Uczciwym i dobrym człowiekiem jest się od dziecka . A kto chaupionów nie znał , to teraz miał okazję poznać jezdnego z nich. Ale już nie długo , tylko pod siebie i pod siebie. Solary za pensjonatem też nie za swoje. Dziwię się ludziom co jeszcze z nim brną w te kłamstwa i intrygi. Wstyd przyniesliscie miesskancom.

 174. Ale była wczoraj w Ochotnicy Górnej na skwerku fajna impreza, muzyka góralska porywała do tańca szkoda tylko, że trochę pogoda nie dopisała, z początku padał deszcz, ale mieszkańcy i turyści przyszli więc bawiliśmy się dobrze, było też i co spróbować regionalne smakołyki Pani Gosi od Bucka i Pań z Koła rozchodziły się jak świeże bułeczki! więcej takich imprez Panie Zdzisiu!

  • Jak zawsze pomimo utrudnień gorna ma najlepsze imprezy nie trzeba wielkich nakładów żeby coś zrobic fajnego. Podziękowania dla wszystkich pracowników Woku za doborowa kulturowa impreze , dla Kgw , stowarzyszenie odkrywamy Gorce ,ZP. Bacówka u Bucka . Powodzenia Gorna oby tak dalej trzymać patrzeć swojej małej ojczyzny –

   • Trzymajmy się razem a na wójcie trzeba pojechać. To nieudaczcznik zatrzymany w rozwoju. Marzy mu się zabawa ludzkimi uczuciami, Żeby chociaż nie chlał i nie jeździł po pijaku. Obiecał plac i wyposażenie dla policji. Może prawka ci nie odbiorą, tylko co jak kogoś potrącisz?

    • Do moderatora
     Skoro wobec wszystkich są te same zasady to proszę o zablokowanie ch.ja który się pode mnie podszywa mieszkaniec to mój nick!!!
     Co najprościej wykasowac ludzi którzy maja inne zadanie i podszywac się pod sukcesy wójta

     • Do mieszkańców! W jesiennych wyborach wykasujmy obecnego wójta i będzie spokój! Na tym forum będzie spokój i w całej gminie! Naprawdę warto!

     • Twój powinien być wykasowany za wulgaryzm. Więcej kultury wójcie i będzie ci dużo lepiej.

 175. Do mieszkanca z godz 18.51

  Kogos mozna nie lubic, nie zgadzac sie z nim. Jestes BARDZO PODLYM, ZAWISTNYM I ZLYM czlowiekiem, aby tak pisac. takie osoby ktore tak oskarzaja od razu powinno zglaszac sie na policje!

  • Jeżeli jednak mieszkaniec napisał prawdę? To też na policję? Gdzie ty tu widzisz zawiść? Chciałbyś wprowadzić cenzurę? To takie bolszewickie.

 176. Krolczykowi to się podobało u strażaków wczoraj ha nikt go nie prosił a przyszedł na krzywy ryj żeby tylko obiad zjeść bo za darmo ; d ale było śmiechu jak mu strażacy chcieli na wynos jedzenie dać żeby już tylko poszedł bo nikt go tam nie wolał haha

 177. …i co sobie jeszcze nazmyślasz piszący pod nickiem Osp znany zachłanny człowieku!!! na przyszłego Uczciwego Wiarygodnego Wójta? skąd wiesz, że go nie zaprosili strażacy? czy każdy ci składał przysięgę? i to ty piszesz, że chcieli mu dać na wynos, to tobie dawali tak na wynos boś zawsze był chciwy pazerny i nienażarty! przypomnij, że sobie jak brałeś na wynos nie jeden raz i zjadałeś za dwóch a nawet pięciu! więc myślisz tak samo o innych!
  ty byłeś jesteś i pozostaniesz zawsze nieuczciwy!!!!!!! bardzo dobrze, ze Pan Królczyk przychodzi taka jest potrzeba!

 178. Nas nie interesuje, co kto jadł, co pił, jak spał. Mamy gdzieś imprezy organizowane w czasie kiedy nie mamy normalnego dojazdu do domów. Są jakieś granice przyzwoitości, dlatego dziwi nas fakt że Rada przyzwala na budowę jakichś alejek, wygibasów, w czasie kiedy za trzy tygodnie dzieci idą do szkoły, i dla nas jedynym problemem jest ich bezpieczeństwo. Wstyd i żenada to jedyne cenzuralne słowa które można usłyszeć na ulicach naszej wioski. Nie rozumiemy kogo i co chcecie udawać budując te pożal się Boże parki.

 179. Świętują 3 imprezy w jeden dzień. Jest kasa to trzeba ją wydać żreć i chlač.
  Alejki , parki przed urzędem też potrzebne nie wiem komu. Ale na naprawę dróg żebyśmy mogli dotrzeć normalnie do domu nie ma pieniędzy.
  Parę fotek z posłanka i sprawa powodzi załatwiona. Odplacimy się w wybory

 180. Wójta we wsi ludzie Cesarzem wynazywali, gościowi się rzeczywistość zakrzywia jak bohaterowi jednej z książek Kapuscinskiego. Najgorsze jest to że On znowu może nas omamić przed wyborami pomacha kiełbasą i nabierze nas by następne 4 lata wtrącać w błędne poczucie jego wyższości nad Nami. Gdyby mu zależało na gminie nie wtryniałby wszędzie tylko swojego nosa na każde zdjęcie każda wypowiedz tylko by współpracował z ludźmi którzy pracują w gminie i traktował ich jak zespół nie jak mrówki które może lustrować na każdym kroku. Nie widać w gminnych kadrach współpracy i nie ma tam efektów, ale jak ma być coś nie działa dobrze a to coś to właśnie głowa czyli szef nie zna się na tym a nie potrafi współpracować i dlatego nasza gmina to żenada.

 181. Każdy INNY WÓJT BĘDZIE LEPSZY od obecnego! Wybierzemy UCZCIWEGO WÓJTA i NOWY SAMORZĄD!
  Tylko Dobra Zmiana Pokoleniowa jest szansą na normalność i transparentne rządzenie naszą Gminą! Mamy
  dość lustowania i wtykania wszędzie nosa zachłannego wójta czy trzeba czy nie! on nie umie dobrze współpracować z ludźmi! tylko na siłę narzuca się wszystkim wszędzie!!!!

 182. hahahahahaha ale was boli, ze Jurkowski tak rozwinal skrzydla, ze wy pozostaliscie w tym samym marnym miejscu, ze tylko krytykowac i zlozeczyc potraficie.
  nic nie osiagneliscie, a swoja frustracje i jad przelewacie na innych.
  Pan Tadek, – na poczatku zapowiadal sie na calkiem fajnego goscia – z pomyslem na siebie.
  po 4 latach – wyszlo szydlo z worka ktory teraz goni po ludziach ze wnioski powodziowe za nich wypelni – zapewne z prowizja – bo zyc z czegos trzeba.

  Zanim kolejna fala hejtu na nas spadnie (na nas, czyli osoby, ktore popieraja obecnego Wojta)
  Bardzo mocno kibicuje Panu Staszkowi, bo to osoba odpowiednia na swoim miejscu!!

  A wy pajace taplajcie sie w swoim bagnie hahahahahaha

  • Pajacem, to jesteś ty. Tylko wyjątkowy matoł może sądzić, że Królczyk pobiera opłaty za wypełnianie wniosków. Czegóż jednak można się spodziewać po matołach z otoczenia wójta?

 183. Co wójt zrobił to my wszyscy doskonale wiemy i widzimy, miał swoje dziesięć minut ale ich nie wykorzystał. Namieszał wszędzie gdzie się pojawil, a powódź pokazała co się dla niego tak naprawdę liczy i uwierzcie mi, napewno nie my….
  Piękne gabinety, piękna otoczka i mała armia przydupasow, z którymi odgrywa teatr kukiełkowy. Ale to my, którzy nie mamy dojazdu do swoich domów, którzy truchlejemy gdy zbliża się kolejny deszcz pójdziemy do urn wyborczych i tam nikt nie będzie nami manipulować i zastraszac
  Hahahahaha, ten się śmieje,kto się śmieje ostatni

 184. Ta osoba zakamuflowana pod nickiem Rybka to jest wypisz wymaluj znany Staszek- samochwała który umie tak zaradzić i zamącić by z państwowego stołka przelewało się jak najwięcej do prywatnej kieszeni! wszystko dla siebie i swoich! w szkole rodzinnej dyrektorką jest szwagierka, syn nauczyciel, żona dożywia dzieci i wszystko opłacone z budżetu! jak wziął pod swoje skrzydła! i kto tak umie rządzić??? tego samochwałę wykasujemy w jesiennych wyborach! nie nabierze NAS na „kiełbaskę wyborczą” poznaliśmy jego drogie kaprysy! i złe humory na które zostały wydane i zmarnowane miliony złotych! mamy dość zachłannego typa i jego rządów!!! najwyższa pora by go ZMIENIĆ! wykasujemy tego samochwałę w jesiennych wyborach! będzie spokój na forum i w całej gminie! ZROBIMY TO! a on niech rozwijał skrzydła szeroko na Barbarówce!

 185. pospolite ruszenie Tadka 😀 – widze, ze was nosi, ze nie tylko Tadek ma swoich zwolennikow.
  no jasne, kazdy pojdzie zaglosowac, jak uwaza 🙂

  A kto wygra – zobaczymy.

 186. Teraz przy tej powodzi dostaną ci co mają znajomości ,inicjatywy się nie stało ,jak oberwało to spółki które do nich nie należą . Ostatnio widziałam opiekę społeczną jak oglądali to co nie właścicieli ,a tym co pozabieralo to się im nie należy . Kiedy będzie koniec z tym wszystkim po Majdowce nie ma zabezpieczeń od wody tylko mają wyjątkowi jedni ludzie co mają nie swoje ,tam się wszystko należy gdzie gmina gdzie wójt i sołtys kiedy zrobią zabezpieczenia ,czy woda idzie z dołu do góry czy odwrotnie pytam . gdzie jest nasz radny czekamy.???

 187. Rybka za kurtynę już nie wejdziesz i kamerki nie wsadzisz! rączkę nie na kierujesz komu dać krzyżyk! każdy ma swój rozum i widzi co się dzieje! A wygra tylko UCZCIWY WÓJT! i pospolite ruszenie NAS do wyborów! – zobaczysz

 188. do mlody: a kto chce wchodzic za kurtyne?

  Kazdy niech glosuje wedle swojego uznania 🙂

  Bez cisnienia mlody.

 189. ty Rybka gdybyś tylko mógł to byś wszedł za kurtynę (ale prawo nie zezwala na to) tam byś siedział i palcem wskazywałbyś na kogo krzyżyk postawić tylko na mnie!!!!!bo ja! ja! ja! się nadaje na wójta!
  TAK!!! każdy będzie głosował na Uczciwego Wójta! bez nacisku zakamuflowanej i zakłamanej rybki!!!

 190. 🙂 widze, ze masz fantazje. Mysle, ze na obecnego Wojta ludzie sami beda glosowac, bez takich bajek jak piszesz. ale nie ukrywam – smiesznie brzmi.

  rozumiem, ze haslo przewodnie kampanii Pana Tadka to Uczciwy Wojt 🙂

  • Oczywiście, że będą tacy co będą na obecnego wójta głosować. Brzeźny, Wiatr, Nogawka, ci dyrektorzy szkół, którzy tylko dzięki Jurkowskiemu nimi są, i jeszcze może ich rodziny.

 191. To myśl tylko to ci pozostało zakamuflowana i zakłamana rybko! ja piszę prawdę i będę pisać nadal! dla zdecydowanej większośći mieszkańców Gminy uczciwość Wójta wiarygodność transparentność w zarządzeniu publicznymi środkami są najważniejsze! a obecny wójt nie ma z tym nic wspólnego!

 192. Czyli haslo wyborcze: Pan Tadek – Uczciwy Wojt

  tak bardzo uczciwy, ze festiwal z zeszlego roku nie zostal rozliczony, a w tym roku nie slychac o kolejnej edycji.
  Ludzie nie wplacili pieniazkow uczciwemy Panu Tadkowi 🙂

  Ale oczywiscie prawda sama sie nie obroni i tacy wierni towarzysze jak „mlody” beda zaciekle bronic prawdy i tylko prawdy 🙂

  Brawo mlody!

  • Dlaczego kłamiesz rybko jak bura suka? Czy Królczyk organizował festiwal za publiczne pieniądze? A może za twoje? Festiwal oczywiście został rozliczony, a że ty nie znasz rozliczenia, to pewnie albo nic nie dałeś a przeszkadzałeś w organizacji festiwalu. Precz z wójtem Jurkowskim! Nigdy więcej!

 193. Widzę te podjazdy na forum przeciw wójtowi i powiem wam jedno czy wy jesteście normalni
  ?
  Czy wy myślicie że ludzie nie mają swojego rozumu ?
  Widać ile wójt zrobil przez 4 lata i to są konkrety a jeżeli o Krolczyka to fakt jak pierwszy raz go posuchalem pomyślałem konkretny chłopak ale za każdym razem jest co raz gorzej facet wiecznie narzeka nie kreuje rzeczywistości a jeśli to prawda że nie rozliczyl festiwali to oszust bo ludzie mu zaufali
  Facet ze slomianym zapałem dlaczego nie robi 3 edycji?
  A już wypełnianie wniosków za kasę to działania poniżej pasa!!!!

  • Sugerujesz, że Królczyk za „kasę” wypełnia wnioski? Wiesz dobrze, że za te insynuacje w normalnych warunkach dostałbyś w swój komuszy ryj. Dziś jednak panuje moda na wybaczanie upośledzonym ich wybryków, więc nic ci nie grozi. Ty jesteś tak normalny jak wójt uczciwy.

 194. Gdybyś był normalnym człowiekiem nie pisałaś takich bzdur, to są zwykle pomówienia i próba zdyskredytowania uczciwego człowieka. Żeby kogoś oskarżać trzeba mieć dowody a Ty ich nie masz!!!
  A co do działań wójta to niewiem co nam, mieszkańcom bardziej przeszkadzało budynek GS-U czy dziurawe drogi, po których codziennie jeździmy???

 195. A co z panelami czekam drugi miesiąc na naprawę. Nie ma szans na zapłacenie drugiej raty proszę sobie ten bubel panie wójcie zabrać z mojego dachu. Podziurawiliście blachę i zamontowaliście gówno chinskie.

 196. Jestem normalnym człowiekiem i mam swój rozum nie twój! a co ty byś chciał żeby Pan Tadek za wójta robił? przecież on bierze solidną wypłatę której nie obniżył o 20% tylko o 35zł! to coś musi robić! Radny Tadeusz udowodnił że potrafi bez wydania złotówki z kasy gminnej zrobić ciekawe imprezy muzyczne! inny by zrezygnował
  przy takiej nagonce wójta i przeszkodach pod każdym względem nawet terenu gminnego nie udostępnił!
  a uroczystości pod kierunkiem Pana Tadka się udały i podobały ludziom! dlatego warto mu zaufać i głosować na Nowego Mądrego
  Uczciwego Wójta! Festiwal rozliczył a wcale nie musiał nie organizował go za publiczne pieniądze! jest UCZCIWYM człowiekiem! z głową pełną ciekawych pomysłów tryskający energią i optymizmem! Nadaje
  się na Wójta jak najbardziej! Wreszcie poczujemy spokój ulgę od ustawek i schadzek u jurkowskiego!

 197. Nie mam nic wspólnego z Królczykiem czy wójtem widzę tylko i oceniam fakty
  Centrum gminy zmienia oblicze rozwala stary PRL oski budanej robi porządek i to za kasę UE a wam źle i tak z wszystkim !
  A do Krolczyka powtarzam tylko co tu piszecie jeśli nie zdefraudowal tej kasy na festiwale niech rzuci w twarz kwitami a nie mówi ze to prywatna kasa ! i zamknie gęby niedowiarkom a tak to każdy myśli biedny krętacz który idzie po stołek żeby dach wyremontować bo im przecieka a chłopak bezrobotny i taka idzie opinia wśród ludzi którzy go nie znają i tyle !!!
  I żeby byla jasność pisze tu pierwszy i ostatni raz w życiu wiec nie zarzucajcie mi stronniczosci tak odbiera sytuacje większość ludzi i tyle !

  • Z UE nie dostałeś ani centa, To kosztem ludzi którzy stracili pracę i zamiast teraz poprawić drogi po powodzi ładujesz kolejne miliony jakieś tam alejki. To nie Dubaj, tylko Ochotnica.

   • To pisz do wójta a nie pier.. kur.. do mnie bo mam z tym chu… wspólnego a nie pieprz… w taki sposób ze niby tylko jedna osoba tu pisze !!@!
    Królczyk to dla mnie ciota która nic nie zrobiła i to moje zdanie i wielu innych
    Proponuje podawac adresy IP żeby byla jasność ze różni ludzie piszą! !!!

    • No co się tak wnerwiłeś? Przecięż to prawda wszystko, ludzie cierpią a ty realizujesz bardzo denne swoje zachcianki. Przenieś się do Dubaju i realizuj się. Przy wyciągu też utrudnienia. Grzebierz w tylko w tych wiklinach,gdzie naruszona została struktura i woda zrobiła co zrobiła a teraz pomóc nie ma kto. Siedzi w apartamentach i rządzi ciemną chołotą.

  • Gdybyś był normalny, to nie musiałbyś ogłaszać tego wszystkim, bo wszyscy by widzieli. Czyżby z tą normalnością coś było nie tak?

 198. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale czasy kiedy partia decydowała co jest dobre dla obywatela dawno mamy za sobą. To przeszłość, kiedy partyjnym notablom splendoru dodawały gabinety, na czas wizyt towarzyszy wyższego szczebla trawę malowano na zielono, a drzewka sadzono bez korzeni. Zasłaniano to co było niewygodne, pokazując zakłamaną rzeczywistość. Był to jeden z efektów ustroju kiedy ludziom wmawiano że jest tak dobrze, kiedy wszyscy widzieli że jest źle. Inwestycje nie mając uzasadnienia ekonomicznego, nastawione były na osiągnięcie efektu wizerunkowego, świadczyć miały o jedynej, słusznej linii, nieomylnej partii. Mam nadzieję że po dobrej zmianie czasy te nigdy nie wrócą.

 199. Do piszącego pod zakamuflowanym nickiem Normalny człowiek! widać jakim jesteś znerwicowanym nienormalnym człowiekiem tyle nie cenzuralnych słów!!! cóż cie tak irytuje? tracisz grunt pod nogami?? a dla mnie Pan Królczyk
  to inteligent z prawdziwego zdarzenia mądry kandydat na Wójta Gminy Ochotnica Dolna! era Jurkowskiego dobiega końca! kolejne miliony są marnotrawione na jakieś alejki! placyki! orlik! przy szkole rodzinnej wójta! ciota wnet odejdzie 60 tka tuż tuż.. to wojtuś w kolejce czeka na dyrektora a dla poprawy życia mieszkańców nic nie robi!

 200. Budzie dyrektorkom jak z koziej pupy trąbka. Żeby tylko nie chlał jak tatuś, pamiętamy dobrze .

 201. Wow. Kampania rozpoczęta. Na Ustrzyku wójt prowadzi akcję zbierania głosów poparcia dla przyszłego radnego, którym ma zostać były policjant. No cóż. Jaki pan taki kram. Nowy radny idealnie wpisywał się będzie w przewodnią ideę, którą wyznaje wójt, że radni mają być mierni, bierni ale wierni. Trzeba przecież zbudować nową radę, która będzie jeszcze wierniejsza i uleglejsza niż obecna. Podobno wójt chce mu powierzyć funkcje przewodniczącego przyszłej rady. Skoro córeczka jest zaręczona z bratankiem wójta to nowy przewodniczący nie będzie śmiał zrobić nic bez zgody głowy rodziny (czyt. rodziny mafijnej), bo może zostać odcięty od koryta. Ludzie pamiętają jeszcze poczynania tego policjanta gdy był w służbie. Tak szybko nie da się pewnych rzeczy wymazać. A co na to obecny przewodniczący? Czyżby znowu popadł w niełaskę?

 202. Co to za wycinki asfaltu w ochotnicy? Mało jest już syfu we wsi, mało gmina jest rozpiepszona!?

 203. Panie Wójcie proszę się nie przejmować tym co piszę tutaj kilku/ jeden filozof bo to tak to jest jak się człowiek nawet na filozofa w świecie realnym nie nadaje i w zawodzie nie pracuje to szuka dowartościowania w świecie wirtualnym i tu filozofuje i udaje eksperta !
  My mieszkańcy widzimy co się dzieje i ile się przez 4 lata zadziało gratulujemy i na pewno całe koło gospodyń będzie za Panem głosować

 204. Wójcie czyżby to było całe koło gospodyń z Maszkowic?

 205. Ciesz sie Stachu ciesz będzie caaałe plemie z pod grapy na ciebie głosowało dopiszą jeszcze tych z maszkowice
  to twoja nadzieja! brawo wójcie

 206. Panie Wójcie
  Cała ochotnicza straż pożarna jest również za Panem
  Nie dajmy się ! nie pozwolimy żeby obcy element zaczął się panoszyć w naszej gminie !!

  • Obcy ELEMENT ? Tak właśnie traktujesz drugiego człowieka jako element. Jesteś nieudacznikiem i sam się chcesz panoszyć i fotki sobie strzelać, jak na razie pozostała ci nadzieja w maszkowicach. Tylko musisz ich przemeldować do ochotnicy ale znając ciebie to nie problem.

  • I wszystkie szczury oraz karaluchy też są za Panem. Nie pozwolimy, by usunąć jednego z nas pasożytów.

 207. Staiu, mój kochany, You are an idiot and a stupid type, but fight, a loving resident.

 208. Co za kur.a na profilowym zdjeciu?

 209. Panie Wójcie swietny pomysł z tym bazarem to staje się trędem w całym kraju dobra promocja i możemy mieć tłumy ludzi
  http://m.interia.pl/biznes/news,2581759,4199

 210. Nawiązując do wątków powyżej myślę że wszyscy lokalni przedsiebiorcy będą za wójtem
  Bo wójt dba o to żeby zlecenia dostawali nasi ludzie a nie obcy

  • „wójt dba o to żeby zlecenia dostawali nasi ludzie a nie obcy” Wasi przedsiębiorcy? Czyli którzy? Wójt nie jest od tego!

 211. kokos sam o sobie piszesz? aleś śmieszny taak wszyscy będą za tobą! tylko swoim zlecenia dajesz! tkwij dalej
  w tym przeświadczeniu….

 212. Znów się pojawiłeś tu! ty znany zakamuflowany trollu tym razem pod nickiem Rodo?
  gdybyś tu nie wchodził i przestał pisać byłoby więcej kultury! a mniej chamstwa z twojej strony!
  tylko ty tak sypiesz wulgaryzmami prymitywny człowieku! co za obrzydliwość! widać brakuje ci argumentów!
  a na profilowym zdjęci jest elegancka pani! zapamiętaj sobie prymitywny zakłamany cyniku!

 213. Przykro patrzeć na podmyte drogi w potokach, gdzie koryta rzek wyglądają niczym z katastroficznych filmów, odstraszają i przerażają. Czyżby jak zwykle skończyło się na deklaracjach i słownych obietnicach. Oczywiście przez kilka dni po powodzi kiedy temat był medialnie gorący, odbywały się różnego rodzaju wizyty, robiono zdjęcia wywiady, i co na tym koniec?. Nasi mężowie mają tak jak kilkadziesiąt lat temu na furmanki ładować żwir i ręcznie zasypywać wyrwy w drogach? Wcale bym się nie zdziwiła gdyby tak to się skończyło. Dlatego z coraz większą niecierpliwością czekamy na jesienne wybory i liczymy na dobrą zmianę. Tylko nowi niezależni Radni którzy swój mandat będą sprawować działając dla naszego dobra dają taką szansę.

 214. Czy Ty masz coś z głową czy faktycznie za miast głowy masz wydmuszkę 🙂
  Dziewczyno/ Tadek co Ty myślisz że 20 milionów województwo od tak przeleje na pstryk
  Wójt musi koło tego pochodzić muszą być zdjęcia ekspertyzy analizy inaczej nikt nie da ani złotówki a jak naprawisz za wcześnie to nikt Ci nie wypłaci kasy
  Nie wiesz jak działa ubezpieczenie jak kiedyś dorobisz się samochodu to jak go rozwalisz to co myślisz że od razu do naprawy ? nie najpierw ktoś to musi zobaczyć oszacować i dopiero potem dostaniesz kasę !!
  Jak chcesz to namawiaj sąsiadów niech naprawiają bez oceny rzeczoznawcy tylko potem jak im nic nie wypłacą to nie miej żalu że Ci ktoś wp… spuści

 215. To co, pozostają nam furmanki, łopaty i taczki , czyli pospolite samo ruszenie. Wy tak bardzo jesteście zajęci sprawami najwyższej wagi, jakimi są alejki, że przed zimą tych milionów jak piszesz nie wychodzicie. A po wyborach to już z pewnością tymi sprawami zajmie się ktoś inny. Co do samochodu, napiszę tylko że po takich drogach to jedynie autem pancernym, inne z pewnością takich dziur nie wytrzyma.

  • Jola/ Tadek
   czy was trzeba wszystkiego uczyć – co ty Tadek myslisz że przez internet się nauczysz zarządzać
   Co ty myślisz że pstrykniesz i już Ci miliony z województwa dadzą że tylko ty jesteś najważniejszy
   czy ty Królczyk myślisz że jak są pieniądze z UE na targ i parking to jak się dzieje nawet taka tragedia jak powódź to można sobie od tak zabrać tą kasę czy sprzęt i przerzucić w inne miejsce bo tam się droga zawaliła
   Oj głupiutka Jolu/ Tadek co ty myślisz że wszystko dzieje się na pstryk
   w 100 % zgadzam się z rzeczoznawcą nie macie zielonego pojęcia nie tylko rządzeniu ale i życiu
   ale co się dziwić jak się rodziny nie ma

 216. Pani Jolu bardzo trafnie spłentowałaś komentarz znanego rzeczoznawcy! każdy INNY UCZCIWY WÓJT będzie lepszy
  od obecnego! Wybierzemy NOWEGO WÓJTA który jest jednym z NAS i rzeczywiście zajmie się NASZYMI PROBLEMAMI a nie jakimiś alejkami kwietnikami latarniami fontannami placykami ładując w to setki tysięcy złotych!!!

  • Młody czy stary. Nie setki tysięcy tylko miliony. Targowisko 1 mln 300 tys. burzenie sklepów i pozbawienie ludzi pracy pół mln. Remont gminy wraz z apartamentem 1 mln. Zagospodarownie koło gminy fontanny , alejki, i ch.. wie co pewnie kolejny mln.
   A ja ku…a mać do chałupy dojechać nie mogę

   • To co wójt Ci ma jeszcze drogę kostką brukową wyłożyć i czerwony dywan rozłożyć – myśl człowieku ogarnij się ! Jest kasa na remonty jest kasa na fontanny , targowisko (UE daje) i na drogi
    Jest też kasa z powódź tylko trzeba na nią poczekać a jak nie chcesz czekać to najmij koparę i rób kto ci kurcze broni

 217. Wydmuszkę zamiast głowy to ma wójt.

 218. Oj co nie które panny singlielki córy muzułmanki bezdzietne będą musiały zapłacić bykówki

 219. Takiego galimatiasu dawno nie widziałam, jakieś pokręcone alejki, przypominające labirynt, i kilkanaście uwijających się osób. Byłam w różnych miastach dużych i mniejszych, ale takiej rozrzutności nigdzie nie widziałam. Może do Ochotnicy przeniosą starostwo i będziemy wsią powiatową, a może nawet wojewódzką. A może będziemy stolicą, w końcu kiedyś przeniesiono ją z Krakowa do Warszawy, to teraz pora na Ochotnicę. Brawo, tego nam właśnie trzeba, to jest coś czego nam brakowało. Wyciąg to huk i gwar, a taki park cisza, błogi spokój, możemy się skupić przed audiencją. Tylko ten targ ze świniami, baranami, kurami, tego w Wersalu nie ma.

  • Stu puk jesteśmy w Unii Europejskiej od 2004 roku !! Unia płaci Unia wymaga konkretnej roboty zgodnie z harmonogramem !
   Ale pani/ Tadek tego nie zrozumiesz bo według ciebie powinnismy tkwić z budynkiem z PRLu siedząc przy stołkach z tamtych lat oj głupiutka Jolu 😁

   • Najważniejsze obecnie, by wójtem nie był relikt PRL-u.

   • Dzisiaj została wlana odrobina nadziei w nasze serca. Został ogłoszony termin jesiennych wyborów samorządowych. Jeżeli zima nie przyjdzie zbyt szybko, jest szansa że nowe władze zdążą z naprawą dróg. Tak że uzbrójmy się w cierpliwość, i cierpliwie czekajmy, na koniec alejkowej epoki. Trzymamy kciuki za dobrą zmianą.

    • Czy ty faktycznie wierzysz w to co piszesz czy masz faktycznie czarną dziurę w łepetynie
     Co ty myślisz że jak pojawi się ktoś nowy to w dwa miesiące zrobi drogi
     to ja proponuje żeby oddac natychmiast wladze takiemu odwaznemu ktory sie na to zgodzi ale jak nie dotrzyma terminy to kopa w d…psko i niech wypie…la

     • Najpierw „kopa w d…psko” dostanie obecny wójt, bo przez cztery lata załatwiał tylko znajomym sprawy a potem będziemy mieć przynajmniej nadzieję, że nowy będzie lepszy. Obecny wójt nigdy na stanowisko kierownicze się nie nadawał.

 220. Nie za dużo tych imprez w ochotnicy? Skąd ma gmina kasę? Jurkowski ma pensjonat i wszystko robi pod pensjonat aby zarobić

 221. To żeście się przekonali jak Jurkowski rządzi i imprezy robi by do pensjonatu napchać jak najwięcej gości!
  Każdy INNY WÓJT będzie o niebo lepszy od obecnego! Tylko BOBRA ZMIANA POKOLENIOWA i wybór
  ludzi UCZCIWYCH do Samorządu daje szansę na dobre rządzenie naszą gminą!

 222. Czy ty faktycznie wierzysz w to co piszesz czy masz faktycznie czarną dziurę zamiast mózgu
  Co ty myślisz że jak pojawi się ktoś nowy to w dwa miesiące zrobi drogi
  to ja proponuje żeby oddac natychmiast wladze takiemu odwaznemu ktory sie na to zgodzi ale jak nie dotrzyma terminy to kopa w d..e i niech spada bo jak nie to na taczkach wywieziemy !!!!

  • Ty myślisz, że jak wielokrotnie powtórzysz, to stanie się prawdą? Wójt na taczki i w potok!

   • Wywalaj sobie na taczkach kogo chcesz co mnie to obchodzi
    Tylko nie pieprz..cie bzdur że przyjdzie ktoś nowy to znikną wszystkie problemy
    naprawde mam gdzieś kto będzie rządził – niech to tylko będzie osoba która działa a nie gada a tym bardziej nie opowiada bzdur jak bezmózgowa Jola który myśli że przyjdzie czarodziej i zrobi coś na pstryk
    A filozofować to sobie może tadzio/ jola w swojej łepetynie i najlepiej żeby tego nie ogłaszali bo tylko nam wszystkim to szkodzi

    • Problemy nie znikną, ale nie będzie tych które generuje sam obecny wójt. Pasożyt zatrudnił armię zastępców, bo nie ma o niczym pojęcia.

 223. Znamy już datę wyborów. Dlatego też apeluję do wszystkich młodych ludzi w naszej gminie. Najwyższy czas abyśmy wzięli sprawy w swoje ręce i pogonili „leśnych dziadków” na emeryturę. Skoro nie mają swojego zdania i nie potrafią rządzić bez włażenia w d… obecnemu wójtowi to najwyższy czas zacząć wnuki bawić a przyszłość gminy przekazać w ręce młodych. Apeluję też do przyszłego wójta, nieważne kto nim będzie, byle tylko nie obecny, aby po wyborach przeprowadził weryfikację stanowisk w urzędzie gminy, szkołach i innych gminnych instytucjach, obsadzonych w czasie ostatniej kadencji. Najwyższy czas skończyć z nepotyzmem i kolesiostwem. Mamy prawo oczekiwać od urzędników kompetencji i sprawności w załatwianiu naszych spraw w ramach swoich uprawnień a nie ciągłego czekania na decyzję wójta w każdej, najmniejszej nawet sprawie. Może kiedyś, oby szybko, doczekamy się też chwili, gdzie na stronie internetowej gminy zamiast peanów pochwalnych na cześć wójta będą publikowane informacje przydatne dla mieszkańców, chociażby ostrzeżenia pogodowe. I zacznie działać forum, gdzie mieszkańcy będą mogli napisać co ich boli.

  • W 100% się zgadzam ja i pewnie wszyscy zrzeszeni koło Tadka – nowy wójt i od samego ostre porządki , po usuwać pozwalniać wszystkich którzy nie mają szkół albo wiecznie są zajęte bo dom bo dzieci !!
   Bo co nie które się przyzwyczaiły że do roboty się idzie żeby posiedzieć i co miesiąc pensa się należy o nie nie tak nie będzie !!!
   Takim osobom dziękujemy !! tak samo wszystkim pociotkom kuzynom kuzynkom do widzenia
   Wybierzemy NOWEGO WÓJTA który jest jednym z NAS i rzeczywiście zajmie się NASZYMI PROBLEMAMI

 224. Ja szanując reguły demokracji, nigdy o żadnych taczkach nie pisałam. Faktem natomiast jest że wyborcy co jakiś czas mają możliwość uczestniczyć w wolnych, demokratycznych wyborach. To że głosujemy w zasłoniętej kabinie, daje nam pewność że wybory są tajne. Ponieważ z grubsza znamy nazwiska kandydatów na radnych gminnych, mam pytanie do Pana Tadeusza: kogo zamierza wystawić w wyborach do Powiatu. Mam nadzieję że będzie to mocna ekipa, która w końcu zacznie działać dla dobra naszej gminy. Liczymy że Pan Tadek, który na obecnym etapie mało zabiera głos w toczącej się już kampanii, po raz drugi nie prześpi wyborów. Nas na to po prostu nie stać, i dlatego chcąc normalności musimy wszyscy zdać sobie sprawę że to nasze być albo nie być.

  • Ja uważam że Tadek powinien siedzieć cicho możliwie jak najdłużej wygraną ma pewną i to jest jasne nie powinien zabierać głosu w głupawych dyskusjach wszyscy go mieliśmy okazję poznać z sesji przez 4 lata i tak trzymać cisza spokój do samego końca i potem wyskakuje jak czarny koń jak feniks z popiołów mówiąc nam że wszystko da się zrobić raz dwa trzy i Tadek wójtem i o to chodzi potem porządek i oczyszczenie urzędów , szkół , zakładów ze starego elementu i lecimy do przodu
   Wybierzemy NOWEGO WÓJTA który jest jednym z NAS i rzeczywiście zajmie się NASZYMI PROBLEMAMI

 225. Uważajcie! To wcale nie pisze zwolennik Pana Tadka tylko znany straszak obecny wójt! nie wierzcie w to
  co mówi i pisze! sieje celowo zamieszanie i zastrasza to są jego metody i chwyty na trwanie u władzy! tak samo jak siał na forum zamieszanie o tym, że władza zna IP i nie wolno pisać i ciągle próbuje straszyć to się podszywał pod nicki innych aż wkońcu mu wypisali które to są jego! i tak cały czas jest z nim! tylko tak umie rządzić strachem i zakłamaniem! TAK zrobimy wybierzemy NOWEGO UCZCIWEGO WÓJTA ! który rozumie NAS NASZE SPRAWY I PROBLEMY!

  • Uważajcie! bo faktycznie cała masa farbowanych lisów robi zamieszanie czy tak trudno przyjąć że Tadek ma zwolenników że chcemy zrobić w końcu porządek i odsunąć starą gwardię !!! Oni się już dorobili i z prywatnych zleceń i z na ciepłych posadkach !! trzeba całą starą ekipę wymienić !! dziękujemy Zosiom, Basiom, Staszkom i Januszkom czas na zmiany DOŚĆ tego my też chcemy zarobić !!
   TAK zrobimy wybierzemy NOWEGO UCZCIWEGO WÓJTA ! który rozumie NAS NASZE SPRAWY I PROBLEMY!

 226. To jest fałszywy zwolennik Tadka! ale czuć tu jurkowskim!

  • Ale pierdzielisz 🙂 to zwolennik Tadka według ciebie ma być za Jurkowskim ? i namawiać do głosowania za wójtem bo ten tyle zrobił dla gminy
   Przecież my chcemy odsunąć wójta od władzy i nie ważne czy coś zrobił czy nie to nie ma znaczenia ważne żeby był NOWY WÓJT nasz człowiek

   No ale rozumiem nie chodzi o to żeby złapać króliczka i być u władzy bo wtedy trzeba się wykazać tylko lepiej gonić króliczka i cały czas być w opozycji i narzekać no faktycznie sprytny plan czyli jesteśmy za Tadkiem a głosujemy na wójta oj sprytne sprytne

 227. do kwoki…bo ten wójt tyle robi co takiego zrobił dla mieszkańców? oj tak robi dużo szumu koło siebie dla siebie swojej rodziny powsadzał na stołki szwagierka dyrektorka, syn nauczyciel,
  żona żywi największą ilość dzieci po najdroższej stawce wszystko opłacone z budżetu! nie zrobił nic i nie rozwinął turystyki, rozwija w swoim pensjonacie i u wojtka! tam są kierowani z imprez gminnych i wędkarze, rowerzyści
  on nie rozwinie nam turystykę po co żeby miał konkurencje? on chce tylko wójtem być i na stanowisku trwać!
  rozwalił sklep ludzie stracili prace a on trwoni miliony gminne na jakieś pieprzone placyki trawniki, a gdzie i jak
  w tym wszystkim wyglądają problemy i sprawy wielu mieszkańców nie pozałatwiane!

 228. Obietnice wójta w Ochotnicy” Sąsiedzie pomóżcie mi w biedzie , jak z biedy wylazę to wam du.ę pokażę…” tak już było. Im więcej naobiecuje nawet rzeczy nierealnych tym ma większe poparcie …ot taka głupota i naiwność ludzka…!!
  Ale zwycięży prawda albo się pakujemy wszyscy.

 229. Jak to jest z tym schroniskiem Ustrzyk. Za poprzedniej dyrektorki, jakby na to nie patrzeć, coś tam się działo, było widać jakieś autokary, kręciły się dzieci. Obecnie nic, cicho sza, nie ma nikogo. Dlaczego utrzymujemy takie niewypały. Jeżeli nie ma komu tym zarządzać, to należy to wydzierżawić, oddać do zagospodarowania miejscowej młodzieży, rozebrać.

 230. Do Joli! to nie wiesz, że Jurkowski w schronisku na Ustrzyku podniósł drastycznie stawki za noclegi dla dzieci i dorosłuch tak, że są wyższe niż w prywatnych kwaterach więc przyczyna jest ! – za drogo!!! tak rządzi ten nieudacznik

  • Ustrzyk: Cena noclegu wzięta ze strony 8 zł za noc dziecko , 12 zł pozostałe osoby cena wzięta ze strony
   Więc jeśli wynajmujesz tanie albo znasz kogoś kto wynajmuje tanie to dawaj namiar zapewniam Ci obłożenie przez cały rok !!!!
   Więc nie chrzań głupot tylko najpierw sprawdź !!!

 231. Dziwię się ludziom którzy całe życie udają sprawiedliwych, a są szumowinami i za kawałek obietnicy są w stanie d..y dać, sprzedać brata, sąsiada, kolegę.
  Do jutra Ci przyjacielu daleko. Zapamiętaj to . Masz zdrowie masz wszystko chyba że dałeś się zniewolić.

 232. Z doświadczenia wiem że wójtowi nie wolno ufać. Facet ma chyba 65 lat i chce świat zwojować świat, mówiąc głośno o swoich oczekiwaniach. Tego człowieka nie można zmienić taki już jest, a że inni na to przyzwalają,czy wręcz akceptują, to już inna bajka.
  Będziemy nie tylko świadkami tego, że zmieni się na gorsze, ale też udziałowcami tego nikczemnego planu bo przyzwalamy, akceptujemy bo się boimy utraty pracy, tożsamości, bo boimy się wszystkiego tracąc człowieczeństwo. Lepiej być niewolnikiem niż wolnym w wolnym kraju.

 233. Tylko Dobra Zmiana Pokoleniowa jest szansą na lepsze jutro naszej Gminy Ochotnica Dolna! po tym wypalonym
  nieuczciwym dziadku wójcie czego można się spodziewać! on już taki jest i się nie zmieni! ale Wójta musimy zmienić! na INNEGO UCZCIWEGO MŁODSZEGO WYKSZTAŁCONEGO z głową pełną ciekawych pomysłów na rozwój wiosek! z nową jakością i stylem rządzenia, nie znerwicowanego lecz opanowanego z kulturą i taktem z podejściem do rozwiązywania problemów mieszkańców by NAM się lepiej żyło i mieszkało!

  • Też jestem za młodym energicznym wykształconym wójtem !! pełnym energii do działania
   Tylko nie zamieniajmy jednego dziadka na drugiego !!!
   Sorry ale dla mnie Królczyk to też facet stary – jak zmiana pokoleniowa a nie że jednego już dziadka zamienimy na drugiego który nigdy nawet dziadkiem nie będzie bo rodziny nie ma i do tego bezrobotny
   Niech pojawi jakiś sensowny kandydat za którym my młodzi moglibyśmy głosować

 234. Do znanego „eksperta” coś ty nawypisywał w tym nicku! przestań okłamywać i wprowadzać ludzi w błąd! chociaż ty z tego słyniesz! myślisz, że ludzie się nie kapną więc im byle co napiszesz chlapniesz! a ceny noclegów w schronisku na Ustrzyku wziąłeś pewnie z sufitu lub nie wiesz gdzie są aktualnie! ty toś ekspert od cygaństwa!! a zresztą nawet podrodze ci z nimi !!!
  Otóż cena noclegu z pościelą w Schronisku na Ustrzyku dla młodzieży i nauczycieli wynosi 27 zł/ doba a ze zniżką
  Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 23 złote, dla pozostałych osób 37 zł/doba lub ze zniżką PTSM
  31 zł, noclegi na materacach są tańsz. To są aktualne dane z cennika schroniska i szkoły Jamne.
  Podobnie zrobił Jurkowski z wynajmem remiz na wesela, ceny zaporowe – wysokie wypchnęły klientów.
  Tak rządzi ten zachłanny nieudany wójt. Musi być INNY NOWY UCZCIWY WÓJT który będzie rozwijał NASZĄ
  Gminę a nie zwijał i spychał ku przepaści! i tak jest z wieloma sprawami! Jurkowski już pokazał jak się liczy z dobrem mieszkańców! on realizuje i rządzi tak by jak najwięcej skorzystał na czym tylko się da!

 235. Też jestem za młodym energicznym wykształconym wójtem !! pełnym energii do działania
  Tylko nie zamieniajmy jednego dziadka na drugiego !!!
  Sorry ale dla mnie Królczyk to też facet stary – jak zmiana pokoleniowa a nie że jednego już dziadka zamienimy na drugiego który nigdy nawet dziadkiem nie będzie bo rodziny nie ma i do tego bezrobotny
  Niech pojawi jakiś sensowny kandydat za którym my młodzi moglibyśmy głosować

 236. Andrzejek R. Robi już kampanie wyborcza. A raczej wciska ludzia kit. Wyobraźcie sobie ze posunoł się do tego że moje sąsiadki wozi z kościoła . A swoją babcia nie umie się zająć

 237. Odwal się od Andrzeja. Co on ci zrobił? Zabrał ci pracę? Nie. On jest bezrobotny. Odbił dziewczyne/narzeczona/żonę? Nie. On jest samotny nie podobają się mu dziewczyny. Więc o co ci chodzi? Ubiera się schludnie. Ma wysoka kulturę osobista. Umie się wypowiedzieć. A tobie poprostu żal du.e ściska. Znajdź se inna ofiarę.

 238. Tadeuszk Królczyk REZYGNUJE bo nie jest w stanie zebrać ludzi kolo siebie poza gadaniem nie ma żadnego doświadczenia i wykształcenia brak dokumentów potwierdzających umiejętność zarządzania środkami publicznymi
  Dobrze ze zdał sobie z tego sprawę teraz mam nadzieje ze to sprawdzona i pewna wiadomość bo jak to Tadek teraz śpi bo ciepło a kampania leci no ale tak przespal życie prywatnie

 239. Z ciebie ekspert jak z koziej pupy trąbka! słyszeliście obecny mąciciel i kłamca REZYGNUJE z wójtowania
  za stary dziadek wypalony już nic nie pamięta i powtarza jedno i to samo w kółko, pyta się po 10 razy gdzie co ma a jego zastępcy muszą mu wszystko pod nos i binokle podsadzać! poza okłamywaniem nie umie żyć! a zły znerwicowany iże się nie wyspał a do pracy już o 10 nareszcie jest!

 240. Ale wstyd….. Ale wstyd…. Odpust parafialny w parafii w której są górale utrzymują tradycje góralskie. Kultura wołoska. Wracają do korzeni przodków, festiwale organizują góralskie.. Wielce górale a kapeli góralskiej nie mają. Dziś na odpuście to była totalna kompromitacja,, górali„. Jak by koty się marcowały. Lepiej żeby nie grali. Ten ich,, nauczyciel’`to chyba śpi na lekcji grania i śpiewu bo nic nie umieją te dzieci.

 241. Jesteśmy świadkami wojny propagandowej w naszej gminie. Wypuszcza się informacje nieprawdziwe, kłamstwa o ludziach uczciwych, dobrych, których znamy od lat tylko po to by nie przeszkadzali paplać się w komfortyźmie.
  My jako wyborcy powielamy to kłamstwo i zaczynamy wierzyć człowiekowi , ludziom którzy tak naprawdę nie powinni rządzić naszą gminą.
  Dlaczego?
  Wymiar nienawiści do ludzi myślących inaczej nabrał ogromych rozmiarów a my dzisiaj pozwalamy na to, tylko po to że jesteśmy słabi, jesteśmy kompletnymi debilami bojąc się utraty czegoś, tracąc o wiele więcej, a i tak w rezultacie staniemy się ofiarami, poczujemy się zdeptani i dopiero jako ofiary zaczniemy krzyczeć.

 242. Tadeusz Królczyk

  Szanowni Państwo,

  OŚWIADCZAM, że jakiekolwiek doniesienia o mojej rzekomej rezygnacji z kandydowania na wójta publikowane na tym forum są KŁAMLIWE. Tak jak w poprzednich wyborach tak i teraz walczy się z nami przy pomocy kłamstwa i manipulacji… Nie wierzcie w żadne brednie wygadywane na nasz temat.

  ZNAMY TERMINY WYBORÓW – pierwsza tura odbędzie się 21 października a druga 4 listopada.
  Prośba do wszystkich, którym zależy na lepszej przyszłości Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej o zarezerwowanie tych terminów.
  W tych dniach WSZYSTKO zależy wyłącznie od Was! Proszę wszystkich o mobilizację, aby zwyciężyła PRAWDA. Liczył się będzie każdy głos!

  Pozdrawiam i życzę miłego dnia! 🙂

 243. Dziękujemy Panie Tadeuszu Królczyk za podane oświadczenie i prawdę w nim zawartą o kandydowaniu na Wójta. Wiemy też z jakim zakamuflowanym kłamcą obecnym wójtem pod różnymi nikami mamy do czynienia na tej stronie jak i też w rzeczywistości! on będzie się chwytał najróżniejszych sposobów byleby trwać u władzy i nas karmić kitem wyborczym i jego zafałuszowaną „prawdą”! Ile on już nabzdurzył na tym forum że koniec z pisaniem, że władza kontroluje piszących i tak dalej, ten typ człowieka cały czas tak działał i rządzi strasząc i dezinformułująć ludzi oraz wykorzystując ich naiwność!
  Jurkowski nie nadaje się na wójta jego POPiS już wszyscy poznali, jest nieuczciwy, okłamuje, ustawia by osiągać własne korzyści! Wierzymy, że PRAWDA i UCZCIWY
  WÓJT ZWYCIĘŻY! żyjemy w wolnym kraju i nikt nie będzie rządził NAMI pokazując siłę poprzez zastraszanie i
  manipulacją! MAMY dość nepotyzmu i nie kompetentnego wójta!

  • Ale z ciebie jurek obłudnik jedziesz na Królczyka mail z dzisiaj godzina 8:01 sam opowiadasz że rezygnuje a teraz zmiana frontu mówimy dość takim farbowanym lisom !!!!
   Potrzeba nam ludzi którzy mają wiedzę merytoryczną którzy mają doświadczenie i wiedzą co robić i umieją to robić dobrze wiemy że Królczyk jest filozofem i filozofuje i może fajnie się go słucha ale nic poza tym !!!
   Potrzebny jest ktoś taki jak obecny wójt który wie co i jak i umie posuwać robotę do przodu !!
   Zresztą widać to również w życiu prywatnym jednemu zazdrościmy pensjonatów a na drugiego pewnie będziemy się musieli zrzucać bo mu dach przecieka

 244. Pan Tadek ma zwycięstwo podane niemal na tacy. Opinia wśród mieszkańców po ostatniej powodzi są jednoznaczne, a teraz jaszcze te alejki, i błądzące samochody szukające miejsca do zaparkowania. Moja sąsiadka pojechała coś załatwić do urzędu, po bezskutecznym poszukiwaniu miejsca postojowego wróciła z niczym, trzeba Ją było słyszeć, potok niecenzuralnych słów… A i jeszcze jedno, zniszczeniu uległy wstążeczki i patyczki którymi zabezpieczono wyrwy w drodze w potokach. Może zdążycie je przed zimą wymienić.

  • Też tak uważam pan Tadziu wygrał już wybory nie powinien zabierać głosu nie powinien dać się prowokować
   panie Tadziu proszę nie pisać nie odpowiadać na zaczepki – wszyscy pana znamy więc nie ma sensu dyskutować
   Prosimy o spokój i nie ma co udzielać się w tej brudnej kampanii !!! jola mądrze prawi tadzio wygrał i trzeba siedzie cicho a potem jeden ruch i szach mat !p

 245. Posłuchajcie mnie uważnie co WAM chce przypomnieć w poprzedniej kampanii wyborczej ktoś pisał przypominam sobie podobnie Maciek śpij spokojnie masz wygraną, a co i jak się potoczyło to wszyscy wiemy. Tak WAS ostrzegam przed tym co pisze w powyższym nicku pincia! oby to była życzliwa osoba NOWEMU WÓJTOWI PANU TADEUSZOWI! należy być bardzo czujnym i bystrym bo donosiciele i mąciciele jurkowskiego prężą się działają nie za darmo na jego korzyść, są to ludzie szuje którzy za przysłowiową złotówkę są w stanie sprzedać siebie i swoich najbliższych byle zdobyć przychylność władzy i korzyści od niego! bądźcie sobą i nie dajcie się wysztrychnąć na dudka obecnemu wójtowi! Jurkowski musi odejść byśmy mieli spokój w pracy i normalność w całej Gminie!

 246. Ja kiedy zastanawiałam się nad startem w wyborach, szacowałam że elektoratu niezdecydowanego jest około 50%. Są to ludzie którzy podejmą decyzję o pójściu do wyborów, jeżeli stwierdzą że któryś z kandydatów daje nadzieję dobrej zmiany. Jeżeli więc Pan Tadek zamierza powalczyć o zwycięstwo, powinien przedstawić ofertę programową dla tej właśnie grupy. Tzw. żelazny elektorat zmobilizuje wszystkie siły żeby utrzymać obecne status quo. Dlatego trzeba nieustannie apelować i przypominać mieszkańcom, jeżeli chcemy coś zrobić dla siebie i naszych dzieci, chodźmy na wybory.

  • Baju Baju Tadek wygrał i niech siedzi cicho i taki typ prowadzenia kampanii Tadek stosuje co miałem powiedzieć juz powiedziałem i to jest dobra rozgrywka tak trzymać lepsze to niż gadanie glupot

 247. My zwolennicy pana Tadeusza jesteśmy dżentelmenami więc proponuje żeby na czas kampanii wyborczej wyciszyć działanie tego forum które nie równo traktuje kandydatów i obrzuca wielce szanowanego pana Wójta fałszywymi stwierdzeniami i nie prawdziwymi informacjami
  Dlatego dla równości szans wszystkich kandydatów oraz dla prawidłowego przebiegu kampanii przestajemy pisać i komunikować się przez to forum ! Tym bardziej że podobną decyzję podjął nasz Tadzio który kampanie chce przeprowadzić na medytacji i filozofowaniu bo wszystko zostało już powiedziane i przedstawione

  Należy również pamiętać że większość osób które są zwolennikami wójta jest na tym forum zablokowana i nie może się wypowiadać z tego co słyszę są to dziesiątki osób !!
  Zablokowane są nie pojedyncze adresy ale całe grupy mieszkańców !
  Moderatorowi nie podoba się post blokuje adres IP nie bierze że jest to dynamiczny adres który blokuje kilkanaście osób które np. w danej części wsi korzystają z tego zmiennego adresu dla moderatora jest to ta sama osoba a prawda jest taka że adres jest przydzielany jak tylko jest wolny dotyczy np. sieci Orange

 248. Aleś ty głupi piszący pod nickiem dżentelmen! co ci jeszcze strzeli do tej głupiej i zachłannej głowy! już tyle razy
  straszyłeś o wycieku adresów IP o jakimś blokowaniu o tym że władza je zna i kontroluje! Ja piszę prawdę i będe nadal pisał i nie boje się ciebie i twojego straszenia! podobnie jest z innymi którzy tu piszą! chcesz wszystkim zamknąć usta bo ty chciałbyś być jedynym kandydatem na wójta! zawsze interesowały cie plotki i intrygi które sam wywoływałeś by kłamać i siać zamieszanie z którego tobie udawało się do pewnego czasu osiągać zamierzony cel! przekonaliśmy się jak działasz podstępnie i z tobą koniec Stachu! zwycięży PRAWDA I UCZCIWY WÓJT!!!!!!

 249. Ha ha ha. Marzy ci sie zamkniecie forum? A moze jeszcze zamkniecie urn wyborczych? I zamkniecie wiekszosci mieszkańców ust? Maly czlowieku… koniec kest bliski!!!

 250. Wójt jest jak Jarosław Kaczyński obaj są z PiS
  Obaj działają a nie gadają
  Ile pomyj wylano już na Kaczyńskiego ale on sie nie zrazu tylko działa to samo na naszego Wójta
  Panie Wójcie proszę działać i się nie przejmować jednym czy dwoma oszołomami
  Pewnie też zostane zablokowany jak większość która się sprzeciwia ale przy najmniej jeden post napisze

  • Wójt NIE JEST JAK JAROSLAW KACZYNSKI. Kaczynski jest z PiS a jurkowski to wielbiciel PO. Kaczynski dziala a jurkowski udaje że dziala.
   Ale faktem jest że jurkowski nie przejmuje sie nikim.

 251. Czy to prawda że pana Jurkowskiego ma osobiście poprzeć Jarosław Kaczyński który nawet w tym celu ma przyjechać do Ochotnicy byłoby to wspaniała sprawa i raz na zawsze zamknęła by gębę Tadkowi i całemu PO

  • Tak. To prawda. Poparcia ma tez udzielic Trump i Merkel. Obydwoje osobiscie!!!! Ponoć wojt odmowil poparcia od Bronka. Ale za caloksztalt Bronek ma objac stanowisko wice wojta.

   Jednoznacznego poparcia na calej lini udzielil za to Jozek spod sklepu. I tu ciekawostka: byl tylko po 6 piwach.

   • No to że Merkel udzieli poparcie Królczykowi to raczej pewne za jego festiwalowe poparcie dla multikulti
    Może niech sobie wszyscy odpowiedzą dlaczego Królczyk nie robi festwalu w tym roku ?
    Nie wiecie ?
    to wam powiem ściaganie żydów, muzułmanów i cyganów do naszej gminy to nie był najlepszy pomysł ludzie byli zbulwersowani !!!
    Mamy dość swoich problemów to że PO chce się przypodobać Merkel to ich sprawa jak Tadek chce ściągać emigrantów to jego sprawa ale nie do naszej gminy
    Tadek to zrozumiał że przegiął dezaprobata płynęła ze wszystkich stron i Tadek zrozumiał że festiwal to nieporozumienie !!! Już nie mówię o tym co ludzie mówią że tematy są nie rozliczone

 252. Do znanego zakamuflowanego/ej piszącego/ej ostatnio pod nickiem Zofia!
  Chociażby przyjechał cały sztab Kaczyńskiego to nic nie pomoże jurkowskiemu! jest POwcem przecież dał żenujący POPiS będąc wójtem Gminy Ochotnica Dolna na wiecu wyborczym komorowskiego w Nowym Targu.
  To MY mieszkańcy wybierzemy i zmienimy obecnego wójta znamy i wiemy jak działa podstępnie tu na forum
  i w życiu realnym! opluwa Tadeusza okłamuje i manipuluje na jego temat wypisuje bzdury nieprawdziwe! byle zdobyć władze i dalej trwać! co jeszcze nakłamiesz nazmyślasz sobie stachu i wpuścisz w eter! i pod jakim nickiem?
  Zwycięży PRAWDA I NOWY UCZCIWY WÓJT! tak BĘDZIE

 253. No właśnie super duet! Bronek Komorowski tak samo działał jak obecnie wójt Jurkowski przecież jeden od drugiego
  się uczył jak rządzić okłamywać obydwaj POwcy popierają się wzajemnie ściskają i po plecach poklepują!

 254. Zastanawiam się czy są w gminie władze którym na sercu leżą nasze sprawy. Takie zwykłe, najzwyklejsze, jak np. brak normalnego dojazdu do domostw, niezabezpieczone wyrwy w drogach, podmyte mury, wiszące w powietrzu siatki, pozamulane przepusty. Co musi się stać żeby Was ruszyło od tej gminy i tego pożal się Boże parku. Popatrzcie, ile mamy zieleni, ile lasów i trawników, ile naturalnych cieków wodnych. Po co nam jakieś palmy i fontanny. Nie wiem kto to wymyśla, ale przecież Wy większościowi Radni to akceptujecie. Dobrze że już wkrótce wybory, to na lata zapewni Wam rozbrat z polityką. Nikt po Was nie zapłacze, bo tak bezradnej Rady w naszej historii nigdy nie było.

 255. Prośba do moderatora, aby na czas kampanii wyborczej całkowicie wyłączyć to forum. Będzie to najuczciwsze rozwiązanie.

 256. Teraz ochrzciłeś się piotr oj ty znany trollu 1000ca nicków kim ty to już nie byłeś: filozof, Zofia, dżentelmen, Mądrala, kokos, Maria, ekspert, jeszcze brak diabeł! ale ci męczy to forum gdybyś był uczciwym człowiekiem
  zarządzał dobrze i transparentnie gminą oraz rozwiązywał problemy mieszkańców a nie marnotrawił publicznych pieniędzy spełniając własne kaprysy to by nie było wpisów na ciebie a ty mataczysz okłamujesz wciskasz głupoty ludziom! ciągle grasz i ustawiasz jednych przeciw drugim! myślisz, że jesteśmy tacy głupcy i o niczym nie mamy pojęcia bo ty byś tak chciał wszystkich NAS omamić tak jak tych radnych bezradnych omamiłeś zrobiłeś z nich marionetki i bawisz się nimi ustawiasz ich tak jak ty chcesz! to jest koniec twojej władzy! WYBIERZEMY NOWEGO UCZCIWEGO WÓJTA! i MADRYCH RADNYCH!

 257. Mieszkańcy wsi ochotnica i tylmanowa czy wiecie ze po wyborach maja nastąpić zmiany ? Jeśli obecny wojt przejdzie te wybory czeka nas niespodzianka a mianowicie w pierwszej kolejności likwidacja wokow tylmanowa i gorna ? Zastanówmy się wiec na kogo oddamy głos nie pozwólmy niszczyć naszej małej ojczyzny . Jest to informacja jak najbardziej potwierdzona .😔

  • Racjonalne sensowne obniżanie kosztów wystarczy jeden a dobry wok na gminę prawo panie wójcie
   Trzeba nam wójta z jajami który wie jaj się dzieci robi i który nie boi się trudnych decyzji
   Brawo PiS brawo wójt jako przedstawiciel PiS jest szansą dla gminy

 258. Tak widac racjonalne rządzenie wojta wykazał się po powodzi ludzie na Jamnym nadal nie maja przejezdnej drogi. Koparki ostro pracują przy orliku czy to jest teraz potrzebne ? Myśle ze nie są sprawy wazne i mniej wazne widac dla wojta ważniejszy jest orlik niż mieszkańcy przetarg na chodniki już rozstrzygnięty a pracy zero dlaczego ? To jest wojt z jajami? Nie chodzi o jaja czy ktoś umie dzieci robic trzeba byc człowiekiem a nie ….. zostawię to zdanie niech każdy to zakończy po swojemu …

 259. Do wpisu piotr i mieszkańcy a któż cie prosi żebyś tu wchodził! teraz nagle prosisz o uczciwe rozwiązanie??? a może jeszcze krokodyle łzy polejesz? przed tobą znany trollu ludzie muszą się bronić!!! jesteś nieobliczalnym zachłannym typem który nie liczy się z nikim! tylko ze swoimi korzyściami co ja z tego będę miał! koniec z tobą i twoją fałszywką pisowską wiemy wiemy jaki dałeś POPiS nawet najlepszy sztandar ci nie pomoże! nie będziesz stachu NAM kultury urządzał według twojego widzi mi się KONIEC z twoimi rządami wnet nadejdzie!!!

 260. A znacie moze kandydatow na radnych jurkowskiego? Zgodzil sie mu kandydowac ktos normalny?

 261. hehehehe wokol Jurkowkiego jak slychac i widac gromadza sie tylko ludzie tworczy, doswiadczeni zyciowo jak i zawodowo. Ludzie ktorzy dali sie poznac w wielu dziedzinach zycia. Ktorzy, szanuja drugiego czlowieka. Zapamietaj to, zanim nastepnym razem bedziesz plul debilu. Bo tylko potrafisz obrazac.

 262. Piekna pogode dzisiaj mamy

 263. Obecny Wojt, jest najlepszym Wojtem od niepamietnych czasow. Glosujemy TYLKO na Jurkowskiego !!!!!!!

 264. Radi Jurkowskiego to kwiat Gminy Ochotnicy Dolnej – to najlepsi ludzie z calej Gminy!

 265. RODO – oszczegam wszystkich szalonych forumowiczow, ze jestescie wszyscy widoczni jak na patelni. Bedziecie rozpoznani z imienia i nazwiska.

  Proszę bezsensownie nie straszyć forumowiczów. Moderator

 266. … i znów zaczynasz straszyć stachu! ej chcielibyście chcieli dalej rządzić i strachem zdobywać ludzkie głosy wszystkim zatkać usta wojtusiu! taaak zazdroszczą nam radnych z Dolnej tych marnych zwiędniętych kwiatów!
  Każdy INNY UCZCIWY WÓJT BĘDZIE LEPSZY OD jurkowskiego!!!!!

 267. A teraz serio : prośba do radnych pewnie najbardziej do Tadka bo on nie udaje że tego forum nie czyta tylko występuje tu z imienia i nazwiska a inni radni jak te szczury wchodzą na forum piszą z pod różnych nicków ale udają że ich tu nie ma 🙂 niezależnie od wszystkiego prośba jest XXI w więc proszę zapytać po raz kolejny czy na czas wyborów gmina nie mogła by uruchomić strony z grupą dyskusyjną gdzie kandydaci na wójta , radnych mogliby przedstawić program i posłuchać i po odpowiadać na pytania mieszkańców uważam że nie ma w tym nic złego a potencjalni kandydaci mieli by szanse się wypowiedzieć , odpowiedzieć na pytania i również zderzyć się z krytyką nas internautów – proszę o złożenie takiego wniosku – przegłosowanie i tyle nawet jak nie przejdzie będzie jasność kto był za a kto przeciw

 268. Słuszna wypowiedź piszącego pod nickiem Rozsądek, też tak uważam żę powinna być taka strona.

 269. Popieram to co pisze Rozsądek – jak najbardziej myślę że stworzenie na stronie gminy podstrony Wybory 2018 nie stanowi żadnego problemu to samo tyczy się forum dyskusyjnego jest jak najbardziej wskazane żeby takie forum powstałe będzie to dla nas mieszkańców bardzo wygodne, weźmy też pod uwagę że młode pokolenie nie będzie latać na wiejskie spotkania raz że jest przyzwyczajone do innej formy komunikacji raz nie każdy ma na to czas ,zamieszczenie programów , życiorysów kandydatów i ich wizji rozwoju czy sposobu wypełnienia funkcji radnego to coś co pozwoli nam poznać kandydatów bliżej
  Ponadto forum da szansę poznania opinii kandydatów czy też ich reagowania na trudne pytania czy emocje ludzi to wszystko przybliży nam kandydatów będzie dodatkowo spisane nie będzie więc sytuacji że tak nie powiedziałem czy zostałem źle zrozumiany
  Ponadto zobaczymy kto ma czas dla gminy a kto tego czasu nie ma (to też będzie bardzo ważne bo jak ktoś nie ma dla nas czasu na etapie kandydowanie kiedy musi zabiegać o nasze głosy to wierzycie że będzie potem miał czas na sprawy gminy ! 🙂
  Będzie też okazja zobaczyć kto jest za pan brat z nowymi mediami żeby nie było że nasza elita nie umie korzystać z internetu czy znaleźć konkursu z UE i konkursy przepadają
  Proszę koniecznie zgłosić taki wniosek i na sesji rady i to przegłosować
  Żeby wybić argumenty osób niechętnych podpięcie darmowego forum dyskusyjnego pod stronę gminy nic nie kosztuje i najgorszy informatyk sobie z tym poradzi a z tego co widzę strona gminy non stop jest aktualizowana więc jest osoba która się tym zajmuje więc myślę że nie będzie to żaden problem !

 270. Jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć, o coś zapytać jesteś uznawany za wroga publicznego numer jeden. Dlatego chcąc mieć święty spokój lepiej siedzieć cicho i nie interesować się niczym. Należy cieszyć się z parku, alejek, palmy i fontanny, bo tym w swojej łaskawości uszczęśliwia nas władza. Oberwane i podmyte drogi w potokach to taki szczegół który jej nie dotyczy, ona tamtędy nie jeździ. Pozamulane przepusty, niedrożne rowy nie są widoczne z okien gabinetu. Jak długo można żyć w świecie iluzorycznego sukcesu, obracając się wśród pochlebców. Chyba tylko do najbliższych wyborów.

  • Wszyscy są widoczni wiemy kto pisze na tym forum !! dlatego co raz mniej osób pisze nikt nie chce ryzykować
   Fora są do niczego nie potrzebne !!
   Każdy jest bohater bo pisze anonimowo
   A jak przyjdzie co do czego to wszyscy są za Wójtem

   Proszę nie siać zamętu i nie straszyć ludzi. Nikt nie ma wglądu do danych piszących na tym forum. Każdy może się wypowiadać i czuć się anonimowo i bezpiecznie. Moderator

   • Skoro wszyscy są widoczni, to na czym polega anonimowość? Wójcie, nie pleć bzdur, bo nie mas o tym pojęcia. Jeżeli ktoś się ciebie boi, to tym bardziej zagłosuje przeciw tobie, żeby się uwolnić od „straszyciela”.

   • Czy ty zdajesz sobie sprawę ze swojej głupoty?

   • Do moderatora to już jest beszczelne ktoś wyraził swoje zdanie i nie tobie Tadek oceniać czy jest prawdziwe czy nie !!!! nikt w poście powyżej nie został obrażony więc ocena czy to jest prawda czy nie, nie jest rolą moderatora zgodnie zresztą z twoim regulaminem
    Coś jest na rzeczy bo wykasowujesz blokujesz wszystkich co są za wójtem zostałeś sam i piszesz z pod większości nicków cwaniaku
    Ujawnij adresy IP ludzi !!!! i zobacza wszyscy ze sam jesteś tu sterem żeglarzem okrętem
    Nie znami te numery masz wszystkich za idiotow

   • Do moderatora to już jest beszczelne ktoś wyraził swoje zdanie i nie tobie Tadek oceniać czy jest prawdziwe czy nie !!!! nikt w poście powyżej nie został obrażony więc ocena czy to jest prawda czy nie, nie jest rolą moderatora zgodnie zresztą z twoim regulaminem
    Coś jest na rzeczy bo wykasowujesz blokujesz wszystkich co są za wójtem zostałeś sam i piszesz z pod większości nicków cwaniaku
    Ujawnij adresy IP ludzi !!!! i zobacza wszyscy ze sam jesteś tu sterem żeglarzem okrętem
    Nie znami te numery masz wszystkich za idiotow

   • Do moderatora Tadka czy Pan sobie jaja robi !! jak Pan może interweniować i wpisywać się w prywatny post czyjejś osoby !!! to jest zakłamywanie rzeczywistości !! mail kontroli to mail kontroli a nie moderatora
    Coś jest na rzeczy bo wszyscy zwolennicy Wójta są po blokowani albo sprowadza się ich do jednej osoby (skąd takie informacje) są więc przecieki można więc domniemywać że tak jest ze wszystkim
    Jeśli mail nikogo nie obraża nie ma pan prawa w niego interweniować a jak coś proszę pisać z pod swojego nicka a nie subiektywnie oceniać czyjąś wypowiedź !!!
    Nie jesteśmy dziećmi i może pozwoli pan że sami ocenimy daną wypowiedź

 271. Uwolnimy się od Stacha stracha już w październiku! o co jemu chodzi pewnie tylko o to, że ludzie tu mogą się wypowiedzieć co o nim i jego rządzeniu NASZĄ gminą myślą! jak również o samorządzie i osobach publicznych! a gdzie mają się wypowiedzieć? przecież na zebraniu się nie mogą bo przychodzą zaproszeni na telefon jego pupile! którzy są po to by mu bić brawo! więc mamy to jedyne niezależne forum z którego może każdy korzystać i korzysta! wójt pisze zakamuflowany pod różnymi nickami! chciałby tylko wszystkim zamknąć usta! więc straszy o jakiejś blokadzie, kontroli władzy no cały czas tylko to mu w głowie, czy my żyjemy w jakimś reżimie? czy w wolnym kraju! chciałby żeby ta strona nie działała! strachem chce zdobywać NASZE głosy! jurkowski koniec z twoimi rządami! poznaliśmy się na tobie jakim jesteś nieudacznikiem! pisałem prawdę i będe nadal pisał! ty tylko tak umiesz rządzić ustawiać jednych ludzi przeciw drugim i straszyć! Wybierzemy NOWEGO MĄDREGO UCZCIWEGO WÓJTA! i będziemy wiedzieć na 100% że mamy wolność i strachy wójta odejdą z naszej gminy razem z nim raz na zawsze!!!

 272. Guzik prawda co wypisujesz w nicku „kontrola” w dniu 21 sierpnia 2018 at 17: 59 nie siej zamętu i postrachu!!! chciałbyś wszędzie wszystko i wszystkich kontrolować biedaku zakłamany i zachłanny! mamy wolność słowa możemy wyrażać własne opinie na temat działań osób publicznych i to czynimy! będziemy pisać i oceniać prace działania osób publicznych!
  Forum jest niezależne bardzo potrzebne! ty straszycielu ukryty pod różnymi nickami też piszesz anonimowo
  częto używasz niecenzuralnych słów i obrażasz innych! A Pan Tadek to dla ciebie zagrożenie numer 1 więc robisz na niego nagonkę i insynuacje pod jego adresem, że to on blokuje wpisy zwolenników wójta! co za głupia bzdura i podstęp wysnuty przez ciebie do konkurenta Pana Tadeusza!!! nie wierzymy NIC w twoje brednie
  A jak przyjdzie co do czego wnet 21 października to większość zwolenników wybierze
  INNEGO WIARYGODNEGO I UCZCIWEGO WÓJTA wreszcie nastanie normalność spokój w pracy i całej NASZEJ gminie!!!!

  • Zobaczymy żebyś nie był zaskoczony bo ludzie chcą głosować za wójtem bo widzą ile zrobił , robi i będzie robił dla naszej gminy

   • Ehhh robi ale pi dolnej gdy ludzie w gornej nie maja dojazdu do domów ma ich gdzieś ale koparki ostro pracują w dolnej No faktycznie robi tam gdzie będzie miał głosy gorna ma głęboko w dup…. bo nikt na niego nie zagłosuje !! E może zagłosuje szkoła jak zwykle

    • Plamę w Górnej to dało dwóch pieniaczy którzy przez 4 lata nie zrobili nic dla naszej wioski !!!!
     Potrzebni nam radni którzy umieją się dogadać , wynegocjować sprawy a nie obrażać ludzi

   • Ilu jest tych ludzi, którzy chcą głosować na Jurkowskiego?

    • Z Ochotnicy G to będzie głosować całkiem pokaźna grupka i wciąż przybywają nowi podejrzewam że jak przyjdzie co do czego to Ochotnicy G wójt wygra prędzej niż gdzie indziej

 273. Panie Tadku mamy nadzieję że jednym z Pana pierwszych kroków po zwycięskich wyborach będzie przywrócenie normalnej funkcji otoczeniu wokół gminy. Nie może być tak żeby mieszkańcy, którym przecież ten urząd ma służyć, musieli zostawiać samochody na odległych parkingach, by następnie pieszo po jakichś powykręcanych alejkach maszerować. My na to nie mamy czasu, ani ochoty. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę niech robi sobie alejki wokół domu i spaceruje po nich od rana do wieczora. We wszystkich urzędach, starają się ułatwić dostęp petentów, zwiększając pojemności parkingów, podnosząc przez to komfort obsługi. My nie jedziemy do urzędu zwiedzać gabinetu, spacerować alejkami pomiędzy palmami, jedziemy w fundamentalnych dla nas sprawach jak np. brak normalnego dojazdu do domów, niezabezpieczonych wyrw w drogach, podmytych murów i siatek oporowych.

  • Czy ty jesteś taką idiotką czy dzieckiem w końcu ktoś się wziął za porządki rozwalił dziadostwo i doprowadza centrum gminy do porządku a tobie źle
   Dziewczyno piszesz takie bzdety że ręce opadają rozumiem że w domu kibla nie masz że liczy się żeby się najeść byle co spać na rozwalającym wyrku ze zgniłym materacem w domu syf i mogiła
   ale może pozwól że gmina będzie wyglądała jak należy
   BRAWO PANIE Wójcie

 274. Hej znany trollu piszący tym razem pod nickiem janek! odczep się od tych mądrych Radnych niezależnych od ciebie
  nie udało ci się ich omamić i sterować jak tymi bezradnymi marionetkami! a pieniaczem to jesteś ty wójcie nigdy w historii
  gminy nie było tak nieudanego wójta i to ty jesteś od roboty ty bierzesz solidną wypłatę i ty odpowiadasz za wszelkie roboty nie wykonane dla tej wioski! Potrzebny jest NAM NOWY UCZCIWY I OPANOWANY WÓJT z którym da się dobrze współpracować i negocjować w różnych sprawach dla poprawy warunków życia mieszkańców!
  Nie będzie obrażał krzyczał na radnych czy innych ludzi mających odmienne zdanie na wiele spraw gminnych jak jurkowski!

 275. Skąd młody wie ze ja troll 1000 nicków pisze spod nicka Janek ?
  Juz wam odpowiem bo zna mój adres IP czyli tak jak wszyscy mówią jest wyciek adresów nikt tego nie kontroluje pierwszy lepszy informatyk może wejść na forum i sprawdzić kto tu pisze tak więc młody jola kokos Jurek janek wiemy ze to Ty

 276. Jeżeli moderator zna numery IP tu piszących, to nie znaczy, że każdy ma dostęp do tej wiedzy. „Wyciekło”, to chyba coś tobie z pampersa.

 277. Z ciebie piszący pod zakamuflowanym nickiem ” rodo ” taki sam znawca jak z jurkowskiego fachowiec od wszystkiego! a wycieka tobie z nosa! ale ty byś chciał znany zachłanny kontlorerze
  kontrolować wszędzie wszystko i wszystkich! wchodzisz na to niezależne forum siejesz zamieszanie okłamiesz ludzi i forumowiczów! to twoja ciemna strona bez której nie umiesz normalnie żyć i być uczciwym człowiekiem! to ty tak zmieniasz nicki więc sądzisz, że każdy robi tak samo! ” sądze ciebie według siebie” stachu!

 278. Z ciebie taki inspektor jak z koziej pupy trąbka! ty znany trollu ale się boisz Pana Tadka!!! wszędzie go widzisz!
  coś ty narobił? i kto wie jak narządził? że tak się panicznie boisz Mądrego Uczciwego Nowego Wójta!

 279. Do Pan z Kola Gospodyn Wiejskich – drogie Panie, nie dajcie sie omamic, temu oszustowi, pieniaczowi Tadkowi – chlop probuje pieknymi slowami Was urobic. Co ten chlopina osiagnal w zyciu zeby mu tak wazna funksje powierzac? Chalpa przykryta papa, a brat – ksiadz utrzymuje.
  Sam nie potrafi sie utrzymac, to jak nas utrzyma, jak poprowadzi Gmine? Jemu zalezy tylko na kasie. Tadek to arogant, ktory bedzie mial nas za nic, jak tylko dobierze sie do stolka.

  • Rybka napisała o sobie, za nic masz nas od czasu jak tylko dorwałeś się do stołka.

   Ale przyszła pora na rozgrzeszenie.
   Niezmiernie się cieszę że będzie w końcu wybór na stanowisko wójta.
   Jurkowskiemu mówimy dość
   Mamy Królczyka, Ziemianka, i niby spod ziemi pojawia się Barnaś który też szuka radnych z czego wynika że postanowił zmierzyć się z tym obłudnikiem.
   Panowie gratulujemy i wierzymy w Was, a który zasiądzie na najwyższym stanowisku zdecydujemy my mieszkańcy kiedy przedstawicie nam wizję rozwoju a nie burzenia, czego byliśmy świadkami ostatnich czterech lat.

 280. Dobrze piszesz Rybka, ze brat ksiadz utrzymuje. Ostatnio kupil Tadek dzialke 1ha, za co???

  Z zeznania podatkowego raczej nie wynikalo, ze mialby na to srodki. Wiec dobrze miec brata ksiedza- bieda parafia w Szczawie. Ludzie daja na skladke a tu bach – dzialka dla brata zamiast na Kosciol. WSTYDZ sie Tadek i wez sie do uczciwej roboty, moze na kasie w biedronce by Cie przyjeli, zacznij w koncu uczciwie pracowac.

  • No to się tu ciekawych rzeczy dowiadujemy !! ale dla mnie to nic nowego było widać jaki Tadek jest zachłanny na pieniądze przy okazji zbiórki pieniężnej na festiwalik ludzi omamił i potem wszystko poszło w swojej kręgi teraz już ludzie nie dają się nabrać to festiwaliku nie ma , już nie wspomnę a aspekcie społecznym gdzie wszyscy mieszkańcy byli oburzeni że tadek chce muzułmanów , żydów do Ochotnicy ściągać

  • To na pewno synalek wójta napisał, bo bardziej zepsutego moralnie człowieka nie ma na tej ziemi. Ksiądz z Górnej, powinien spróbować egzorcyzmów a nie spoufalania się z ludźmi zepsutymi do szpiku kości. Dobrze, że za około 50 dni to się skończy i wójt sobie „odpocznie” z całą swoją rodzinką.

 281. Ale przyszła pora na rozgrzeszenie.
  Niezmiernie się cieszę że będzie w końcu wybór na stanowisko wójta.
  Jurkowskiemu mówimy dość
  Mamy Królczyka, Ziemianka, i niby spod ziemi pojawia się Barnaś który też szuka radnych z czego wynika że postanowił zmierzyć się z tym obłudnikiem.
  Panowie gratulujemy i wierzymy w Was, a który zasiądzie na najwyższym stanowisku zdecydujemy my mieszkańcy kiedy przedstawicie nam wizję rozwoju a nie burzenia, czego byliśmy świadkami ostatnich czterech lat.

 282. Choćbyś się Stachu skichał pisząc po różnymi nickami na Pana Tadka i jego rodzinę przeróżne brednie i tak ci nie wierzymy! NIC ci już nie pomoże NAS drugi raz omamić! MY wybierzemy NOWEGO UCZCIWEGO WÓJTA PANA TADKA a nie jurkowskiego!

  • Myślę że nie chodzi tu o obecnego Wójta to jest facet który się dorobił wie na czym stoi i to czy będzie wójtem czy nie powinno mu latać ja też nie wiem czy będę za nim głosować ale wybierania biednego tadzia na wójta to cofanie gminy o latach – chłopak się musi najpierw dorobić sam jako królczyk ale nie naszym kosztem i tyle

 283. Każdy mierzy swoją miarą, jeśli ktoś całe życie oszukuje i kombinuje to myśli że wszyscy naokoło tak robią…. Ale uwierzcie są jeszcze na tym świecie ludzie uczciwi dla których pieniądze, piękne gabinety i alejki z palmami pod oknami nie są najważniejsze….
  I nie obrażaj Pań z KGW za to że nie dały się tobie omamić bo to bardzo mądre kobiety i obłudę wyczuwają na kilometr

 284. Jurkowski się dorobił ? Ale może ktoś zastanowi się jak. A może ludzie to wiedzą.
  Za 3 tys wypłaty jako dyrektorek obłudnik zbudował dwa pensjonaty?
  jemu tej wypłaty na alkohol nie starczało bo pił po dwa tygodnie non stop.
  Może żonka jako pielęgniarka zarobiła na to wszystko?

  Może dorobił się w stanach jak żebrał przed kościołem?
  Gdzie się dorobił ?
  Może ktoś mi to wytłumaczyć?

  • Jak zwykle nie zauważyłeś upośledzony trollu, że artykuł jest z 6 listopada 2009 16:00? Czegóż jednak można spodziewać się po człowieku, którego inteligencja jest na poziomie dżdżownicy a nienawiść diabła tasmańskiego.

 285. Ale was boli,ze wojt cos ma a nie siedzi w domu przykryta papa
  Nasz woj dziala a tadek tylko chce za wszelk cene prYjsc na gotowe i w koncu dostac jakas wyplate bo przeciez ile mozna rente matki brac i siedziec na jej garniszku

 286. Gorol ale ty się boisz Pana Tadka! coś ty narobił kto wie jak i narządził! że tak się panicznie boisz NOWEGO WÓJTA! Każdy INNY CZŁOWIEK NA TYM STANOWISKU BĘDZIE LEPSZY od zachłannego zakłamanego jurkowskiego! on nigdy nie był! nie jest! i nie będzie uczciwym i przyzwoitym człowiekiem! czas rządów i burzenia wszystkiego co mieszkańcy cenią dobiega końca! wreszcie odetchniemy i odpoczniemy od bufona znerwicowanego!!! WYBIERZEMY NOWEGO UCZCIWEGO WÓJTA! w NAS sił i jedność w tej sprawie!

 287. Ales glupol
  Tadek was rozgrywa i smieje sie wam w twarz a wy tuego noe widzicie no ale co sie dziwic jak ty andrzejku masz tylko szkole specjalna i kestes jego ‘szczekaczem’ bo gdzie by kemu tak psowalo mowic to ma ciebie chlopka na posylki i takiego ‘buldoga’ ales za glupi aby to widziec

  • A wójt jaką ma szkołę? Nie specjalną? Z wyglądu przypomina niezrównoważonego, no a jak się odezwie, to siąść i płakać.

 288. Znowu zostały wydane ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Patrzymy z niepokojem w niebo i liczymy na cud. Może u nas nie będzie tak źle. Mamy nadzieję że tym razem prognozy się nie sprawdzą. I tak żyjemy z dnia na dzień, patrząc na wyrwy w drogach, po których poruszanie jest igraniem z losem, byle do wyborów. Wszyscy odliczamy dni i czekamy na dobrą zmianę. Jeżeli ktoś opisuje czyjeś rodzinne sagi, to szkoda jego i naszego czasu. Liczy się to co dzieje się tu i teraz. Dlatego czekamy na jasny przekaz od wszystkich kandydatów, co z drogami, podmytymi murami, wiszącymi w powietrzu siatkami, pozamulanymi przepustami. Czy mamy jeździć furmankami, czy w końcu ktoś poważnie zabierze się do roboty?.

 289. Do Gorol! a ty jakiś głupi!! jurkowski was rozgrywa i się wam w twarz śmieje!!! a potem będzie płakał!! chce wszystkim pozamykać usta!
  by nikt nie pisnął słowa o jego beznadziejnym rządzeniu gminą więc i tu na tym forum biedaczysko co na zdziwiał
  i na wypisywał pod różnymi nickami o kontrolowaniu przez władze wpisów, o jakimś wycieku, że wszystko ma jak na patelni i będzie nie posłusznych jemu! grilował! mścił się na tych co piszą i walczą o prawdę! uczciwoć! transparentność w rządzeniu! Koniec z tymi jego kłamstwami nadchodzi wielkimi krokami! Wygra PRAWDA i UCZCIWOŚĆ!!!!
  Tylko NOWY UCZCIWY MĄDRY OPANOWANY WÓJT przywróci normalność i spokój w naszych wioskach!
  Ku zadowoleniu WIĘKSZOŚCI mieszkańców! ZROBIMY TAK!!! WYBIERZEMY INNEGO WÓJTA!!

  • Mądry uczciwy Wójt jak najbardziej ale nie bezrobotny stary kawaler który niczego się nie dorobił który wykorzystuje mamę i za kasę wiernych kupuje hektary – takiego wójta też nam na pewno nie potrzeba potrzebny jest ktoś wie jak się odnaleźć w świecie biznesu kto jest z PiS ma kontakty siedzi w branży i zwyczajnie ktoś kto nie jest gołodupcem który się cieszy że ma gdzie spać

   • mądry i uczciwy wójt jak najbardziej ale obecny nie jest mądry bo dyplom kupił a co do uczciwości to jest na samym końcu statystyk .
    Niech ktoś powie że jesteś uczciwy bo ja jeszcze nie słyszałem.
    Sam się może i uwielbiasz ale osąd zostaw ludziom.
    A ty zajmij się małym muzułmankiem leśny dziadku, bo podobno będziesz leśnym dziadkiem po raz drugi. Jak go wychowasz ? po katolicku czy muzułmańsku?
    Czy tak czy siak, rób jak chcesz, ocenę ci wystawimy 21 października.

 290. Do kondora! a któryż to z kandydatów na wójta jest bezrobotny? bo ja nie znam takiego,
  nam nie przeszkadza to czy ktoś ma rodzine czy nie! my wybierzemy NOWEGO UCZCIWEGO WIARYGODNEGO I MĄDREGO WÓJTA który będzie rozwiązywał nasze problemy! nie chcemy wójta fałszywki POPiS! to jest kłamstwo
  i drwiny z wyborców! z której zmiany jesteś stachu! Koniec z bufonem kłamcą!

 291. Podziękowanie dla Pana Sołtysa że stanął murem za mieszkańcami i mimo przeszkód jakie napotkał doprowadził do udrożnienia drogi prowadzącej do osiedla Skałka. Dobrze że są jeszcze osoby na które możemy liczyć.

  • Sołtys ma jaja i to mi się podoba. Chyba jedyny w całej gminie któremu problemy ludzi leżą na sercu, i potrafi wójtowi pokazać że to on jest gospodarzem sołectwa. Co do Łotaca czy Wojtka nie chcę wspomnieć o tym dupku z Tylmanowej , panowie nie macie jaj. Na sesji się nie odezwiecie, telefonów nie odbieracie uciekając przed problemami mieszkańców.
   Wróć Józefie z Młynnego, wróć Janie z Tylmanowej i pogońcie tych wazeliniarzy.
   Co za niemoc, jakim trzeba być dupkiem żeby nie mieć swojego zdania.

   • Kolejna zagrywka twoja ty trolu.
    Znów kłócisz i nieprawdę piszesz żeby nie było że to ty jesteś padalcem.
    Najpierw odebrałeś im prawa a teraz próba skłócenia.
    Pewnie z domu to wyniosłeś
    Sołtysi są w porządku jak podatki odbierają bo mają prowizję a jak jest potrzeba to nie odbiera telefonu.
    Panie Wieśku gratuluję odwagi i życzę by mieszkańcy odpłacili się życzliwością.
    wszystkiego dobrego

 292. Świetna informacja że jest tyle komitetów zarejestrowanych.
  Mam co prawda swojego faworyta, ale program zdecyduje o moim wyborze.
  Jurkowski goni jak pies z przebitą nogą razem z tym wazeliniarzem z Gołkowic po mieszkańcach i przekonuje że to on musi zostać wójtem bo jeszcze nie wszystko zburzył i nie wszystkich skłócił.
  Jeszcze potrzebuje 4 lat żeby tego dokonać. Ja na szczęście zdążyłam zamknąć drzwi przed niechcianym gościem.
  Zamiast zająć się drogami po powodzi bo nie mamy dojazdu i , romami bo zwożą i palą co się da, to chce przekonać wszystkich, że tylko on się nadaje.
  Przy takich rządach jak pokazałeś nie wejdziesz pan do drugiej tury.
  Tylmanowa Cie olała, chociaż piłeś z nimi do upadłego na ognisku z misjonarzem , Górna cie olała choć nocowałeś cyganów w czasie powodzi, Młynne cię olało bo cię poznało i Dolna też.
  Kto chałpionów nie znał to okazję teraz przez 4 lata poznać.

  • Brawo Klaudia brawo pięknie to ujęłaś myślenie każdy mieszkaniec gminy ochotnica zobaczy kim objął zachwiał się pan wojt podczas powodzi gdyby nie mocna interwencja jamnianow nadal nie było by nic ale pan przydupas pana wojta opisał pięknie ze wojt gminy robi drogę zenada !!!! Panie ze szczawnicy zaszaleales z wywiadem o watrze szkoda ze nie wspomniałeś ze na obchodach w ochotnicy dolnej tez lało i gości brakło ! Mam prośbę do wojta przyszłego usuńcie tego pana z takiego stanowiska promocja gminy i kierownika woku przywrócicie Monike i ogłosicie nowy konkurs na to stanowisko bo ludzie z was się śmieją wywalili go ze szczawnicy i Krościenka to ocjotnica go przyjęła 😂😂😂😂 opamiętajcie się ho wstyd !!!

   • To prawda, nie znam Twojej osobowości ale widzę że masz dość tego jak wójt się pręży i jak błaga o poparcie.
    Odwiedził i mnie razem z tym Władusiem z Młynnego.
    Właduś trzyma się go jak wsza czupryny. A za Władusia ma już innego niezależnego Marianka, to samo jest w górnym Młynnym gdzie wójt zakłada komitet dla nasego łotaca bo jest sołtysem marnym i da się manipulować. Panie Jagieła i Panie Brzeźny idziecie na ścięcie.

 293. Jurkowski już nie przekona NAS by wójtem został drugi raz! pokazał jakim jest dwulicowym i zakłamanym człowiekiem który nie liczy się z nikim tylko spełnia własne kaprysy i wydaje bez zastanowienia publiczne pieniądze
  jak marnotrawny syn! a sprawy mieszkańców ma tam gdzie słońce nie dociera! chociażby przyszedł sam czy z tym wazeliniarzem i połową urzędników NIC mu to nie pomoże! mamy dość takich rządów jak w reżimie! jurkowski
  musi odejść dla dobra całej gminy!!!! WYBIERZEMY NOWEGO UCZCIWEGO WIARYGODNEGO WÓJTA!

 294. Słyszałam na własne uszy jak Ligas jedzie równo na Noworolnika że jest kretyn bo przez cztery lata nic nie zrobił dla swojego okręgu.
  Ja powiem tyle że zrobił dużo,bo znam tego chłopaka i pokazał że nie można go kupić.
  Teraz Ligas sugeruje żeby głosować na jakiegoś Popardę? Popardy są w Kłodnym o ile się nie mylę, żeby tylko obstawić okręg, a wójtowi potrzebny kolejny pionek w grze.
  Ale czy za zatrudnienie córki i bratanka w Urzędzie Gminy można się oddać?
  Za drogę do działek można się oddać ?
  Ile wazeliny trzeba zużyć żeby dorobić sobie sto metrów drogi?
  Nic obłudniku z sobą nie zabierzesz.

 295. Mnie zas przekonywal że jak puści baka to będzie pachniało, puścił ii faktycznie pachniało, nie wiem co za zapach będzie jak 21 października
  w gacie narobi.

 296. Jakie kto ma poważanie widać po kandydatach na radnych
  Tadzio ludzie nijacy którzy nic w wioskach nie znaczą ktorym Tadzio podniósł własne ego jacy to będą wspaniali ale z cioty nigdy mężczyzny nie zrobisz 😀
  A z drugiej strony wójt i jego kandydaci cieszący się szacunkiem nas wszystkich

  Do Klaudi przestań bredzic twój styl glupiutkiej Joli wszycy znamy wiec to udawanie idiotki Tadek odpuść

 297. Do Idealizator! a ty zachłanny mącicielu jak śmiesz oceniać ludzi! a kimże to ty jesteś? fałszywko POPiS- owska! ty jak z cioty szwagierki zrobiłeś dyrektorkę to musi być dobrze! bo ty ją wsadziłeś na stołek! a ze starej cioty nigdy dobrej dyrektorki nie zrobisz! po pierwsze! a po drugie! to mamy dość wójta burzyciela co skłóca ludzi i ustawia cały czas jednych przeciw drugim! wszędzie widzi Pana Tadeusza i mówi wypisuje pod różnymi nickami bzdury kłamstwa na jego temat! ZNAMY PANA TADKA od jak najlepszej strony i NIE wierzymy w te insynuacje na jego temat! widać jaki strach czuje Stach na samą myśl ze mną KONIEC! WYBIORĄ INNEGO UCZCIWEGO MĄDREGO WÓJTA który będzie rządził transparentnie, pomoże mieszkańcom rozwiązywać różne trudne sprawy! PRAWDA I UCZCIWOŚĆ ZWYCIĘŻY będzie ceniona przez wyborców ponad wszystko! a nie tak jak przy obecnym arogancie zarozumiałym bufonie!!!

  • Wójt jest w PiS i to jest fakt tego nic nie zmieni i nawet jeśli wierzyć plotkom że osobiście sam Kaczyński udzieli poparcie wójtowi to nic nie zmieni !! bo my ciemnogród z gminy wygonimy !!!
   jesteśmy młodzi zdolni wykształceni otwarci na Europę i nie wstydzimy się że jesteśmy PO
   mamy poglądy lewicowe ale co z tego chcemy różnorodności pokazaliśmy że umiemy tworzyć piękne FESTIWALE Międzykulturowe
   WYBIERZEMY NOWEGO UCZCIWEGO WIARYGODNEGO WÓJTA!

 298. Do Tadeusza Królczyka – kandydata na wójta Gminy Ochotnica Dolna
  Widzę że olewasz nas na tym forum i nie masz zamiaru odpowiadać na nasze pytania bo przyjąłeś że ludzie którzy są przeciw obecnej władzy będą głosować za tobą ale skoro przez 4 lata gadałeś co to nie zrobisz to może najwyższy czas powiedzieć co to nie zrobisz i skąd na to weźmiesz kasę
  Bardzo prosimy o odpowiedź
  1 pytanie za jakie wynagrodzenie miesięcznie masz zamiar pracować obejmując stanowisko wójta ?
  ( chodzą plotki że za darmo albo 1/3 tego co obecnie wójt itd) chcemy wiedzieć
  2 pytanie co masz zamiar zrobić ze „złotym gabinetem wójta” co tam będzie ? czy będzie zlikwidowany czy po w gabinecie będzie siedzieć więcej osób
  3 pytanie co z Paniami z rozwalonego sklepu czy dasz im zatrudnienie czy będziesz zmieniał plac przed gminą?
  4 pytanie co z drogami , chodnikami które drogi chcesz zrobić w 1 roku , które w drugim i skąd na to weźmiesz
  kasę ? (co z kasą na wykup działek – konkretnie skąd kasa ? i kiedy to zrobisz ?
  5 pytania czy do końca roku naprawisz wszystko po powodzi bo k..wa czekamy ?
  6 pytanie jak masz zamiar obniżyć koszty funkcjonowania urzędu ile osób zostanie zwolnionych ?
  7 pytanie jak rozprawisz się z cyganami żeby raz na zawsze był spokój ?
  8 pytanie kiedy konkretnie będzie wyciąg ?? bo to już jako prezes robisz parę lat i cisza konkretnie co i jak
  9 pytanie w jaki sposób chcesz ściągnąć inwestorów ? darmowe grunty darmowe biura ? (tylko nie opowiadaj o
  mniejszych podatkach bo to pierdoły)
  10 pytanie czy możesz złożyć deklaracje że zrezygnujesz po 1 roku jak nie zrobisz tego co za deklarujesz !

  Oddając głos na Ciebie chcemy wiedzieć na co się piszemy czy nie robisz tylko skoku na kasę a tak naprawdę nie masz pojęcia o tym na co się piszesz jak ludzie mówią

 299. Nie prawdziwego nicka utworzyłeś w powyższym wpisie! 25 sierpnia 2018 at 12:37 ” zwolennicy Tadka ” ty i wy przeciwnicy Tadka jakbyście mogli/ł to byś/cie go w łyżce wody utopili i byłbyś pewnie stachu wtedy jedynym kandydatem i na stołek gminny!!! miałbyś prościutką drogę! a tak nie będziesz miał dalej stołka! jesteś zagorzałym przeciwnikiem Pana Tadka tak samo jak fałuszywką POPiS-ową!
  A wójt za jaką stawkę pracuje? czy pensja obniżona o 20% czy podwyższona?
  kiedy będzie sesja?
  kiedy będzie forum gminne na którym zadawalibyśmy pytania wójtowi, radnym?
  po co były robione ścieżki rowerowe na łapu capu bez solidnych umocnień grube setki tysięcy popłynęły z wodą
  skok na kasę to zrobił obecny wójt nawet nie stać go było by ją obniżyć jak Prezes Kaczyński zażądał!
  wszyscy najważniejsi ministrowie posłowie obniżyli o 20% a wójt nie! to jest dopiero skok na kasę publiczną!

 300. Mam lakoniczne pytanie. Ponieważ ostatnia sesja była w czerwcu, czy od tamtej pory nie wydarzyło się nic co wymagało zwołania Rady. Może niektórym umknęło, ale w Ochotnicy była powódź, z której skutkami mieszkańcy nie mogą się uporać. Mam nadzieję że za ten okres nie są wypłacane żadne apanaże

 301. Czołgiści z Tylmanowej

  Ha.ha. Te wszystkie komentarze o braku rodziny i utrzymywaniu przez mamę to bomba. Dobrze, że kokos (o ile dobrze pamiętam) i inni piszący to zauważyli. Pamiętajcie kochani mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna lepszy Królczyk na utrzymaniu mamy niż Jurkowski na utrzymaniu którego jest cała rodzina i chmara pociotków.

  • Jesteś najzwyklejszym trollem i nie ma co z tobą nawet dyskutować. Jurkowski, jego rodzina i pociotki, są na utrzymaniu społeczeństwa, chciałeś napisać.