XLVI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 15 czerwca 2018 r.

Ostatnia sesja obfitowała w nowe sensacyjne informacje oraz  narastający konflikt między Wójtem a Przewodniczącym Rady. Już na początku Wójt chciał zmienić porządek obrad i na tym tle doszło do pierwszego starcia. Gorąca atmosfera panowała cały czas, bo część radnych popierających Wójta atakowała Przewodniczącego Rady jak i radnych opozycyjnych przerywając niemal każdą ich wypowiedź. Oto pięć  głównych tematów obrad:
1) Romowie, którzy na sesji ujawnili przedwyborcze obietnice Wójta jak i fakt meldowania przez Wójta Romów spoza gminy na naszym terenie: https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=669
2) Konflikt wokół nowego ośrodka zdrowia w Tylmanowej: https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=3305
3) Nieprawdziwe informacje przekazywane przez Wójta w sprawie palenie kabli na os. Romskim: https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=8227
4) Smutna prawda o rozwoju turystyki  na terenie gminy oraz promocji.
https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=16856
5) Bałagan w przeprowadzaniu prac interwencyjnych i napraw dróg po ostatniej burzy. https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=8734

Każdy z tych tematów zasługuje na osobne omówienie:

1) Romowie, którzy na sesji ujawnili przedwyborcze obietnice wójta jak i fakt meldowania przez Wójta Romów spoza gminy.

Na ostatniej sesji pojawili się Romowie, aby upomnieć się o realizację obietnic przedwyborczych Wójta. Rzecz dotyczy mieszkań na poddaszu, które Wójt obiecał im jeszcze przed poprzednimi wyborami. Mieszkania miały otrzymać ustalone wcześniej osoby z osiedla. Mieszkania zostały przez Wójta  zgodnie z obietnicą wybudowane, ale wg Romów, w ostatniej chwili przed ich przydzieleniem Wójt zmienił listę osób, które mają mieszkania dostać. Wg nich jedno  z mieszkań  ma być przekazane Romom spoza Ochotnicy Górnej, którzy zostali w ostatnim czasie przez Wójta zameldowani na terenie naszej gminy. Ta informacja wywołał oburzenie ze strony radnych z Ochotnicy Górnej i liczne pytania dot. Meldunku. Wójt tłumaczył, że każdy Rom może złożyć wniosek o meldunek w swoim mieszkaniu osoby a Wójt musi ją zgodnie z prawem zameldować. Radni protestowali, że mieszkania nie należą do Romów tylko do gminy i są mieszkaniami socjalnymi. Poniżej link do całości dyskusji. https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=669

2) Konflikt wokół nowego ośrodka zdrowia w Tylmanowej

Inwestycja, która miała być sztandarową inwestycją dla Tylmanowej stała się zarzewiem konfliktów i jedną z największych porażek Wójta w tej kadencji. Pytanie czy w słowie porażka nie ma przesady? Raczej nie, bo nadzieje związane z budową nowego ośrodka zdrowia były duże i w dodatku podsycane przez wójta niemal na każdym zebraniu wiejskim. Przypomnijmy, że mieli tam przyjmować specjaliści, miała być rehabilitacja a do budżetu sołectwa Tylmanowa miało wpływać co miesiąc ok. 20 tys. zł. z czynszu.  Takie było uzasadnienie budowy kosztownego budynku, którego ostateczny koszt wyniósł ponad 3 mln zł.
Tymczasem lekarzy specjalistów nie ma, rehabilitacji również a budżet sołectwa raczej będzie musiał do utrzymania budynku dołożyć niż na nim zyskać.  W ostatnich tygodniach zarysował się ostry konflikt między Wójtem  a Przewodniczącym Rady na tym tle. Na ostatniej sesji Wójt chciał przerzucić całą winę za tę porażkę właśnie na Przewodniczącego Rady ten zaś odpierał zarzuty wskazując na liczne zaniedbania Wójta. Radni opozycyjni zwrócili Wójtowi uwagę na to, że zbyt późno zaczął szukać najemców i że w przypadku każdej porażki Wójt szuka winnego w innych a nie w sobie. Radni opozycyjni podkreślili, że mieszkańców Tylmanowej nie interesuje szukanie winnego tylko szukanie dobrego rozwiązania żeby jak najszybciej pojawili się lekarze specjaliści i rehabilitanci. Nowe światło na nieprawidłowości wokół wynajmu ośrodka zdrowia rzuciły również dwa listy skierowane do Rady przez  spółkę świadczącą dotychczas opiekę medyczna w Tylmanowej. Poniżej link do nagrania odczytania wspomnianej korespondencji i dyskusji na ten temat: https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=3305

3) Nieprawdziwe informacje przekazywane przez Wójta w sprawie palenie kabli na os. Romskim

Radni z ochotnicy Górnej przy okazji obecności Romów na sesji wypomnieli im palenie kabli i stwierdzili, że będą ścigać ten proceder wszelkimi sposobami. Dodatkowo przy okazji interpelacji Radni z Ochotnicy Górnej wykazali Wójtowi przekazywanie nieprawdziwych informacji w zakresie przeciwdziałania paleniu kabli na os. Romskim . Wójt twierdził, że powiadamiał liczne instytucje, ale w efekcie nie jest w stanie przedstawić żadnego pisma. Wójt twierdził, że kontrolował os. Romskie, ale nie ma żadnych protokołów z kontroli. Wreszcie, Wójt wynajął firmę ochroniarską do monitorowania  palenia kabli na osiedlu, ale ta ponoć odnotowała tylko 3 takie przypadki w ciagu  mimo że ten proceder odbywa się niemal codziennie. Całość nagrania interpelacji:  https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=8227

4) Rozwój turystyki na terenie Gminie oraz promocja

W dyskusji radni opozycyjni wskazali, że Wójt nie złożył w tej kadencji ani jednego wniosku o dofinansowanie do programu unijnego dedykowanego turystyce i infrastrukturze turystycznej.
Jedyny wniosek złożony do LGD na ścieżki rowerowe nie uzyskał finansowania. Jesteśmy wyjątkiem w całym regionie, gdyż wszystkie gminny sąsiednie złożyły takie wnioski i każda z nich uzyskała dofinansowania przynajmniej na jeden wniosek: https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=16856

5) Bałagan w przeprowadzaniu prac interwencyjnych i napraw dróg po ostatniej burzy.

Radni z Ochotnicy Górnej wskazali na bałagan i brak podejmowania prac interwencyjnych i napraw dróg po ostatniej burzy. Sołtys Ochotnicy Górnej potwierdził, że mieszkańcy również do niego zgłaszają wszystkie te zastrzeżenia. Mimo wielu interwencji ze strony mieszkańców nie wykoszono poboczy dróg gminnych wskutek czego doszło do kolizji. W dodatku mieszkańcy poinformowali w piśmie, że źle wykonane przez Wójta odwodnienie w nowej drodze w os. Czajki doprowadziły do zalania gospodarstw i posesji oraz zniszczenia drogi. (Przypomnijmy, że jest to droga w sprawie której interweniował mieszkaniec Ochotnicy Górnej Pan Krzysztof Chlipała zwracając uwagę na fakt, że droga jest źle wykonana). https://youtu.be/Gnrgh58mDZk?t=8734

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego,
  2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok,
  5. dyskusja o sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za 2017 r.
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej
  3. dyskusja, ewentualne wnioski
  4. głosowanie.
 10. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 11. Dyskusja i wolne wnioski
 12. Zakończenie sesji.

 

111 komentarzy

 1. Drodzy Mieszkańcy
  I znowu propaganda na każdym kroku jednak myślę że każdy ma oczy ma rozum i widzi ile się w gminie dzieje
  Po raz kolejny powtórzę nie sztuka dużo mówić !
  Liczą się działania i konkrety i to obecna władza realizuje
  Krok po kroku gmina się rozwija i możemy wszyscy być z tego dumni

 2. Szanowny Radny Pan Tadeusz Królczyk

  Dziękujemy, że Pan poradził sobie i zamieścił film nagranie z ostatniej sesji z 15 czerwca 2018
  wbrew temu jak to głosił w realu i pisał na tej stronie pewien” fachowiec od wszystkiego”, że to koniec nagrań
  bo są jakieś przepisy MY mamy swój rozum! oczy szeroko otwarte widzimy i słyszymy co się w gminie dzieje i wyprawia!!! itd.. Pozdrawiamy

 3. Mieszkaniec wsi

  Panie od promocji szukacie nowych znajomosci ma Węgrzech gdzie nie umieliscie utrzymać współpracy z Murowana Goslina żenada zreszta wypowiadanie się przez pana nasze smaki nasze ,,,, nieładnie jakie pana ? Jedzie pan na promocje gminy Ochotnica Dolna w szczawnickich portkach !!zenada wstyd !!! Nasza kapela ? Która nasza ? Zapomnieliście już kim się wyslugiwaliscie lat temu 20 ? Kolejna żenada zreszta ślad ma pan wiedziec jak pan nie jest mieszkańcem . Pytanie do wojta jak można wybrac osobę do promocji gminy która nie ma zielonego pojecia o histori ochotnicy jak można pozwalać na taka promocje Padny Krolczyk dobrze powiedział promocja wojta następna żenada ? Promocja bryjdzorki placki z blach jucha to są smaki ochotnicy . Mam nadzieje ze z nadejściem nowego wojta w pierwszej kolejności zmieni pana od promocji gminy na kogoś bardziej odpowiedniego . Wstyd mi za was

 4. Kolejna sesja na której ze strony władzy idzie do mieszkańców przekaz, że Ochotnica rozwija się świetnie, a wszyscy którzy myślą inaczej, to malkontenci którzy nie potrafią docenić jej osiągnięć. Zastanawiam się czy my mieszkamy i mówimy o tej samej Ochotnicy. Kiedyś znanej miejscowości, obecnie schowanej między górami, zakompleksionej z powodu braku infrastruktury turystycznej wioski. Wprawdzie na turystyce znam się słabo, ale wiem jedno, żeby coś reklamować trzeba mieć produkt, z którym trzeba dotrzeć do potencjalnego odbiorcy. Ta Rada takowego produktu nie wytworzyła. Myślę że głównym tego powodem był fakt że zamiast skupić się na działaniach pro rozwojowych, gro czasu poświęciła walce z opozycją. W tej chwili kreowanie się przez Radnych sprawujących de facto władzę, na niezależność jest nieporozumieniem i zagraniem czysto pijarskim, na które nikt się nie nabierze. Dlatego czekamy na dobrą zmianę i powiew świeżości w naszym samorządzie.

 5. Tak to jest, jeśli trzy lata urabia się radnych którzy przyzwalają na najgłupsze pomysły wójta, bo jak inaczej nazwać budowę targowiska, burzenie sklepów, zwalnianiem ludzi. Wynajęcie nowego ośrodka za 2 tys. zakrawa też na korupcję, lub nieumiejętnością w negocjacjach. Rada dała mu przyzwolenie ale nie POPISał się, zupełnie sobie nie radzi w tej kwestii. Romów też melduje i buduje mieszkania. Na samą myśl nie dobrze się robi, jak sobie pomyślę ile ich będzie za 10 – 15 lat skoro przez ostatnie cztery lata ilość Romów zwiększyła się dwukrotnie. Palą i będą palić, a nóż może się ktoś wyprowadzi. W Maszkowicach jest ponad 30 domów do rozbiórki ale to trzeba twardej ręki a nie dawać śmieci z pensjonatu czy ze szkoły na Skrodnym gumolity jak na poprzedniej sesji zrozpaczona mieszkanka mówiła.

 6. Do mieszkańca! gmina to się zwija przez te pomysły wójta:
  spółkę od wyciągu chce rozwalić,
  burzy sklepy likwiduje miejsca pracy zwalnia ludzi
  nowych cyganów melduje pod swoje wybory ich szykuje
  co to za dyrektor od promocji? gdzie ma biuro? kogo i co promuje?
  to u nas mało jest górali? że trzeba był sciągnąć dyrektora z poza terenu? a Pani Monika
  to nie swoja zdolna góralka? mało u nas mądrych górali? o nie! Dobra Zmiana Musi Być! inaczej wszyscy będziecie nie pewni swojego jutra!!!
  spróbujcie tylko inaczej myśleć mówić! macie chwalić go na potęge i się miżdżyć do niego!

  • ten gosciu od promocji i szef kampani wyborczej wojta to niezly przekret,sam burmistrz Szczawnicy mu zalozyl sprawe ktora jeszcze sie ciagnie.kretacz i obludnik,w sam raz sie oba nadali,szlag mnie trafia jak widze co sie u nas we wsi dzieje

 7. mieszkaniec wsi

  ZAPAMIETAJCIE mieszkancy ochotnicy !!! ochotnica słynie z czosnku niedzwiedziego i miodu hehehe smiechu warte co ten facet opowiada !! dobrze Tadek ze powiedziales ze do promocji sa zabierane te same osoby ,, dolany,, tylmanowa i górna to nie nalezy do gminy ! wystepy naszej kapeli tz kapeli z dolnej bo w tylmanowej i górnej nie ma , Pani Mario F niech pani głupio sie nie odzywa mówiąc współpracowalismy z KGW lat temu 100 to i moze racja . serce sciska peka i zal ze mamy takich ludzi w gminie

  jeszcze jedno panie od pseudopromocji poczytaj o ochotnicy a potem sie wypowiadaj !! od kiedy to nie ma GOPRU w ochotnicy ?

 8. Mam wrażenie że niektórzy widząc zbliżający się koniec kariery politycznej, wykonują nerwowe ruchy starając się przerwać merytoryczne wypowiedzi opozycji. Panowie sala obrad to nie tawerna w której można się przekrzykiwać, na pewnym poziomie takie zachowanie nie przystoi. Jeżeli ma się coś do powiedzenia, prosi się o głos i bierze udział w dyskusji, jeżeli nie, siedzi się cicho i nie zakłóca porządku obrad. Mieliście cztery lata żeby cokolwiek wymyślić, byle był to Wasz autorski pomysł, zamiast tego walczyliście z opozycją, torpedując jej wszystkie inicjatywy. No cóż zbliża się koniec kadencji i nadchodzi pora rozliczeń z wyborczych obietnic, zastanówcie z czym pójdziecie do wyborców?

 9. Czy w Ochotnicy Dolnej nie ma odpowiednich kandydatów na radnych? Czy muszą tam zostawać radnymi same wieśniaki? Nawet jedyna kobieta zachowuje się jak przekupka.

 10. Nie miałem okazji obejrzeć jeszcze wszystkich wątków ale albo ja już jestem nie dzisiejszy albo faktycznie Tadek jesteś głupszy niż się wydaje
  Cyganie:
  czytając twój opis tutaj i oglądając początek sprawy wydaje się że racje mają cyganie że racje masz ty ale oglądając dalej okazuje że nie jest to takie czarno białe !!
  Po pierwsze wójt się obronił to nie on wybiera dla kogo mieszkanie tylko komisja w której też są cyganie więc jak ustalą że ma dostać ta rodzina z 3 dzieci to dostaną i koniec !
  ale bardzo podobała mi się też wypowiedź tej pani które powiedziała że nie będzie glosować z tą rodziną z prostego powodu dostali wcześniej razem z teściową 2 pokojowe mieszkanie przez to że małe dzieci , więc jeśli teraz rozumiem to teściowa zostanie sama na 2 pokojowym mieszkaniu a ta romka z mężem i 3 dzieci przeniosą się na nowe mieszkania bo tak niby mają obiecane ??? i są pokłóceni z teściową
  Powiem tak też bym tak chciał dostać jedno mieszkanie z teściową a potem pokłócić się z teściowa i dostać drugie mieszkanie a za chwilę się pogodzimy i co mamy 2 mieszkania :))
  Tadek czy Ty nie widzisz takich rzeczy nie ogarniasz tego !!!
  Do innych wątków się nie odnoszę bo ich jeszcze nie widziałem, poza tym że Ziemiankowi już dzień dobry ja i moja rodzina mówić nie będzie !!! można być po drugiej stronie jak Tadek ale konsekwentnie cały czas a ktoś kto nagle przed wyborami zaczyna udawać kogoś innego jechać na swoich jest dla mnie nikim

 11. A ja i moi znajomi Panu Ziemiankowi zawsze powiemy dzień dobry i go cenimy za to! że pokazał iż stać go być sobą i nie będzie służył panu wiernie oraz uczestniczył w ustawkach w pensjonacie jak inni bezradni gdzie ma miejsce pranie mózgu i głoszone prawdy racje tylko jego! bo tak musi być jak ustali i ustawi marionetki nie potrafiące myślące trzeźwo o co idzie gra!!!!

  • Ale o to chodzi ze Ziemianek nie jest sobą jest szczurem który dla własnego interesu ucieka z tonącego okrętu dlatego olać jego bo podobnie zachowuje się w domu i my sąsiedzi to widzimy jak jest naprawdę a nie na zdjeciach

 12. Ale zachowanie Wojta podczas udzielania odpowiedzi jest zabawne. Wrzeszczy na radnych,ale ja teraz odpowiadam,ale teraz ja mówię. Co za klasa? Gdzie tak uczą?

 13. Nie podszywaj się pod sąsiada! dla nas Pan Franek jest sobą pokazał, że prawda sama się obroni i nie będzie
  bił brawo wójtowi gdy nie ma racji i źle rządzi robi ustawki kto mu się da nakręcić! to się musi skończyć!!!
  absolutnie nie masz racji piszący pod nickiem sąsiad! Pan Franek to dobry człowiek i znajomy! nie olejemy go cenimy go i poważamy!!! to nie marionetka którą da się kręcić jak chce wójt! ma własne zdanie i o to chodzi! więcej takich ludzi!!!

  • A ja się zgadzam z sąsiadami Ziemianka i innymi że Ziemianek lizał d..e wójta i chodził za nim i prosił żeby zrobił z niego przewodniczącego na wszystko się zgadzał bo sam nie jest typem który jest w stanie kreować rzeczywistość to nie Królczyk który ma filozoficzne wizje ale je ma i w nie nawet jak utopijne sam wierzy nawet jakby nikt nie wierzył
   Tak więc nie opowiadaj bzdur że to nie marionetka jak ktoś całe życie jest zależny to nagle nie zostanie zbawicielem Ochotnicy to mały słaby człowiek który się pogubił któremu wydaje się że ma siłę przebicia dla mnie jest po prostu nijaki !

   • Do lizania […], wójt ma Brzeźnego, Wiatra, Ligasa i Nogawkę. Na zmiany, to oni mu czyszczą […]. Ostatnio odwołali nawet Ziemianka, bo tak to […] lubią, że nie chcą się z nikim dzielić.

 14. Słyszałam że do szkoły na Jamne przyjmują siostrę woźnej. Ta z Dolnej biedna bezrobotna pracująca w sklepie na pełen etat. Bo w Górnej brak ludzi bezrobotnych. To już szczyt.

 15. A ty znany kokos też całe życie jesteś uzależniony od ustawek i co? twój cel to mieszać i ośmieszać każdego kto ci nie schlebia!! nie daj się ogłupiać że by ci ktoś d..e szczypał lizał jest wstrętna! coś ty nie jest wielkie nic nie warte zero! ty kreujesz naszą rzeczywistość ku przepaści! trollu ukryty pod różnymi nickami dalej byś chciał o wszystkim decydować! wszystkich i wszystko ustawiać pod siebie i ciągnąć wyciągać ile się da z gminnego??? o nie to już ci się skończy! dałeś się we znaki mamy dość tych twoich okropnych rządów!!!

 16. Z Dolnej do Górnej przyjmować ?! Ej bez jaj. A to w Górnej nie ma chętnych ?? Radni zróbcie coś z tym puki nie jest zapóźno.

 17. To wójtowi potrzeba bylo 10 dni od poprzedniej sesji zeby ustawic zmiane przewodniczącego wstyt radni z dolnej w sie wezcie do roboty bo masakra co robicie

 18. No bez jaj z Dolnej przyjmować do Górnej woźną . A co my nie mamy chetnych na to ostanowisko? Kolejne układy? nieźle musi wazelina iść. Trzeba cos z tym zroić

 19. Co za głupek włożył karteczkę „w bramkę” z informacją ” proszę o odczyt wodomierza i podanie odczytu licznika do ZGK w Ochotnicy Dolnej telef…”. ? Zacofanie, a gdyby tak karteczka się zgubiła? Po co macie pracowników? Za co im płacicie, że do płotów wpychali? To listem proszę wysłać albo samemu zadzwonić, bo dobrą kasę bierzecie za ścieki!

 20. oo tak i chodzą kiedy im pasuje. niech wyznaczą jakiś jeden dzień a nie . nikt nie siedzi w domu cały czas

 21. To jest najgłupszy wójt jakiego miała gmina Ochotnica.

 22. BRAWO panie Wójcie
  Wójt pozyskał kolejne środki na remont drogi
  http://www.ochotnica.pl/pl/211/3277/wojt-gminy-u-pana-wojewody-.html

  Jedni biją pianę wiecznie narzekają a Pan robi swoje
  Krok po kroku do przodu Gratulujemy konsekwencji – proszę nie przejmować się oszołomami
  Tylmanowa jest z Panem tak trzymać !!!

 23. Wybierzemy NOWEGO MĄDREGO WÓJTA który będzie umiał godnie i uczciwie pełnić powierzoną funkcję dla dobra mieszkańców naszej gminy! a jawność w zarządzaniu środkami publicznymi będą priorytetem jego służby ku naszemu zadowoleniu!!! skończą się schadzki, ustawki, pranie mózgu wybrańców w pensjonacie i wpływy starego układu!! przyszedł czas na DOBRĄ ZMIANĘ POKOLENIOWĄ i nową jakość w rządzeniu Gminą! tak się musi stać by wyciszyć emocje i wprowadzić normalność wszędzie na każdym stanowisku i miejscu gdzie pracujecie! wszystko zależy od NAS! jest w NASZYCH RĘKACH I ROZUMIE!!!!

 24. To nie jest mój komentarz z 25 czerwca 2018 at 22:41 to ty bijesz piane i nazywasz ludzi oszołomami!
  wprowadzasz dezinformacje celowo mieszasz! wszędzie gdzie się zjawiasz! nie uda ci się! poznali cię i twoją dwulicowość! sam o sobie piszesz kto jest z tobą! to zobaczysz!!!! jak są za tobą! kim ty już nie byłeś aż trudno wyliczyć jakie nicki wyprodukowałeś na tym forum! sam się chwalisz! bijesz brawo….

  • trollu 1000 nicków nie podszywaj się !!!! wszyscy Cię tu znają tworzysz sztuczny tłok że niby wszyscy są przeciw Wójtowi a dobrze wiemy że to Ty jedna i ta sama osoba !!!
   Ludzie nie są głupi widzą co się w gminie dzieje i ile rzeczy powstaje a tu na forum wiecznie wszystko źle !!!

 25. a z ciebie to jeden i ten sam: kokos mądrala rozum sąsiad mieszkaniec i jeszcze wiele innych pod zmienionymi tytułami! ty! to twoja specjalność tworzyć zamieszanie sztuczny tłok że niby wszyscy są za wójtem biją brawo chwalą co to nie robi a to się okazuje że to jeden i ten sam troll! ludzie są mądrzy i słyszą co się w gminie wyprawia! a jak ci się nie podoba to forum to załóż swoje i będziesz pisał same pochwały i bił brawo brawo itd..

 26. Wójt jest super , widziałem jak tańczył na balu u Kasi ,co chcesz od tego wójta to jest jeden jedyny wójt naszej gminie pracocholik .W drugiej turze będzie robił inaczej ,wszystko dla mieszkańców ,teraz chodniki ,a później mosty ,drogi , będzie robił wszystko sprawiedliwie dla mieszkańców.

  • Bo wójt to poważny facet nauczony roboty pracujący non stop bo wie ze tylko tak można coś osiągnąć wójt ma gdzieś to forum gdzie upust emocjom daje jeden niespełniony człowiek
   Poszedłbym o zakład ze wójt ani jednego wpisu tutaj nie dał i ze wogóle tego nie czyta

 27. Wojt to len lubi dlugo spac do gminy jezdzi na 10 i

 28. Lubię naszego wójta, bo niszczy bezwzględnie konkurencję jak Pablo Escobar 🙂

  • Myślę że to że wójt jako przedstawiciel PiS odcina dawne układy i powiązania to bardzo dobrze myślę że z wymianą Ziemianka z tego co wiem człowiek z układu PO powinna odbyć się już dawno właśnie się nie mogłem temu nadziwić że Tadek jak sobie nie dawał rady to zmienili go dość szybko a Ziemianek który był 10 razy gorszy od Tadka tak długo się uchował . Franczyk przy Ziemianku to wręcz perfekcjonista który zna się na robocie

   • Wójt […], to typowy „p……cz”, już w szkole skarżył na kolegów. A ciekawe co „porabiał” w latach 80-tych i 90-tych? Jak to się stało, że taki prostak był dyrektorem szkoły?

 29. Wiedzcie, że wójt nie przyszedł do gminy, żeby pracować lecz po to aby być wójtem!!!
  dlatego chodzi jak bezpański kij! na którą godzinę chce! bo co tam rozwiązywanie problemów mieszkańców!!!
  Najważniejsze, że stworzył układ,!!!!!który pod płaszczykiem ładu koło gminy niszczy konkurencję wyburzając sklepy i wypychając klientów do siostry radnego Franczyka!!! Głupi nigdy nie będzie tolerował mądrego bo ten jest jego zagrożeniem! Dlatego układ radnych z Ochotnicy Dolnej i wójta trzyma się razem!!!
  Wójt nie ma żadnych szans na wygranie wyborów!! Mamy dość krętactwa! układów! chociażby startował pod najlepszym sztandarem!!! W naszej gminie tylko DOBRA ZMIANA POKOLENIOWA jest szansą na rozwój i przyjazną gminę dla mieszkańców oraz turystów!!! Dobrze, że do wyborów już niedaleko! WSZYSTKO ZMIENIMY!!!

  • Panie Jurku bez urazy ale bardzo głupi wpis jeśli wójt nie przyszedł pracować a w gminie tyle się dzieje no to jeśli Jurkowski nie pracuje a zmienia się centrum Ochotnicy , powstał ośrodek , remontowane są drogi i non stop coś się dzieje to Jurkowski powinien zostać prezydentem i podzielić się z rodakami tą umiejętnością nie pracuje a robota się robi Przecież to mistrzostwo świata i nic tylko temu przyklasnąć
   Co do zmiany pokoleniowej to jeśli tak to oddać władzę młodym 30 latkom i wtedy mamy zmianę pokoleniową i tak moim zdaniem trzeba może rzeczywiście zrobić oddawanie władzy facetowi przed 50 tką bezrobotnemu bez doświadczenie bez rodziny to też jest nieporozumienie !!! i trzeba to głośno mówić

  • do Jurek-to prawda,tu potrzebna jestt wizyta odpowiednich sluzb!!

 30. Mieszkańcy Gminy wybiorą UCZCIWEGO NOWEGO WÓJTA będzie o niebo lepszy od Jurkowskiego! obecny nie jest
  uczciwy!

  • Tak na takiego czekamy ,aby zrobił drogi do pól i domów ,abyśmy mogli iść z wózkiem na spacer gdzie chcemy ,bo ten wójt nie potrafi z ludźmi się dogadać ,nie zna się na niczym nie może się z ludźmi dogadać.Wszystko można zrobić po sprawiedliwości a wójt nie potrafi nie może .A my czekamy na drogi już lata i się niedoczekamy za tego wójta na pewno

 31. Jestem czarodziejem Tadkiem jak przyjdę to jedno zaklęcie będą piękne drogi (to nic że sam plany to lata opracowań ) drugie zaklęcie będą inwestorzy i będzie pracy dla wszystkich , trzecie zaklęcie odkryjemy pokłady szlachetnych metali i gmina będzie miodem i mlekiem płynąca wszystko zrobi się na pstryk nie oceniajcie mnie że przez swoje życie na razie nic nie wyczarowałem bo trzymałem te zaklęcia własnie na ten moment jak zostanę wójtem przestanę być bezrobotny i wtedy zobaczycie pstryk i życzenia się spełnią
  Ktoś pyta a co z wyciągiem i dlaczego do tej pory go nie wyczarowałem nie zawracajmy sobie szczegółami
  Zobaczycie zostanę wójtem wszystko się zmieni będą kładki ,mostki chodniczki wszędzie wszystko się da tylko trzeba być mną czarodziejem Tadkiem !!!uwierzcie tylko ja to potrafię to co że nie mam o tym pojęcia w końcu jestem czarodziejem więc wszystko mogę

 32. No i się Franuś doigrał „bufon jeden” myślał że taki ważny i będzie rządził Tylmanową. Władza jednak potrafi wieśniakowi uderzyć do glowy. Jak napierniczał na poprzednich radnych, na starego sołtysa, na starego wójta. Chodził jak ciele za krową za wójtem i nagle poczuł że to on może być wodzem. przyliże czoło, założy śledzia zamiast krawata przebąknie od czasu do czasu. No wypisz wymaluj CZEREPACH. On w tym sklepie naprawdę musiał się nawąchać butaprenu bo rozum odjęło totalnie.
  A do cholery co takiego dokonał sam jako radny oprócz swoich prywatnych korzyści?. Na T. H. nadawał a pierwszy sobie do domu drogę wyaswaltował jakoś nikogo o zdanie się nie pytał, na cyrchle drogi nie dokończył, żeby choć kawałek placu zrobił nad rzeką tak jak ten u Króla ale wiadomo tamtemu się chce a ten chrabia do roboty fizycznej się nie garnie. Ośrodek zdrowia jednak CZ. L. dopilnował i oddali choć ziemniak chciał Piergiesową skłócić z wójtem, jeśli przez jego działalność wywrotową główny dzierżawca się wycofał to Zajebiscie społeczna działalność. Może on sam teraz się przekwalifikuje i będzie specjalistą wszelakim? Wielki rowerzysta -teraz wychodzi że trzy lata obiecywał że już będą kładki już pojedziemy do krościenka a to teraz dopiero wójt z radnymi jeżdżą i zgody zbierają a w Łącku już robia. Chociaż z drugiej strony cieszę się że ujawnił swoją prawdziwą naturę i nie dziwię się że go wy…li z przewodniczącego bo teraz wiemy na kogo można liczyć z radnych. Jeszcze żeby się sołtys otrząsnął i od tej górnej się odpieprzyl to morze byli by z niego ludzie.
  A Franusiowi już dziękujemy na zawsze!!!

  • Co się na temat dziada tak rozpisujesz nie nadawał się to mu radni podziękowali tylko dlaczego takim osobom powierzają takie funkcje – chłopina dukał stękał nie mógł się wysłowić coś tam z kartki czytał nigdy nie było wiadomo o co chodzi od 2 miesięcy częściej coś tam mówił ale takim monotonnym głosem że zawsze wtedy idę zrobić sobie coś do picia

 33. Do wpisu znanej malwiny!To, że Pan Tadek nie ma rodziny to w niczym nie przeszkadza żeby rządzić szkołą! gminą! ojczyzną! trzeba głośno o tym mówić, że są takie osoby w naszej gminie i rządzą szkołą a wójt to nawet
  pomógł ipodsadził na stołek dyrektorski taką jedną panne blisko 60 tki i to mu nic nie przeszkadzało, że samotna nie ma rodziny ani własnych dzieci i jak może wychowywać dobrze cudze? czy ty malwina pomyslałaś nad tym zanim utworzyłaś wpis? to są osobiste i prywatne sprawy takich osób i tyle w tym temacie! to ludzie zadecydują
  i powierzą władzę uczciwemu nowemu wójtowi i od nich będzie zależało dokonanie zmian na stanowisku wójta
  i stylu rządzenia naszą gminą! obecnie jest gorzej niż źle poprostu sposób rządzenia fatalny!!

 34. Słyszałam że do szkoły na Jamne przyjmują siostrę woźnej. Ta z Dolnej biedna bezrobotna pracująca w sklepie na pełen etat. Bo w Górnej brak ludzi bezrobotnych. To już szczyt. Dobrze ze się układy ma. Franczyki jedna mafia

 35. Ludzie tak sobie mysle gdzie mialem rozum jak glosowalem na wiatra jaka on mial wizje zadzenia jak cale Zycie za 1.500 na miesiac i kroku dalej

 36. Wpis został usunięty na wniosek użytkownika forum, ponieważ istnieją przesłanki żeby sądzić że wpis łamie zasady Forum. Moderator

 37. Każdy INNY WÓJT BĘDZIE LEPSZY OD Jurkowskiego! no proszę jakiego zrobił szwindla nasłał sanepid! aby
  doprowadzić do zamknięcia przedszkola i pozbawić ludzi pracy co on robi!!! przyjdzie czas na niego!!!

 38. Do mlodego: Faktycznie jestes mlody i jak widac nie wiesz czym sa kontrole Sanepidu.

  Sanepid kontroluje teraz wszystkich kto prowadzi dzialnosc gospodarcza – w tym biznes zony wojta wlacznie.
  Myslisz, ze Wojt o ktorym tak niepochlebnie piszesz naslal kontrole do siebie, do swojego syna, do Rumaka, do Barnasia, do szkol itd?
  Puknij sie w leb. Zaczyna sie sezon glupcze. Zanim cos napiszesz sprawdz, bo szkalowac latwo.
  Zajmij sie czyms pozytecznym, bo widac, ze zal Ci dupe sicska, ze inni cos potrafia zrobic a ty, tylko obrazac.

  • do obywatel
   kity to dzieciom wciskaj,kontrole sa przeprowadzane przez sanepid obligatoryjnie lub na czyjs wniosek.malo tego-synowa wojta tam pracuje.jak to skomentujesz??!!

 39. Kontrola przeprowadzona przez sanepid w przedszkolu w Ochotnicy Dolnej nasłana przez naszego wspaniałego wójta – utrata miejsc pracy. Burzenie sklepów działanie wspaniałego wójta – utrata miejsc pracy.
  To prawda że wszystkie działania wójta zmierzają do tego żeby to przedszkole zlikwidować .
  WOK-i będzie jeden w Ochotnicy Dolne z jednym, zarządzającym dyrektorkiem, który będzie ustawiał jaka ma być impreza w Ochotnicy Górnej i w Tylmanowej, żeby się nie nakładały. Wesel też już nie ma bo tak ceny wygórował ze taniej jest w pensjonacie. A szkoda słów co za obłudnik

  • Jeśli będzie jeden zarządca WOK-ów to będziemy mieć kolejne placówki i ustawione dla swoich. Od czego mamy radę. Powinni się sprzeciwić bo są naszymi przedstawicielami i zaprotestować żeby do tego nie doszło. Każde sołectwo ma swoją kulturę i swoje uroczystości, których chcą mieszkańcy. Nie damy się zmanipulować.

 40. http://www.ochotnica.pl/pl/211/3289/ks-gorc-ochotnica-promuje-gmine-ochotnica-na-turnieju-w-wiedniu-.html

  to jakies kpiny,haha.promocja to piekne slowo,zbyt piekne zeby uzyc w kontekscie wyjazdu kopaczy ochotnickich na jakis konkurs podrygiwania nog w Wiedniu.
  a co wojcie zz artykulem na stronie gminy dot odwolania przewodniczacego??? nie bedzie???? smialo pisz!!! pochwal sie!!!

 41. dostal sie do wladzy czlowiek chciwy i nienawistny.typ ktory niszczy wszystko.czlowiek ktory obiecuje i niedotrzymuje slowa.coz,pora to zmienic

 42. zarzadzal bedzie WOK-ami ten no gasienica,ten co promuje Ochotnice w szczawnickich portkach.pajac w kazdej osciennej gminy nawywijal a teraz jest u nas!! no masakra!!!

  • Potwierdzam, że człowiek, który pisze pod Nickiem „Kokos” podszył się pod osobę piszącą pod nickiem „Habitant”. To jest ostatnie ostrzeżenie dla użytkownika o nicku „Kokos”. Jeżeli jeszcze raz Pan podszyje się pod innego użytkownika będzie zablokowany. Moderator

 43. kolejny news,trzeba sie wojcie chwalic sukcesami!!! Dworek Bajka nie bedzie remontowany,wniosek pisali madrale gminni na czele z charyzmatycznym generalem J. i co??? i DUPA!!!! ponizej link
  https://pl.plsk.eu/documents/15954/289592/LISTA+ZATWIERDZONYCH+PROJEKT%C3%93W_ZOZNAM+SCHV%C3%81LEN%C3%9DCH++PROJEKTOV.pdf/86ee6e1e-20fb-42e9-b1e7-d42d88427779

  • W tym linku mamy info kto dostał dofinansowanie czy będziesz brał listy z całej Polski i pokazywał że naszej gminy tam nie ma 🙂
   Nie ma nas bo nie wszędzie gmina składa wnioski !!!

 44. Czy to biuro podróży juskowski organizowało ten wyjazd niby sportowców na turniej do Wiednia? gdzie podobno promowali naszą gminę? i rozdawali koszulki ciekawe z jakim logo? a pomagał im ambasador z Gorcowego?
  ajajaj ajajaj ale też wymyślił wójt promocję!

  • To Jurkowscy mają jeszcze biuro podróży ? No powiem wam że jestem pod wrażeniem tej rodziny wykształceni operatywni chce się im pracować to coś z tego mają
   Myślę że powinniśmy brać z nich przykład i możemy się wiele od nich nauczyć –
   Żeby coś osiągnąć trzeba pracować pokoleniami – powinniśmy się cieszyć że mamy taką zaradną rodzinę w gminie

 45. p.wójcie kiedy na stronie urzędu gminy pojawi się informacja o odwołaniu P.Ziemianka. i osobach które po piątkowym spotkaniu zostały zmuszone do podpisania wniosku. Nie dziwią mnie osoby z Dolnej i Młynnego bo to szczury pokładowe, ale interesuje mnie postawa tych z Tylmanowej i zastępcy przewodniczącego. Gratuluję P.Tadku i całemu klubowi za postawę godną naśladowania. Za nie poparcie takiego wniosku który miał podłoże zemsty za brak posłuszeństwa i próbę stawienia czoła człowiekowi który tylko dba o swoje interesy kosztem innych, taki pasożyt.

 46. No to ładna bajeczka, wójt z napisał taki wniosek na odnowienie Bajki, że szkoda się było nawet łudzić. Jedno wielkie zakłamanie i obłuda. Udaje że chce i wszystko uwala. Jak taki człowiek może rządzić gminą? Interesują go tylko własne korzyści. Projekt pewnie sami pisali zamiast powierzyć poważne zadanie specjalistom. Szkoda słów.

  • Zapytaj Tadka ile napisał projektów na fundacje bo dużo gada a nic nie zrobił przez te wszystkie lata nawet Wojtek więcej zrobił co nie ma nic wspólnego z samorzadem i gminę reprezentował

 47. Klaudia 100% racji w tym co napisałaś!
  KAŻDY INNY WÓJT BĘDZIE LEPSZY OD OBECNEGO!!!

 48. Tak oto legły w gruzach kolejne ikony ochotnickiej solidarności. Wielka szkoda, że coś co kiedyś wspaniale się zaczęło, tak się skończyło. Oczywiście można iść na kompromisy, nie wybaczalne jest natomiast sprzeniewierzenie ideałom ,o które kiedyś się walczyło. Wartości Solidarności, były tożsame z ideami samorządności, z których w naszym przypadku mało zostało. Oczywiście, racje ma ten kto powie że w demokracji rządzi większość, tyle tylko ,że powinna to czynić w interesie mieszkańców i dla ich dobra. Władza nazwijmy ją ustawodawczą, musi zachować niezależność od władzy wykonawczej, w przeciwnym razie powstaje jakiś dziwaczny układ powiązań i układów będących wypatrzeniem idei samorządności.

 49. Kiedy pojawi się na stronie gminnej informacja o działaniu wójta jak został odwołany przewodniczącego rady gminy?

 50. […] Komentarz usunięty na prośbę Habitanta. Moderator

  • Prośba do moderatora! Chce znać IP tego gnoja co się podszywa pod mój nick. Ja wiem kto to jest ale potrzebuję dowód!

  • Gówniarzu obesrany! Masz odwagę pokazać się kim jesteś? Czy też masz zamiar odwiedzić stomatologa. Moderator, proszę usunąć wpis gnojka, który podszywa się pode mnie.

   „habitant
   29 czerwca 2018 at 09:32

   a co to ja gminą jestem !! że non stop o to pytasz chcesz się dowiedzieć kiedy będzie coś na stronie gminy to zadzwoń do gminy a nie zawracaj nam tu głowy !!!”

   habitant
   28 czerwca 2018 at 05:14

   Bredzisz centralne zarządzanie i kontrola poczynań solectw to jest to
   Wójt wie co robi i tu się z nim zgadzam porządek musi byc

   Komentarze zostały usunięte. Moderator

   • Przepraszam za swoją wulgarność trochę mnie poniosło ale leczę się na depresję i jestem na lekach

    • Taki prymityw podszywający się pod innych, wcześniej czy później wysra swoje ząbki. I będzie zdziwiony. Jakim matołem trzeba być by robić takie rzeczy. Nie masz matołku odwagi pisać pod swoim nazwiskiem bądź nickiem? Nieodrodny synek tatusia? Urodzony kapuś?

 51. Myślę że osoba której tyczy się mój tekst przemyśli parę spraw i zrobi sobie rachunek sumienia, czy opłacało się dla stanowiska dającego wątpliwy splendor, uczestniczyć marnym spektaklu odwołania kolegi. Zwłaszcza że reżyserem całego widowiska była wiadoma osoba. Chaos który u nas panuje spowodował że trudno zrozumieć, kto u nas rządzi Rada, która powinna to robić, czy władza która jest tylko organem wykonawczym. Myślę że wszyscy którzy chociaż w minimalnym stopniu interesują się lokalną polityką, bez trudu zrozumieją kogo dotyczy mój tekst. Napiszę tylko że serce mnie boli kiedy tacy ludzie dla doraźnych celów rozmieniają na drobne swoje ideały.

 52. Kiedy patrzę na listę radnych którzy się podpisali na wniosku odnoszę wrażenie , że czesc rady która powinna patrzeć na ręce wójtowi , kontrolować i wyznaczać kierunek działania oddała się dla korzyscii , wykonując na swoim terenie zadania z publicznych pieniędzy, czy też zatrudniając swoich bliskich też z publicznych pieniędzy . Włodarz kupił sobie radnych z Tylmanowej za nasze wspólne pieniądze. Czy wydał na to choć złotówkę ze swojego budżetu ? Nawet kolegę potrafili usunąć jak Judasze za przysłowiowe 30 srebrników publicznych. Miejmy tylko nadzieję że podczas wyborów zostaną podsumowani. A wójtowi życzę dużo zdrowia aby jeszcze zdążył odpowiedzieć za swoje winy. A p. Ziemiankowi wytrwałości, bo ma pan mój głos. Ludzi uczciwych z charakterem jest niewielu

  • Ludzie wam nigdy nie dogodzi !!!
   jak wójt obsadza stanowiska osobami które zna i którym może zaufać że dobrze wypełnią powierzone im zadania to źle wtedy bębnicie że kolegami obsadza
   Jak teraz czytam kolejne głupoty Tadka (Joli) że ktoś uczestniczy w „marnym spektaklu odwołania kolegi” to ręce opadają skoro radni odwołują kolegę to znaczy że gdzieś mają że kolega tylko liczy się strona merytoryczna faceta nie dawała sobie rady i go odwołują i tyle , wszyscy zresztą że z Ziemiankiem coś się stało nagle mu się odwidziało nagle biały chce murzynem zostać !! 🙂

   • Cóż można tylko ubolewać nad twoim prymitywizmem , bo pomimo że nie dorastasz Ziemiankowi do piet, bo jesteś zakłamanym sukinsynem to jedzcxe nigdy się nie wybielisz, zapamiętaj to sobie kokosie w w osobie wiadomo kogo.

 53. Kto jest tym ambasadorem??

 54. Czy ktoś może wytłumaczyć o co chodzi Joli , Hani ? bo widzę jadą bez trzymanki i obrażają wszystkich jak leci rozumiem że się tu znacie ale dla kogoś z boku to totalny kosmos o co chodzi ?
  Radni mają prawo wybrać przewodniczącego i mają prawo go odwołać ! jeśli nie spełnia ich oczekiwań
  Demokracja polega na tym że jeśli jest ich większość to mogą wszystko ! więc jeśli się komuś coś nie podoba to niech w kolejnych wyborach zagłosuje na innych !
  Po wyborach też część osób będzie nie zadowolonych ale wybory jeśli będą niesfałszowane trzeba uznać i tyle w temacie

  • Ty nowy masz nie równo pod sufitem. To nie radni odwołali tylko Pinokio im zrobił pranie mózgu jak to robi co tydzień w woku w dolnej albo w pensjonacie a te marionetki wykonują jego wolę. W przeciwnym wypadki rodzinka do zwolnienia

 55. A sanepid na przedszkole też może radni sciagneli ? Czy wójt ?

 56. Pan Ziemianek pokazał, że nie będzie marionetką w ręku wójta którą będzie kręcił jak mu się podoba!
  Wielki szacunek dla Ciebie Panie Franciszku! pokazałeś ,że stać Cię na to by być sobą i masz własne zdanie na wiele spraw samorządowych i o to chodzi! tak trzeba dalej działać i nie poddawać się manipulacjom głównego reżysera mąciciela!!!

  • A z drugiej strony Franek przez lata robił ręka w rękę wszystko z Pinokiem i dobrze wszyscy wiemy że to jest facet który sam nic zrobić nie umie – nawet porządnie się wysłowić więc niech się opozycja nie cieszy że jeden figurant pokłócił z drugim bo to nic dla naszej gminy nie zmienia i w niczym nam nie pomoże !!!!
   Bo reżyser coś robi a ekipę ma jaką sobie dobrał a to że jeden szczur chce uciec z tonącego okrętu to sytuacja znana od wieków

   • Wcale tak nie jest, proszę mi wskazać jedną osobę oprócz Ziemianka która przeciwstawiła wójtowi. Jeśli się przeciwstawiła to już tak jak by jej nie było. Wiem że dbać o interes mieszkańców może tylko człowiek niezależny i uczciwy. Co z tego że u radnego J.U. zrobiono 2 altanki, boisko , teraz 1,5 km drogi przyznane na nowy dywanik. A kto ma działki budowlane na Ukrainie a no drugi radny L.C. taki co współpracuje. Po co było łatać dziury na tej drodze skoro i tak ma być robiona, a parking przy szkole itd. To jest sprawiedliwe dzielenie środków? Są osiedla gdzie przez cztery lata nic nie zrobiono, a radnym trzeba być całej Gminy a nie dupolizem, starego oszusta.

    • A co nas obchodzą czyjeś działki na Ukrainie chłopaki zaradne to mają działki pensjonaty , biura tylko brać przykład a nie zazdrościć bo ja bez pracy

     Ziemianek przeciwstawia się od 2 miesięcy a wcześniej siedział jak trusia bo nie miał nic do powiedzenia zresztą dalej mam odczucie że nie łapie co się dzieje
     i na prawdę nie wiadomo o co mu chodzi dla mnie to taki mało bystry facet

 57. To nie jest mój nick! 29 czerwca 2018 at 13:28 znany krętacz podszywa się!! robi sztuczne zamieszanie! on tylko tak umie działać! mieszać! w realu i na tym forum!

 58. Moim zdaniem forum osiąga dno takimi wypowiedziami !!
  „habitant
  29 czerwca 2018 at 18:23
  Taki prymityw podszywający się pod innych, wcześniej czy później wysra swoje ząbki. I będzie zdziwiony. Jakim matołem trzeba być by robić takie rzeczy. Nie masz matołku odwagi pisać pod swoim nazwiskiem bądź nickiem? Nieodrodny synek tatusia? Urodzony kapuś?”
  Nie ma co poziom opozycji jest bardzo przekonujący

 59. Brawo Panie Wójcie
  Kolejny projekt tym razem na odnowienie dworu w Tylmanowej przeszedł czekają tylko na środki
  GRATULUJEMY !!!
  http://www.ochotnica.pl/pl/211/3291/dwor-w-tylmanowej-czeka-na-renowacje-i-odbudowe.html

  Z jednej strony bicie piany obrażanie ludzi a z drugiej konkretne działania !

  • No nie wierze! 😀 Pan Wójt na stronach gminnych kolejną swoją porażkę próbuje wcisnąć mieszkańcom jako sukces 🙂 Na którym miejscu jesteśmy na liście rezerwowej??? Realizowane będa tylko projekty z listy podstawowej! Rezerwowa lista to ściema!!!

 60. To nie wiesz piszący pod nickiem hahahaha, że wójt to tak lubi ściemniać i nie pierwszy raz wciska kit!
  dobrze, że jest ktoś o bystrym oku i świeżym umyśle i potrafi wyczaić jego kłamstwa! które chce NAM wcisnąć!
  nie dajmy się okłamywać! brawo Ci się należy za to odkrycie!

  • 34.miejsce na liscie rezwrwowej to tez powod do dumy hahaha.brawo wodzu!!!gratuluje debilizmu. a co z wyciagiem,rozpieprzyl juz pan spolke czy jeszcze nie?beda zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego?kiedy udostepni pan studium zagospodarowania?? UWAGA-do wszystkich ktorzy to czytaja-stugium zagospodarowania przestrzennego powinno byc opublikowane na stonie gminy!!!! wojt j.niestety zatrzymal je dla siebie po to aby grac ze spolka na zwloke i zeby docelowo rozwalic plan budowy wyciagu!! takiego idioty nasza gmina chyba jeszcze nie miala!!!

 61. Góral za gronika!

  Zośka dobrze godo ze wy ze wstydu ze nic nie zobilista to pod mostom sie chowiecie.Cały Górny wstyd za tych radnych.a comu to w Górny tego spotkanio nim ?

Napisz odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Loading Facebook Comments ...
'); });
'); });