Bez dźwięku i ze zniekształconym obrazem. Utajniona XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 18 stycznia 2018 r.

Ostatnia sesja przejdzie do historii nie tylko ze względu na rekordowo krótki czas trwania (26 min. 12 s.).
Osoby dążące do ograniczenia jawności działania naszego samorządu sięgnęły po nowe narzędzie. Tym razem po raz pierwszy w historii utajniono obrady. W związku z tym, do wyjaśnienia sprawy możemy publikować jedynie zniekształcony obraz i pozbawiony dźwięku.

Do tej pory Wójt utrudniał jak mógł nagrywanie sesji wyznaczając najgorsze możliwe miejsce dla kamery i ograniczając dostęp do sali obrad przed sesją ograniczając tym samym czas na zamontowanie sprzętu do nagrywania. Na ostatniej sesji Rada Gminy posunęła się znacznie dalej i utajniła obrady i to bez podania jakiejkolwiek podstawy prawnej. Co ważne, podczas obrad nie zostały przekazane żadne zastrzeżone, poufne, tajne oraz ściśle tajne lub wrażliwe ba nawet żadne nowe informacje. Sam program sesji był również niezwykle ubogi i ograniczał się do podjęcia jednej uchwały, która była czysta formalnością. O co więc chodzi?

Przypomnijmy, że jawność działania samorządu jest zagwarantowana w ustawie jako jedna z podstawowych zasad jego funkcjonowania. Ograniczenie jawności nie może być uzależnione od widzimisię Wójta lub Radnych. Jakikolwiek ograniczenie jawności może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawach.  A co mówią ustawy?

Cytując za Sergiuszem Muszyńskim: „ …Art. 11b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że wszelkie ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z przepisu rangi ustawowej, zaś art. 61 ust. 3 Konstytucji RP wskazuje, że takie ograniczenie może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Wskazane wyżej ograniczenia zasady jawności dookreśla wspominany już art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Oprócz opisanych już przeze mnie ograniczeń ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, w art. 5 ust. 1 ustawy odwołano się w tej materii także do przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.”

W związku z powyższym wypełniając obowiązek radnego, który jest zobligowany do reprezentowania interesu mieszkańców i kontrolowania władzy zrobimy wszystko co w naszej mocy, by zasada jawności funkcjonowania samorządu była przestrzegana również w naszej gminie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała  w sprawie podpisania przez Gminę Ochotnica Dolna umowy partnerskiej z Miastem i Gminą Szczawnica  oraz Gminą Krościenko dotyczącej realizacji projektu pn: „Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w gminach partnerskich – Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica” składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś 4 Regionalna polityka energetyczna – Działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 1. Zakończenie sesji.

 

734 komentarze

 1. Oj Tadek znowu zdziwiasz sesja została utajniona w twoim interesie żebyś nie miał problemów i z tego co mówią podobno na twój wniosek 😀

 2. mieszkańcy gminy

  A cóż to za tajemnica, że obrady XLIII sesji utajniono i my mieszkańcy nie możemy wiedzieć o czym dyskutowano? a może grube pieniądze dzielono? ale mamy transparentność w rządzeniu za nasze pieniądze przedstawiciele samorządu są opłacani a my mamy nie interesować się czym się zajmują! jakie działania podejmowane są! i oto chodzi!!! żeby jak najmniej osób wiedziało o czym decyduje wójt! o co ludzie pytają władzę! jak radni głosują! i to jest demokracja!!!!! przecież nie podano do publicznej wiadomości, że sesja nadzwyczajna będzie ściśle tajna z jakich względów i co jest powodem ??????? czekamy na odpowiedź

 3. JAWNOŚĆ WASZYM OBOWIĄKIEM

  Właśnie po raz kolejny wyłoniła się prawdziwa twarz NASZEJ WŁADZY,cóż takiego macie do ukrycia ,czyzby KTOŚ NIE ROZUMIAŁ pojęcia osoby publicznej i związanych z tym obowiązków ,najlepiej zbudujcie sobie BUNKIER I TAM OBRADUJCIE decydując o NASZYCH WSPÓLNYCH PIENIĄDZACH,z dala od ciekawskich mieszkańców ,zadziwiająca jest postawa radnych którzy zezwolili na ten proceder .

 4. 18.01.2018 DO Ochotnicy wrócił KOMUNIZM

 5. WSA przyjął, że chociaż zaskarżona uchwała miała – w jego ocenie – charakter porządkowy, godziła jednak w jedno z podstawowych praw obywatelskich, jakim jest prawo dostępu do informacji publicznej. Jak czytamy w wyroku, „prawo do informacji o działalności władz jest ważnym elementem życia publicznego i kontroli opinii publicznej nad działalnością organów i władz. Jest ono nierozerwalnie związane z zasadą jawności życia publicznego. Obywatele korzystający z przysługującego im prawa wyborczego mogą być bowiem niejednokrotnie zainteresowani działaniami podejmowanymi przez wybrane organy, ale także i uzyskiwanymi w tym zakresie rezultatami podejmowanych działań.” Ograniczenia tego prawa mogą nastąpić jedynie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Sąd zauważył przy tym, że żadna ustawa nie przewiduje ograniczeń zasady jawności w odniesieniu do działalności samorządu gminnego.

  W art. 61 konstytucji wymienione zostały przykładowe formy, w jakich ma być realizowane obywatelskie prawo do dostępu do informacji publicznej. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – co istotne, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Nie ulega więc wątpliwości, że zaskarżona uchwała rady gminy została przyjęta z naruszeniem norm prawa, a obywatele mają gwarantowane na gruncie Konstytucji prawo do nagrywania i filmowania sesji rady (oraz organów stanowiących pozostałych szczebli samorządu terytorialnego). Pełną treść omawianego wyroku Czytelnik znajdzie pod linkiem

 6. Ciekawe do jakiego jeszcze absurdu i chwytu posunie się wójt? i radni bezradni?

 7. A może chodzi o utajnienie na najbliższej sesji np generalnej rozprawy z niepokornym ośrodkiem zdrowia, co mu ością w gardle stoi. Już spuścił ze smyczy soje pieski i zbiera wśród zaufanych podpisy pod „Wotum nieufności” aby w cichości przegłosować odebranie mu prawa do świadczenia usług. Czy tylko kogo zapytał czy będą chcieli jeździć na zabiegi do Zakopanego lub Rabki albo Nowego Sącza jak wykurzy alergologa, dermatologów zresztą też. Cóż. Widać, że „w śród serdecznych przyjaciół psy zajączka zjadły” jak pisał jeden z naszych Wieszczów.

 8. A wójt razem z Ziemiankiem sprawdzał radnych przy pomocy urządzeń detekcyjnych ?

 9. Najwyższy czas ściągnąć telewizję!!!! np UWAGĘ TVN u

 10. Możliwe, że o to chodzi i nie tylko o to najlepiej żeby ludzie nic nie wiedzieli nie byli zorientowali co się dzieje w naszej gminie, jak nie rozwiązywane są trudne sprawy, żeby obywatele nie mieli gdzie wyrażać swoich opinii komentarzy. Jeżeli to jest prawda co pisze w nicku Zorientowany no to zobaczcie ludzie do czego dochodz!.Jest lekarz gotowy leczyć nas a tu posłuszni wójtowi sługusy zbierają podpisy by lekarzowi odebrać prawo do świadczenia usług, czy te osoby wiedzą do czego się przyczyniają? czy działają zgodnie ze swoim rozumem i sumieniem? żeby ludzi chorych wysyłać daleko do najbliższych miast i jaki to jest koszt wysiłek dla chorego, czy my mieszkańcy damy przyzwolenie na taki obrót sprawy? widać, że wójt remontował sale obrad pewnie po to by nagrywanie sesji nie mogło się odbywać! a z nas uczynić ciemnogród i wtedy można tak zamieszać nakłamać odwrócić kota ogonem żeby nikt nie wiedział o co chodzi. To tak ma wyglądać przejrzyste działanie osób publicznych? coś okropnego wyprawia ta władza w Gminie Ochotnica w XXI wieku

 11. A wlasnie czy to prawda ze wojt organizuje jakies zbieranie podpisow przeciwko Krzykwie?

  • Aktywnie działa Brzeźny na Młynnem a w Dolnej zbiera „magazynier” ze sklepu na przeciwko ośrodka.
   Jest podobno jeszcze trzecia lista ?. Widać teraz jak bardzo radnym bezradnym leży „dobro” wójta na sercu.
   Co tam mieszkańcy. Najważniejsze teraz aby zdążyć jeszcze zrobić porządek z Hipokratesem.

 12. Też tak uważam należy nagłośnić i ściągnąć telewizje na te wszystkie problemy i sprawy jak są rozgrywane i załatwiane przez wójta, to przechodzi wszelkie granice absurdu przyzwoitości normalności tak nie może dalej być!

 13. W Górnej załatwiony Zdzisław i zamki powymieniane w Dolnej ośrodek zdrowia Krzywkę chce wykurzyć. Romowie w tym roku znów się grubo napiją jako wyborcy.

 14. Może czytajcie ze zrozumieniem utajniono obrady na prośbę Tadka żeby mu nie zaszkodzić i żeby nie miał kłopotów sam jestem ciekaw co naskrobał ale z drugiej strony to rozumiem i na tyle co Tadek robi można mu wybaczyć

 15. Ale mamy nie udanego wójta kogo my wybrali?

 16. Społeczeństwo naszej gminy wystawi wójtowi i przy—dupasom rachunek przy urnach za te wszystkie ciemne
  kombinacje .BLISKI JEST WASZ KONIEC !!!!!!!!!!!!!

 17. Jawność życia publicznego to podstawa demokracji. Jest ona przede wszystkim w interesie sprawujących władze, którzy w ten sposób pokazują wyborcom że działają w sposób transparentny i przejrzysty. Każdy Radny powinien być wdzięczny że dzięki mediom w tym wypadku Ochotnica TV może pokazać swoją aktywność przy realizacji mandatu który otrzymał od wyborców. W ten sposób buduje swój kapitał polityczny przed następnymi wyborami.

 18. Franek jesteś żałosny i debilowaty, masz władzę i nokautujesz jedynych radnych niezależnych opozycyjnych. Jako przewodniczący rady gwałcisz demokracje w gminie. Woda sodowa w 100% wypełnia twój pusty łeb. Mózgu brak. Kręgosłupa moralnego brak. Utajniaj wszystkie sesje aż do wyborów. Pajacyku…

 19. Tak jest! Szanowna Pani Jolu i tak powinno wyglądać sprawowanie władzy na publicznym stanowisku! za nasze
  pieniądze, tylko jawność przejrzyste rządzenie osób które zostały wybrane na wójta radnych nas interesuje ma wtedy sens i od tej zasady już nie odejdziemy, dzięki założycielowi tego forum możemy wymieniać się różnymi ocenami poglądami o działaniach samorządowców, a jak obecnie sprawuje i rządzi wójt w gminie i w co gra też wiemy widzimy i słyszymy.

 20. Ciekawe jak spędzają niedzielę Wójt Gminy i Przewodniczący Rady?

 21. Jakim prawem utajniono obrady? Rozpieprzyć ten cały grajdołek, żeby nawet ślad po tym goownie nie pozostał!

 22. Jeszcze jedna wrzutka nt dbałości wójta o mieszkańców gminy i wizerunek przed „gośćmi-pacjentami” z gmin ościennych, którzy widzą te chore rozgrywki. Zastanawiałem się nad upublicznieniem wysyłanego w czerwcu 2017 -czytanego także na najbliższej sesji rady gminy, pisma w sprawie rażącej niedbałości o nasze mienie i bezpieczeństwo przy dojściu do Ośrodka Zdrowia. cyt: „Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski
  Informacja o stanie infrastruktury przed Ośrodkiem Zdrowia
  w Ochotnicy Dolnej
  Niniejszym informuję, że na trasie dojazdowej pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a Apteką pod Różami jest dziura w płytach zagrażająca uszkodzeniem samochodu a nade wszystko niebezpieczna dla pieszych przychodzących do lekarzy, apteki, stomatologa i pielęgniarek środowiskowych nie wyłączając mieszkańców części socjalnej.
  Ponad to nad wejściem głównym do Ośrodka Zdrowia uszkodzona jest runna i woda cieknąca może uszkodzić schody a zimą i na przedwiośniu niebezpiecznie obladza schody co stanowi zagrożenie dla korzystających z usług mieszkańców.
  Od dłuższego czasu nie świeci się wieczorem lampa na ścianie przez co wchodzenie i schodzenie po schodach staje się niebezpieczne zwłaszcza dla osób starszych i z małymi dziećmi.
  Powyższe usterki zgłaszam w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług wszystkich podmiotów mieszczących się w Ośrodku Zdrowia jak również mieszkańców części socjalnej budynku i przychodzących do apteki.
  Jest oczywistym, że proszę o naprawę w imieniu wszystkich użytkowników budynku Ośrodka Zdrowia i korzystających z niego pacjentów w większości mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna.
  Pismo ponawiam z datą pierwszego zgłoszenia – jak widać nieskutecznego,
  gdyż jak dotąd nic w tej sprawie nie zrobiono.”
  Minęło pół roku od zgłoszenia już po raz trzeci – i dalej nic.
  Widocznie na tak przyziemne sprawy jak dbałość o nas mieszkańców, nasze bezpieczeństwo w miejscach jak najbardziej publicznych nie wystarcza czasu.
  Najważniejsza jest teraz sprawa poważenia zasadności bytu Krzykwy na naszym terenie.

 23. Wójt do prokuratora! Ziemianek z Brzeźnym też! Najwyższy czas!

 24. Ten wójt robi wszystko dla siebie i swojej rodziny a nic dla mieszkańców!!!!

 25. mieszkanka dolnej

  Rozwalić stary układ gminny zanim sługusy wójta zdążą pozbierać podpisy przeciwko lekarzowi z Ośrodka Zdrowia w Dolnej, ludzie wy wiecie sami którzy Wam podkładają listę do podpisu, czy chcecie jeździć co najmniej 50 kilometrów do specjalistów i płacić za prywatne usługi by Was leczyli? czy chodzący z listą katolicy wybrani przez nas mają sumienie i swój rozum, panowie co robicie i w co się pakujecie? kto was wybrał? komu służycie? mieszkańcom czy wójtowi robicie przysługę by osiągał własne cele korzyści i godzicie się na takie działanie by lekarza wykurzyć z ośrodka zdrowia to szczyt hipokryzji co wy radni bezradni jesteście warci??????

 26. Wójt najpierw wygryzł dyrektora Gimnazjum z Dolnej teraz próbuje kierownika WOK-u z Górnej i lekarza z Ośrodka Zdrowia w Dolnej tak ma wyglądać jego rządzenie coś okropnego????????!!!!!!!!!!

 27. Kierownika woku w gornej ? Przecież jest na l4 o co wam chodzi ?

 28. Dziwią takie błędy wizerunkowe zwłaszcza w roku wyborczym. Najpierw Pani która przychodzi na sesję zostaje potraktowana delikatnie ujmując nie do końca taktownie przez tych których wybraliśmy, teraz nie wiedzieć czemu nie możemy zapoznać się z przebiegiem sesji. Niewątpliwie taka sytuacja powinna cieszyć opozycję, tyle że ja nigdy nie wychodziłam z założenia że czym gorzej tym lepiej. Nikomu nigdy źle nie życzyłam i potrafię docenić wszystkich działania dla dobra Ochotnicy niezależnie czy podejmuje je opozycja czy też władza. Zdaję sobie sprawę że nikt nie ma monopolu na mądrość, również ja, ale po to właśnie wymyślono samorządność żeby nikt nie musiał samodzielnie decydować i samemu dźwigać brzemienia władzy.

  • Tadeusz Królczyk

   Pani Jolu, Nie cieszymy się wcale, bo nie ma się z czego cieszyć :/ Opozycja w radzie jest zwalczana wszelkimi sposobami przez całą kadencję a jej pomysły są niszczone w zarodku. W praktyce od dawna nie mamy już demokracji samorządowej tylko samorządową dyktaturę, w której niepodzielnie rządzi jedna osoba. Dzieje się to ze szkodą dla mieszkańców i przyszłości Ochotnicy i Tylmanowej. Naprawdę nie ma się się z czego cieszyć. Jeżeli czasem towarzyszy nam śmiech, to jest to wyraz zdumienia, zaskoczenia i niedowierzania spowodowany surrealizmem sytuacji, w których przyszło nam uczestniczyć w realu.

 29. mieszkańcy gminy

  Dla NAS mieszkańców liczy się UCZCIWOŚĆi i TRANSPARENTNOŚĆ WŁADZY której obecnie brakuje!

 30. Panie wójcie co macie do ukrycia że ostatnią sesje rady gminy utajniono? jaki powód?

 31. Hej Podhalanie z Ochotnicy Górnej coście nie przywitali wójta chlebem i solą to by nie zabronił umieszczenia informacji ze spotkania opłatkowego na stronie gminnej. Zaprosiliście Ekscelencje Biskupa i Senatora z Prawa i
  Sprawiedliwości a wójtowi przecież z nimi nie po drodze jest z innej opcji politycznej PO i na tym
  spotkaniu tak się pogubił aż mu w nosie kręciło, co skrupulatnie wykorzystał Pan Radny Tadeusz Królczyk i skradł wójtowi całe show i fotek brak.

 32. W Ochotnicy Dolnej krąża listy ciekawe jak są zatytułowane a jego wierni zbierają podpisy: dla kogo? na co? po co?
  w jakiej sprawie? komu mają pomóc? a kogo zniszczyć? uważajcie ludzie co podpisujecie! listy pewnie
  zbiorą przejdą po swoich tytuł zmieni i ogłosi, mieszkańcy tego chcą tak się wypowiedzieli, już te znane jego
  sztuczki kiedyś przerabialiśmy nic nie jest nam obce co on wyprawia tylko tak umie zamieszać

 33. Mysle, ze jest to typowa „próba sił” i sprawdzenie „na co możemy sobie pozwolić”
  Ten picuś glancuś chce wysondowac co przejdzie. Widzi, ze jego dni są policzone więc prubuje jak może przykryć swoją nieudolnosc.
  Bo jak rozumiem utajnione punkty 1-3 . Co w tych punktach było tak wazne/tajne co nie mogło ujrzeć światła dziennego?
  A te pachołki typu Ziemianek i cala reszta tez zdają sobie sprawe, ze tylko przy tym gamoniu mają jeszcze szanse się utrzymać więc już tylko bezmyślnie płyną z nurtem mając nadzieje, że może znów się uda….

 34. Oj widze ze Tadek zaczyna działać na forum pod nazwiskiem bo do tej pory olewał forum ze to niby go tu nie ma a teraz nagle jest zaczyna widzę podlepiac się pod teksty pani Joli która zaczyna mądrze gadać więc może Tadek pomóż pani Joli wygrać te wybory skoro sami daliście plamy i poza podkręcaniem atmosfery za wiele nie osiągnąles może pokaż ze najwazniejsze jest dobro gminy wiec odejdź razem z wójtem i daj szansę młodym nowym ludziom

 35. Nie wiem przed kim utajniono relacje z sesji, mam nadzieję że nie przed wyborcami. Ja osobiście odebrałam to jako afront w stosunku do wszystkich mieszkańców Ochotnicy. Przecież w demokracji to naród jest suwerenem sprawującym władzę a Wy dostajecie od nas chwilowe plenipotencje. Naród też może kontrolować rządzących po przez demokratyczne wybory. Pewno myślicie że do wyborów zapomnimy, i bez skrupułów z podniesionym czołem przyjdziecie prosić o głosy. I co wtedy będziemy potrzebni żeby na Was głosować, a teraz nie jesteśmy godni żeby uczestniczyć w życiu samorządu choćby przez wysłuchanie relacji medialnej z sesji.

 36. dojrzały polityk

  Masz rację że dostają chwilowo władzę ,ale po 4 latach zmów powiemy zmarnowany czas ,zamiast rozwoju jest stagnacja i rozczarowanie –MADRY POLAK PO SZKODZIE–najwyższy czas na zmianę pokoleniową w naszym samorządzie

  • Zmiany dzieją się na oczach ludzi. Zwłaszcza w Tylmanowej najwięcej bo te zmiany widać , Rozsądnym rozwiązaniem w następnej kadencji jest kontynuacja działań P.wójta. Nie robi tego dla pieniędzy. W tej kadencji rozruszał maszynę i trzeba mu dać jeszcze jedną szansę. Na dzień dzisiejszy nie widzę lepszego kandydata. Pieniaczy mamy dość co jeden żyje na łasce brata a drugi na łasce rodziców.
   Dziwi mnie tylko fakt dlaczego zostałao utajnione część sesji w punktach nic nie wnoszącycych, ale tu mogę się tylko domyślić a może kiedyś się dowiem i moje przypuszczenia się pewnie potwierdzą.

   • nie dla pieniędzy to robi ????? za darmo ???? toż to jego psi obowiązek

    A jakież to zmiany zobaczyłeś? Ośrodek zdrowia za 3 miliony wydane z budżetu sołectwa??? ani złotówki nie udało się PANU wójtowi uzyskać z dofinansowań, WYBUDOWAŁEM OŚRODEK !!! tak będzie brzmiało hasło wyborcze, w sołectwie wszystko stoi, bo nie ma pieniędzy

    JA WIDZĘ lepszego kandydata, który nie będzie olewał ludzi i ich potrzeb, który nie będzie zastraszał i skłócał mieszkańców. Którego własne EGO nie będzie na pierwszym miejscu, i który swoich kompleksów nie będzie leczył gabinetem za 300 tysięcy,

    • Mieszkańcy Tylmanowej!
     Głosujcie na Jurkowskiego!!!
     Najlepszego wójta w historii gminy!!!

     W Ochotnicy Dolnej powstaje CENTRUM godne miata królewskiego. Za 500 000 tys wójt kupił 5 arów (słownie: pięćset metrów kwadratowych) ze starymi sklepami, będzie budował TARGOWISKO, nie trzeba będzie jechać już do Miasta. ŚCIEŻKI ROWEROWE będą od Skrodnego po Ligasy. Granitowe schody w gminie i pewnie jeszcze pomnik Najlepszego Gospodarza Jurkowskiego przed gminą

     Ochotnica Górna nic nie dostanie bo jest nie dobra.

     A wam szanowni mieszkańcy Tylmanowej daje kochany sprawiedliwy pan wójt aż 6 MILIONÓW. Na ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI.

     Więc zamknąć buzie i chwalić wójta!!!!

   • turystyczne eldorado

    A CÓZ takiego rozruszał —ha ha turystykę –w Tylmanowej -to jakieś kpiny ,zmiany widać ,tak na stołkach ,sami swoi -specjaliści od pogardy,pycha was zgubi .Proponuję w sali obrad zamontować DUŻO LUSTER skierowanych na stół prezydialny to się dowarościujecie ,będzie was jeszcze więcej w mediach .

   • Jaka maszyne rozruszal wojt? Chyba propagandowa 😀 Nie robi dla pieniedzy. a co zrezygnowal z pensji? Takie pierdoly wypisywac na forum.

 37. mieszkańcy gminy6

  Kokos i bardzo dobrze, że Pan Tadek pisze z imienia i nazwiska przecież od dawna tak pisze. Jest kulturalny inteligentny umie mówić pisać mądrze więc cóż ma do ukrycia. Mylisz się kokos bo jest taki troll 1000ca nicków co się podlepia kombinuje nawija utajnia okłamuje moralizuje cały czas gdzie się publicznie pojawia po prostu tego ma się dość. Jest też Pani Jola która również komentuje i pisze mądrze. Tylko tacy ludzie godni uczciwi mogą nam pomóc i zająć się naszymi trudnymi problemami. Będziemy musieli ich prosić żeby zechcieli zająć się naszymi nierozwiązanymi trudnymi sprawami. Widać , że Radnemu Królczykowi i Pani Joli rzeczywiście wspólne dobro naszej gminy jest bardzo ważne, a jawność i transparentność osób pełniących funkcje publiczne którzy utrzymują się z naszych podatków jest najważniejsza. Tylko tacy ludzie mogą rządzić transparentnie gminą w nich tkwi cały potencjał i nadzieje na lepsze jutro naszej gminy ku zadowoleniu nas mieszkańców.

 38. Każdy to swój chłop i tu tylko tacy są, przecież obcych zaraz pozna. Należy dać szansę do pracy w samorządzie ludziom młodym nowym nie uwikłanych w stary układ i jego przyzwyczajenia tak jak do tej pory, ludzi którzy mają zapał optymizm potrafią porwać do wspólnego działania. Pokazali, że potrafią wspólnie zrobić wiele pożytecznego bez wsparcia władzy przezwyciężając ogromne trudności z jakimi mieli do czynienia i nadal mają, dlatego wierzę w ich determinację i dalsze działania. Proszę Was nie zniechęcajcie się uwierzcie, że potraficie razem wiele i są ludzie którzy chętnie Wam pomogą. Trzeba wierzyć, że uda Wam się zrobić przełom rozwojowy ku zadowoleniu wszystkich ludzi żyjących w tej gminie. Osobiście wierzę w ich pomysły młodość, kreatywność, zdolności lubię ich słuchać co mówią jak widzą życie i przyszłość w naszej gminie. Wiem, że mają wiele racji w tym co robią podoba mi się nowe spojrzenie na różne sprawy odnośnie mieszkańców, dlatego uważam że należy im pomóc dać szansę by odświeżyli i wnieśli nową jakość w wizerunek tej gminy.

 39. mieszkańcy gminy

  A z wójta tego ” swojego chłopa” to dopiero pieniacz jakich mało tylko pod różnymi nickami wystarczy posłuchać nagrań sesji!!!” nie robi tego dla pieniędzy” tylko dla idei? pracuje za darmo? a wypłaty przekazuje ubogim? żona tego chłopa Rozalia dożywia największą ilość dzieci nie dla pieniędzy? dla idei żywi za darmo? pieniądze oddają na cele dobroczynne? bo robią nie dla pieniędzy lecz charytatywnie? za darmo? nie wiedzieliśmy

 40. Wydawanie pieniędzy budżetowych przecież to każdy potafi ,udać się do banku po pożyczkę też mi wyczyn . Pozyskać pieniądze z zewnątrz ,dobrze strategicznie je zainwestować żeby procentowały ,dawały utrzymanie ,pracę ,właśnie takiego myślenia potrzebujemy ,potrzebujemy w gminie menadzera,stratega ,wójta kreatywnego z polotem

 41. Tak jest Panie Janie i wszystko z sensem zamieszczone.

 42. Dziękuje osobie piszącej pod nickiem komix za podanie 2 linków z którymi dokładnie się zapoznałem.
  Nagrywanie sesji jest zgodne z prawem jak również udostępnianie protokołów z sesji i posiedzeń komisji, nie może być przez nikogo zakazane i zakłócane! Jest to jak najbardziej pożądana forma przekazu dla zainteresowanych osób. Wiele samorządów w Polsce korzysta z tej techniki i uważa za normalne. To co wydarzyło się na ostatniej sesji w urzędzie gminy przechodzi wszelkie granice absurdu! jest nie dopuszczalne! by sesje utajniać i zakłócać! Uważam że osoba/y będąca/e na publicznym stanowisku powinny ponieść konsekwencje za utrudnianie nagrywania sesji. Czy mieszkańcy to tak ciemny lud, że o niczym nie muszą wiedzieć i się interesować? mają być tylko” maszynkami „do głosowania? Chcą widzieć i słyszeć o czym obradujecie, jak wójt udziela lub nie udziela odpowiedzi na nasze zapytania które kierujemy do radnych. Mamy dość niedolnych rządów i zamiatania spraw pod dywan. Zyjemy w demokracji nie jesteśmy zacofanym ciemnogrodem, nie pozwolimy by dalej tak było żeby się nic nie zmieniło!

 43. To do tego doszło ??? Ludzie niech ktoś to nagłośni!!! trzeba pisać do urzędów i do posłów, przecież Pis wygrał wybory w nowotarskim. Powiadomić dziennikarzy. Przecież to jest nienormalne !!!

 44. Jaśnie panujący jest ponad prawem i gdyby kogokolwiek się bał to nie pozwalalby sobie na takie zachowanie. Mając przyzwolenie od przewodniczącego i większości radnych wie, że jak narobi jakieś przekręty to mu włos z głowy nie spadnie, bo konsekwencje również ponieśliby jego radni, którzy za darmo nie stoją za nim murem.To że wszyscy widza co wyrabia i piszą o tym na forum, to on się tym nie przejmuje.

 45. Powiem Wam że jakoś stopniowo można przywyknąć do tej naszej nijakości i pogodzić się z faktem że kolejny raz remontowane jest to co kilka lat temu było remontowane, burzone jest to co daje miejsca pracy, i nikt się nie pyta dlaczego. To prawda że każdy z nas chce mieć pięknie w domu, ale jest jakaś kolejność, najpierw się dorabiamy, a kiedy mamy zabezpieczoną przyszłość to remontujemy. Ja też chciała bym mieć piękne widoki z okna, ale mieszkam tu gdzie mieszkam i do głowy mi nie przyjdzie żeby mieć pretensje do sąsiada że Jego dom mi je zasłania. Nie uważam też że gabinet dodaj komuś splendoru, mnie to jest zupełnie niepotrzebne znam swoją wartość i nie potrzebują się dowartościowywać po przez gabinety.

 46. Mało, że się nie przejmuje to tak miesza i kłamie nie samowicie na ich temat i ich rodzin oczernia radnych z Ochotnicy Górnej którzy od początku jego niegodnego panowania widzieli co robi i się na to chamstwo nie godzili,
  radny AndrzejR KrólczykT, cały czas jechał po nich i kłamał tylko Ci dwaj tacy źli, a takich którzy widzą jak źle rządzi gminą jest wielu wielu nie tylko wśród radnych, przekonajcie się sami jaki to jest obłudny człowiek kto
  się jeszcze nie przekonał, on się nie nadaje na wójta, nie jest godny by dalej tak rządzić i pomiatać ludźmi skrzyknie pare osób załatwi stołek oczywiście nie za darmo i opiera cały szum na tych osobach których zadaniem jest trzymać w ryzach wszystko i wszędzie mają rozpowiadać jaki dobry, mamy przykład sesji co na nich wyprawia, chce zamknąć gęby wszystkim i robić tak jak jemu lepiej, każdy inny będzie lepszy od obecnego wójta.

 47. Widać i słychać jak niektórym radnym bezradnym leży ” dobro ” wójta na sercu nie za darmo to mówią
  i czynią a ostatnio stali się tacy aktywni widać szczególnie w swoim rejonie

 48. Wiecie ile wójt zapłacił za 1 ar ziemi koło gminy 100 tysięcy złotych kupił 5 ar wydał pół miliona, patrzcie jak szasta naszymi pieniędzmi

 49. Hej że wreszcie po długim czasie i namyśle oraz skrupulatnej cenzurze szef gminy wydał zezwolenie na umieszczenie fotek z uroczystości opłatkowej w Ochotnicy Górnej na których nie można dojrzeć
  naszych Radnych, że też ten aparat fotograficzny tak ich umiał pominąć!!!!

 50. Kto przy zdrowych zmysłach zapłaciłby 100 tys. zł za 1 ar i jeszcze za działkę przy urzędzie gminy. Nie róbcie z mieszkańców idiotów. Nie wierzę w takie brednie.

 51. Do Ania! Skoro stara panna może być dyrektorką w szkole rodzinnej sam ją posadził na stołek tym bardziej wójtem może być każdy inny kawaler czy żonaty i na 100% będzie lepszy niż obecny i nie będzie picusiem glancusiem tu zmieni tam pomaluje załata dziure na poszerzenie drogi pieniędzy z budżetu brakuje, i tak pudruje coś gdzieś poprawi a było dopiero co remontowane nagle coś se wymyśli picuś glancuś i już każe burzyć rozwalać i znów pudruje granituje to tu to tam i tak kadencja leci aż zleci….

 52. Czy już pozbierali w O. Dolnej te krążące listy z podpisami swoich wybranych mieszkańców?ci dwaj najwierniejsi rycerze magazynier i władek? poczekajcie ludzie chwila moment dowiemy się że drażliwych spraw nie ma! co to niby utajnione same sukcesy żadnych problemów o jakich mieszkanka na wcześniejszej sesji mówiła! a sprawa lekarza? itd…. sesje zniekształcą, listy z podpisami inaczej zatytułują przerobią i wszystko w najlepszym porządku gra! i kto tak umie rączki w górę! a pozostałych w baranów zrobią

 53. to nie są brednie

  Nie obejrzałem nagrania z sesji na której poruszany był temat sprzedaży działki za 500 tys. i stąd moja wypowiedz, że to są brednie. Jeżeli jest to prawda to należałoby zainteresować prokuraturę niech sprawdzi całą transakcję kupna działki za taka kwotę, bo coś tu ŚMIERDZI. Cena powala, to prawie taka jak za działkę w centrum Warszawy.To nie jest prywatna kasa włodarza czy radnych bezradnych. Ciekawe czy ze swojej kieszeni tak by się szastało na prawo i lewo. Widać, że jednak nie ma żadnej kontroli nad finansami gminy. Dla mnie dziwne jest zachowanie radnych, tych którzy wyrazili zgodę na zakup działki za taką kwotę, przecież oni za te wszystkie decyzje ponoszą odpowiedzialność i nie boją się, że wcześniej czy później ktoś tym się zainteresuje i ich rozliczy.

 54. Ochotnica chcąc się rozwijać musi mieć założone cele do których dąży. Tutaj przyznam rację opozycji będącej w radzie, na dzień dzisiejszy jedyną realną szansę rozwoju Ochotnicy daje turystyka. Szczerze powiedziawszy na turystyce nie bardzo się znam, ale jak widzę poczynania obecnej rady to inni nie znają się jeszcze mniej . Chcąc nie chcąc znowu muszę przyznać racje swojemu przyszłemu konkurentowi w wyborach Panu Tadeuszowi że podstawą wszystkiego są projekty, opracowania i koncepcje wykonane przez fachowców. Tutaj nie można nic zostawić przypadkowi, trzeba wszystko przemyśleć i opracować. W tym miejscu powinna zaczynać się rola gminy, która po otrzymaniu tych projektów musi najlepsze tereny przygotować pod inwestycje, w skrócie rzecz ujmując musi je uzbroić. I teraz etap najtrudniejszy, trzeba przekonać ludzi z kapitałem że opłaca się u nas zainwestować. Tyle teorii teraz nasza codzienność. Konia z rzędem temu kto wskaże zależność między rozwojem Ochotnicy czyli poprawą poziomu i jakości naszego życia, a całą tą otoczką w środku i koło gminy łączne z rozburzaniem sklepów GS. Może i będzie ładnie, może poprawi to czyjeś samopoczucie, może i my przez chwilę będziemy się z tego cieszyć, ale co potem, czy da to miejsca pracy dla naszych dzieci?

  • Rozpisałaś się Jola tylko że bez składu i ładu. Przez kontynuację tych działań jakie podjął wójt za 4-5 lat będzie tu za ciasno . Turyści zaczną nam mieszkańcom przeszkadzać a napewno tym którzy ich przyjąć nie mogą. To się dzieje na naszych oczach. Mało kto jest takim fachowcem w tej dziedzinie jak wójt. A koncepcji to już jest pełna szafa ,Dasz sobie płot rozwalić i drogę poszerzyć wg. koncepcji durnych ludzi. Koncepcję można robić ale na swoim terenie niestety takich Gmina najwięcej posiada w Ochotnicy D.

   • Jola ma racje a celem dla Ciebie jest wybielenie wojta. A czy ten ekspert od turystyki wojt wypowiedzial choc jedno zdanie na sesji na temat turystyki? Turystka w takim regionie jest szansa dla wszystkich i nie robi sie nic w tym zakresie tylko sciemnia a tych co o turystyce mowia miesza sie z blotem i atakuje. Atakowaliscie radnych z Górnej za koncepcje i projekty a teraz nie skladacie wnioskow bo nie ma koncepcji. Za rowj turystyki 1 z wykrzyknikiem!

   • Aniu, jeżeli Twój wpis nie jest sarkazmem, to trzeba się cieszyć że jest jeszcze ktoś zadowolony z kierunku rozwoju Ochotnicy[jeżeli oczywiście taki jest], bo ja mimo najlepszych chęci takowego nie dostrzegam. Powtarzasz slogany o szafach pełnych koncepcji, jeżeli takie są to cóż stoi na przeszkodzie żeby je realizować. Płacenie za ich opracowanie tylko po to żeby je zamknąć to muszę przyznać bardzo dziwne działanie. Piszesz o płotach, ale zaręczam że ludzie w Ochotnicy pójdą na duże ustępstwa tylko muszą widzieć w tym jakiś cel. Piszesz że koncepcje można robić tylko na swoim terenie to pytam kto i po co zlecił opracowanie koncepcji wyciągu na prywatnych terenach.

    • tzw Ania wprowadza w blad ze gmina moze inwestowac tylko na swoich terenach. Gminie wystarczy umowa dzierzawy z prywatnym wlascicielem terenu na okres budowy i trwania projektu czyli jakies 7 lat. Na podstawie takich umow mozna budowac za unijne pieniadze drogi, sciezki rowerowe – slowem wszystko. Mieszkancy sa od dawna oklamywani dlatego radze nie sluchac gminy tylko czytac o programavch unijnych.

   • Ty pewnie jesteś związana rodzinnie z tym nieudacznikiem obecnym wójtem? Trzeba nie mieć pojęcia o niczym, by bronić takiego prostaka i nieudacznika. Słoma z butów włazi „nicponiowi”. Dziwię się bardzo tym, którzy wybrali takie coś na swojego przywódcę. Wstyd się przyznać, bo to świadczy jakby nie patrzeć o prostactwie większości społeczeństwa gminy. Mam nadzieję, że w następnych wyborach nastąpi opamiętanie.

 55. Najwięcej to korzysta się przy remontach i co tu się dziwić, że co chwilę są robione, czy są potrzeba czy nie. Jeżeli ktoś pracował w firmie państwowej to doskonale wie jakie korzyści miały osoby z zarządu firmy przy wszelkiego rodzaju remontach. Nic nowego.

 56. Słyszycie ludzie co w naszej gminie się dzieje i co wyprawia ten picuś glancuś ino remontuje maluje pudruje szasta naszymi pieniędzmi pół miliona za 5 arów ziemi to szok! a radni bezradni dają na to przyzwolenie

 57. A wójt oprócz rozwijania turystyki u siebie i dla rodziny co zrobił w gminie żeby rozwinąć turystykę z której
  mieszkańcy by korzystali? ile przeznaczył środków na ten cel? ledwie 90 tyś. i rozwijajcie się turystycznie!
  kurs autobusu z Krakowa do Ochotnicy oczywiście zlikwidował nie opłacalny nie ma gmina pieniędzy! czym turyści mają dojechać?

 58. A co z wyciągiem w Górnej? czy wójt wie ile i co jest robione w tym zakresie? czy zostawia ten chwyt propagandowy na zaś? jak wygram to wam zrobię bądźcie tylko grzeczni…..turystykę wam rozwine

 59. Rozwija to widać i słychać jak gospodarz rozwija turystykę u siebie napycha turystów do siebie rodziny to przecież jedyna niepowtarzalna okazja 5 minut by wykorzystać stanowisko publiczne na maksa ile się
  i na czym się da

 60. Czy ktoś wie co to za działka, którą wójt ze swoimi radnymi postanowił kupić – 5 arów za 500 tys. zł. Chyba jest ze złota skoro taka kasę wywalił.

 61. No chyba żartujesz żeby za pięć arów działki zapłacić pół miliona wierzyć mi się nie chce czy to prawda co
  ciekawy w powyższym nicku pisze?

 62. Nie ma co dywagować wystarczy obejrzeć nagranie z sesji na której było głosowanie o zakupie sklepu od GS w celu wyburzenia. Dzięki temu że sesje nie były wtedy jeszcze tajne mamy czarno na białym kto jak głosował i kto przeciw temu zakupowi protestował. Powiem szczerze że nie bardzo przemawiają do mnie argumenty o otoczeniu gminy jako wizytówce Ochotnicy. Dla mnie wizytówką będą bezpieczne drogi, nowe mosty w potokach, zagospodarowana i czysta rzeka. Na dzień dzisiejszy nie wiem co, lub kogo chcemy udawać, budując ten pseudo rynek.

 63. Przecież Jurkowski kandydując na wójta obiecywał wszystkim wszystko, wyciągi, prace, drogi, ścieżki rowerowe,
  rozwój turystyki żeby tylko wygrać! a okazało się, że obiecanki cacanki a głupiemu radość i tak to jest z nim
  i tym pustym kitem wyborczym

 64. mieszkańcy gminy6

  Bardzo dobrze że mieszkańcy wybrali Pana Królczyka na Radnego, mieszkańcy widzą i słyszą jak nie udolnie rządzi gminą wójt, szasta pieniędzmi, ustawia ludzi kombinuje okłamuje napuszcza jednych przeciw drugim na zebrania przychodzą klany rodzinne z którymi tworzy układy nie za darmo by go popierali uzależnia ich od siebie i swoich wpływów i to ma być rządzenie transparentne? jakżeby zaproszeni pytali poruszali niewygodne nierozwiązane sprawy mieszkańców? przecież przyszli po to by przyklasnąć, poprzeć go jak to dobrze robi, dzięki założycielowi tego forum i umiejętności korzystania przez ludzi z nowoczesnej techniki mamy możliwość wyrażania opinii oceny pracy samorządowców widzimy słyszymy jak działają radni bezradni razem z wójtem, w gminie Ochotnica Dolna rządzi jedna osoba która chce podporządkować wszystkich pod swoje widzi mi się może
  trudno było by uwierzyć że z wójta taki cyniczny i obłudny typ któremu bardzo przeszkadza forum, i jego założyciel dlatego
  bo jeszcze więcej by nakłamał a tak jest dowód sesja nagrana co wyrabia i od teraz pewnie sesje będą milczące

 65. Tak nas omamił kitem wyborczym! Teraz już nie pozwolimy! Przekonaliśmy się jak działa obecnie wójt!
  Wybierzemy nowego innego! Rządził będzie transparentnie i sprawiedliwie dzielił pieniądze na 3 wsie!
  Wystarczy już jego rządów dość okłamywania manipulowania ludźmi i starego układu! układzików! ustawek! w konkursach! szkołach! na zebraniach! w urzędzie! w przetargach na dożywianie i nie tylko wykonanie różnych robót niepotrzebnych remontów były dopiero co remonty było ładnie, po co wydawać setki tysięcy złotych żeby wygodniej na fotelach skórzanych w gabinecie na sali obrad się siedziało! Dość marnotrawstwa PUBLICZNYCH PIENIĘDZY!!!

  • Czasami zastanawiam się w ile postaci wcieli się jeszcze Tadek czy on myśli ze ludzie rozumu nie mają że powtarzaniem jednego i tego samego spowoduje że ludzie uwierzą działania się liczą a nie bajki opowiadania,obiecanki opowiadane drugą kadencję
   Wszyscy pamiętamy jak Tadek chciał sprzedać pasek ziemi rzekomo na wyciąg za grube pieniądze jak chciał wcisnąć umowę na festiwal kierownikowi żeby gmina płaciła grube tysiące kary za festiwal, jak przeznaczył większość budżetu na koncepcje w Ochotnicy Górnej i potem mieszkańcy się dziwili dlaczego w Ochotnicy D , w Tylmanowej coś się dzieje a w Ochotnicy G nic – to są fakty Z premedytacją pomijane są działania na rzecz tego co można niby zrobić , ktoś chce coś zrobić to robi naprawia dach a nie mówi że później , chce ktoś składać projekty to składa sam na firmę na stowarzyszenie na fundację itd. przedstawia propozycję i tyle idzie do gminy mówi mam projekt tak i taki gmina może być partnerem czy liderem jeśli wtedy wójt odmówi to faktycznie jest argument.
   Więc Tadek pod wieloma nickami nie pisz bzdur !! 🙂 tylko do roboty ile projektów złożyłeś ?? na co czekasz czas leci !! jeśli liczy się dla was dobro gminy to nie oglądaj się na wójta tylko kurcze działaj – wiesz ile można zrobić mając fundację , myślę że wielu Cię już poznało za rok powiesz że jest już za późno itd itd zawsze będzie że ty mówiłeś :)) więc kurcze nie gadaj tylko weź zobacz plany projektów na ten rok zacznij działać pisać proponuj gminie działania i wtedy jak gmina odmówi to o tym pisz !!!! czyli czyny a nie gadu gadu – przy okazji sam rozwiniesz fundacje za robisz będziesz mógł dach naprawić itd bo ile razy można w kółko jednego i tego samego słuchać 🙂

 66. To nie Pan Tadek pisze tylko wyborcy rozuniesz but! ty jak zwykle tylko posądzać umiesz manipulować kłamać
  kamuflować. Każdy inny będzie lepszym wójtem niż obecny zapamiętaj but! i tak zrobimy!

  • mam gdzieś obecnego wójta i to kto nim będzie za rok – chodzi tylko o to że mądrali którzy gadają co to nie zrobią jest cała masa i tyle gadanie projekty gadanie drogi itd słyszymy od lat a tadek jest w radzie gada jaki to ekspert więc nie może przestanie gadać bo ja mam tego dość tylko niech działa w gminie u teściów jakaś fundacja pisze projekty robi kasę a gmina jest partnerem wiem bo brat żony jest w radzie więc gadanie że nic się nie da zrobić bo gmina jest biciem piany i tyle !!

   • Więc skoro znasz różne możliwości uzyskania funduszy i masz możliwość wsparcia czy uzyskania pomocy od szwagra to na co czekasz? Pisz wnioski i pozyskuj fundusze!!! A jeśli Ci się uda i ludziska zobaczą że potrafisz to masz jeszcze szanse na stanowisko wojta! I w ten oto sposób wszyscy skozystaja!

 67. Pan Tadek działa i będzie działał dla dobra mieszkańców pokazał i udowodnił, że potrafi porwać ludzi do wspólnej pracy dla społeczności tutejszej i przyjezdnych. Zrobił tyle i aż tyle bez pomocy samorządu zorganizował już dwa razy ciekawy festiwal WRO a jak mu w tym wszystkim przeszkadzał wójt nawet terenu gminnego nie udostępnił szczyt chamstwa a Tadeusz się nie zniechęcił i udowodnił, że potrafi i festiwal się odbędzie był i będzie. Co byś ben chciał więcej od tak aktywnego Radnego, umiał pozyskać pieniądze z uni i pozyska dla rozwoju gminy, wierze że potrafi to człowiek orkiestra kulturalny mądry inteligentny. Nadaje się jak najbardziej na wójta.

 68. Trzeba czekać na wybory, mając nadzieje że nowa Rada odziedziczy finanse gminne w jako takiej kondycji. Z premedytacją piszę że Rada Gminy, bo przecież to Rada powinna sprawować władzę, a Wójt jako organ wykonawczy powinien uchwały Rady wykonywać. Tutaj nie ma miejsca na żadne ustawki czy zakulisowe rozgrywki, stosunki tych dwóch instytucji muszą być transparentne i przejrzyste. Jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy wszyscy widzimy. Silna Rada w skład której wejdą osoby z charyzmą to gwarancja realizacji programu naprawczego , który będę chciała wdrożyć zaraz po wyborach. Mam nadzieję że wspólnie odniesiemy sukces.

 69. Oj! zrobił Tadek festyn zwłaszcza w Ochotnicy Górnej chciał WOK puścić z torbami. Na szczęście to mu się nie udało. Gdyby był wójtem to wiemy na co poszłaby gminna kasa.

 70. Z torbami to gmine puścił jurkowski

 71. kwakwa! czy but! to nie Pan Tadek pisze jeżeli pisze nicki to z imienia i nazwiska i nie jemu się pomieszało, tylko mnie- ben odpisał do but i w powyższym nicku z 27 stycznia at 22: 16 ma być ” cobyś but chciał od aktywnego Radnego….

 72. konieczna dobra zmiana

  Widać piorytety obecnej władzy – mieć piękny gabinet ,mieć piękny budynek urzędu gminy ,remontowć ,przeburzać wielokrotnie to samo ,ukrywając co ile kosztowało.Co tam rozwój nowych terenów inwestycyjnych ,co tam wasz dobry dojazd do osiedli ,co tam wyższe rachunki za scieki za smieci ,co tam wasze indywidualne problemy jako mieszkańca gminy ,Jak łatwo przyswoić czyjeś pomysły ,czyjeś starania np potok klempowski ,czy fotowoltaika ,czy enklawa nawet nie wspomnielisćie o poprzednim wójcie o jego zasługach w tym temacie .A może trochę liczb ile zbudowano za poprzedniego wójta km dróg ,ile chodników ,ile km kolektora ,ile napisano wniosków o dofinansowanie .jak byliśmy zadłużeni za poprzednika a jak jesteśmy zadłużeni dzisiaj. Miernikiem dobrych rządów jest stopień zadowolenia mieszkańców ,panowie rządzący BLADO WYCHODZI to zadowoleniem.

 73. W obecnej radzie rozgrywają się tylko zakulisowe ustawki i rozgrywki wójta, który już uruchomił i rozruszał
  machinę propagandy własnego sukcesu, we wszystkich 3 wsiach działają naginacze propagandyści widać ich aktywność robią to nie za darmo, buty zedrzą nogi pogubią od tego chodzenia i przrkonywania jak dobrze rządzą, w Dolnej Władek bezradny pupila Stasia śmieją się z niego jak ściemnia pewnie coś wspólnie mają do ukrycia? żeby tak się sprzedać zrobić z siebie błazna sługusa jak sie nie wstydzi ludzi namawiać kto go jeszcze ma ochote słuchać ” wójt musi wygrać drugom kadencje tylko on gwarantuje rozwój” chyba swój rozwój, stare głupie chłopisko kto wierzy w te brednie co snuje po wsi, opamiętajcie się pijarowcy

 74. uczciwy samorząd

  Tadeusz nie zniechęcaj się ,działaj dalej ,pytaj o sprawy mieszkańców ,upominaj się o tych słabszych ,dociekaj w sprawach niejasnych, pomimo hejtu ,pomyj wylewanych na twoją osobę .To dzięki Tobie i stworzeniu tv ochotnica możemy obserwować jak wygląda podejmowanie decyzji przez rządzących jak i o aktywnośći naszych przedstawicieli w samorządzie .Będziesz dużo lepszym wójtem ,powodzenia……..

 75. do Joli i jej ostatniego posta Miałem Cię po wcześniejszych postach za bardziej rozsądną osobę
  Jaki program naprawczy chcesz wprowadzać ? czy gmina jest w stanie upadłości co za bzdury piszesz !!! Ustawa o samorządzie gminnym jasno mówi, kiedy może dojść do upadłości gminy i jeśli są ku temu przesłanki Można pisać o programach naprawczych ale nie siejmy propagandy chcemy żeby było lepiej i to nas łączy

  Widać jasno że 80% rady jest do wymiany i aż wstyd że takich ludzi wybraliśmy

  Co do wójta robi co może ale to też nie jest wójt na którego zasługuje nasza gmina w XXI w, jednak to nie zmienia faktu że gmina się rozwija jest pozytywnie odbierana w Polsce i nie zależnie co próbuje się siać na tym forum to wójt też jest dobrze odbierany w kraju !

  Ale do rzeczy jeśli ktoś myśli że kolejnym opowiadaniem z bałamuci wyborców to mam nadzieje że się zawiedzie

  Dość obiecanek typu zrobię to zrobię tamto bez podania konkretów jak to zrobi już nam bajki opowiadali Tadek i Wójt i guzik z tego .

  Potrzebna jest osoba która ma doświadczenie które może pochwalić się konkretnymi działaniami na rzecz gminy więc myślę że potrzebny nam jest kandydat nie koniecznie z naszej gminy ale taki który zna się na rzeczy i wie jak to zrobić, czyli osoba które przestanie bajać i bujać w obłokach tylko taka co realnie stąpa po ziemi i wie co z czym się je !!! :))

  • Tak. Tylko, że Tadek do ostatnich wyborów szedł z konkretnym programem.
   Probem w tym, że nie zdołał przekonać wystarczającej ilości wyborców i w radzie ma mniejszosc, a „ten” z większością jest tak tępym i ćwokowatym uparciuchem że zrobi wszystko aby tylko nie poprzeć dobrych pomyslów i postulatów. A że przy tym, ta jego większość jest tak tandetna że nic od siebie nie jest w stanie zaproponować, to chcąc się za wszelką cenę utrzymać zrobią wszystko co im ich pancio – kłamca i krętacz każe!!!

   I trzeba mieć tylko nadzieję, że w najbliższych wyborach znajdzie się więcej ludzi, którzy mają dość rzadow tego cwaniaczka i krętacza i zamiast siedzieć w domu rusza tyłki do urn aby zmienić swoją przyszłość! Bo jak wizdiy i wiemy Ci co żadnych inicjatyw nie potrafią podjąć już agitują. A wiemy dobrze, ze jeśli młodzi nie pójdą na wybory to stary uklad z Wladkami, Frankami i innymi „wybitnymi” radnymi pozostanie.

  • Ciekawy jestem kto by był taki głupi żeby głosować na kandydata na wójta z poza naszej gminy. Ale wymyśliłeś „kandydat” większej bzdury to nie słyszałem.

 76. Do kandydata: cóż z tego, że ty tak się wypisujesz na temat wójta, nas nie interesuje jak jest odbierany w kraju
  a może i za granicą lecz to jak rozwiązuje nasze problemy, bo jak dotąd zajęty jest remontem swojego gabinetu
  i budynku urzędu gminy oraz promocją swojego wizerunku naszym kosztem a resztę naszych spraw zamiata pod dywan

  • Mnie też wójt nie interesuje ale dobro gminy nie siedzę w gminie i dokładnie tego co się w niej dzieje ale jeśli mówisz że wójt robi remont gabinetu i budynku gminy to jest to akurat bardzo profesjonalne podejście do tematu ! Bo gdybyś nie wiedział własnie tak trzeba zrobić rozpocząć remont budowę i resztę środków pozyskać z UE bo właśnie w tym roku teraz z początkiem roku są na to konkursy i zapewne dlatego te konkursy np teraz jest bodajże do końca lutego konkurs 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej KONKURS II, Infrastruktura i Środowisko .Czyli tutaj akurat działanie gminy jest poprawne przygotowują pozwolenia np, na budowę rozpoczynają remont/ budowę i pozyskują środki z gminy dofinansowanie jest na poziomie 85% więc wójt wyremontuje sobie gabinet i budynek gminy za pieniądze z UE i co w tym złego ?

   Wszystkie gminy tak robią że dofinansowują działania (ba nawet inaczej wszystko jest ustawione pod środki UE ) Przecież obecnie jest też kolejny konkurs i jeszcze jeden na budynki publiczne więc gmina dobrze robi ale nie będę nudził szczegółami 🙂

   W każdym bądź razie jest trochę kasy i to że akurat teraz zajmują się budynkami / rewitalizacją itd są jak najbardziej okey i je popieram, więc nie bijmy piany w miejscach gdzie działania są poprawne

   • Tam. Tylko że gabinet już wyremontowany za 300 tysi, wyremontowane inne biura i budynki bez dofinansowania i remontowane są np woki które mają być i tak remontowane w przyszłym roku w ramach rewitalizacji gminnych obszarów. Czyli wydawanie kasy bez sensu! Wyrzucanie kasy w bloto! Oto polityka obecnej wladzy!!!

    Nie pieprz więc o wykorzystywaniu okazji jeśli nie masz o tym co się dzieje zielonego pojecia!

 77. Jednak jest coś na rzeczy z tymi wydatkami wójta skoro jedyny radny opozycyjny został odwołany z komisji rewizyjnej stąd moje pytanie gdzie przejrzystość w wydawaniu publicznych pieniędzy?

 78. Nie da się poprawić postu wysłanego więc tylko poprawiam fragment zdania powinno być „bo właśnie w tym roku teraz z początkiem roku są na to konkursy i zapewne dlatego te budowy/ remonty realizowane przez gminę ” i dalej np. teraz jest bodajże …………. i dalej

 79. Czy to prawda, że wójt taki aktywny działacz po-wski po wczorajszym spotkaniu w pewnej miejscowości wreszcie udało mu się załatwić i wskoczyć do PiSu którego tak zawzięcie krytykował nie nienawidził! o co za ironia obłuda skrywa się w tym człowieku jeśli rzeczywiście tak jest.

 80. Polityka obecnej władzy wygląda tak: odwołali Radnego z komisji rewizyjnej cytuję” bo jak się słucha jego wypowiedzi to tylko wstyd przynosi… a jak się słucha wypowiedzi Władka czy innego to wstydu nie przynosi? bo kryje ciemne strony a ma przecież chwalić wójta? odwołali radnego bo wiedział o co pytać i co sprawdzić, dążył do transparentności w samorządzie i przejrzystości w wydawaniu środków publicznych był nie wygodny dociekliwy więc najlepiej takich się pozbyć i odwołać i tak umią rządzić potajemnie a teraz łazi chłopek roztropek nie za darmo i namawia biedaczysko kogo może, że tylko Jurkowski musi być dalej wójtem, chłopy nie ośmieszajcie się nikt wam już nie wierzy, widać jak marnujecie publiczne pieniądze

 81. Właśnie nikt nie zapomni PRAWDZIWEJ po-wskiej ” TWARZY” i CZYNÓW tego wójta

 82. Widzę ze ten cały kolektyw Tadka nie może przełknąć przez całą kadencję ze wójt wygrał wybory ale co się dziwić podobnie jest w kraju PO nie może zrozumieć ze juz nie rządzi! Wójt jest z PiS-u i to ich gryzie bo ludzie przejrzeć na oczy i poparcie im i wójtowi rośnie i nie mogą tego zatrzymać. . A na pewno nie zatrzymają szczuciem jednych na drugich

 83. Jurkowski ma legitymację pisowską ??? JAK KAMELEON

 84. Od kiedy wójt jest z PiSu czy od soboty e ten farbowany lis! a jaką robił kampanie Komorowskiemu
  mamy ulotki zostawił u nas i nie tylko tak namawiał, że tylko on jest najlepszym kandydatem na prezydenta.
  szczuł na posłów z PiS i nagle na co jemu przyszło musiał się sprzedać podlizać PiSowcom i obłudnego biedaka przytulili do siebie, żeby oni wiedzieli jak źle na ich temat mówił co za kameleon gdzie widzi korzyść tam się wciśnie!!!!! jak zawieje wiatr tak się nakręci!!!! ludzie też przejrzeli na oczy widzą i słyszą jak marnotrawi publiczne pieniądze z tymi bezradnymi wydaje na to, co nie potrzebne po dwa razy robi się jedno i to samom, a problemy mieszkańców dalej nie wykonane, tylko w głowie mu świta żeby sobie fotek na wstawiać i czyjeś zasługi poprzedniego gospodarza przypisać do siebie cwaniak bezczelny.

 85. Myślę że ktoś tu z zawiści rozum traci a nam nie zależy na przepychanka tylko robocie !! i konkretach
  Niejaki gadaj zdrów zmieszał mnie z błotem bo poparłem działania wójta w aspekcie remontów budynków publicznych

  Jeśli gmina robi remont jak piszecie to robią to są to działania przemyślane bo właśnie są konkursy w tym temacie podałem jeden przykład w poprzednim mailu.

  Dla tych co nie wiedzą jeszcze raz cała zabawa w projektach polega na tym że trzeba mieć przygotowaną dokumentację koncepcję pozwolenia oświadczenie a często tez pozwolenia na budowę i niby rozpoczętą robotę żeby w momencie gdy ogłoszą konkurs złożyć wniosek i dostać dofinansowanie z UE nie jest to jakaś filozofia bo kiedy będą ogłaszane są podane w planach na parę lat do przodu więc wszystko da się zaplanować nawet z poprawką że jak nie w jednym roku to w kolejnym wniosek przejdzie

  Dla osób mniej bystrych często rozpoczyna się inwestycje tylko pozornie np. podłączony jest prąd a potem miesiącami czeka się na dofinansowanie i potem rusza z kopyta wszyscy tak robią bo dofinansowanie jest rzędu 85% więc jest to warte zachodu więc nie rozumiem dlaczego nie przyklaskujecie wójtowi tylko bijecie sztuczną pianę !!!!!

  • Wójt dla gminy nie załatwił ani grosza z funduszy unijnych. Nie pleć bzdur. Zresztą, my nie chcemy pieniędzy unijnych, tylko dobrego gospodarza gminy!

   • Ja nie wiem czy załatwił czy nie załatwił nie siedzę w gminie ale skoro piszecie że rozpoczęli remont gabinetu czy budynku to tego nie neguje tylko potwierdzam że akurat robią dobrze bo widocznie chcą składać wniosek na modernizację budynków publicznych konkurs jest własnie ogłoszony tylko budowa musi być rozpoczęta więc nie rozumiem dlaczego tak na mnie jedziecie / mam gdzieś wójta ale to działanie jest poprawne więc o co chodzi że ktoś pochwalił wójta 🙂 nie bądźcie śmieszni

 86. Druga sprawa wójt zawsze był prawicowy chodzi do kościoła jak mówi moja babcia w przeciwieństwie do Tadka który niby brata ma księdza a nie za często podobno go w tym kościele widzą !!! więc nie plujcie na wójta i PiS tylko dlatego że Tadkowi bliżej do PO i tamtej opcji (to już było i nie wróci więcej )

 87. Był prawicowy a czy dalej jest? mamy wątpliwości na zięcia muzułmana się zgodził? i cóż z tego, że go w pierwszej ławce w kościele widzą? a jakie czyny za nim stoją? i do jakiej wiary mu bliżej???

 88. Też tak uważam jak ty habitant Każdy kandydat na wójta będzie lepszy od obecnego obłudnego szuji byle u żłoba!
  na kłamstwie po trupach a trwać przy korycie!

 89. Ale ciemnogród w tej Ochotnicy. Oceniacie ludzi patrząc na to czy ktoś chodzi do kościoła czy nie. Jakie to ma znaczenie. Nie patrzycie jakim jest człowiekiem, czy jest uczciwy, czy nie robi krzywdy sąsiadom, nie jest złodziejem. Największa nawet szuja jeżeli pojawi się w kościele to jest usprawiedliwiona chociaż wiadomo, że robi wszystko na pokaz. Naprawdę szkoda czasu na czytanie tych bzdurnych wypocin.

 90. A to ciewkawe? co wójt studiował? gdzie? kiedy? przecież się dorabiał! wyjechał! inni wiedzieli i milczeli! temu fachowcowi od wszystkiego udawało się do pewnego momentu manipulować i okłamywać, ale przyjdzie czas i prawda wyjdzie na jaw

 91. Ja nie wiem co ma większe znaczenie, i gdzie się i czego dorobił. Jednego jestem pewna. Remont budynku dobrze że jest robiony , przyjdę sobie na gotowe , wymienię tylko wypierdziany fotel.

  • I to jest właśnie nastawienie kandydatki wymienię fotel przyjdę na gotowe wymienie fotel albo podpisać umowę na jedno działanie i się nachapac jak podobno umowa krolczyka na festiwal ja mam to gdzieś na blogu więcej dziewczyno wyciagniesz😀i nie tylko fotel sobie kupisz albo idziemy z impetem albo będziemy gadać o gabinecikach fotelach remontach to są detale

 92. Wracam do gry będę startować w wyborach liczę na poparcie głównie młodych do 30 tki weźmy w końcu sprawy w swoje ręce bo tych dziadków nie da się już słuchać albo gadają na sesji w kółko to samo albo nic gadają potrzebne jest nowe spojrzenie inne nastawienie konkretne działanie i ściągnięcie turystów chcemy odpalić e turystykę i e sport w gminie chcemy zacząć pozyskiwać środki UE na e innowacje i e ekologię do tego zloty i inwazję młodych będę was przekonywać i namawiać do moich pomysłów na dyskotekach i nie tylko 😀pierwsza gmina z młodą władza i młodymi ludźmi na stolkach którym się chce i wiedza po co pracują Prośba do tych co mnie już rozpoznali na razie o dyskrecję ruszymy z impetem w odpowiednim momencie już jest nas 100 tka a będzie dużo więcej wygramy i zaczniemy coś w końcu robić z planem i z sensem !

 93. Nie wiem jaki jest cel podpisywania wpisów moim imieniem. Może jest to przypadek, a może próba zdyskredytowania mojej osoby w oczach wyborców. Będę się starała na bieżąco komentować takie wpisy. Po pierwsze, nie używałam i nie używam takiego słownictwa w dyskursie politycznym, po drugie jeżeli wystartuję w wyborach to nie dla tego słynnego już fotela czy biurka tylko dla dobra mieszkańców, po trzecie moją kampanię będę prowadziła w sposób merytoryczny i rzeczowy. A co się tyczy remontu, jeżeli jest dobrze zrobiony to się ciesz, ja uważam że był całkowicie zbyteczny. Pozdrowienia od Joli dla pseudo Joli.

 94. Każdy inny wójt będzie lepszy od obecnego!!!!!!

 95. Chyba Pani żartuje uważa Pani że jeśli są środki UE (dofinansowanie 85%) i można wyremontować obiekty publiczne to według Pani to jest zbyteczne rozumiem że można mieszkać w rozwalającym się domu że można nie mieć toalety ale to Pani prywatna sprawa jeśli jest okazja na pozyskanie środków to je bierzmy bo takiej szansy za kilka lat może nie być !!!!

 96. mieszkańcy gminy

  To nie żarty! wierzę że każdy inny wójt będzie lepszy od obecnego któremu będzie chciało się zająć naszymi sprawami i potrafi je rozwiązać ku naszemu zadowoleniu, o które wiele razy wnioskowaliśmy osobiście lub przez radnych na których głosowaliśmy. Zawiedliśmy się na was! zmienimy wójta i ludzi w samorządzie! nie będą to te same twarze zasiedziałe po 12 – 20 lat które stworzyły sobie stary układ i tkwią w nim za długo! do znudzenia! nic się nie zmieniło na lepsze! tylko gorsze! doprowadzili, że gminą rządzi 1 osoba wójt i robi co chce jak chce byle skorzystać dla siebie! pilnuje tylko własnego interesu! Marnotrawią publiczne pieniądze za 5ar wydać 500 tysięcy kto widział ( warszawska cena} a realia wiejskie gabinet 300 tyś. na ile milionów zadłużona nasza gmina brak transparentności w wydawaniu środkow publicznych, musi być KONIECZNA DOBRA ZMIANA
  I UCZCIWY SAMORZĄD!!!! ludzie! zróbmy to! musi się udać! nowa jakość z programem i sensem.

 97. chłop do chłopa

  Wójt zrozum TO, że ci nikt nie zazdrości twojego pensjonatu i co tam więcej masz, tylko chodzi o to
  żebyś pracował u siebie na swoim z twoją Rozaliją. Nagradzajcie kogo chcecie, płaćcie pensje jak chcecie
  róbcie co chcecie na swoim u siebie! a ty mieszasz skłócasz fałyszywie manipulujesz i siejesz zament w całej
  gminie!

 98. Czy możecie pisać krótsze komentarze? Są za długie. Wszystko na jedno kopyto, bezsensu. Źle się czyta i kończy czytanie po jednym zdaniu.

 99. mieszkańcy wiosek

  WAGs nie czytaj ani jednego zdania nikt ci nie każe.! nie pisz jako kandydat niby czego kobierzyna? dałeś się poznać od najgorszej strony, mamy ciebie dość i twojego rządzenia, jesteś nieuczciwym typem nie nadajesz się na wójta!!!!

 100. Konieczna Dobra Zmiana i Uczciwy Samorząd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 101. baca7. Dobrze radzisz!!! jest za co!!!

 102. Hej! Ty „KANDYDAT” ! A czymże cię tak zamierzałem z błotem? Argumentami? No cóż… Wybacz że wprowadziłem cię w takie zakłopotanie…. Ale mam dla ciebie (gratis) drobną radę… Jeśli nie masz nic sensownego do powiedzenia, albo niepotrafisz dyskutować na argumenty… Odpuść sobie!… I oszczędź stydu!

 103. zatroskany pacjent

  Napisze ktoś jak wygląda sprawa z ośrodkiem zdrowia w Tylmanowej ,wielka inwestycja ,oczko w głowie władzy .Kończy się styczeń a jeszcze brak odbiorów ,nie rozpisany przetarg na dzierżawę pomieszczeń ,czyżby znów się coś pod stołem załatwiało a co tam publiczne pieniądze, przypominam NIEGOSPODARNOŚĆ władzy jest karana .

 104. A w Ochotnicy Dolnej co z ośrodkiem zdrowia co to się dzieje? przychodzę i nie dowierzam czy mi się przewidziało? patrzę lepiej a za biurkiem pani lekarz bardzo wiekowa z( całym szacunkiem do osób starszych każdego czeka starość )która sama wymaga opieki i jest na emeryturze, czy w naszej gminie nauczyciele! lekarze emeryci mający zasłużony wypoczynek na który sobie zasłużyli i mają prawo z niego korzystać pracują a ludzie w sile wieku chcący pracować nie mogą! lekarzy chcący leczyć ludzi, to się ich wykurza z ośrodka lub podnosi opłaty tak wysoko żeby sami zrezygnowali? radni bezradni do czego żeście dopuścili, tu nie macie na dofinansowanie służby zdrowia ale za 5 ar ziemi wójt lekką ręką wydał! i mamy wam klaskać, że tak źle rządzicie! jestem chora i musiałam pojechać do miasta na prywatną wizyte do lekarza zapłacić plus dojazd a za tydzień mam następną prywatną wizyte znów koszty a w O. Górnej nie mamy założonej karty więc nie przyjmą mnie, co się wyprawia za tego wójta.

 105. Prawdą jest to, co pisze ochotniczanka. Wiekowa pani doktor nie dosłyszy i jak może badać pacjentów. Siadam na krześle na wprost niej i słyszę kilka razy pytanie co mi dolega. Coś dzieje mi się z sercem i chciałem uzyskać skierowanie do kardiologa, a tu pani doktor mówi mi, że ona się nie bada i po co mierzyć ciśnienie i po co ja chce iść do kardiologa. PANIE WÓJCIE I RADNI pytam się czy już nie ma w budżecie gminy pieniędzy żeby postarać się o młodych lekarzy. Sprowadzić specjalistów nawet zapewniając im mieszkanie i jeszcze jakieś inne dodatki żeby tylko zechcieli przyjechać na wieś. Tak dalej nie może być. Za co do jasnej choinki bierzecie kasę żeby tylko odbębnić posiedzenia o nic nie dbacie. Ja na pewno na nikogo z was nie zagłosuję. To macie pewne jak w banku!!!!

 106. Za 5 arów ziemi w naszej gminie wójt wydał 500 tysięcy, za gabinet który sobie urządził 300 tysięcy i tu są pieniądze publiczne wyrzucane szach mach to nie moje, o jaka nie gospodarność co za władza głupio zarządzajca publicznymi pieniędzmi i na to było wydać lekką łapą tyle kasy! a na to by zapewnić mieszkańcom leczenie
  w naszym ładnym dużym przestronnym ośrodku zdrowia zabrakło pieniędzy? żeby lekarzy utrzymać! zatrzymać! ku naszemu zadowoleniu i dla naszych oszczędności bo byśmy nie musieli jeździć i szukać po Zakopanym, Nowym Targu, Nowym Sączu lekarzy i płacić prywatne wizyty by nas leczyli, ale nas wójt” urządził!” zrobił nam dobrobyt” by żyło się lepiej i taniej

 107. lepiej to już było

  Z osrodkiem zdrowia w Tylmanowej będzie jak z mostostalem?????????????? ,bez pomysłu ,budowane bez wizji . Prywatny jak buduje ,to na etapie projektu już ma pomysł ,szuka dzierzawców .Gminne znaczy niczyje ,mamy budzetowe pieniądze to trzeba je przejeść ,bo za rok znowu będą .Panowie rządzący zacznijcie szanować ludzii!!!!!!!!!! ,i ich pieniądze.Panowie rządzący to może w swoich firmach zaczniecie wprowadzać takie praktyki ,działania na zwłokę .

 108. W Górny pełna kultura. Jak kto nie wierzy niek som sprawdzi. Piyrsy sklep u gurzonow to kultura na samym wejściu tak somo jak i w Łośrodku zdrowio. Halina rządzi całą gąbom.

 109. Ale bajzel w cały gminie jeden chaos mamy zapewniony i zgotowany” dobrobyt” przez rządy wójta do czego doprowadził? razem z bezradnymi? radźcie se ludzie sami jak chcecie i jak was stać to jeździcie się leczyć gdzie chcecie! co ich to obchodzi!

  (Prośba do osoby, która używa kilku nicków, m. in.: „pacjent”, „to prawda”, „KEKs”, „mieszkańcy wiosek”, itd. o to, aby używała jednego nicku. Przypominam też, że wg regulaminu forum, nie wolno używać nicków innych osób i podszywać się pod te osoby. Moderator)

 110. Odpowiedzialne są „bezradne – matoły” których mieszkańcy wybrali, bo oni tu mają najwięcej do powiedzenia. Wypieprzyć tą ” elitę” ochotnicką, która wisi w tej radzie po 16 lat i więcej i nic mądrego nie potrafi zrobić.

 111. Hehehe dulony to juz wszyćka sie zbawili w takim razie. Tyle co łoni na taco i na nowy kłościół dali (a dostali kłostnico) to zodno parafija nie daje

 112. Wybrani ludzie do władz mają być kompetentni i to jest najważniejsze wiec wszelkiej maści mądrale dużo gadające a guzik robiace niech się zamkną robia festiwaliki i tyle

 113. Mądralo ‚festiwalik’ jak to nazwałeś to najlepsza promocja i o to wlasnie chodzi w dzisiejszych czasach.

 114. Tylu urzędników jest już w urzędzie gminy i jeszcze nie ma kto promocją się zając? i funduszami zewnątrz? znów
  będą utworzone 2 stanowiska? nie narobimy na rozrost administracji! ile jeszcze powstanie etatów do wyborów? a mieszkańcom podniosą różne podatki żeby się wszyscy utrzymali, wójt tworzy i tworzy nowe posadki
  w szkołach czy trzeba czy nie a wy ludzie harujcie i płaćcie na nich

 115. Nie ma co wymyślać Tadek niech się zajmie szukaniem żony a obecny wójt niech będzie lepszym dziadkiem i mężem bo poucza wszystkich i swojej rodziny też nie szczędzi wielki ekspert od wszystkiego czyli od niczego a ja znam brata tadka i wiem co to za rodzinka tak ze szkoda gadac

 116. Mądrala lepiej odpowiedz ile jeszcze zrobi wójt etatów niepotrzebnych? czy urzędników jeszcze mało? przecież są
  od pisania wniosków do pozyskania funduszy i promocji gminy ilu ich już promuje też są! więc po co wydawać publiczne pieniądze? pewnie chodzi o robienie sobie dodatkowych głosów na wybory!!! i kto tak umie rządzić!

 117. Z przykrością muszę zauważyć słabnący impet opozycji, która na początku kadencji zajmowała bardziej zdecydowane stanowisko w kluczowych dla Ochotnicy kwestiach. Opozycja musi protestować niezależnie czy jest tego efekt czy nie. Przekaz do wyborców musi być jasny i czytelny. To popieramy, a na to nie ma naszej zgody. Przyznam że kiedy oglądałam nagranie z sesji gdzie poruszany był temat zakupu sklepu G.S czekałam na Wasze bardziej zdecydowane stanowisko. Moje zdanie w tej budzącej dużo emocji sprawie jest jasne, najpierw rozwój i przede wszystkim inwestycje dająca miejsca pracy. Żeby nie być posądzoną o populizm przyznam że dumna byłam z zachowania opozycji i tych Radnych którzy potrafili głosować zgodnie z sumieniem kiedy Pani przyszła na sesję prosić o pomoc w sprawie narkotyków.

 118. Mam nadzieję że jest to spokój przed burzą czyli czas na przemyślenie kampani wyborczej . Myslę że pracują nad ofertą wyborczą na zbliżające się wybory samorządowe ,a wygra ten który skuteczniej przeprowadzi kampanię i wsłucha się w potrzeby ludzi ,zaproponuje bardziej przekonującą ofertę programową na rozwój naszych pięknych terenów . Wygramy dla dobra Ochotnicy !!!!!!!!!!!!!!

 119. samorząd do przewietrzenia

  Wpisać do statutu gminy górny wiek 50 lat dla kandydata na wójta jak i radnego .Leśne dziatki niech się zajmą zabawą wnuków ,co z takiego radnego ktory nigdy nie ma nic do powiedzenia ,albo jest zastaszony albo za stary i nie chce się mu nawet odezwać na sesji .

 120. na kóńcu nie ostaj, do przodku sie nie pchoj, rozumu słuchoj, kuferecek se zamykoj, a swoje se myśl o władzy

 121. propaganda sukcesu

  W gminie potrzebny specjalista od pijaru ,żeby trąbić w mediach o sukcesach rządzących naszą gminą .Najlepiej absolwent dziennikarstwa a może któryś z radnych wójtowych sie zgłosi są tak rozmowni ze trzeba ich uciszać .

 122. Świetny wpis propaganda sukcesu! pewnie już jest wybrany ustawiony tylko tacy otrzymują stołki! to nie przypadek, że potrzebny specjalista od pijaru formalności załatwią i będzie trąbił w RDN-ie, w gazetach jak wójt „super” rządzi

 123. Ta strona jest chyba najmądrzejsza w Polsce!!!!! Mądrość strony odzwierciedla mądrość założyciela – Tadeusza. Jednym słowem: Jeżeli ktoś chce znać mądrość i wielkość Tadeusza, niech poczyta wpisy na tej stronie. Nic dodać, nic ująć – na ile kogo stać, tyle robi.

 124. Dlaczego Radny Runger nie pokazuje się w Jaszczym? Boi się że urwie podwozie samochodu albo nie chce słyszeć podziękowań wyborców jak o nich dba.

 125. Teraz pisze z Izraela ale za pomacą Tadka wrócimy i zrobimy porzadek festiwal to było wprowadzenie jedne grupy mają rządzić a inne pracować tak było i tak ma byc Tadek liczymy na Ciebie

 126. Na stronie Urzędu Gminy jest zapotrzebowanie na kolejne stanowiska. Mam propozycję aby na stanowisko promocji powołać St.Jurkowskiego bo wszędzie go pełno a na stanowisko pozyskiwania Funduszy Europejskich tez St.Jurkiwskiego bo on wszystko umie załatwić . Zastanawiam się bo chyba są ludzie od tych spraw w Gminie , no ale może się mylę

 127. Tak! Gmina się za tego wójta „rozwija” co chcecie? nie widzicie ile stołków w niej przybywa?

 128. Samo pozyskiwanie funduszy chociaż niezwykle ważne musi służyć nadrzędnemu celowi jakim powinien być dla każdego następnego Wójta rozwój Ochotnicy. Tutaj nie ma miejsca na prowizorkę typu są fundusze na remont budynków gminnych, to hura bierzemy i remontujemy to co było remontowane. Mój nacisk na wypracowanie strategicznego kierunku rozwoju, to coś na co mieszkańcy czekają od lat. Jeżeli już podejmiemy wspólnie decyzję, co jest dla nas priorytetem, czy np. burzenie sklepów GS, czy przygotowanie terenów inwestycyjnych, wtedy opowiemy się jednoznacznie za rzeczywistym rozwojem, bądź działaniami kosmetycznymi. Co do promocji moje zdanie jest następujące, jeżeli coś jest wystarczająco dobre wypromuje się samo. Póki co nie bardzo mamy co promować.

  • Widać zw nie masz zielonego pojęcia o funduszach z UE priorytety funduszy do roku 2020 są juz dawno określone teraz już się planuje na lata 2020 do 2027 wiec to nie fundusze dostosują sie do gminy ale gmina musi dostosować się do funduszy!!! i trzeba na to być przygotowanym i robić to na co w danej chwili są środki więc nie bred kobieto bo jak zaczniesz opowiadać co byś chciała to się środki skończą i tyle to nie szkółka tu nie mozna robić jedno a potem drugie tylko działania muszą być wielo płaszczyźnie! Teraz jest kasa na budynki publiczne to super ze wójt wykorzystuje szanse i rozumiem składa wnioski i tak trzeba działać

  • Wypromuj się samo tak to mogła powiedzieć kiełbasa w komunizmie jak jej nie było dziewczyno bredzisz takie bzdury ze szkoda ze piszesz

  • Tym wpisem chyba robisz sobie przysłowiowe jaja, bo według tego co piszesz jeżeli będą fundusze na dworce kolejowe to powinniśmy w Ochotnicy budować dworzec, a jeżeli na lotniska to lotnisko. Zresztą jeżeli myślisz racjonalnie to zdajesz sobie sprawą że budowanie czy też remontowanie dla samej idei jest całkowicie pozbawione sensu. Nie będę ci tłumaczyła że do każdego projektu trzeba mieć wkład własny, dlatego każdą inwestycję trzeba dokładnie przemyśleć. Tutaj nie odkrywamy przysłowiowej Ameryki, każde dziecko doskonale wie że raz wydanych pieniędzy np. na cukierki nie można wydać na rower. Są to podstawy ekonomi takie same od wieków. Reasumując najpierw rozwój, potem wystrój. Co do promocji masz rację tyle tylko że najpierw trzeba mieć kiełbasę żeby ją promować, a żeby promocja była skuteczna musi być dobra. Teraz już ludziom nie wciśniesz przysłowiowego kitu ludzie widzą i oceniają.

 129. Dlaczego dziwicie, że Jurkowski chce zlikwidować GS? Pamiętacie kampanię wyborczą jakieś 8 lat temu? I ulotki Jurkowskiego, na których był nowy most koło Kapłonów i budynek Urzędu Gminy przed którym nie było sklepów a było przejście dla pieszych, którego wtedy jeszcze nie było? Most koło Kapłonów i przejście dla pieszych zrealizował Konopka (bo wtedy Jurkowski nie przeszedł) – pozostał tylko budynek Urzędu Gminy bez GS. To MUSIAŁO się stać 🙂

 130. Sklepy koło urzędu gminy wójt każe wyburzyć a gdzie będą pracować Panie zatrudnione w sklepach? czyżby przesunął ich do swojego pensjonatu? podobno tam taki dobrobyt płacowy nikt długo miejsca nie zagrzeje.

 131. Na lawke przed fontanne Palic papieroski… 🙂

 132. mieszkańcy gminy6

  Sklepy wyburzą prywaciarze ręce już zacierają na taki obrót sprawy zyski potroją a i samorząd pochwalą,
  że tak zadecydowali, za pół miliona 5 arów działki kupili przecież gmina bogata i gdzieżby pieniądze były na łatanie dziur po Potokach niech mieszkańcy urywają koła od aut co to rządzących obchodzi grunt, że im sie dobrze we fotelach siedzi

 133. Bardzo dobrze że te brednie się tutaj dalej przewijają. Przynajmniej mam jasną sprawę na kogo głosować przy najbliższych wyborach.
  Otóż nie widzę na dzień dzisiejszy lepszego kandydata na wójta jak JURKOWSKI. Niestety muszę stwierdzić że totalna opozycja się totalnie zbłaźniła i nie ma nic do zaoferowania. A JURKOWSKI kombinator ale swój. Jest już prześwietlony i dalej będziemy patrzeć na łapki.! Byle oczywiście do października zdążył zrobić to co zaplanował na ten rok.

  • Jeżeli jest jak napisałeś, to udaj się do innego okulisty, bo ten cię oszukuje. Nigdy jeszcze nie było w Ochotnicy tak marnego wójta jak Jurkowski. „Jest już prześwietlony i dalej będziemy patrzeć na łapki.” Wydaje mi się, że jednak nie „prześwietlony”.

 134. Jo mom zapytonie do Cajki (komińcoskiego) i do sołtysa. Cymu faworyzuja ludzi na lepsych i na gorsych. Jeśli fto siedzi koło glowne drugi do mo drugo ladnom łodśniezoną posyponom eleganckom. A jak już fto siedzi w potoku to jus Tom sie im jus nie należy łoni gorsi trendowaci. Nie ładnie

 135. mieszkańcy gminy6

  Do mietka. Każdy INNY kandydat na wójta będzie lepszy od obecnego! dlatego mamy jasną sprawę na kogo głosować będziemy przy najbliższych wyborach! A prześwietlić Jurkowskiego tego kombinatora swojego to dopiero mogą odpowiednie służby bo już są w Nowym Targu.

 136. Na wójta powinien kandydować ten kto jeszcze nie pełnił żadnej funkcji w Urzędzie Gminy.

 137. mieszkańcy gminy6

  Konieczna DOBRA ZMIANA UCZCIWY WÓJT i SAMORZĄD!

 138. Ponieważ nie ustają komentarze o zakupie i wyburzeniu sklepów GS proponuję przeanalizować zaistniałą sytuację pod kontem kto na tej transakcji zyska, a kto straci. Z całą pewnością najwięcej, bo pracę stracą Panie tam pracujące. Niezwykle miłe kompetentne osoby które mimo trudnych czasów przetrwały okres przemian zostają teraz pozbawione pracy. Stracą również wszystkie kobiety z Ochotnicy, robiące codzienne zakupy zostają pozbawione możliwości wyboru sklepu w którym je robią. Każda z nas doskonale wie że jest tam bardzo dobry chleb, zawsze świeże wędliny, ogólnie super sklep. Na końcu stracimy my wszyscy, bo to za nasze pieniędzy będzie dokonywany ten zakup. A kto na tym zyska?

 139. Jola ty taka światowa jesteś a nagle reliktu komuny ci żal. Powiedział wójt że dwie panie idą do wiatra któraś na emeryture a któras jeszcze do janika. Wreszcie znaleźli się radni którzy namówili wójta na likwidację tego cygańskiego baraku.
  I przestańcie obłudnie i pozornie bronić tego geesu bo sam gs ma to centralnie w dupie.
  Aco do ceny Ja bym takiego miejsca nawet za milion nie sprzedał. Centrum wsi super lokalizacja do handlu. To tylko było odbudować w nowoczesnym stylu i była by mała galeria ale gs jest reliktem komuny i nie jest zainteresowany budowaniem tylko sprzedaje co popadnie i gdzie popadnie. Gdyby byl mądry zainwestowałby w sklep wiatra ale pewnie przepuszczą. A mnie interesuje obejście koło gminy,żeby był porządek a nie slamsy. Dlatego dziekuję radnym i wójtowi że wreszcie tego dokonali.
  A co do sklepów to zapytajcie wójta jakie będą się budować, bo tutaj się nie dowiecie na pewno. Kto wam ma przekazać takie wiadomości wybawiciele z górnej? Chociaż by były złote to oni w tym nie mają żadnego udziału więc bedą tylko przysrawać.
  Wreszcie idzie do nas CYWILIZACJA. Narazie zgredy!

 140. Mnie niczego nie żal, a już najmniej komunizmu. Popieram wolny rynek na którym zostają lepsi, trudno takie są prawa ekonomi. Natomiast żal mi Pań które dbały o ten sklep jak o własny, a teraz na skutek niezrozumiałych działań zostają bez pracy, żal mi też wydawanych lekką ręką pieniędzy które można sto razy lepiej wykorzystać. Więc może niejaki Mietek wyjawi nam którzy to Radni tak namawiali Wójta na zakup i wyburzenie tego jak piszesz baraku, to nam z pewnością wiele wyjaśni. Co do cywilizacji która to niby do nas idzie, czy masz na myśli fontanny?

  • Jolu. Od samego początku zastanawiam się nad tym, jaki interes ma w tym Stasiu kłamca Pinokio. Kto ma na tym zyskac? I wniosek jaki mi się nasuwa jest taki: zyskują oczywiście konmurenci, a dzięki takiemu ruchowi wujta (dzięki usunięciu konkurencji uchwałą RG) wdzięczna będzie owa konkurencja i będzie go chwalić i popierać. Co w oczywisty sposób daje korzyść samemu cwaniakowi i kombinatorowi Staskowi.

   Wiec mamy tu dwie pieczenie na jednym ogniu – no trzy! Bo kolejną będzie dobre samopoczucie i duma stasia Pinokia kiedy spojrzy z okna na fontanny (mam nadzieje, ze jednak juz nie z pozycji wujta)

   Na koniec straty…
   Stracą wszyscy mieszkańcy gminy, którzy będą płacić za zakupy jak za przysłowiowe zborze…

   Miłych zakupów!!!…

  • Na poparcie mojej tezy, że tak właśnie miało być, tzn. że konkurencja miała po prostu zostać wykoszona – niech posłuży fakt że (nie) szanowny wójt mimo zgłaszanych uwag, aby zadbać o to by GS zainwestował te pieniądze w Ochotnicy – stasio oszust wręcz wydział ten postulat!!!

   ON PO PROSTU DBA TYLKO O SWOJ INTERES !!! No i ewentualnie o interes swoich sługusów! Co w konsekwencji i tak jast jego interesem…

 141. Oto cała prawda przedstawiona w komentarzach gadaj zdrów sedno sprawy po co wójt uparł się z tym wyburzaniem dobrze prosperującego sklepu GSowskiego w którym klienci chętnie robili zakupy, ja osobiście tylko w nim zaopatrywałam się towar dobrej jakości, cena przystępna, bardzo miłe Panie Ekspedientki, wielka szkoda
  że mieszkańców tak potraktowano nie zapytano o zdanie na ten temat likwidacj sklepów tylko zrobiono według własnego widzimi sie wójta i kilku radnych, a kto się liczył z naszym interesem, ze lubieliśmy w tym sklepie robić zakupy? na was głosowaliśmy was wybraliśmy nie zadbaliście o NASZ INTERES!!!! Panowie nie liczcie więcej na nasze poparcie zawiedliście nas!

 142. Jeśli opozycja w postaci tadka i wszelkiej maści Joli ma nam proponować GS jako centrum wsi i zdania typu nie rozwalajmy reliktu komunizmu bo chleb dobry i 4 panie stracą pracę albo teksty w stylu nie korzystajmy ze środków UE bo szkoda 15% wkładu własnego to faktycznie to jest dramat i bicie piany dla samej piany
  I wtedy faktycznie niech wójt obecny nami rządzi bo jest cwany i wie co robi może sam się bogaci ale gmina tez korzysta !

  • Dobre określenie wójta, „cwany” to do niego pasuje. Szkoda, że również głupi i prosty jak drut.

  • Jakimś dziwnym trafem przedstawiciele jednej strony mają okropną tendencję obrażania innych. Z pewnością nie przynosi to Wam chwały, ani splendoru. Przejdę do meritum czyli wypowiedzi Ani 23. Mnie żal każdej publicznej kwoty która jest wydawana w sposób delikatnie ujmując nie do końca przemyślany. Piszesz że do pozyskania środków UE trzeba 15% wkładu własnego. Czyli przeznaczając 500 tysięcy, nie na wykup sklepu, tylko na wkład własny do projektu można zrealizować inwestycję za ponad 3 mln. Zdajesz sobie sprawę ile za to można zrobić. Piszesz o reliktach komunizmu, 80% domów w Ochotnicy było budowane w czasach surrealizmu architektonicznego i co mamy je wyburzać bo są nijakie. I jeszcze jedno coś ci się pomyliło, to nie Wójt rządzi tylko Rada, On jedynie wykonuje uchwały Rady. Czyli to Rada ponosi całkowitą odpowiedzialność za podjęte decyzje.

 143. Aniu23 twoje kiepskie wypociny nadają się do lamusa

  • Tu nie chodzi o samo kupienie działki 5a po 100 tys. co nam daje 500tys, kolejnie potrzebny projekt do wyburzenia i samo wyburzenie, to kolejne 100 tys, Następnie zagospodarowanie centrum no tu skoro mowa o fontannach i niewiadomo co jeszcze ???? to podejrzewam następne kilkaset zł. I co się zmieni? Szybciej ktoś załatwi sprawę w Urzędzie Gminy? Czy pomyślał ktoś ? Wójt , Rada co z ludzmi tam pracującymi? Wysoką cenę zapłacą mieszkańcy gdyż to nasze pieniądze w mojej ocenie źle, niegospodarnie wydawane przez P.wójta.
   Można by zaspokoić wszystkie drobne poptrzeby mieszkańców , kawałek asfaltu, przepust, krata czy wsawić lampę w miejscach zaciemnionych. Zal poprostu żal, jak to się stało zę taki człowiek zasiadł na stanowiskui wójta?
   A na koniec powiem że nie ma gorszego zła , jak piękne słowa które kłamią.

 144. Ludzie ale wy p……cie! oglądnijciez sobie grudniową sesję gdzie była głosowana sprzedaż geesu to się dowiecie z pierwszych rak a nie zadajcie głupich pytań ani nie snujcie opowieści z mchu i paproci.
  Jeszcze raz powiem wreszcie idzie cywilizacja. Oczywiście dzięki nowym radnym i nowemu wójtowi.
  Niestety czy to się to komuś podoba czy nie każda zmiana budzi wątpliwości co będzie dalej ale jeżeli nie podejmie się kroku na przód to nigdy sie nie dowiemy co tam dalej jest. Przestańcie już pieprzyć sentymentalnie o tym geesie bo od dwudziestu lat się mówiło ‚NIECH KTOŚ COŚ ZROBI Z TYM BARAKIEM” A teraz gdy ktoś właśnie coś robi to zaś nie tak. „JESZCZE SIE TAKI NIE NARODZIŁ ŻEBY KAŻDEMU DOGODZIŁ”
  Ja tam zaczynam popierać CWANIAKA bo w dzisiejszych czasach trzeba być trochę cwanym żeby ogarnąć 8-io tysięczna gawiedź. Nie wiem skąd wzięliście informacje z tą fontanną. Przecież to głupie. Fontanna niedaleko naturalnej rzeki pasuje jak świni korale.

 145. Oj mietek nigdy nie słyszeliśmy i nikt nie mówił ” niech ktoś coś zrobi z tym barakiem” od ciebie to słyszymy
  pewnie jesteś wójtem a 8 tysięczną gawędź jak to nas nazwałeś i chciałbyś wszystkich wziąć w garść to zobaczysz jesienią poparcie dla „cwaniaka,” nie myśl sobie że my taki głupi lud i nie kapujemy nic jakie lody kręcisz ze swoimi
  kolesiami ze starego układu…..

 146. Dbanie o wygląd ale nade wszystko dbanie o finanse gminy czyli nasze kieszenie powinno być na miejscu pierwszym , a czy została przeprowadzona rzetelna wycena działki i budynku gs–u .TO dlaczego jej nie ma na stronach urzędu gminy?????

 147. a czemu nie milion za gs

  ….nieruchomość jest warta tyle ile kupiec chce załacić a nie tyle ile woła sprzedający !!!!!!!!!!!!!!!!!! zasada ta pewnie nie dotyczy wydawania pieniędzy publicznych

 148. Dlaczego nie zlecono wyceny działki 5 arowej koło urzędu gminy? tylko lekką
  ręką wydano publiczne pieniądze pół miliona złotych to ogromna suma za tak niewielką działkę szok! szok!
  do czego żeście wójt z radnymi bezradnymi doprowadzili nie liczycie się z wydawaniem naszych pieniędzy
  czy swoje też tak łatwo byście wydali ?

  • Można przecież oddać wójta do sądu za niegospodarność. Jeśli rzeczywiście wydał tak ogromne pieniądze z tę działkę, to należy podejrzewać, że działał na szkodę gminy a być może nawet „skorzystał” na tym zakupie. Najwyższy czas złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Czas najwyższy!

 149. Za 500 tys. to powstałby nowy budynek gminy, a tak to wywalicie forsę na remonty starej budy.

  • Ale 500 tys to na dzień dobry żeby wyburzyć i zagospodarować potrzebne będzie kolejne 500 tys. bo to nasz Staś ma wizję. Co do tej fontanny jak pisze Mietek to faktycznie pomysł że hej. Ale co tam dziury w jamnym mogą być byle przy gminie fontanna tryskała i flagi trzepotaly

 150. rozsądek z wyboru

  WYBRALIŚCIE se wodza wizjonera to będziecie mieć ładny ryneczek i przestańcie płakać że jeżdzicie po drogach z dziurami ,żę wam ciemno ,że miejscowość niby turystyczna ,

 151. 500 tys nowy budynek ha ha tam Jeden Pokoj 300 kosztuje..

 152. Wąziutkie drogi z dziurami w Potokach Jaszcze, Jamne, Gorcowe, Młynne Lubańskie brak chodnika chociaż kawałek w najniebezpieczniejszym miejscu od mostu nad kościołem w Ochotnicy Górnej o który tyle razy mieszkańcy i Radni wnioskowali do Wójta i Rady Gminy do szkoły do kościoła chodzą dzieci dorośli zwracali się z prośbą by w tym miejscu zacząć robić szersze pobocze żeby było bezpieczniej, i nic nie zrobiono wszystko okazało się bezskutecznym apelem, ważniejsze dla rządzących są wypasione za setki tysięcy pokoje w urzędzie i urządzanie rynku za miliony niż bezpieczeństwo mieszkańców

 153. Ciekawe czy za własne pieniądze dokupilby 5a za taką kwotę. Ale publiczne ? Są podatnicy , zapłacili podatki to można wydać nasze społeczne, a co z ludźmi tam pracującymi? Na bruk?

 154. śliska droga do szkoły

  CZego chcecie pieniacze ,jesteście pieniacze ,o co wy się upominacie ,a co tam wasze problemy ,wasze potrzeby ,co tam nieodśnieżone nieposypane drogi ,chcecie więcej pieniędzy w sołectwach a po co wam przecież najważniejszy jest wizerunek budynku gminy i jego otoczenia,granity ,marmury!!!!!!!!!!!!

 155. Teraz bezradni musicie pomyśleć o toalecie przy urzędzie gminy może ze złota

 156. takiego wójta z jego wizjami to na taczkach wyjechać!

 157. Chcą nie chcąc muszę odnieść się do wpisu juhasa. Jeżeli ktoś został wybrany w demokratycznych wyborach to trudno, mimo że jest z innej bajki musimy to uszanować. A to że po wyborach działa tak czy inaczej, to już wina Radnych którzy dają mu praktycznie wolną rękę. Niestety muszę również wrzucić odrobinę dziegciu do działań opozycji, mimo wielkiego poparcia społecznego pozwoliliście się zmarginalizować, a tego w polityce robić nie wolno. Zastanawia mnie jedno dlaczego dorośli ludzie, mający jakieś tam doświadczenie życiowe głosują za wydatkowaniem ogromniej kwoty 500 tysięcy na wykup sklepów GS. Czy chcecie napawać się przez te kilka miesięcy które zostało do końca kadencji tym pseudo rynkiem. Mam nadzieję że mieszkańcy po przez głosowanie na długie lata pozwolą Wam odpocząć od polityki.

 158. Czy samorząd zwołał posiedzenie na temat narkotyków? o których na na sesji mówiła Pani Marta? czy trudną sprawę zamietli pod dywan? i wszystko w porządku nie ma problemu?

 159. Taka wielka tajemnica? że aż sesje utajniono zrobiono drażliwy temat? akcja też tajna?
  e to sprawa z narkotykami pewnie załatwiona cicho i cichutko siedzcie o nic nie pytajcie o niczym nie wieciee nikt nic nie widział nie słyszał ani słówka nie piśnie po problemie ani śladu nie ma….

 160. Kto był mądry i trochę poszczęściło mu się w życiu to spiepszył z ochotnicy i teraz jest kimś i nikt nie chce tu wracać chyba, że na urlop, każdy powtarza, że życie na wsi jest ciężki: dojazd, brak pracy, liczą się znajomości,, brak rozrywek, wszędzie daleko, środowisko ograniczone, plotkarskie i dziwna mentalność mieszkańców….

  • Pełna zgoda, dlatego proponuję żeby Radni z opcji sprawującej władzę zastanowili się czy wykonali jakiekolwiek działania, aby zachęcić młodych ludzi do pozostania w Ochotnicy. Może przeanalizujmy inwestycje ostatnich trzech lat pod kontem rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Mnie nie przychodzi do głowy ani jedna. A ile firm w tym czasie udało się zachęcić do zainwestowania w Ochotnicy? To może z innej beczki, czy mamy przygotowane jakiekolwiek tereny inwestycyjne? A co z połączeniami np. z Krakowem, które ułatwiły by życie nie tylko studentom, ale i nam wszystkim. Przecież nikt tu nie zostanie, a tym bardziej nie wróci z zagranicy żeby posiedzieć sobie na ławeczce na Waszym ryneczku.

 161. http://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/53590/Wojt_w_szkolach_nie_ma_miejsca_na_polityke.html

  cytat pochodzi z artykułu powyżej
  „Wójt Stanisław Jurkowski mówi, że szkoła to nie miejsce na organizację takich spotkań. – Na tego typu działalność jest miejsce w wiejskich ośrodkach kultury, a nie w szkołach – uważa włodarz gminy. – Nie zamierzam tymi zajęciami zaburzać pracy szkół. To ja jestem organem prowadzącym dla tych placówek i decyduję, jakie zajęcia pozalekcyjne dla uczniów mogą się tutaj odbywać. Według mnie radny na siłę zamierza wejść do szkół z działalnością polityczną.”

  Czego boi się wójt? Historii czy pana Królczyka? Przecież historia, z tego co wiem, jest aktualnie priorytetem w szkołach. Jeżeli ktoś ma pomysł to dać mu szansę. Czy ktoś tu mówi o polityce? chyba o historii. Ale wójt nie jest humanistą tylko ekspertem od nauk ścisłych. Dla niego liczą się tylko liczby

  „To JA!!!!!! jestem ORGANEM!!!!! prowadzącym dla tych placówek i DECYDUJE!!!!, jakie zajęcia pozalekcyjne dla uczniów mogą się TUTAJ!!!!!! odbywać.”

  Moja propozycja hasła wyborczego wójta:

  JA!!!!!! jestem ORGANEM!!!!! i DECYDUJE!!!! TUTAJ!!!!!!

 162. Dokładnie:
  TO JA DECYDUJĘ KTO BĘDZIE UPRAWIAŁ POLITYKĘ W SZKOŁACH!!!
  I w Urzędzie…
  I w Wokach…
  I…..
  Dla mnie ……

 163. To Ja Mam Prawo o Wszystkim Decydować! i za Wszystkich Podjąć Decyzję Co Mają Zrobić! przecież nikt nic nie umie i nie potrafi! na niczym się nie zna! . Tylo JA się na wszystkim znam najlepiej i Tylko na Mnie Macie głosować! Ja Mam Być wójtem tej Gminy Tylko Ja I NIKT INNY nie może mi wchodzić w drogę do władzy w TEJ GMINIE! Tylko JA! JA JA! jestem Organem nadzorującym wszystko rozkazującym! Jestem stworzony do rządzenia i nikt nie może się nawet ośmielić i pomyśleć a już działać ZABRONIONE! by wejść na mój fotel zająć TEN słynny gabinet który Tylko JA go tak umiałem urządzić za publiczne pieniądze! zrobię wam taki dobrobyt, że mnie zapamiętacie na długo i na ryneczku posąg postawią dla Mnie! i nikt nie może mieć odwagi ze Mną konkurować! JA! JA go zniszczę na miejscu jeszcze przed wejściem, liczę się tylko JA i MOJE WIELKIE EGO a jaką JA politykę uprawiałem w szkołach i po domach to wiedzą tylko Ci którzy w niej brali czynny udział w jego POwskiej polityce! teraz władca zabrania uprawiania komukolwiek polityki i by ktokolwiek próbował mu odebrać władzę!

 164. Tadziu. Zainteresuj ta sprawą Ministerstwo Edukacji, IPN, TVP i co tam jeszcze się da. Ktoś na pewno się tym zainteresuje tym ignorantem i pokaże mu gdzie jest jego miejsce i gdzie jest miejsce na takie zajecia!
  Zwłaszcza w takiej (politycznej) chwili ktoś zareaguje.

 165. TO JA trzęse dyrektorami! spróbujcie mieć odmienne zdanie to Was zwolnię! TO JA decyduję jakie zajęcia po za lekcyjne dla uczniów mogą się odbywać w szkole! dyktatura komunistyczna w całej okazałości!
  coś okropnego! wstyd takiego wójta mieć! KAŻDY INNY WÓJT BĘDZIE LEPSZY OD OBECNEGO!!!

 166. Królczyk jak zwykle zabiera się za temat od psa dupy – jeśli pisze się projekt i zamierza się coś realizować w szkołach to trzeba najpierw zapytać czy będzie można to w tych szkołach realizować – tysiące firemek,
  stowarzyszeń kręci swoje lody i chętnie wykorzysta dla pozyskania kasy wykorzysta taki potencjał jakim są uczniowie (beneficjenci)
  Więc to zrozumiałe że dyrekcja szkoły musi patrzeć na to przez pryzmat tego do czego powołana jest szkoła ! Ponadto żeby realizować jaki kolwiek program dla osób niepełnoletnich musi być zgoda rodziców a nie że sobie Królczyk wejdzie do szkoły i będzie nauczał nie wiadomo czego naszych dzieci !!!
  Ja np. nie życzę sobie żeby ktoś bez mojej zgody coś przekazywał mojemu dziecku !!!

  • Czlowieku, jesteś zalosny!!! Szkoła służy do nauki i historia jest jej bardzo ważna jej czescia! Zwłaszcza historia własnej miejscowosci!
   Obecnie jesteśmy świadkami jak ludzie znają historie! Z przerażeniem przecieramy oczy jak ludzie „znają” historię! A doprowadzili do tego właśnie POwscy kumple i wodzowie Stasia cwaniaczka!
   A podobno to nauczyciel… Boże chroń nas od takich nauczycieli – ignorantow!

   Tadziu, poważnie pisałem wyzej- zawiadom kogo można aby wstrząsnęła tym pożal się Boże nauczycielem! Niech go pokażą w ogólnopolskiej TVP. On tak bardzo ma parcie na szkło… Umożliwi mu to!!! Niech zablysnie na całą Polske!

  • Twojemu dziecku nie da się niczego przekazać, bo pewnie intelekt odziedziczyło po tobie. Dobrze, że zaczynasz ujawniać swoje poglądy, bo będziemy wiedzieli, że na ciebie głosować nie wolno.

 167. A ja bym nic nie miała przeciw temu by moje dziecko dowiedziało się ciekawych faktów i wydarzeń z czasów
  II wojny światowej w naszej miejscowości które przekazałby Pan Radny Królczyk, mam do tego człowieka pełne zaufanie i wiem, że umiałby zainteresować nie tylko moje dziecko ale dużo dzieci i młodzieży szkolnej. Przecież do szkół trafiają też fotograf który robi zdjęcia dzieciom i nikt mnie nie pyta o zgodę czy ja chce by im robili te zdjęcia, tylko robią każdemu dziecku, pojawiają się też ludzie z obcego terenu umawiają się z nauczycielami, i przekazują różne treści edukacyjne dzieciom np: z zakresu histori, ekologii i nikt nie wymaga bym musiała podpisywać zgody, więc proszę kandydata by nie wyolbrzymiał wymagań bo nie wiem czy sam by im sprostał, Pan Tadeusz napewno wie do czego jest powołana szkoła i nasze dzieci tylko by skorzystały gdyby nie zawiść wójta.

  • A ja też nie życzę sobie żeby moje dziecko uczyło się czegokolwiek poza lekcjami bez mojej zgody!!! tym bardziej jeśli to jest tak kontrowersyjna osoba jak Krolczyk chyba że miał to robić nauczyciel historii w ramach zajęć dodatkowych a tylko opłacanych przez projekt bo wiem ze tak robią w innych szkołach i nauczyciele sobie dorabiają i tak Tadek trzeba było zrobić zatrudnić nauczycieli do projektu a samemu się nie pokazywać bo nas mieszkańców drażnisz swoją butą. Zachowujesz się tak jakby Ci się wszystko należało masz człowieku tupet

 168. W każdym gimnazjum uczniowie robią projekty edukacyjne. Zazwyczaj robi się to w klasach 2. Może tutaj trzeba bylo zaproponować dyrektorom udział uczniów w przedsięwzięciu i sprawa byłaby rozwiązana.

 169. A co do zgód rodziców, to moje dziecko na bieżąco przynosi ze szkoły rzetelne informacje oraz prośbę o wyrażenie zgody na udział w różnego rodzaju wydarzeniach. Kwestia czy pytamy nasze dzieci co się dzieje w ich szkolnym życiu czy w ogole się tym nie interesujemy.zawsze można podejść do dyrektora lub wychowawcy i zapytać. Trochę dobrej woli i zdrowego rozsądku.

 170. Panu Królczykowi nic nie wolno organizować ani festiwalu WRO ani projektu w ramach działań ” Inicjatywy Obywatelskie” którego celem jest podtrzymanie pamięci o mieszkańcach gminy, którzy zgineli w czasie II wojny
  światowej. Radny Tadeusz zwrócił się do dyrektorów szkół o umożliwienie mu zorganizowania zajęć z uczniami
  na których mogliby się zapoznać z programem, to że w rodzinnej szkole w której dyrektorką jest szwagierka wójta
  i syn jego pracuje nie może Tadek mieć wstępu to wiadomo! ale inni dyrektorzy też nie! gdyż wójt w szkołach się nie zgadza, to on podejmuje decyzje za dyrektorów? czy szkoły są prywatne? czy publiczne? o zgrozo jak są bezwzględnie uzależnieni od niego i tak ma wyglądać demokracja pod rządami wójta wizjonera?

 171. nowy wójt ponad podziałami

  Miał szansę być wójtem ponad podziałami ,a różnić się można też pięknie ,swoje zdanie w różnych kwestiach mieć trzeba ,—używać swego stanowiska do celów politycznych jest rzeczą obrzydliwą .Każdą inicjatywę czy to kulturalną czy historyczną na terenie gminy władze powinny wspierać a nie przeszkadzać w jej realizacji .Wyborcy widzą wszystkie te intrygi i wnioski wyciągną przy urnach .

 172. Matka 2 chyba ma coś nie po kolei z główką, bo wg niej to jest źle jak dziecko dowie się o historii własnej miejscowości – Ochotnicy. Naprawdę ciemnogród intelektualny, biedne dziecko, że ma tak mądrą mamę – wyrazy współczucia

 173. Jest to temat trzeciorzędny, ale ten kto chce startować w wyborach musi zajmować stanowisko w każdej nawet tej z pozoru błahej sprawie. Sama chodząc do szkoły często uczestniczyłam w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, i muszę przyznać że jako dziecko robiłam to trochę pod przymusem. Natomiast mój pogląd ewaluował wraz z dorastaniem i obecnie uważam że takie prelekcje więcej wniosły do mojego życia jak dziesiątki godzin nudnych, naszpikowanych propagandą komunistyczną lekcji. Dlatego moje stanowisko jest jednoznaczne, jeżeli nie ma przeszkód natury prawnej, po zatwierdzeniu treści wykładów i wyrażeniu zgody przez rodziców jestem jak najbardziej za. Oczywiste jest dla mnie że każda taka inicjatywa powinna mieć wsparcie ze strony samorządu.

 174. No to Pani Jolu widzisz jakie wsparcie ma Pan Radny Tadeusz od samorządu! Jest to człowiek z głową pełną
  ciekawych inicjatyw i pomysłów dla mieszkańców dzieci i młodzieży które realizuje pomimo ogromnych
  przeszkód ze strony rządzącego, przecież wiemy wszyscy co wyprawiał nawet terenu gminnego nie udostępnił na festiwal, ludziom urzędnikom zakazał by w nim uczestniczyli i jakie musi pokonywać trudności też wiemy, a jednak festiwale się odbywają i cieszą się ogromnym zainteresowaniem popularnością wśród mieszkańców, gości przyjezdnych i wierzę, że III edycja też się odbęcie w tym roku, a że uczniowie w publicznych szkołach nie mogą usłyszeć co chce im ciekawego przekazać aktywny Radny na temat II wojny na naszych terenach jak to było w Ochotnicy, Tylmanowej świadczy tylko o złej woli wójta fachowca od wszystkiego.

 175. Dobrze jest być w opozycji! Naobiecywało się ludziskom postęp a teraz zwala się na wójta. Opozycjoniści jak widać to fachowcy od szkół, ośrodków kultury, policji itp. a wy ludziska coście im zaufali czytajcie ich brednie i wybierajcie ich znowu. Tamten wójt był do niczego ten tak samo a przez opozycję Ochotnica Górna cofa się do tyłu w zastraszającym tempie. Wybierzcie ich znowu, to Dolna i Tylmanowa szybciej się będzie rozwijała. Brawo opozycjoniści – dalej krzyczcie jak krzyczycie.

 176. Wszystko tak prze do przodu i jedzie do koalicj ze starym układem co widać i słychać już po całej gminie
  głos sie rozchodzi że są szkoły w których pracują nauczyciele emeryci tak po kolesiostwie dawnym i pocichutku udało się pozałatwiać, emeryture bierom i jeszcze dzieci uczą i kto tak umie rządzić?

 177. kandydaci do bani

  ..chyba dobrze bo będzie w czym wybierać ,mierna jakość tych inicjatyw ,nie ma wyjscia trzeba postawić na świeżość spoza układów .

 178. Stary gminny układ nadal trwa! wpływa! wspiera! popiera! dobrze się ma!
  mieszkańcy gminy czy pozwolimy na to? chcecie żeby tak nadal było żeby się nic nie zmieniło?

 179. Pan przewodniczący pokazał pazurki wójtowi i chce stanąć do wyborów jako jego konkurent do wójtowania.Jeszcze tak niedawno układał się z nim ,popierając jego politykę a nawet zaciekle broniąc ,co takiego się stało czyżby jakieś olsnienie ,a może się doszukał jakiś papierków z nierówno podzielonymi na sołectwa pieniążkami. OJ BEDZIE SIĘ DZIAŁO jak zaczną se wyciągać kwity .SZkoda cię Ochotnico oj szkoda

 180. To tak wizjoner fachowiec od wszystkiego se wymyślał wpuścił w eter? acha toś dolnion sie wypocił
  bedzieś miał głosów oj bedzies zmylis wszystkich i zamoncis??? teros nie udo ci sie

 181. zamoncone juz jest nie trza zmyslać

 182. skok na urząd

  Montuje ekipe do rządzenia kto chętny ,musi podpisać weksel i lojalkę

 183. a cy moze zmontuwać bez podpisu weksla i lojalki?

 184. A czy jest ktos taki zeby w koncu zaprosic ABW do gminy bo to zaczyna coraz bardziej smierdziec

 185. Bo to co ten cwaniak wojt wyprawia to wola o pomate do nieba, i najwyszy czas sie tym zajac poki jeszcze nie jest za puzno

 186. Niech się wam nie wydaje, że osoby zależne od Wójta wypowiedzą się przeciw niemu. Nie WOLNO im.
  Jeżeli by to zrobili, nie dostaliby grosza na działalność, zostaliby zmieszani z błotem a muszą funkcjonować.
  Jakiekolwiek działanie Królczyka skazane jest na niepowodzenie. Nie dlatego, że jest złe, ale dlatego, że Królczykowe. Nikomu nie wolno go poprzeć! Oficjalnie…

 187. W całej krasie i odsłonie tyrania wodza i uzależnieni po kolei radni bezradni dyrektorzy kierownicy strażacy nauczyciele pracownicy na państwowych etatach i prywacie brakuje jeszcze swoich lekarzy bronią się przed wykurzeniem na ile im sił starczy? na dużo to ludzie mądrzy, każdy inny wójt będzie lepszy od obecnego i tak musi się stać żeby normalnie było, spokojnie się ludziom pracowało i żyło jest nas dużo nie damy się w jego sidła zastawić wiemy jak to zrobić….

 188. brakuje jeszcze w tej kolekcji uzależnionych od wpływów wodza sołtysów sprzątaczki sportowcy rowerzyści motorzyści i już wszystkich ma

 189. Wójt wie, że jak straci władzę, to prokurator się nim zajmie!

 190. Do Joli znowu pani bzdury pisze są działania które trzeba wykonywać równolegle Najpierw pisze pani ze bez sensu remontować budynki publiczne jak są środki UE bo szkoda 15% a ja zapytam który gospodarz nie wyremontowalby domy gdy dostał 100 tys a musiał dać tylko 15 tys to pierwsza głupota.
  Druga sprawa prelekcje w szkołach to ciekawa rzecz i nasze szkoły z tego korzystają ale takie rzeczy ustala się wcześniej a w projektach ustala przed projektem skąd pani wie czy wójt./szkoły nie mają ustalone juz tyle roznego rodzaju dodatkowych działań ze pomysły tadka juz się nie mieszczą w grafiku wiec niech się Tadek nie zachowuje jak dziecko coś sobie napisał i teraz wszyscy mają się do niego dostosować bo on o historii będzie opowiadał przecież dostał propozycje ze może w domu kultury wiec w czym problem i proszę nie porównywać szkoły kiedyś i teraz wie pani ile różnego maści domokrążcow się zgłasza którzy chcą opowiadać o medycynie żywności Eco o przedsiebiorczosci filozofii religii i ci dyrektor ma ich wszystkich do szkoły wpuścić. ? Bo to ciekawe😀Więc proszę nie pisać bzdur!!!! I się trochę zastanowić
  Trzecia sprawa to ochrona danych i zgoda rodziców nic bez tego zrobić obecnie nie można! !! jeśli dowiedziałym sie ze moje dzieci mają chodzi na jakieś prelekcje poza godzinami bez mojej zgody to sam na robię tyle szumu ze dyrektor poleci ponadto kontrolę projektów potrafią uznać koszty za niekwalifikowane jeśli takich zgód nie ma i mam nadzieje ze Tadek takie zgody ma niezależnie gdzie te prelekcje będzie robił Informuje że napiszę donos do instytucji która mu te srodzi przyznała żeby to sprawdzili i dlaczego przyznali środki komuś kto nie miał zgody gminy na realizację zadań w szkołach! !!! Czyli w projekcie rozumiem musiał skłamac i środki mu trzeba zabrać! !!!

 191. To co dla jednych jest bzdurą, dla drugich jest oczywiste. Jaki jest sens remontowania czegoś co poprzedni Wójt doprowadzając do stanu niemal perfekcyjnego. Idąc Twoim tokiem rozumowania to jeżeli np. ja wygram wybory powinnam znowu wszystko w gminie wywrócić do góry, tylko dlatego że będą na to fundusze unijne. Otóż nie, dla mnie najważniejsze będą drogi i mosty których to budowa umożliwi powstanie nowych i uzbrojenie istniejących terenów inwestycyjnych. Co do drugiej części twojego wywodu to przeczytaj dokładnie co napisałam i tutaj cytat ” jeżeli nie ma przeszkód natury prawnej, po zatwierdzeniu treści wykładów i wyrażeniu zgody przez rodziców jestem jak najbardziej za”. Proszę nie manipulować i nie przeinaczać sensu moich wypowiedzi. Na pewnym poziomie takie triki po prostu nie uchodzą. Ponadto nie obrażajmy się tylko dlatego, że mamy różne poglądy.

  • Cz Ty uważasz ze stan budunków publicznych jest idealny ? Jeśli tak to szgoda wogóle dyskutować dla mnie to lata 90 te już nie mówię o otoczeniu gminy Jest kasa na te budynki teraz to trzeba korzystać kasa na drogi będzie w 2020 nasz obecny wójt to dobry gracz wie kiedy co robić Ty byś wydała cały budżet na jeden most a wójt przy okazji funduszy zrobi za ta kasę 5mostów i jeszcze plac przed gmina to jest właśnie różnica między teoretykami którzy na budynek lat 90 tych mowia luksus 😀a praktykami ktrzy wiedzą co to luksus

   Co do drugiego tematu sama widzisz Króiczyk coś widocznie oszukał bo nie może robić prelekcji w domu kultury dlaczego? Podejrzewam ze naklamal we wniosku ze zrobi to w szkołach dla uczniów a żadnych zgód nie ma i teraz jest w czarnej d…e i dlatego podnosi lament ale to faktycznie drugorzędny temat😀do tego jak się królczyk zachowuje juz się przyzwyczailiśmy typowe dziecko mały pieniacz ktory wiele gada

   • Po pierwsze tworzysz fakty których w moim wpisie nie ma a następnie je interpretujesz. Po drugie gratuluję daru jasnowidzenia na co będą fundusze z UE w 2020 roku i proszę o informacje na co będą w 2021 i kolejnych, po trzecie jak piszesz o pięciu mostach i placu to przypomniała mi się bajka o zaczarowanym ołówku, po czwarte luksus to w życiu nie wszystko.

   • Wójt zrobił cokolwiek w czasie swojej kadencji? Chyba tylko to, że urzędników przybyło i pasożytują na budżecie. Choćbyś nie wiem co pisał, to wszyscy wiedzą, że jesteś synem wójta i tak samo „prościutki” jak on. Jeżeli chodzi natomiast o Królczyka i jakieś „lamenty” to ja je słyszę tylko od zwolenników nieudanego „wójta”. „Choćbyś skakał i przykucał, i tak b..a i tak b..a”?

 192. Każde działanie pomysł inicjatywa Pana Radnego Tadeusza Królczyka jest przekreślona i skazane na niepowodzenie przez rządzącego gminą. Tadeusz to swój człowiek uczciwy, inteligentny, kulturalny mieszkaniec tej gminy, jest jednym z nas. Tylko DOBRA ZMIANA I UCZCIWY SAMORZĄD pomoże rozwiązać trudne sprawy
  zajmie się poważnie naszymi problemami. Jest ratunkiem przed tyranią i dyktaturą obecnego wójta!!!!!
  Panie Tadku działaj ku pocieszeniu większość ludzi którzy są z Tobą i wspierają Cię w Twoich działaniach pomogą w doprowadzeniu korzystnych zmian oczekiwanych przez większość ludzi.

 193. A kandydat to pewno syn wójta? oni tak umią donosić i na policje doniósł! tylko ich nie ma kto dobrze
  sprawdzić i skontrolować! zrobili sobie układ i ochrone dobrych pleców! jak to puścić wprost nie wyobrażalne
  dla nich! być odsuniętym od takich korzyści gminnych i wpływów!

 194. Tak jest! Tadeusz na Wójta! chociaż by nie wiem co jeszcze na tego inteligentnego i szlachetnego człowieka
  wypisywali, gadali o nim źle ci ze ” starego układu” nic im to już nie da! Większość mieszkańców przekonała się jak obecny wójt działa i potrafi niszczyć ludzi uczciwych aktywnych z dobrymi pomysłami i działaniami! nie zależnych od niego czego dowodem jest Nasz Niezłomny Radny Tadeusz Królczyk! Brawo dla niego! Nie spoczniemy pomożemy wygrać wiemy jak! nie poddamy się obecnej tyrani! Wybierzemy Tadka! będzie Wójtem Gminy Ochotnica Dolna! Nastanie normalność! Większość ludzi odetchnie z ulgą na każdym stanowisku gdzie pracujecie i przyszło Wam pracować! Zastraszanie, kłamstwa, zawiść, ustawki różnego typu, machloje, przekręty, lęk o prace przestaną nam spędzać sen z powiek.

 195. Nie popieram tego jak pracuje wójt ale zachowamie królczyka i jego klakerów to już przegiecie szczucie na ludzi negowanie wszystkiego co się w gminie dzieje to typowe działanie dla PO oni tylko jedno i to samo PiS jest zły i trzeba wójta (PiS) odsunąć od władzy ale zadnych konkretów. LUDZIE nie dajcie się nabrać na te opowiadanka facet 40 letni który nie umie dachu naprawić tak się na wójta nadaje jak stary kawaler prawiczek na kochamka 😀

 196. Aleś błysła biedna kochanko aniu23 swoim wpisem! a stara panna 55 letnia szwagierka dyrektorka szkoły rodzinnej według ciebie nadaje się do rządzenia? wójt sam ją na stołek wsadził! i co jeszcze wypłodzisz na Pana Królczyka wszystko już naszczułaś! a gdzie twoje konkrety? przyjdź że i napraw dach! nam nie potrzebny karierowicz POwski lis! stasiowi nie pomoże nawet szyld PiS-u i tak na tego kameleona nie będziemy głosować na wójta. Nie potrzebujemy takiego który będzie przybijał deski i naprawiał dach tylko taki co zajimie się naszymi sprawami.

 197. A to ciekawe na jaką kwotę wójt zadłużył gminę ile to setek tysięcy czy milionów?
  prowizorka glancuś picuś kosztuje więc się to samo po dwa razy remontuje! a ile to wszystko kosztuje? kto wie rączki w góre wiedzą? a czy na pewno? wiedzą ile to kosztuje?

 198. Do moderatora
  Proszę i usunięcie nie moich postów np. z 9 lutego godz 9.06 to nie mój post !!!Nie jestem już może aż takim zwolennikiem wójta po tym jak obrazili z przewodniczącym panią Martę on sprawy narkotyków (mam nadzieje ze przeproszeniem ja pulicznie! !!! Proszę radnych żeby im to przypomnieli na sesji)
  Jednak dalej mi do obozu rządzącego PiS niż do naszej opozycji PO mądre gadające głowy w postaci tadka i innych znamy od lat a tu trzeba działać! !!
  Ale wracając do Oszustwa nie moderator pilnuje żeby nikt pod nikogo się nie podszywa! !!!bo za chwilę będzie 10 ci tadkow królczyków itd.

  Od moderatora:

  Rzeczywiście, jest osoba na tym forum, która bez przerwy zmienia nicki, ale nie jest to Tadeusz Królczyk. Pomimo upomnienia z mojej strony osoba ta nie zmieniła taktyki. Znany jest nam adres internetowy i IP komputera. Jeżeli nadal będzie ona zmieniała nicki i podszywała się pod innych, zostanie zablokowana jako użytkownik.

 199. Zamieszczać numery IP i będzie po kłopocie.

 200. Tylko DOBRA ZMIANA I UCZCIWY SAMORZĄD gwarantuje spokój i lepsze jutro naszej gminy

 201. Do dobrej zmiany muszą być wybrani odpowiedni ludzie. Dlatego musimy zdecydować jaki kierunek rozwoju Ochotnicy jest optymalny dla dobra mieszkańców. Jeżeli wyznaczymy sobie cel który chcemy osiągnąć musimy wybrać ludzi którzy zagwarantują jego realizację. Kilka wpisów wyżej ktoś podpisujący się jako kandydat, występuje jako ekspert i próbuje nam przedstawić perspektywy finansowe na najbliższe lata. Zapowiadając przy tym drogową ofensywa na 2020 rok, czyli według jego logiki mamy przez najbliższe lata jeździć po dziurawych drogach. Zastanawia mnie jeszcze jedno na jak długo przy takim rozmachu w kupowaniu, wyburzaniu i remontowaniu, wystarczy nam środków na wkłady własne do projektów z UE.

 202. Do kokosa! czyżby wójt sądził według siebie pisząc pod różnymi nickami! bo Tadkek jest tylko jeden
  a nas piszących jest dużo.

 203. Czego lub kogo boi się wójt? Tadka Królczyka? historii?
  czy w Ochotnicy Dolnej znani jego propagandyści pozbierali już listy wójtowi z lojalką poparcia?
  robią to pewnie nie za darmo!!! namawiają rozgłasząją wszędzie! kto chce słuchać! Jurkowski
  przejdzie! och przejdzie!…( tylko gdzie?…)

 204. Prośba do radnych
  Pod ostatnią jawną sesją z 29 grudnia umieściłem poniższego posta (post z dnia 11 stycznia 2018 r) potem była sesja tajna więc nic nie wiem więc ponownie powtarzam prośbę do radnych czytających to forum o wystąpienie z pytaniami na Sesji które tam zawarłem występuje w imieniu kilkudziesięciu mieszkańców którzy są dalej zainteresowani jak sprawa się zakończyła czy co się dzieje w temacie nie mówię już o przeprosinach pani Marty

  Post z dnia 11 stycznia 2018 r.

  W imieniu mieszkańców mam kilka spraw: (jeśli zajdzie taka przedstawię listę osób w imieniu których występuje około 50 osób) może to nie wiele ale myślę że nas nie potraktujecie jak tą Panią !
  1) prośba umieszczenie tu na stronie i może też na stronie gminy informacji o głosowaniu w sprawie tematu „narkotyki” wniosku panu Królczyka kto głosował za zwołaniem spotkania a kto przeciw z imienia i nazwiska

  2) zwracamy się z prośbą o umieszczenie kamery/ mikrofonu pana Królczyka w sposób centralny – nie da się tego oglądać , chyba że gmina umieści swoją kamerę i będzie umieszczał sesję na swojej stronie na marginesie dlaczego to zostało zaprzestane ?

  3) proszę o przekazanie przewodniczącemu żeby wszystkich gości (w tym wójta traktował) w identyczny sposób nie może być tak że radni muszą czekać na głos a wójt bierze sobie mikrofon i sobie mówi kiedy chce (przykład ta sesja ) Pani prosi się o głos , Królczyk czeka na głos żeby powiedzieć że głosowanie nie prawidłowe a wójt prowadzi monolog . Liczymy na to że przy następnej tego typu sytuacji wójt zostanie upomniany w ostrzejszy sposób czyli że jeśli się nie dostosuje to zostanie wyproszony z sesji – nie zapominajmy wójt jest gościem Rady w wielu radach siedzi z boku stołu z przewodniczącym i u nas też tak powinno być

  4) Oczywiście jak większość tutaj prosimy żeby Wójt i Przewodniczący przeprosili tą Panią trzeba mieć odwagę żeby wyjść na sesji i powiedzieć jak wygląda sprawa narkotyków w naszej gminie o której my rodzice nie mieliśmy pojęcia !!!! jeśli wójt o wszystkim wiedział to proszę zadać mu pytanie dlaczego my mieszkańcy nie zostaliśmy o tym poinformowani !!!!! Królczyk ma racje nie każdy ma dzieci nie każdego dzieci chodzą do szkół w gminie . Myślę że większość z nas się utożsamia z tą Panią i nie pozwolimy żeby z taką butą i arogancją nas traktowano !!!!! DOŚĆ TEGO !!! (o dziwo widzę że jednym głosem mówią zwolennicy i przeciwnicy Królczyka)

 205. by wos nojjasniejsy pieron szczelil na tym jebanym forum

 206. Wójt i radni którzy olewają media społecznościowe jeśli nie rozumieją ze jest to podstawowy sposób komunikacji mlodych do 30 tki i podstawowe źródło informacji ludzi powiedzmy do 45 tki niech zdają sobie sprawę ze nie mają żadnych szans w wyborach po guzik mi radny ktory nie odpowie na moje pytania nie mogę z nim pogadać nie mogę poznać jego opinii !!!! może nie w tych ale kolejnych wyborach taki dziadekwatnie nawet nie za funkcjonuje a i teraz po guzik nam taką niemrota ktera nie wie o czym pisze.
  Młodzi ogarnijcie się !!!!! i nie glosujcie na dziadków leśnych którzy siedzą cicho na sesji przez 4 lata i przytakuja albo dukaja coś ze ciężko zrozumieć co tam spełnią. ; nie ważne czy to ojciec matka wujek ciotka wybierzmy kumatych bystrych kreatywnych ludzi !!! Możemy się różnić sprzecza merytorycznie ale kurcze działajmy żeby ludzie wiedzieli że skoro nas wybrali to coś robimy a nie ze najpierw interesiki rodzinne a potem gmina !!!! Po co jeden z drugim zajmowałes miejsce jak nie masz na to czasu już nie mowie o wójcie i urzędnikach bo wy za to bierzecie nie złą jak na Ochotnice kasę !!!
  Druga sprawa gmina co wójt nie potrafi zwolnić ludzi którzy się nie nadają dlaczego? Juz wam powiem a no dlatego ze sąsiad ze rodzina ze znajomy a bo tyle już pracował i siedzi taka jedna z drugą i zajmuje etat a ze nic nie umieją to trzeba zatrudniać prawnika zastępców specjalistów którzy coś pomogą i mamy efekt 20% osób pracujących na pozostałych przyspawanych do stołków !!!! Mamy tego dość i albo ludziska przejrzycie na oczy albo miejcie znowu pretensje do siebie za 4 lata Potrzeba zmian i to radykalnych!!! Byłam za wójtem ale jak zaczyna krzyczeć na radnych olewac panią Martę, facet zwyczajnie nie potrafi sluchać wydaje mu się ze jest najmądrzejszy bo co postawlil pensjonat to lepszy to było dobre 30 lat temu teraz to nic specjalnego nikt z kasa i żeby się zabawic do takiego standardu nie przyjedzie tylko wycieczki i seniorzy

 207. Popieram ania23 tylko jest taki problem czy bystrzy kumaci zechcą startowac do wyborów kiedy szarga sie im opinie i oczernia o co tylko sie da. ktos nad tym pracuje!

 208. Trudno nie zgodzić się z tym co napisała ania23. Ja również odbieram brak odpowiedzi na niektóry wpisy jako typowy tumiwisizm i lekceważenie wyborców. Takie zachowanie powinno być to przysłowiową wodą na młyn dla opozycji, ale póki co ona również nie potrafi wykorzystać tego niezależnego medium do komunikacji z mieszkańcami. Czy to z góry obrana taktyka, czy nadmiar zajęć jej lidera? Startując w wyborach trzeba mieć gotowy program dla Ochotnicy w przeciwnym razie nie odniesiemy sukcesu. I nie chodzi mi tutaj o sukces tego, czy innego komitetu wyborczego, ale o sukces nas wszystkich, którzy tutaj mieszkamy i których losy nierozerwalnie łączą się z rozwojem Ochotnicy.

 209. http://www.ochotnica.pl/pl/211/3094/vi-memorial-marii-kaczynskiej-z-udzialem-prezydenta-andrzeja-dudy-oraz-uczniow-szkol-z-naszej-gminy.html

  Wójt to potrafi ustawić się do fotografii razem z szefową swojej kampanii wyborczej. A gdzie jest przewodniczący rady? Pewnie siedzi i uczy się czytać hasła swojej kampanii wyborczej . Ciekawe czy wójt pamięta jak w Nowym Targu witał się z byłym już prezydentem Bronisławem Komorowskim, specjalistą od kur, w czasie jego kampanii wyborczej? Te zdjęcia nigdy nie zostaną opublikowane bo nie ma się czym chwalić. Są w necie. To już historia, która jest piętą achillesową wójta. Trzeba mieć tupet! Gdzie honor? Niestety na honorze nie da się zarobić. PO już nie jest na topie to teraz trzeba się przykleić do PiS. Tylko należałoby przypomnieć, że skrót PiS oznacza Prawo i Sprawiedliwość. I to działa. A w naszej gminie potrzeba zarówno prawa jak i sprawiedliwości. Wszystkiego i wszystkich nie da się kupić, a czasy PO się skończyły. Jak przebiegała rozmowa z prezydentem? Kiedy odwiedzi naszą gminę? A tak na marginesie to należałoby przypomnieć, że szkoła, uczniowie to nie miejsce na uprawianie polityki. Jak długo i za jaką cenę wójt jest w stanie utrzymać swoje pieski na smyczy? Kiedyś któryś się zerwie i zacznie szczekać

  • Ale tu że wójt działa ma kontakt z najważniejszymi osobami w kraju to bardzo dobrze
   Na pewno nie dam się w kręcić w dyskusje co bylo kiedyś bo ja wtedy byłam pewnie niepełnoletnia i mam to gdżeś liczy się teraz !

   Jeśli facet ma kontakty ma doświadczenie i dostanie poparcie mieszkańców to niech będzie wójtem bo co by nie mówić o Jurkowskim to na pewno ze niestety głupi i na pewno wiele wniesie tylko rozwalmy układ kolesi i starych dziadków i nie chodzi mi o wiek ale o podejście do tematu 😀

   Potrzebna jest kreatywna rada w której wójt nie zależnie kto nim będzie musiał się słuchać i z nią liczyć!!!!
   Ale wójt tez musi mieć urzędników którzy mają wiedzę kompetencje i im się chce !!!!a jak nie to do widzenia !
   Przy okazji kto w gminie jest odpowiedzialny za projekty kto je pisze?
   Dlaczego nigdy nie widziałam nikogo z gminy od projktow UE kto przyszedł by na sesje i przedstawił plany wizje co teraz przed wyborami wszyscy nagle będą wiedzieć co zrobić

   Może był kiedys jakiś dziadzIo co cos tam dukał o projektach patrząc na wójta czy dobrze mówi

   Dochodzi do absurdu ze mi projekty kojarzą się z Krolczykiem który cos tam przeczytał w internecie i leci z tym na sesje i gada jak nakręcony wiedząc że coś dzwoni ale nie wie czy w Ochotnicy czy u brata a może w Krakowie😀

   • Ty jesteś tak głupia jak Jurkowski. Królczyk o funduszach unijnych wie więcej niż wójt ze wszystkimi urzędnikami gminy a znajomości ma więcej niż cała rodzina Jurkowskich. I Królczykowi się chce.

    • Na pewno nie chcemy żeby interes gminy przysłoniły jak piszesz znajomości i układziki Królczyka chyba nie o to chodzi !!!!

     • Ty pewnie jesteś synem Jurkowskiego, skoro uważasz, że interes gminy mogą przysłonić znajomości Królczyka a przed chwilą pisałeś o znajomościach Jurkowskiego. Piszesz tak nielogicznie, że musisz mieć coś do ukrycia i to mąci twoje myśli.

    • A co Ty ciotą Królczyka jesteś ze wiesz lepiej !!!
     To moje subiektywne zdanie mam prawo napisać jak to odbieram
     Wiec mnie nie koleś nie obrażaj !!!!!
     A Królczyk jak umie słuchać to wyciągnie opinie a nie obrazi się dla mnie jest gościem który nie za bardzo kumam świat taki nie poradny filozof któremu się wydaje ze ma sposób na wszystko i może ma ale w swojej wyobraźni a nie życiu i to moje zadanie i wielu moich znajomych taki lokalny Petru tylko ze nawet żony nie ma już nie mówię o kochance

     • Literowka ma być ” i to moje zdanie i wielu…..”

     • Chamski wpis świadczy o pochodzeniu lub powinowactwie z Jurkowskimi. Po tym wpisie nie musisz już ukrywać się pod nickiem. A twoja głupota poraża prostactwem. Cóż, niedaleko pada jabłko od jabłoni!

 210. I jeszcze jedno nie dajmy się rozegrać PiS em !!!!
  Żeby była jasność jestem za PiS jak pewnie większość młodych ale dla nas mieszkańców lokalnie najważniejsze są osoby.!!żeby były kreatywne miały trochę rozumu i wiedziały po co są
  jak wprowadzimy do rady znowu 10 miernot to co z tego ze z PiS
  Będzie dalej po staremu

 211. Za ciemnymi okularami wójta kryje się ciemny charakter, jak można być tak obłudnym dwulicowcem. Czy ten człowiek myśli, że ludzie zapomnieli jak z powcami bawił, ucztował, przyjmował ich, popierał ulotki rozdawał
  z B. Komorowskim serdecznie się ściskał na wiecu wyborczym w Nowym Targu. Namawiał ludzi by głosowali na Bronka i posłów z platformy, był zagorzałym przeciwnikiem PiS-u. Nagle w Polsce ludzie wartościowi zrobili inaczej wygrał PiS, więc Stasiek teraz czym prędzej: trzeba się przefarbować i przypodobać PiSowcom, więc bierze parę osób dzieci z gminy i jedzie na memoriał do Rabki, przykleja się do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy posłów senatorów PiSowskich, pozuje robi sobie fotki z nimi. Zobaczcie jaki z niego teraz wielki karierowicz, wójt nigdy nie miał za grosz honoru i nadal nie ma, to kameleon gdzie widzi korzyść tam się na siłę pcha czy go chcą czy nie. To cwaniak którego należy ominąć z daleka jest nieuczciwy i niewiarygodny.

 212. Baca jesteś bardzo niegrzeczny żeby takie życzenia składać. Jeżeli ci się nie podobają wypowiedzi to ich nie czytaj i nie wchodź na forum.

 213. To czy w nadchodzących wyborach nastąpi koniec ery domokrążców, chodzących za głosami, a rozpocznie się walka na programy zależy tylko od nas. Prawda jest taka że w poprzednich latach glosowaliśmy na kogoś np. dlatego, że przyszedł, ładnie poprosił i jak tu mu odmówić. Potem cztery lata jakoś o nas, mam na myśli wyborców, nikt nie pamiętał, żeby przed wyborami znowu dumnie zawitać w nasze progi. A ja pytam gdzie byłeś mój przedstawicielu gdy Pani przyszła na sesję przedstawić problem narkotyków, jak głosowałeś kiedy były podwyżki za śmieci i ścieki, czy stanąłeś w obronie Pań z GS które stracą pracę, co zrobiłeś dla swojego sołectwa, czy w trakcie kadencji pytałeś jakie są problemy w twoim okręgu wyborczym?

 214. Zgadzam się z Jolą !!
  Akcje przed wyborami skakanie po mediach wywiady latania po ludziach opowiadanie jak cały Ochotnica będzie zbawiona jak nagle wszystkie problemy da się rozwiązać jak to ja jedyny będę dla ludzi że tak dalej być nie może itd. itd.

  A potem brutalna rzeczywistości radni mający gdzieś mieszkańców możecie się obrażać ale tak to odbieramy nie potraficie zabrać głosu tu na forum albo jak nie chcecie tutaj to nie potraficie stworzyć forum alternatywnego, na sesjach większość z was siedzi jak ciołki nic nie mówiąc jak już kiwacie głowami to dobrze

  Oczywiście jest też druga strona medalu mamy radnych którzy działają w drugą stronę nie są przygotowani ale gadają co bądź żeby tylko gadać i na wszystko narzekają nic im się nie podoba i wszędzie widzą jeden wielki układ i na tym skupiają energię, całą kasę wioski potrafią wydać na koncepcje a sprawa wioski ich nie obchodzi bo bujają w obłokach

  Ludzie nie dajcie się po raz kolejny nabrać jednym i drugim !!!!

 215. BRAVO panie Wojcie
  http://www.ochotnica.pl/pl/211/3097/budowa-targowiska-w-ochotnicy-rozpoczeta-.html
  Jedni pianę toczą a inni działają krok po kroku do przodu
  Powiem szczerze że nigdy się tak wiele nie dzialo jak za Pana widać ze pan działa i to widać działanie za działaniem super
  Proszę tylko się mniej denerwować na sesjach i nie olewac ludzi przecież tych dwóch wyraźnie chce pana z równowagi wyprowadzić i niestety co raz częściej im się udaje

 216. Totalna opozycja w gminie nie dość że chce torpedować wszystko co dobrze się w gminie robi to jeszcze zazdrości wójtowi że się spotyka z prominentnymi ludźmi. Zostało im blokowanie mównicy.

 217. Jo mom zapytonie do Cajki (komińcoskiego) i do sołtysa. Cymu faworyzuja ludzi na lepsych i na gorsych. Jeśli fto siedzi koło glowne drugi do mo drugo ladnom łodśniezoną posyponom eleganckom. A jak już fto siedzi w potoku to jus Tom sie im jus nie należy łoni gorsi trendowaci. Nie ładnie

 218. Załamana mieszkanka

  Dokładnie popieram przed mówce. Panie Wieśku mam prośbę aby przejechał się Pan w jaszcze bartoszówke i ustrzyk i zobaczył jak są odśnieżanie drogi. Za co my płacimy? Proszę o interwencję.

 219. Kokos ty to umiesz bić pianę jak mało kto! oj wójt robi robi dużo szumu koło siebie i w eterze!
  robi przecież nie za darmo! trudno żeby brał publiczne pieniądze i siedział z założonymi rękami
  w głębokim skórzanym fotelu! więc robi szum medialny! trwoni ogromną kasę publiczną 5 arów ziemi wydać pół miliona złotych człowieku ty wiesz ile by można było zrobić drogi w potokach za tę kasę!!! a za 300 tysięcy które
  zostały wyłożone na gabinet!!! następna wąziutka dróżka mogłaby być poszerzona! tak że robi robi
  ale i kasa publiczna topnieje a dług gminny rośnie i mieszkańcy muszą go spłacać w następnym pokoleniu!! i cóż że koło urzędu wybrukuje? wyplantuje! a mieszkańcom nic się nie zmieniło! opłaty za śmieci i ścieki o 100% wzrosły! jak 4 lata temu było tak dalej nic się na lepsze nie zmieniło za tego wójta!!! który nadawać umie na 2 radnych a nas nie zadowolonych z jego rządów jest bardzo dużo. Każdy inny wójt będzie lepszy od obecnego dyktatora!!!!

 220. Brawo, brawo, bravissimo – więc gmina która nie mogła uczestniczyć w budowie wyciągu, nagle buduje plac targowy. Moja babcia już się cieszy że wracają dawne czasy. Jest bardzo szczęśliwa że już nie będzie musiała jeździć z jajkami i śmietaną do Nowego Targu, a i kurkę czy kogucika będzie miała gdzie sprzedać. Cały szkopuł w tym że babcia z racji swojego sędziwego wieku żyje w dawnych czasach. A tak nawiasem, w Górnej kilka lat temu też budowali budynek w którym miał być publiczny WC, niestety mimo wielkiego zaangażowania i ogromnych kosztów inwestycji, sztuka ta się nie udała. Więc uprawiajmy marchewkę, pietruszkę, kapustę, hodujmy kury, króliki i trzymajmy kciuki za powodzenie inwestycji.

  • I po co ten kpiący ton widzę że dalej nie kumasz istoty projektów UE był konkurs na place , targi i wójt perfekcyjnie to wykorzystuje za każde zainwestowane 150 zł dostaje z UE 1000 zł rozumiesz wreszcie , to samo zrobił z budynkami publicznymi 🙂
   Nie rozumiesz Ty zrobiłabyś 15 metrów drogi / chodnika a wójt za tą samą kasę zrobi 100 metrów
   Cała zabawa polega na tym że trzeba śledzić konkursy i i planować do przodu i robić to wtedy kiedy są konkursy

   • bunt społeczny

    Myślisz że ktoś uwierzy w twoje zmyslone cyferki 1 do 10 czyli gmina 10 procent wkładu własnego a 90 procent dotacja zewnętrzna ,a czy wójt przyjrzał się jak wygląda handel na BAZARKU w Ochotnicy ,ilu sprzedających tam handluje ,czy inwestycja ta jest uzasadnioną z punktu widzenia zapotrzebowania mieszkańców na taki plac .Następne marnotawstwo w wydaniu rządzących . A co tam wasze wąskie drogi osiedlowe ,a co tam kiepski dojazd do posesji,a co tam dziurawe drogi ,ważny jest ryneczek ,marmury .

   • bunt społeczny

    Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski 5 grudnia z rąk Wicemarszałka Stanisława Sorysa otrzymał umowę gwarantującą dofinansowanie do budowy targowiska w Ochotnicy Dolnej.

    Dofinansowanie w wysokości prawie 650 tys. zł pochodzi ze środków unijnych PROW na lata 2014-2020. Inwestycja zostanie zakończona w połowie 2019 roku. KOSZT BUDOWY PRAWIE 1200000 MILION DWIEŚCIE TYSIECY KWOTA Z PRZETARGU,DOFINASOWANIE 650000 .

    • ……rządzący mają problem z CYFERKAMI ,czemu ma służyć okłamywanie ludzi .

     • wstążka do przecięcia

      Podobno ma byś skończone jeszcze w tym roku przed wyborami ,ej Ochotnica to się dorobicie na handlu ,a cy jesce jest jaki stolik wolny na tym placu ,bo jo tyz bym chcioł ,pewnie nima ządzący rozdropali między swymi ha ha ha

   • niedługo mają być fundusze na wykopanie wielkiej dziury, gmina ochotnica jako WIODĄCA W KRAJU i nasz GOSPODARZ jurkowski już ostrzy sobie na nie zęby 🙂

 221. A od czego w Górnej są radni? Zajęci kampanią wyborczą i wojenkami z wójtem (wzorują się na totalnej opozycji PO) przez 4 lata a zapomnieli o najważniejszym czyli o mieszkańcach.

 222. A radni z Ochotnicy Dolnej pozbierali listy poparcia dla wójta i już rozgłosili nowine Stasek
  przejdzie.. e przejdzie.. rynek wybuduje to bedzie.. dopiero oni są biednymi posłańcami na zwiady co ludzie gadają
  na Radnego Królczyka! a zapomnieli o najważniejszym o swoich wyborcach! co żescie w swoich
  okręgach zrobili dla poprawy życia mieszkańców? chyba to, że zagłosowali za podniesieniem opłat
  za śmieci i ścieki! jak głosowali w sprawie narkotyków o których na sesji mówiła Pani Marta? zobaczymy jak który z was głosuje i pracuje dla poprawy warunków życia mieszkańców którzy na was oddali głos o który tak bardzo
  żeście prosili.

 223. Do bunt społeczny no to niezłą zagwozdkę dałeś nam fanom Tadka cały czas wierzymy w to co mówi ze gmina przegapia środki UE ze nie pozyskuje żadnej kasy ze wójt za wszystko płaci z kasy gminy Nie wierzyłem nikomu tylko Tadkowi ze wójt trwoni kasę a tu co się okazuje ze jakieś kandydaty, jołe ,anie, habity mają rację i wójt pozyskuje wielka kasę dla gminy 650 tysięcy to kupę kasy więc po co te kłamstwa !!!
  Skoro wójt tyle pieniędzy ściąga to super i jednak ludzie mają rację mówiąc ze wójt wie co robi

 224. Oj wie wie Stasiek co i jak robić dla siebie swojej rodziny przede wszystkim i nade wszystko! wierzę nade wszystko
  Panu Tadkowi!

 225. Wszyscy usuwają place targowe na obrzeża, a u nas na opak. W samym centrum, między palmami i fontannami będą świnie kwiczały, kury gdakały i konie rżały. A tak całkiem serio, to serce boli że jeden z ostatnich gminnych terenów inwestycyjnych zostaje przeznaczony na coś takiego. Żeby pozostać w tych targowych klimatach, to konia z rzędem dla kogoś potrafiącego racjonalnie wyjaśnić komu i czemu ma to służyć. Chyba że mamy miejskie ambicje i obok rynku będziemy mieć również swój Kleparz.

 226. Ależ jesteście zawistni!
  Takie targowisko to wspaniała okazja promowania naszych lokalnych produktów!
  Mogą je kupować przyjeżdżający do nas turyści, którzy docenią nasze jedzenie, ale przede wszystkim sami mieszkańcy będą mieli okazję zaopatrzyć się w to co wyprodukuje ich sąsiad i dać mu zarobić,
  Sama nie mam gospodarstwa i szukam miejsc, gdzie mogę kupić domową kurę, jajka, sery – czekam z niecierpliwością na nasze własne targowisko,gdzie to wszystko może być w jednym miejscu. Nasi mieszkańcy mają ciekawe pomysły na domowe produkty a my nawet o tym nie wiemy, bo skąd?
  Piszecie, że gmina nie daje pracy! A jak rolnik w Ochotnicy może sobie dorobić? Jak inaczej możemy propagować ekologię i regionalizm. Jest na to moda i zapotrzebowanie.
  Wykorzystajmy okazję do zrobienia czegoś dla nas wszystkich, zamiast prowadzić kampanię wyborczą.
  Proszę.

  • Komu chcesz te produkty pokazywać i promować w Ochotnicy? Wójtowi a on sobie będzie zdjęcia robił przy tym? Czy wy naprawdę jesteście tak głupi? Kto ci w Ochotnicy sprzeda kurę? Skąd ją weźmie? Z Biedronki?

   • Piejesz, że trzeba do Ochotnicy ściągać turystów. I co chcesz ich skłonić do tego kurami z Biedronki? Mamy producentów lokalnej żywności, ale robią to tylko dla siebie i swoich bliskich, bo nie mają zbytu a mają potencjał do rozwoju. Czy my nie możemy jak inne regiony stworzyć swojej marki opartej na na ekologicznych gospodarstwach (które u nas SĄ)? A przynajmniej spróbować? Jeżeli nie stworzymy zaplecza dla turystyki (SAMI) to przejdą szlakiem i pójdą dalej. Zróbmy coś, aby chciało im się do nas wstąpić. Zacznijmy od małego targu i namówmy mieszkańców do sprzedaży tam swoich produktów. Dla dobrego jedzenia ludzie potrafią przyjechać z daleka, ale muszą być przekonani o jego jakości.

    • Widać, że nie macie pojęcia o niczym a nie tylko o turystyce. Boże zachowaj nas od takiej władzy! Turysta z Warszawy przyjedzie na targowisko do Ochotnicy? Dlaczego do Nowego Targu nie przyjeżdża albo do Łącka. Trzeba być psychicznie chorym, by budować tak kosztowne targowisko na wsi. Niech wójt zorganizuje takie przedsięwzięcie za swoje pieniądze i niech ciągnie z tego zyski. Głupszych pomysłów to nawet za komuny nie było.

     • Turysta z Warszawy był i kiedy opowiadałam mu o naszych tradycjach kulinarnych pytał dlaczego u nas nie można dostać takich swojskich produktów, My to co u nas najlepsze mamy mieć tu, a nie w Nowym Targu.
      Jeżeli Gośka z Jarkiem mogą to inni też.
      Właśnie minęły czasy komuny i jest prywatna inicjatywa,
      Gmina nie zapewni nam przyszłości, jeżeli sami nie będziemy mieli pomysłu na biznes

    • Jest kilka sklepów w których mogą być stoiska z żywnością regionalną i niepotrzebne jest targowisko za miliony złotych na którym będą stoiska „Biedronki”, „Zielonego Groszka” i być może „Lewiatana”. Niech te sieciówki same sobie zbudują targowisko na własnym terenie a nie za pieniądze podatników na terenie kupionym za pieniądze podatników.

  • Ty chyba nie mieszkasz w Ochotnicy. Jaka własna produkcja? 99,99% żywności Ochotnica ma spoza swojego terenu. Czym ty chcesz handlować? Gdzie ty widziałaś turystów na szlaku?

 227. na chłopski rozum- niewypali

  Jak by była potrzeba TARGU w Ochotnicy to by samoistnie powstał nawet i na terenie nieutwardzonym bez dachu i zaplecza ,taki plac targowy nie ma prawa bytu ,handlować będą pojedyncze osoby tak jak jest do tej pory ,Trzeba w takich kwestiach podpatrzeć jak to się odbywa w większych skupiskach ludzi np w Łącku gdzie gmina liczy 17 000 mieszkańców czy Krościenku

 228. Kto będzie sprzedawał na tym targu i co i komu. Przecież większość rolników likwiduje gospodarstwa, bo młodzi powyjeżdżali za pracą z Ochotnicy. Gdzie Ci turyści, jakoś ich nie widać, bo po co tu mają przyjeżdżać.
  Chyba, że magnesem będzie targ.

 229. Jaki znowu plac targowy ? 🙂 wyjaśni ktoś o co chodzi ! może w końcu odezwie się jakiś RADNY – przedstawiciel urzędu !!! i powie mieszkańcom o co chodzi
  Robi się to chore jest XXI wiek i nie możemy się z forum dowiedzieć co się dzieje ! jeszcze raz podkreślam jak nie to forum to proszę stworzyć inne forum na którym co jakiś czas (dyżury) będą pojawiać się radni, urzędnicy i będzie można pogadać ! Tak dużo wymagam w obecnych czasach ?
  Chyba najwyższy czas żeby coś takiego wprowadzić
  Chce wiedzieć co z tym placem chce wiedzieć co urząd planuje i coś się w naszej gminie będzie działo !
  a na obecny mam albo lakoniczną informacje z 1000 czną fotką wójta że plac targowy buduje i jak każdy zdrowo myślący chciałabym wiedzieć na co po co jaki jest powód turystów brak , problemy że ludzie gdzieś nie legalnie handlują tez chyba nie
  Więc się pytam jaki jest cel tego placu bo może o czymś nie wiem ? może chcemy ściągnąć do ochotnicy wszystkich handlarzy nie wiem baranów, krów ,świń a może będzie to jakiś targ serów, mleka a może nie wiem największy na południu targ rowerów używanych i będzie to magnez który przyciągnie ludzi do Ochotnicy – zwyczajnie jak pewnie większość chce wiedzieć na co robimy ten plac ???

 230. zerknij na link powyzej kto wygral,byl w ogole przetarg?

 231. Wybrano Wykonawcę:
  Zakład Budowlany „MIGA GIPS” Jan Migacz, Długołęka-Świerkla 165, 33-386 Podegrodzie za kwotę brutto: 1.198.372,60 zł.
  (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 60/100) w tym 23% VAT

 232. Rozruszamy Ochotnice zaczniemy od handlu na ryneczku !!!!!!!!!!

 233. Mam pytanie z jakich pieniędzy będzie finansowana budowa placu targowego z pieniędzy sołectwa Ochotnica czy pieniędzy budzetowych .Panowie radni Tylmanowscy tak ma wyglądać dbanie o interes mieszkańców którzy was wybrali????????????? siędzcie dalej cicho na sesjach podnosząc tylko rączki do góry jak GURU każe

 234. trudno uwierzyć

  Wspaniałe inwestycje – za działkę o wielkości 5-ciu arów – 500. 000 zł, a za wykonanie placu targowego 1.198.372,60 zł – Za taka kasę można byłoby w końcu zrobić porządne drogi w Ochotnicy. Tyle kasy na jakiś plac targowy aż mi się nie chce wierzyć.

 235. Szkoda że z tym newsem nie poczekano do kwietnia. Gdyby to było ogłoszone w prima aprilis to można by było się pocieszać że to kiepski żart, a tak to cóż nam pozostało powrócić do zbieractwa runa leśnego. Skoro będzie targ, to nie mamy wyjścia musimy coś sprzedawać. A tak szczerze to koń by się uśmiał z takiego rozwoju.

 236. to bedzie idealne miejsce dla miejscowych pijaczkow 😉

 237. byle jak byle wydać

  Taka jest gospodarność w naszej gminie ,tak wygląda wydawanie pieniędzy w przetargu do których mamy dostęp,a ile pieniędzy budzetowych wydaje się z wolnej ręki wg widzimisie

 238. Rozwój eco żywności i stałego miejsca gdzie będzie można kupić wyroby regionalne to ciekawy pomysł ale czy zaplanowany czy to jest przemyślane czy za projektem na place poszły inne projekty które wspierają lokalnych przedsiebiorców zdrowej żywności czy w priorytetach w Lokalnej Grupie Działania jest to wyraźnie określone ?? bo rozumiem że skoro będzie plac to wszystkie inne działania są pod to ukierunkowane i rada gminy to wyraźnie nakreśliła i jest jakiś plan którego się trzymają
  Czyli rewitalizacja budynków publicznych do tego plac targowy za tym idą dofinansowania dla lokalnych producentów rolnych ??? tak czy nie ?
  Czy wszystko tak z kosmosu ? rozwalamy sklep , robimy rynek , robimy plac
  Czy może ktoś odpowiedź co się w gminie dzieje !!!!
  Proszę o zadanie tych pytań na najbliższej sesji
  Bo wywalenie kasy nawet jak większość jest dofinansowana mija się z celem
  Pytanie na co nam plac który ma stać i świecić pustkami !!!!!

 239. Byly ” komunistyczne baraki ” Bedzie osrany bazar idzie cywilizacja ludzie… Ha ha ha ha ha ha ha

 240. Wójt robi byle robić szum! i topić miliony złotych, czy zapytano mieszkańców co sądzą o wyburzaniu sklepów GS. że działka 5 arowa kosztuje pół miliona złotych czy się mieszkańcy całej gminy zgadzają na taki zabieg typowo pijarowski żeby przed wyborami pokazać co to nie zrobili! przecież ten rynek pochłonie masę pieniędzy! a można by utwardzić tern koło sklepów i kostkę położyć! sklepy zostawić a nie burzyć! bardzo szkoda sklepu GSowskiego że go nie będzie i gdzie ja i moje znajome będziemy robić zakupy tak lubiałyśmy tam kupować! Panie Ekspedientki zawsze uprzejme doradziły przy wyborze produktów! dlaczego budynki GS nie mogą zostać? można by je ładnie odświeżyć ludzie mieliby gdzie kupować dobrej jakości towar i niedrogi. Panie miały by prace skoro wójt tak się zapędził z nie trafionym pomysłem wyburzania to dlaczego jego radni bezradni wyrażali zgodę i nie sprzeciwiali się co bali się narazić wójtowi! widzę że ta inwestycja zejdzie na psy a wszystko rozchodzi się o grubą kasę kto na tym skorzysta? na pewno nie mieszkańcy! świetnie, że jest ktoś na tym forum co się zna bardzo dobrze na cyferkach i podaje obliczenia wyliczenia, gratuluje tej osobie!

 241. Ludzie puk puk pobudka XXI w
  Jak czytam te posty to nie wiem czy się śmiać czy płakać. Wójt zapierdziela chce jakiś porządek w centrum wsi zrobić za kasę z UE a wam kurcze źle starego sklepu bronicie rudery komunistycznej
  Gdyby wójt nic nie robił byłoby źle ze nic się nie dzieje woda na młyn dla Krolczyka i powód dla Andrzeja żeby obrażać to wam się podoba bicie piany i pyskówki na sesji
  Jak wójt doprowadzi ze się wygląd centrum zmieni to już krok do przodu
  Wyliczanki są takie ze wójt kasę do gminy ściąga i buduje i o to chodzi raz wyda 100 zł i dostanie 1000 innym razem dostanie 1000 za nic bo dofinansowanie jest na poziomie 100% generalnie gminy dofinansowują się na poziomie 85 % więc przestańcie pisać takie bzdury
  Królczyk jak widzicie zamilkł bo mu szczęka opadła jak zobaczył jak wójt przyspieszył i o to chodzi jeden zrozumiał wiec zrozumcie i wy

 242. W głowę to się puknij ty kandydat bo Ci się cyferki dofinasowania mieszają .Ty jesteś może zadowolony z rządów więc zamilcz i nie próbuj kneblować innych mających inne zdanie w kwesti wydawania publicznych pieniędzy.

 243. Poprzednik przynajmniej zrobił wielką inwestycję jaką była kanalizacja służąca wszystkim ,a przy okazji kanalizacji pootwierało się wiele prywatnych terenów inwestycyjnych ,obecny robi marmury .

 244. Źeby dostać miliony z UE trzeba wyłożyć wkład własny to chyba oczywiste
  Królczyk idzie jeszcze dalej on chce wszystkie pieniadze gminy przeznaczyc na projekty nawet we własnej wiosce wszystko przeznaczył na koncepcję
  Wójt robi to bardziej przemyślanie bo przeznacza kasę na wkłady własne ale tylko na to na co są konkursy i żeby starczyło na inne zadania tym się różni gospodarz od oszoloma

 245. Wiesz co to jest strategia rozwoju ,to przemyślane wydawanie pieniędzy z głową a nie na łapu capu .

 246. Każdy inny wójt będzie lepszym gospodarzem naszej gminy, nie pozwoli na marnotrawstwo publicznych pieniędzy
  jak jest teraz, zadba o nasze sprawy by lepiej się po dróżkach wąskich jeździło dziur nie było, lampy będą świecić w Potokach będzie bezpieczniej a wieczór widniej, jestem o tym przekonany inny wójt nie będzie robił wszystko na pokaz i poklask pod publike jak jest obecnie, nowy wójt podejdzie z troską do spraw i problemów ludzkich.

 247. Są jakieś wieści co tam z nowym ośrodkiem zdrowia w Tylmanowaj,przejerzdzając drogą widać pozamykane bramy,i żywego duch niema. Prywatny jak buduje ,to na etapie projektu szuka dzierzawców .Gminne znaczy niczyje ,mamy budzetowe pieniądze to trzeba je wydać ,bo za rok znowu będą .Panowie rządzący zacznijcie szanować ludzii!!!!!!!!!! ,i ich pieniądze.Panowie rządzący to może w swoich firmach zaczniecie wprowadzać takie praktyki ,działania na zwłokę .

 248. Można za wszystko obwiniać władzę , ja jednak skupie się na Radnych będących aktualnie w większości. Jak możecie pozwolić na takie wydawanie pieniędzy. Celowo nie piszę na inwestycje, bo tego tak nie można nazwać. Ktoś realizuje swoje wizje, Jego sprawa, ale żeby to robić musi mieć Wasze przyzwolenie. Przecież nie spadliście z księżyca, znacie Ochotnickie realia, doskonale wiecie , że w całej wsi jest kilka kur, trochę więcej baranów, parę koni i czym tam chcecie handlować. Po borówki kupcy przyjeżdżają pod dom i zaręczam Wam że nikt tam nie pojedzie i nie będzie stał pół dnia, czekając na zmiłowanie jakiejś Paniusi z urzędu. Po co komuś jakiś plac targowy, zastanówcie się kto i co tam będzie sprzedawał. Takie rzeczy i to przed wyborami.

 249. Czy coś wiadomo co z tym projektem Tadka o historii Ochotnicy gdzie podobno skłamał i napisał ze dogadali wszystko ze szkolami a okazuje się ze nic nie dogadywał a wykorzystał gminę do swoich interesów czy ktoś napisał juz donos w tej sprawie ?

  • Widać, że rodzinie wójta już „zwieracze puszczają”.

  • Spoko, mamy winnego zaniechań w Ochotnicy. No cóż, od zawsze wiadomo że najlepszą obroną jest atak, ale ileż można atakować. Więc może zamiast robić wycieczki do działań fundacji Pana Królczyka spróbujcie bronić swoich pomysłów. Wy tego nie bronicie, bo tego się nie da obronić. Doskonale wiecie że Wasze wizerunkowe działania, są nic nie wnosząca do rozwoju Ochotnicy wydmuszką. Równie dobrze możecie wybudować targ rybny. Prawda jest taka że póki co rolnictwa w Ochotnicy nie ma, w zatrważającym tempie ginie też turystka której nawet nie próbujecie ratować. Od kilkunastu lat nie powstał żaden zakład pracy, a działki które mogły zachęcić firmy typu Kegel do inwestowania, zostały parę lat temu sprzedane. Teraz przyszedł czas na jedne z ostatnich terenów inwestycyjnych jakimi dysponuje gmina. Czy myślicie że trzeba placu za kilkaset tysięcy żeby sprzedać koperek, szczypiorek, jajko czy kurę.

 250. wójt ponad podziały

  Wiadomo tyle że Tadek nie żeruje na gminnej kasie ,tak jak to robią inni ,tylko pisze projekty i je realizuje ,będzie dobrym wójtem ,który potrafi słuchać nie obraża innych ,zrobi dużo więcej dla wszystkich sołectw bo jest kreatywny.

 251. Wójt werbuje nowych radnych! starych olewa! rozpoczął montować ekipe gotową do rządzenia! chętni
  podpisują weksel i lojalkę! apetyt do dalszego rządzenia sięgnął zenitu! a stan niszczenia każdego innego kandydata
  nie mieści się w najwyższej skali arogancji i chamstwa!

  • Myślę że to że zbiera się grupa ludzi która chce coś zrobić dla Ochotnicy że się mobilizują zaczynają zwierać szyki to bardzo dobrze – grunt żeby były to rozsądne osoby które wiedzą po co startują a jeśli będą miały jeszcze poparcie PiS to wygrają w cuglach i myślę że o to nam wszystkim mieszkańcom chodzi
   Nowi ludzie nowa energia – coś się zaczęło i warto to kontynuować na poziomie gminy i kraju
   Tak trzymać !

 252. Tylko zmiana coś może wnieść. Ośrodek w Tylmanowej stoi pusty, nie ma apteki. Poczta zlikeidowana. W Dolnej zbierają podpisy aby też zamknąć bo ktoś się komuś nie podoba. Koło Gminy świniami i płodami rolnym będą handlować.Kto to wszystko wymyśla i kto realizuje . Wójt z radnymi bezradnymi ?

 253. Kolejne potwierdzenie ze do władzy musz dojść młodzi każde dziecko grające w gry np. Cywilizacja wie ze jak zacznie najpierw budować parki upiększac place to mu szlak trafi całe państwo wiec może kurcze radni .!!!! Pograjcie trochę z wnukami a nie żeby takie bzdury akceptować Faktycznie do Was będziemy mieć pretensje bo to wy to akceptujecie wójt jest tylko wykonawca waszych pomysłów. !!! Sam nic nie może robi to co mu karzecie

 254. Tylko DOBRA ZMIANA INNY UCZCIWY WÓJT rozsądny człowiek otrzyma od nas zaufanie! poparcie! zajmie się poważnie naszymi sprawami i problemami wygra wybory!!!nikt i nic innego nie wchodzi w grę z NOWYM MŁODYM WÓJTEM i mądrymi RADNYMI w samorządzie widzę cały potencjał intelektualny rządzący i rozwijający naszą Gminę ku zadowoleniu większości mieszkańców.Skończy się wreszcie chaos, ustawianie, wykurzanie, zastraszanie, kłamstwo w każdym zdaniu, arogancja i buta z którą mamy do czynienia obecnie

 255. To że jest nabór na nowych Radnych to normalka. Komuś trzeba zjeść tę przysłowiową żabę, czyli najprościej tym którzy w pewnym momencie nie będą już potrzebni. W polityce nie ma miejsca na sentymenty, tak było za poprzedników, tak będzie i teraz. Najwięksi przyjaciele jak tylko wyczują zmieniającą się koniunkturę, będą największymi krytykami. Muszę przyznać rację ani23, cała krytyka skupia się na Radnych. W prywatnych rozmowach które prowadzimy wyczuwalne jest wielkie rozgoryczenie i niespełnione nadzieje pokładane w tej Radzie. Na mój nos ponad 60% mieszkańców ciągle czeka na kogoś potrafiącego zagospodarować Ich głosy. Czy znajdzie się w naszej gminie autentyczny, charyzmatyczny przywódca, który potrafi przywrócić naszą wiarę w samorządność?

 256. Mieszkańcy interesujący naszą lokalną polityką uważają, że radni bezradni dopuścili do tego
  że wójt owinął ich koło palca i sterował nimi głosowali tak jak on chciał! stworzyli w radzie układ większości
  więc Jurkowski robi z budżetem co chce i jak chce, po drugiej stronie radni z mniejszości zakrzykiwani przez wójta że to pieniacze! przecież widzieli i słyszeli co wyprawia jak źle się dzieje w Radzie i jakie są ustawki! nie liczyły się zapytania mieszkańców dotyczące ważnych problemów wszystko jest na nagraniach! wójt ich ignorował krzyczał moralizował nie udzielał odpowiedzi! i co mamy do czego doszło? co się dzieje obecnie w gminie? ludzie nie chcą rynku targowiska jakie pieniądze za tym stoją do wyłożenia! widzimy jaki bajzel i w Tylmanowej z Ośrodkiem Zdrowia, w Górnej z WOK, w Dolnej z Ośrodkiem Zdrowia, z wydaniem pół miliona zł na 5arową działkę z wyburzaniem sklepów GS itd… radni obecnie zamilki głowę chowią w piasek widzą i słyszą pod swoim adresem krytykę do czego doprowadzili słuchając guru i głosując tak jak im kazał! przez takie rządzenie doporowadzili do marnotrawstwa ogromnej sumy publicznych pieniędzy a problemy i sprawy mieszkańców nie załatwione 4 lata i nic się nie zmieniło zostało tak jak było.

 257. Co nie które wpisy zaczynają mnie wkurzać nie jaka Kasia pisze że takie targowisko to wspaniała sprawa 🙂
  Kasiu czy ty jesteś dzieckiem czy taka naiwna kto Ci będzie stał z tym serem na tym targowisku przez cały dzień? Może żona wójta da przykład i zacznie tam pietruszkę kupioną w Biedronce sprzedawać
  Nie ma w gminie producentów eco żywności na taką skalę żeby targ za setki tysięcy złotych robić

  Jak czyjaś babcia chce coś sprzedawać to już lepiej ją na krzyżówce w Tylmanowej postawić – gdyby jeszcze tam coś wymyśli jakieś stoiska regionalne żeby ludzie jadący do Krościenka czy w drugą stronę mogli się zatrzymać to rozumiem – chyba że faktycznie nie o wszystkim wiem i jest już szeroko zakrojony plan że wszystkie samochody będą skręcać do Ochotnicy na targ :))

  A tak serio kto to wymyśla takie pomysły ?? w jakim kierunku to idzie miał być wyciąg i to jest podstawowa sprawa i na tym powinni wszyscy się skupiać !!!
  Co robi ta spółka od wyciągu który miała się tym zająć (wójt załatwił wszystkich powołał spółkę i ma wszystko gdzieś ! )

 258. Wytłumaczenie dlaczego robi się rzeczy łatwe i proste, właśnie dlatego że takie są. Już jesteśmy miejscowością słabo skomunikowaną ze światem, z nieczynnymi w niedzielę WOK-mi, z pozamykanymi Orlikami, bez barów, wyciągów itp. Tak na prawdę od lat nie powstały u nas nowe miejsca pracy. Wszystko kręci się dzięki temu że młodzież pracująca za granicą, budując tutaj domy napędza koniunkturę. Ale co będzie robiło następne pokolenie, czy musi być skazane na taką tułaczkę jak my. A może zajmie się pasterstwem i zbieractwem runa leśnego. Wtedy plac targowy będzie jak znalazł, będziemy tam stać i czekać aż łaskawie ktoś się zmiłuje i coś raczy kupić. Tak już było, i bezpowrotnie minęły czasy kiedy byliśmy tanią siła roboczą postrzeganą na Podhalu jako ci gorsi.

 259. Czytam te wpisy i w większości zgadam się z nimi. Tak w ogóle cieszę się że to forum zaczyna służyć do merytorycznej wymianie poglądów.
  Co do budowy targowiska, zgadzam się całkowicie, że wydawanie pieniędzy w takiej dziurze na taki cel jest czymś nienormalnym.
  Pytam zatem jak to możliwe i w czyjej głowie narodził się taki pomysł ?
  -Czy jest to przemyślana inwestycja patrząc na umierające gospodarstwa na naszym terenie.
  -Czy poprostu jest takie dofinansowanie to trzeba brać bo dają.
  Rolników produkujących żywność jest coraz mniej i nie mają problemu ze zbytem.
  Najgorszy pomysł obecnego samorządu. Będzie to wizytówką cofającej się Ochotnicy w rozwoju.

 260. Realnie dla drobnych sprzedawców targ trwa od wczesnego rana do południa. Poza tym wyobraź sobie ile trzeba wyhodować towaru na samą opłatę, która będzie zasilać urząd gminy a to też nie jest miasto tylko wieś. Nie mam do czynienia z handlem, ale znając warunki uważam, że to przegięcie.
  Ja znam Ochotnicę, jeśli się ktoś odważy handlować to obroty będą raczej skromne 10 osób, które kupią coś za 5-10 zł, a obok funkcjonują przecięż sklepy.
  Życzę dużo zdrowia Panie wójcie i panowie którzy wpadliście na genialny pomysł za 1mln 300 tys.
  Byłby załatwiony temat dróg na terenie całej naszej gminy.
  Pozdrawiam

 261. Jestem cichym obserwatorem tego forum- ale też zauważam że coraz więcej tutaj konkretnych wypowiedzi nie ze wszystkimi się zgadzam ale grunt że dyskusje zaczynają być sensowne.

  Mam pytanie czy ktoś próbował zainteresować media tym co w gminie się dzieje ? jeśli prawdą jest że rada zaakceptowała wydatki na targ i kibel w Ochotnicy na poziomie ponad miliona złotych bez żadnego planu i wizji po co robić to jest to sprawa do mediów !!

  Przecież to jawna kpina i trzeba to nagłośnić oczywiście skoro wybrany już jest wykonawca to pewnie wszystko jest prawidłowe pod względem formalnym ale nie pod względem społecznym i racjonalności wydatków

  I tu zgadzam się myśleniem np. ministra Jakiego który mówi że on na żadne kolorowanki i wykresiki nie da się na nabrać !!! Więc my mieszkańcy też nie dajmy się nabrać na opowiadanki Rady i Wójta

  Najwyższy czas to towarzystwo przegonić ale pierwsza sprawa proszę o nagłośnienie tematu w radiu, telewizji myślę że nie jeden dziennikarz się tematem zainteresuje !!!

  Proszę też czytających to forum radnych o poruszenie tego tematu na sesji !!
  Inna sprawa czy to prawda że wójt jest z PiS ??? bo generalnie ten człowiek pasuje mi do starej opcji politycznej i trochę mi się to gryzie

 262. Słyszałem, że wójt zawsze był w PO i wspierał PO-wców, przecież aktywnie prowadził kampanię wyborczą
  dla posła Guta Mostowego! prezydenta Bronisława Komorowskiego!

 263. Wszystkie przemądrzałe głowy na forum dajcie już spokój z tymi głupi spekulacjami
  Z tego co słychać po Ochotnicy wójt w końcu dogadał się z Tadkiem i zaczęli działać razem -Tadek ma obiecany dobry ciepły stołek i stabilizacje i może w końcu coś zacznie robić
  Tak że w końcu miejmy nadzieje będzie spokój i będą działać jak to mówią zgoda buduje a nie zgoda rujnuje więc teraz przy po parciu obecnej władzy może coś zrobią a Tadzio będzie miał okazję się wykazać

 264. No to wszystko jasne dlaczego Tadek wszystko na sesjach ostatnio przyklepywal i na forum zamilkł ale może w zgodzie w koncu coś zrobią

 265. To świetnie. Runger sekretarzem by mógł zostać., a Tadek giermkiem wójta, Pasują do siebie.

 266. Czy plac targowy będzie zwieńczeniem działań obecnej ekipy? Czy po gabinetach, usunięciu przynoszącego gminie dochody banku, marmurach w urzędzie, planowanym wykupieniu za setki tysięcy sklepów GS tylko po to żeby je następnie wyburzyć, będzie tą przysłowiową wisienką na torcie dokonań Rady. Myśląc o sukcesie wyborczym powinnam się cieszyć, bo sami wbijacie sobie ten gwóźdź do końca kariery politycznej. Ja jednak myślę o przyszłości, dlatego boję się czy będzie nas stać na utrzymanie tego kukułczego jaja.

 267. Tak to jest jak się prostactwo dorwało do rządzenia. Co te sieroty mogą sensownego zrobić. Naprawdę można się załamać słysząc te wszystkie genialne pomysły związane z rozwojem Ochotnicy.

 268. Tadeusz Królczyk wójtem!!!! ma bardzo dobry wizerunek, jest opanowany kulturalny inteligentny uczciwy, z dobrymi pomysłami, chce transparentności w rządzeniu. Wygra te wybory!!! pomimo ogromnego ataku na jego osobę i rodzinę od konkurenta! wreszcie będzie normalnie w naszej gminie ku zadowoleniu większości mieszkańców!
  Jurkowski Stasiek narobił i narobi tyle! aż tyle! na łapu capu!!!! że, długi gminne będziemy spłacać długo
  przez długie lata!!!!!!! zapamiętamy kto wtedy rządził!!!!!

  • Nie pisz bzdur Tadek się już wójtem dogadali wszystko ustalone

   PiS wystawi kandydatów na radnych wójtów w całym kraju i trzeba się podporządkować bo to jedyna szansa dla naszego kraju i gminy chyba że chcesz radnych z PO , Nowoczesnej dla kolorytu i pyskówki na sesjach

   Więc nie twórz propagandy i zamętu , obaj rządzili przez 4 lata Tadek z kolegami radnymi dawał propozycje potem to akceptowali a wójt musiał to wykonywać Na tym polega rządzenie
   Więc jak się nie znasz to nie pisz bo nie sztuka napuszczać jednego na drugiego

   • Chyba ci się coś w główce pomieszało? Wójt Jurkowski z PiS? Do jakiej partii należał za czasów PRL?

    • Wójt Jurkowski jest z PiS i będzie ze strony PiS rekomendowany na wójta
     Tak że kto jest za PiS ma prosty wybór
     Ale przecież wybory są wolne i też mogą inne osoby kandydować nikt im nie broni ale inni już mieli szansę a teraz jest szansa na dobrą zmianę więc nie dajmy się nabrać na rozgrywki opozycji bo przez cały okres kadencji tylko podjudzają jesteśmy miniaturką kraju w Polsce PO a w gminie ich dwóch przedstawicieli z Ochotnicy G dość tego !!!

     • Ten kto jest za PiS, to powinien już zgłosić do władz PiS, kim w rzeczywistości jest ten człowiek, który piastuje teraz stanowisko wójta. Wójt na pewno za czasów PRL był w wiadomej partii. Jakim bowiem sposobem ktoś taki zostałby dyrektorem szkoły, skoro sam chyba żadnej szkoły powyżej „podstawówki” normalnie nie kończył.

     • Jeżeli Pani Paluch spowoduje, że troll Jurkowski „będzie z PiS”, to będzie to ostatnia jej kadencja! Dość trolli w polskiej polityce!

    • na użytek wyborów

     …znów się przefarbował …ale fauszywka !!!!!

 269. Pełna zgoda z kokosem, również w Ochotnicy nadchodzi pomału czas na dobrą zmianę. Władza skromna i tania w utrzymaniu, ukierunkowana na działanie dla dobra mieszkańców, wsłuchująca się w głos wyborców i realizująca obietnice z kampanii, a przede wszystkim wyczulona na ludzkie problemy. Na to czekamy.

 270. czyje to obietnice ??

  CZas rozliczeń z obietnic wyborczych oto słowa jednego z nich —- „z najwyższą starannością zadbam o wszystkich mieszkańców gminy: rolników, ludzi w podeszłym wieku a szczególnie o tych, którzy borykają się z niepełnosprawnością, problemami losowymi, zdrowotnymi oraz o rodziny wielodzietne”.Zbuduję basen

  W sferze spraw gospodarczych i inwestycyjnych duży nacisk będzie kładł na rozwój turystyki, dzięki której może polepszyć się zamożność wszystkich mieszkańców Gminy.

 271. czyje to obietnice ??

  Kto się jeszcze po raz kolejny nabierze , na następne obiecanki osób które miały wszystkie narzędzia i władzę żeby rozruszać turystycznie nasza gmine

 272. CO jeszcze nam obieca GURU ???????? wraz z przydupasami ??????? MARMUREK ??kto Ci uwierzy

 273. Oj kokos! kokos! widzę, że jesteś z zakłamanej rodziny wójta! Myślisz, że jak napiszesz że Tadeusz z wójtem wszystko poustalali to my ci uwierzymy????? to jest stek bzdur i kłamstw!!!!! Twój wpis świadczy o tym, że nie masz żadnego sensownego pomysłu na zdobycie większości i grunt zaczyna ci się pod nogami palić. Piszesz
  tylko po to aby siać zamęt wśród niezdecydowanych! zawsze tak działasz! Zdecydowana większość ma dość takiego wójta, który problemy mieszkańców ma głęboko w d…e, a realizuje tylko swoje utopijne wizje aby tylko wydać pieniądze na byle co! Dzieje się tak oczywiscie za przyzwoleniem radnych bezradnych popierających wójta! Myślę, że Radny Tadeusz wypowie się na ten temat. Cieszę się bardzo, że kadencja niby wójta dobiegnie końca jesienią!!! a nowy wójt będzie rozwiązywał problemy nas mieszkańców. Obecny zamiast pisać pod różnymi nickami lepiej zacznij pakować manatki!!! Wszyscy mamy dość twoich nieudanych rządów chociaż o tym nie mówimy! Na wybory pójdziemy i wybierzemy dobrego gospodarza naszej gminy!!! i nie myśl sobie, że będziesz nim ty choćbyś pod najlepszym szyldem i poparciem startował.

  • No jestem w szoku czytając takie bzdety widzę że co nie którym nie chodzi żeby się gmina rozwijała żeby władza dogadała się z opozycją tylko żeby non stop było show na sesji i teatrzyk do oglądania
   Nie wiem czy to prawda że Królczyk dogadał się z wójtem ale jeśli tak to tylko przyklasnąć że w końcu jeden z drugim poszli po rozum do głowy i może w końcu coś razem zrobią

   Chociaż oceniając to obiektywnie Królczykowi dano szansę został przewodniczącym i miał szansę pokazać co potrafi a jak to się skończyło wszyscy wiemy nie był wstanie się dogadać z nikim !

   Więc pytanie gdzie jest wina czy po stronie rady, wójta ( w sumie kilkanaście osób ) czy może wina jest po stronie Królczyka skoro w urzędzie go nie chcą, w komisjach go nie chcą , rada mu podziękowała i wywaliła z funkcji przewodniczącego itd itd.

 274. Kasa łączy ludzi więc jak się dogadali to mnie nie dziwi jakoś specjalnie tylko dlaczego nie można było wcześniej
  Obaj nic nie pokazali jeden pływa wokół własnego interesu drugi oderwany od rzeczywistości pływa w obłokach
  Dajmy sobie z nimi spokój czy nikt normalny z poza wpływu wójta i Królczyka nie może kandydować

 275. zdradzona turystyka

  TO nie jest prawda ,ktoś komu pali się grunt pod nogami próbuje manipulować odwiedzającymi to forum .Myślę że każdy z mieszkańców powinien zadać sobie pytanie czy sprawujący władzę wójt mając pelnię władzy ,jak twierdził doświadczenie w obszarze turystyki zrobił coś dla wykorzystania potencjału naszego regionu. Narazie widać bezsensowne inwestycje które nie wnoszą nic w obszarze zainteresowania większośći mieszkańców ,bo przecież kto by nie chcial zarabiać w swoich miejscowościach.

 276. Nie wiem czy była już sesja czy nie ale jak czyta to któryś radny prośba o zadanie pytanie Wójtowi czy
  czy gmina złoży wniosek z poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne a jeśli tak to na jakim etapie są opracowania do tego tematu (np. ścieżki rowerowe itd.) rozumiem że gmina nie śpi i jest gotowa na ten temat bo na sesji o tym nie rozmawiacie

 277. Prawie wszyscy którzy piszą na tym forum wypowiadają się w sposób merytoryczny i rzeczowy. Nie jest naszą intencją żeby komuś dokopać, chcemy jedynie zwrócić uwagę na pewne rzeczy które w naszym mniemaniu są bezsensowne. Ochotnica miała w historii pecha i tym z pewnością można wytłumaczyć zaniedbania w naszym rozwoju. Jednak w czasach obecnych nie ma takiego wytłumaczenia. Spływają ogromne środki z UE i wystarczy je pozyskać i mądrze wydać. Kluczem do sukcesu są te dwa słowa, pozyskać i mądrze zainwestować. Nikt nie ma monopolu na mądrość, i po to właśnie jest samorządność. Sami u siebie decydujemy, co robimy i w jakim kierunku się rozwijamy. Dlatego zadam pytanie, jak to u nas jest z tą samorządnością? Czy pomysły z wykupem sklepów, z jakimś nie wiedzieć czemu mającym służyć placem targowym, ścieżkami rowerowymi widmo, są wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji społecznych?

  • Ja rozumuję podobnie że gmina ma jakiś szeroko zakrojony plan działań i że plac rynek wpisuje się w szerszy zakres działań o którym nas mieszkańców nie poinformowano i przez to że nie mamy całkowitego obrazu sprawy widząc tylko wycinki i przez to błędnie oceniamy !
   Rozumiem że będzie targ ale już jest wszystko przygotowane np. pod projekt na drogę rowerową od VeloDunajec i że to się wszystko perfekcyjnie składa i dlatego radni to akceptują -szkoda tylko że nas mieszkańców o tym nie informują !!

   A jeśli jest inaczej jak pisząc co nie którzy tutaj czyli to wszystko jest robione bez ładu i składu na wariata to przegońmy to towarzystwo natychmiast !!!! Olać tych radnych olać tego wójta i nawet im dzień dobry nie mówić ! skoro potrafili tyle lat zmarnować i to w najlepszym okresie bo takiej kasy z UE jak była już nigdy nie będzie !!

 278. Tadeusz Królczyk

  Padły na forum i telefonicznie sugestie, abym zajął stanowisko w sprawie ostatnich komentarzy na mój temat.
  Powiem krótko i dosadnie. Nie ulegajcie kłamstwom i propagandzie „układu trzymającego władzę” w naszej gminie. Ani ja ani moje poglądy nie są na sprzedaż. Nie jestem też chorągiewką i nie zmieniam poglądów na zawołanie. Nie udało się i nie uda się ani mnie kupić ani zastraszyć. Stwierdzam jednoznacznie: NIE MA I NIE BĘDZIE ŻADNEGO „DOGADYWANIA SIĘ” ZA PLECAMI WYBORCÓW Z PANEM STANISŁAWEM JURKOWSKIM OBECNYM WÓJTEM.

  Pan Wójt miał 4 lata szansy na szukanie porozumienia z nami, ale ją świadomie zmarnował. Byliśmy otwarci na współpracę, ale zamiast dialogu i partnerskiego traktowania spotykała nas arogancja, manipulacje i ciągłe niedotrzymywanie słowa. Zresztą – nie jesteśmy wyjątkiem w tym względzie. Tak się nie da współpracować.

  Obecna władza zawiodła – nie szanuje mieszkańców i nie dba o ich interesy. Styl i metody rządzenia są nie do zaakceptowania. Zamiast jawności jest utajnianie. Zamiast promocji gminy jest wszechobecna, nachalna propaganda. Nie widać żadnego pomysłu na rozwój gminy. Jedna po drugiej marnowane są kolejne szanse na rozwój turystyki. Nie ma się co łudzić – tylko wymiana obecnej władzy daję nadzieję na lepszą przyszłość dla Ochotnicy i Tylmanowej. Nadchodzące wybory, to ostatnia szansa.

  P.S. Przez ostatni czas byłem nieobecny na forum – musiałem z fundacją skupić się na nowych projektach realizowanych w naszej gminie. Ale obiecuje, że odpowiem na pozostałe pytania i ujawnię kilka nowych faktów dot. poruszanych wcześniej spraw.

 279. Dziękujemy, rozumie się samo przez sie ze jak ma się tyle obowiązków to nie zawsze jet czas zeby odpowiadac na różnego rodzaju teksty.

 280. Panie Tadeuszu
  Prośba do Pana bo widzę że tylko Pan ma odwagę podjąć tutaj dyskusje po mimo tego że nikt tutaj Pana nie oszczędza

  Prośba o zadanie / poruszenie kilku spraw które interesują nas mieszkańców

  Skupię się na sprawach czysto techniczno, komunikacyjnych bo o merytoryki jest tyle że i tak myślę że musicie to poruszyć
  pytanie:
  Czy radni, wójt uruchomią w końcu forum dyskusyjne żeby kontaktować się z mieszkańcami , wymieniać poglądami czy mieć zwyczajnie dyżury (internetowe) z mieszkańcami nie prosimy o nic dziwnego bo premier , prezydent i wszyscy kontaktują się już z mieszkańcami np. przez twittera

  Można też wziąć pod uwagę prośby młodych żeby nawet urzędnicy byli dostępni (internetowo) i żeby można było z nimi w ten sposób kontaktować. Ciekawi jesteśmy odpowiedzi bo jeśli będzie na nie to też już to wiele znaczy.

  Żeby ukrócić odpowiedź wójta że to rozpatrzy proszę zadać pytanie czy na czas kiedy będą to rozpatrywać i załatwiać nowe forum Nie mogą skorzystać z tego forum bo temat był poruszany ponad rok temu jest nagranie i do tej pory cisza !!!!

  Najlepiej złożyć wniosek i to przegłosujcie kto jest za forum a kto nie

  Żeby się nie powtarzać kopiuje pytanie z wcześniejszego maila:

  Post z dnia 11 stycznia 2018 r.

  W imieniu mieszkańców mam kilka spraw: (jeśli zajdzie taka przedstawię listę osób w imieniu których występuje około 50 osób) może to nie wiele ale myślę że nas nie potraktujecie jak tą Panią !

  1) prośba umieszczenie tu na stronie i może też na stronie gminy informacji o głosowaniu w sprawie tematu „narkotyki” wniosku panu Królczyka kto głosował za zwołaniem spotkania a kto przeciw z imienia i nazwiska

  2) zwracamy się z prośbą o umieszczenie kamery/ mikrofonu pana Królczyka w sposób centralny – nie da się tego oglądać , chyba że gmina umieści swoją kamerę i będzie umieszczał sesję na swojej stronie na marginesie dlaczego to zostało zaprzestane ?

  3) proszę o przekazanie przewodniczącemu żeby wszystkich gości (w tym wójta traktował) w identyczny sposób nie może być tak że radni muszą czekać na głos a wójt bierze sobie mikrofon i sobie mówi kiedy chce (przykład ta sesja ) Pani prosi się o głos , Królczyk czeka na głos żeby powiedzieć że głosowanie nie prawidłowe a wójt prowadzi monolog . Liczymy na to że przy następnej tego typu sytuacji wójt zostanie upomniany w ostrzejszy sposób czyli że jeśli się nie dostosuje to zostanie wyproszony z sesji – nie zapominajmy wójt jest gościem Rady w wielu radach siedzi z boku stołu z przewodniczącym i u nas też tak powinno być

  4) Oczywiście jak większość tutaj prosimy żeby Wójt i Przewodniczący przeprosili tą Panią trzeba mieć odwagę żeby wyjść na sesji i powiedzieć jak wygląda sprawa narkotyków w naszej gminie o której my rodzice nie mieliśmy pojęcia !!!! jeśli wójt o wszystkim wiedział to proszę zadać mu pytanie dlaczego my mieszkańcy nie zostaliśmy o tym poinformowani !!!!! Królczyk ma racje nie każdy ma dzieci nie każdego dzieci chodzą do szkół w gminie . Myślę że większość z nas się utożsamia z tą Panią i nie pozwolimy żeby z taką butą i arogancją nas traktowano !!!!! DOŚĆ TEGO !!! (o dziwo widzę że jednym głosem mówią zwolennicy i przeciwnicy Królczyka)

 281. Próżno czekamy na odpowiedzi od naszych lokalnych polityków. Trudno, zadamy je po raz wtóry w zbliżającej się kampanii wyborczej. Sprawa kto był pomysłodawcą tych placów targowych, wykupu i wyburzeń sklepów, nurtuje co raz więcej mieszkańców. Jest to główny temat rozmów na ulicach. Czekamy… Może znajdzie się odważny i powie: „ja to wymyśliłem, a jest to część większego projektu”. Jaki to projekt, jeżeli oczywiście taki jest, to kolejna zagadka nad którą głowią się mieszkańcy?

 282. Przypuszczam, że zakup działki za pół miliona od GS-u to pomysł wójta i radnych Wiatra, Franczyka i Brzeźnego
  a pozostali radni bezradni zakceptowali ten głupi pomysł! po co i na co komu potrzebny taki kosztowny plac targowy koło Urzędu za 1 milion 300 tysięcy złotych? czy wy nie liczycie się z wydawaniem bezsensownie
  publicznych pieniędzy? czy swoje też tak hojnie byście triwonili?

  • Może bez takich emocji poczekajmy aż wójt się wytłumaczy i albo ma to jakiś logiczny sens albo przegonimy tego wójta nie tylko ze stanowiska ale i z gminy będę pierwsza za tym żeby nawet do szkoły nie wracał i sama zorganizuje referendum wśród rodziców żeby się go pozbyc ale na razie poczekajmy na informacje bo wykupienie placu nie jest głupie może juz nigdy nie było by szansy na centrum co do ceny się nie wypowiadam, co do targu jest z kasy UE z tego co wiem więc bez przesady ale to nie zmienia faktu Kontakt z mieszkańcami jest tragiczny też jestem za forum gminy .!!

   • Aniu, co to za negocjator co wynegocjował pół miliona za tę ruderę i jeszcze Panie stracą pracę? Radni z Górnej mają rację jak się tak wielkie pieniądze płaci, to trzeba wymusić żeby GS zainwestował je w gminie a nie zabrał do Łącka. Kto dzisiaj wywala taką kasę na marmury do urzędu pytam Cię?

  • Plac targowy to niespodzianka wojta na wybory i mieszkancy obowiazkowo beda sie musieli ucieszyc. Ktos sie nie cieszy??? Niech tylko sprobuje…

 283. Aniu 23 zbyt mało wiesz przecież gmina dokłada z własnych środków 600 tysięcy Ty sobie zdajesz sprawę ile
  ten plac ma w sumie kosztować? wiesz ile by dróg wąziutkich w Potokach poszerzono za taką kwotę! mieszkańcy
  mieliby lepszy dojazd do swoich domów, a tak to co będą patrzeć na plac targowy bez sklepów w których jest
  dobrej jakości towar i po przystępnej cenie! i to się likwiduje czy zapytano nas mieszkańców w tej sprawie?
  rzadzący podjeli za nas decyzję bez konsultacji społecznych!!!!

 284. Plac targowy bulwersuje, elektryzuje, ale i dzieli mieszkańców. Starzy ludzie tak jak np. moja Babcia widzą w tym szansę na rozwój rolnictwa i powrót dawnych czasów. Oni z rozrzewnieniem wspominają jak pędzili świnię na skup przez całą wieś. Obecne czasy, wszechobecnego zabiegania są dla nich trudne do zaakceptowania. Może taki powrót do przeszłości jest zamierzonym i celowym działaniem, którego nie rozumiemy dopóki nie doświadczymy. Więc hodujmy świnie, kury i barany, będzie plac, będziemy sprzedawać.

  • Nie oceniałabym tego placu do momentu kiedy nie poznamy o co chodzi.
   Place są różne i w różnym stylu może rada zdecydowała na folklor ze zdrowym jedzeniem
   Może będzie się tam wystawiał T Królczyk bo wiem że jeździ po targach – może to jego inicjatywa na razie tego nie wiem więc czekam na sesję i że w końcu będzie to sesja która poruszy sprawy NASZE SPRAWY MIESZKAŃCÓW !!
   a nie znowu będziemy olani !!! zwróćcie uwagę jak jest układany program rady sprawy koncepcyjne, wizje na wariata żeby tylko odwalić –

   Nie jestem zwolenniczką T Królczyka ale to jest jeden facet który chce pogadać przeanalizować nie ma partnerów
   nawet oszołom Andrzej też coś wnosi chce dyskusji ale im tego zabraniają
   Mnie wkurza też dlaczego my mieszkańcy nie dowiadujemy się targach , placach na etapie kiedy są koncepcje wizję tylko na etapie faktu dokonanych !

   Czy rada , wójt ma nas mieszkańców za idiotów że nie warto z nami nic skonsultować

   Mam gdzieś kolejną fotkę wójta ściskającego faceta z którym podpisuje umowę na 1,3 mln zł to że facet się cieszy to zrozumiałe ale z czego cieszy się wójt ?

   Zgadzam się co do tego że jeśli już gmina kupowała działkę to mogła ugrać coś w taki sposób żeby jak najwięcej kasy pozostało w gminie

   Mam nadzieje że się rada i wójt z tego wytłumaczy !!!

 285. Gosia mądrala

  Widzę Aniu 23 że jesteś bardzo mądrą dziewczyną bo wiesz że trzeba negocjować. Dlatego proponuję ci abyś zgłosiła się do Gminy by ciebie brali do negocjacji warunków przy przetargach. A najlepiej gdybyś zastartowała na radną, wtedy miałabyś dużo więcej do powiedzenia, nie musiałabyś wypowiadać się na brukowcach.

  • Jeśli mądralo jesteś z obozu rządzącego to się kompromitujecie coraz bardziej obdarzyłam was zaufaniem i nie raz na Tadku Królczyku nie zostawiłam suchej nitki (do sprawdzenia starych sesjach ) ale to zaczyna robić wójt (arogancja, buta i inteligentne cwaniactwo) sprawia że zaczynam mieć tego dość a do tego głupota większości radnych (a myślę że bardziej cwaniactwo i wygoda ) sprawia że zaczynam mówić DOŚĆ

   To że trzeba negocjować wie każdy więc jeśli wy w radzie tego nie wiecie to po co tam siedzicie !!!!!
   Chyba że negocjujecie swoje sprawy a gmina co tam zwisa wam czy będzie 300 tys czy 500 tyś bo nie wasze taka jest prawda nie moje to mogę zaciągać kredyty, mogę zatrudniać ludzi bo starzy nie dają sobie rady, bo sam nie łapę nie kumam bo jestem za głupi w sprawach projektów, samorządu to dawaj nowego pracownika itd.

   A co do forum chyba każdy zauważył że zmieniło się nie do poznania -dziwny trafem zbiega się to z tym jak Tadek nie ma czasu i nagle zamilkły forumowe chamy typu habity , gadaj zdrów
   Dlatego nazywanie tego forum teraz brukowcem jest już nie na miejscu myślę że nie jeden radny wiele z tego forum może wynieść i chociaż jedno zdanie na koniec na sesji wydukać (pomysłów i spraw jest tutaj multum :))

   • Tadeusz Królczyk

    Zapewniam Pani Aniu23, że nie jestem ani habitantem ani gadaj zdrów 😉 To jak widzę stali komentatorzy, którzy od dawna używają tych nicków. Zresztą jak chyba widać nie boje się wprost i publicznie mówić na sesjach o tym co myślę.
    To forum jest jedyną i ostatnia przestrzenią wolności w naszej gminie. Tylko tutaj mogą mieszkańcy zadawać trudne pytania władzy bez ponoszenia konsekwencji – mówiąc wprost bez ponoszenia ryzyka zemsty ze strony władzy. Pani jak sama napisała nie „oszczędza mnie” na tym forum, ale chyba moderator nigdy nie usunął ani nie zablokował Pani komentarza? Nie można nazwać tego forum brukowcem. Owszem nie wszyscy potrafią korzystać z wolności słowa i czasem komentarze są żenujące (zreszta często pod moim adresem), ale nie zmienia to faktu, że jest to jedyna przestrzeń wolności słowa. Pozdrawiam!

    • Trzymaj się Tadziu!
     Jeśli Jola podejmie się działania i podtrzymać decyzję o kandydowania (niezależnie na jakie stanowisko) mam nadzieje, ze będziecie wspolpracowac, bo macie wiele wspolnego!
     Wierze w to goraco! I pozdrawiam Was.

    • Panie Tadeuszu
     Zostawmy habitanta i gadaj zdrów , pan wie jak jest ja mogę przyjąć że to co Pan mówi jest prawdą szkoda na ten temat dyskutować
     Zgadzam się że forum jest jedyną szansą wypowiedzenia się mieszkańców w sposób im nie zagrażający bez konsekwencji
     Dlatego pewnie wójt nie chce otworzyć forum na stronie oficjalnej gminy bo się boi tak to odbieram ale temat trzeba drążyć faktycznie już to Pan kiedyś na sesji poruszał wójt miał temat podjąć pytanie czy podjął ?
     Uważam że radni powinni być dla mieszkańców również na takim forum zabierać głos tak jak Pan z imienia i nazwiska (zdecydowałeś się być radnym nie bój się dyskusji i krytyki ) i myślę że najwyższy czas to urealnić

     A od Pana oczekuje (zresztą zgodnie z Pana deklaracją ) że jak już Pan zabiera głos tu na forum że będą to wypowiedzi bardziej merytoryczne i konkretne skupiające się na temacie gminy i naszych sprawach a nie żeby dyskutować o osobach nic nie wnoszących a obrażających ludzi 🙂

   • Szanowna Aniu 23. Nazywanie mnie „chamem” tylko dlatego, ze stanowczo i konsekwentnie krytykuję działania cynika, – i jak sama w końcu przyznajesz „bufona i aroganta” Jurkowskiego – jest z twojej strony brakiem konsekwencji!

    Z jednej strony nieśmiało (lecz jednak) sama zmieniasz zdanie co do zajmującego stanowisko wójta (lepiej późno …), a z drugiej strony nadal pozostajesz konsekwentną w obrażaniu mnie jako krytyka tego oszołoma i oszusta…
    Więc kim ty jestes?
    Może jednak nadal obrończynią swego guru i farbowanego lisa?
    Ty też pewnie tak jak on czujesz powiew z przeciwnej strony, więc postanowilaś jak chorągiewka pójść z wiatrem jak twój pan?…

    • Nie jesteś krytykiem tylko chamem właśnie przez to że obrażasz ludzi szkodzi przez to ludziom którzy chcą coś zmienić i doprowadziłeś do tego że forum zyskało miano brukowca i ja też przez miesiące się nie odzywałam i wielu ludzi podchodzi podobnie nie chce czytać twoich inwektyw i oskarżeń
     Więc może dalej nie pisz i przyczynisz się lepiej dla sprawy niż Ci się wydaje

     Wbrew pozorom postawienie sprawy w taki spolaryzowany sposób jestem ZA albo jestem PRZECIW służy Jurkowskiemu dlatego że praktycznie wszyscy się w gminie znają i przez to tracicie tych wyborców pośrodku a tych jest większość
     Właśnie dlatego koalicja Tadka przegrała wybory i mam nadzieje że coś zrozumieli
     Nie można mówić że wszystko co zrobi przeciwna strona jest złe i do bani , nie można nazywać kogoś oszustem jak nawet ty w tym mailu jeśli nie udowodnisz winy, na takim postawieniu sprawy przejechało się PO bo wiecznie mówi że PiS jest zły. na takie argumenty byle dziecko odbije ping ponga i powie że nie jest złe bo zrobiło to to i to a Ty co zrobiłeś ? więc skoro dziecko sobie poradzi to tym bardziej taki cwana osoba jak wójt .
     T Królczyk mnie drażni wiecznym krytykowaniem wszystkiego i sposobem bycia że na wszystko ma sposób, że wszędzie wietrzy podstęp i to że wszyscy są przeciwko nie mu i że wszystko wiecznie jest źle (teoria teorią a życie życiem ) i łatwo się mówi coś będąc w opozycji i wiecznie narzeka
     Co nie zmienia faktu że cenię jego odwagę i walkę z otwartą przyłbicą pomimo fali krytyki

     Ja widzę sprawy z boku bo na razie jestem trochę z daleka od tego wszystkiego widzę pozytywne strony wójta jego spokój (przynajmniej do pewnego momentu) jego realne patrzenie na sprawy i duże doświadczenie z racji wieku i i tego co do tej pory osiągnął i możesz pluć dalej jadem ale tak postrzega go duża grupa ludzi czy to Ci się podoba czy nie to jest fakt

     T Królczyk też ma swoje plusy nigdy nie widziałam żeby dał się sprowokować w przeciwieństwie do wójta, ma zapał energię nie zraża się i w wielu aspektach przeskakuje inteligencją pozostałych radnych o kilka długości za nim oni załapią o co chodzi Tadek już wie , wie też wójt bo załapał ale pozostali członkowie rady po stronie wójta nie załapali 🙂 dlatego wójt musi robić przerwy i im tłumaczyć co się zadziało ale czy tak ma być !

     • Ja wiem co mowie!
      Bo znam tego cwaniaczka! I jak inaczej nazwać gostka, który choćby łamie prawo pracy? Jak nazwać typa, który wykorzystuje i oszukuje ludzi? (np. głosy za alkohol itp. itd.) Ktory kłamie i niedotrzymuje danego slowa? Wykorzystuje zależnych pracowników gminnych do prac w prywatnym gospodarstwie czy biznesie?! Na wycieczki (np. do Slowenii) zabiera własne córki a dla dzieci ćwiczących miejsca brak!!!?
      Masz lepsze określenie dla takich cwaniaczkow???

      Tadeusz ma do czynienia od jakiegoś czasu z tym wynikiem i wie jak z nim się rozmawia! Wie,ze do niego żaden argument nie dociera!
      Jeśli sledzisz od początku choćby to forum i nagrania udostępniane przez Tadeusza to powinnaś dostrzec że do tego aroganta nic nie dociera i choćby nie wiem ile Tadeusz probowal i najlepsze wnioski składał i najlepsze pomysły próbował forsować dla dobra gminy, to zawsze były odrzucane i wykpiwane! (Bo to zle, bo Krolczyka).
      I nie rzucaj mi tu haseł o dziecinadzie! Bo to ty tu póki co jesteś młoda i naiwna! Nie znasz życia i ludzi! (Nie chce Ci z tego robić zarzutu, ale proponuję abyś wzięła to pod uwagę. Wykrzykujesz tu od dawna,że np. Tadeusz jest stary, ale nie pomyslisz,ze przez to doświadczony? – jak piszesz dalej, cenisz za to Jorkowskiego. Czy to nie dziwne? Starszego cwaniaczka cenisz – młodszego nazywasz starym!).
      Cieszę sie, ze wreszcie w ostatnim akapicie dostrzegasz walory, umiejetnosci i wartości u PANA Tadeusza!

 286. Trzeba dużo samozaparcia i odwagi żeby wystartować w kolejnych wyborach. Nic pewnego czy znajdą się chętni żeby uporządkować po Was tą przysłowiową stajnie Augiasza. Mówią że tak krawiec kraje jak materiału staje. Wy niestety krajecie bez umiaru, wydając gigantyczne kwoty na wykup sklepów GS, place targowe, full wypas gabinety. I to właśnie będzie wiano, którego utrzymanie pozostawicie następnym pokoleniom. Czy znajdą się chętni , żeby to wszystko zresetować i rozpocząć gigantyczną operację naprawy i wprowadzenia Ochotnicy na właściwe tory. Tylko dobra zmiana i odważni bezkompromisowi ludzie ,którzy potrafią spojrzeć dalej jak na czubek własnego nosa dają taką gwarancję.

 287. W komentarzu gadaj zdrów z dn.26 lutego godz: 12.20 zawarte zostało całe sedno poczynań wójta!!!
  Słyszeliście jak on obecnie działa i werbuje mieszkańców na fejsie? spróbujcie Staśkowi Jurkowskiemu tylko odmówić i nie cieszyć się z tego!!! że właśnie teraz o Was sobie przypomniał!! przecież za niedługo przefarbowany lis będzie błagał żebyście na niego głosowali!! czyżby telefon telemarkieterowi już się znudził?

 288. Troche z innej beczki…
  Co sie dzieje w Woku???
  Pani Monika podobno rezygnuje z pracy.
  Dlaczeg??? Przeciez ona jest stworzona do tej pracy, umie sie dogadac z nami (mlodzieza) i z wszystkimi innymi.
  Chodza sluchy,ze to sprawka wojta…

 289. A kogóż by innego ta sprawka była jak nie jego! pewnie Pani Monika jest za kompetentna? tak jest
  postrzegana w większości mieszkańców! to Pani do tańca i różańca jak najbardziej odpowiednia osoba do pełnienia tej funkcji jaką sprawuje w WOK-u! ale on musi mieć swojego którym da się sterować! i jest w stanie wykonać mu każdą przysługę potrzebną do wyborów!!! więc będzie robił czystki tu i tam pod różnymi pretekstami z pogróżkami zastraszaniem tego i tamtego pracownika!!!!

  • Z jednej strony narzekacie że wójt nie zwalnia osób w urzędzie które się nie nadają tylko zatrudnia nowe a teraz gdy chce zwolnić osobę z którą mu nie jest po drodze bo się nie nadaje do nowych realiów to narzekacie

   Więc się może ludzie zastanówcie czego chcecie !!!
   Wójt jest osobą która zarządza i ma najlepszy obraz tego jak ktoś pracuje !!

 290. to niech najpierw zacznie od siebie ten oszolom

  • Widzę że chamy wróciły faktycznie to forum to istny rynsztok
   Wójt został wybrany w demokratycznych wyborach i jest naszym wójtem czy to się komuś podoba czy nie !!
   Nie podoba się to powiedz mu do widzenia przy wyborach

   • Chcesz dyskutować czy tylko nazywać wszystkich chamami? Jeśli masz coś mądrego i sensownego na obronę tego cwaniaczka to podnieś się proszę do mojego ostatniego wpisu!
    Bo póki co to wy „ślepi” obroncy swego Pana zachowujecie się jak małe dzieci. Jeśli czegoś niechcecie widzieć, to jak te dzieci myślicie, ze wystarczy zasłonić oczy to tego już nie ma!

 291. My też mamy obraz jak wójt urzęduje! i od której godziny rozpoczyna pracę! niech rzeczywiście najpierw zacznie
  od siebie przychodząc na 8.OO a nie jak się mu podoba, mieszkańcy czekają i czekają aż się wyśpi i wreszcie
  się zjawia by za chwile znów wybyć! tak trudno zastać go w gminie! mamy tyle nie rozwiązanych spraw kiedy będą zrobione?

 292. Oj to ci pracuś nawet w nocy zapierdziela biedaczysko zapracowane cha cha cha

 293. Do wypowiedzi gadaj zdrów z 26 lutego:
  Cytuje:
  ” Tadeusz jest stary, ale nie pomyslisz,ze przez to doświadczony ?”
  „Starszego cwaniaczka cenisz – młodszego nazywasz starym!”
  Za nim dla uzupełnienia wypowiedzi gadaj zdrów Starszy to Jurkowski , młodszy cwaniaczek to Królczyk

  Jeżeli można powiedzieć że Jurkowski jest doświadczonym który z nie jednego pieca chleb jadł i niezależnie od opinii jest to facet który coś osiągnął w życiu prywatnym, zawodowym i biznesowym

  O tyle na pewno nie można tego samego powiedzieć o „młodszym cwaniaczku” Królczyku
  Bezrobotny ,stary kawaler na garnuszku brata i mamy którego nawet nie stać żeby dach naprawić który chce się załapać do pracy w gminie za wszelką cenę żeby mieć ubezpieczenie i w końcu zacząć żyć

  • Zasada podstawowa!
   Jeśli kogoś chcesz cytować to nie zmieniaj po swojemu wypowiedzi tej osoby! Tzn. Jeśli napisalem, że cwaniaczkiem jest Jorkowski, to nie „wciskają „do mojej wypowiedzi, że określenie to miało odnosić się do kogoś innego!
   Druga sprawa – trollu 1000a nicków – potrzebowales 2-ch dni aby cokolwiek (w dodatku tak nieudolnie) napisać?
   Piszesz o wielkich osiagnieciach cwaniaka. To ja Ci powiem,że to efekt między innymi jego kretactw, oszustw i … różnej „pozycji startowej” (on odziedziczył pewien majatek)!…

   A tak poza wszystkim i najwazniejsze! Próbujesz przenieść / skierować dysusje na inny „tor” . Zamiast rzeczowo odnieść się do zarzutów jakie postawiłem oszustowi to ty kolejny raz próbujesz wszystkim wmówić że ważne jest to ile kto ma, a nie jakim jest czlowiekiem!

   Smutne to i żałosne, ze tak płytkimi. ludźmi jestescie!!!
   Tylko wam wspolczuc!!!

  • Co takiego osiągnął Jurkowski? Wyjaśnij mi, bo nie bardzo rozumiem.

 294. Nas nie interesuje co ktoś osiągnął w życiu prywatnym i powiem ci szczerze, ta płyta której słuchaliśmy w poprzednich wyborach, w pewnym momencie po prostu się zgrała.. Wtedy bowiem właśnie na to liczyliśmy. Człowiek biznesu z doświadczeniem, mający świetne podwaliny zrobione przez poprzednika w postaci kanalizacji, będzie dla Ochotnicy gwarancją sukcesu. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze częściowo odkurzoną Radę, sukces będzie murowany. Od tamtego czasu minęły trzy lata i czar melodii z tamtej płyty dawno prysł. Dlatego myślę że w tej nowej zbliżającej się kampanii wyborczej można grać już tylko osiągnięciami z obecnej kadencji. Co do drugiego opisywanego przez Ciebie kandydata napiszę tyle, trudno ocenić kogoś na zapas. Na sesjach wydaje się wiarygodny. Czy przekonamy się jakim będzie Wójtem? To zależy tylko od mieszkańców.

  • I ten wójt by robił jak by tego rada chciała, gdyby nie ci radni DUPOWŁAZY.

  • Dokładnie zgadzam z Jolą w poprzednich wyborach mieszkańcy postawili na Jurkowskiego – doświadczonego który opowiadał co to nie zrobi i jaki to z niego specjalista od turystyki , ludzie uwierzyli i został wójtem ale to już było na obecny moment tak jak już wspominałem jego pensjonaty robią wrażenie na nim samym i dają mu poczucie jaki to jest wielki dla osób z boku to nic specjalnego osoby z kasą nie przyjadą , młodzież też albo woli spać super tanio albo jak już wydać kasę to niech to będzie super hotel
   Ochotnica nie ma nic do zaoferowania no chyba że wielkim wow będzie targ z baranami (czekam na sesję i tego co wójt powie ) 🙂

   Co do T Królczyka zmienia o nim zdanie na plus bo się stara i próbuje coś zrobić ale jak ma na sesji zakompleksionych dziadków (mentalnie ) którzy nie wiedzą co robić i zerkają na wójta co czynić to ręce opadają

   Co do jego życia prywatnego że jest bezrobotny, bez rodziny i że niczego się nie dorobił i siedzi jak ludzie mówią gdzieś na garnuszku brata czy mamy to faktycznie coś jest nie tak ale nie mi oceniać widać że chłopakowi się chce i skoro nie pracuje to ma dużo czasu i może faktycznie by się do czegoś nadał więc się dziwie że wójt tego nie wykorzystuje

   • Ania23, czy ty wiesz, że w sprawie Królczyka kłamiesz jak bura suka? Teraz jestem pewien, że jesteś z rodziny wójta, bo tylko jego rodzina jest zdolna do takich kłamstw! Ciekawe, czy chodzisz do spowiedzi, czy też w twojej religii nic takiego nie ma.

    • Nie znam T Krolczyka powtarzam i mówię to co przeczytam tu na forum co słyszę w domu lub od sąsiadów! !!!! Więc mnie nie obrażaj !!!!

     • Wiem jakich masz sąsiadów, to rodzina Jurkowskiego. To ty nie obrażaj innych ludzi i nie kłam jak bura suka!

     • „Co do jego życia prywatnego że jest bezrobotny, bez rodziny i że niczego się nie dorobił i siedzi jak ludzie mówią gdzieś na garnuszku brata czy mamy to faktycznie coś jest nie tak ale nie mi oceniać widać że chłopakowi się chce i skoro nie pracuje to ma dużo czasu i może faktycznie by się do czegoś nadał więc się dziwie że wójt tego nie wykorzystuje”.
      To są twoje słowa, nie moje. Gdzie jest napisane, że tylko o tym słyszałaś? Troll jest zawsze tylko trollem, choć udaje kogo innego!

 295. lokalny patiotyzm

  Która z okolicznych gmin zatrudnia w WOK czy GOK osobę obcą tzn z innej gminy

  .Tylko osoba wyzuta z przyzwoitośći

 296. Ja nie zawiodłem,m się na Jurkowskim, bo wiedziałem, że będzie do niczego! Tak samo jak wcześniej nie zawiodłem się na Konopce, bo też już wcześniej wiedziałem, że będzie do niczego! Demokracja jednak jest takim systemem, że czasami się przegrywa, choćby się miało rację. Trudno! Mam tylko nadzieję, że mieszkańcy gminy Ochotnica skończą ten nieudany eksperyment z nieudacznikami – wójtami!

 297. Jurkowski startując 4 lata temu obiecywał zbudowanie wyciągu, rozwój turystyki i co zrobił w tym kierunku? nic!
  a tylko zablokował budowę wyciągu na Runek wykupując działkę od Parafii pod Ośrodek Zdrowia a spółka niech
  se radzi sama. Dlatego KAŻDY INNY WÓJT BĘDZIE LEPSZY od tego typa, którego pasją jest skłócanie wszystkich ze wszystkimi. Osoba pisząca pod nickiem ania23 jest płci męskiej i jest za a nawet przeciw. Grając osobę niby niezależną a w każdej sytuacji chce obśmieszyć Pana Tadka ( w realu wójt przepytuje mieszkańców
  co sądzą o Królczyku? widać, że Radny Tadek jest poważnym konkurentem dla niego) więc jeżeli już coś musi napisać negatywnego o obozie władzy to wina wójta jest niewielka a za wszystko odpowiedzialni są radni!!!

  • No wlasnie. Ania23 to taki „dobry policjant” z załogi Jurkowskiego!
   Próbuje wysądować, niby zaczęła krytykować oszusta, ale nie calkiem! Tylko pozoruje! Raczej atakuje tych co maja coś do do cwaniaczka!
   Aniu, nadal obstajesz przy tym, że ja tylko chamsko i niemerytorycznie obrazam? Niezauważyłaś mojej odpowiedzi? Zasłonilaś dziecięce oczka?

 298. Osoba pisząca pod nickiem kokos, kondor jest wójtem lub jego najbliższą osobą i nie mając żadnych argumentów w sporze z Panem Tadeuszem Królczykiem jedynie co potrafi to przypisywać konkurentowi niestworzone i nieprawdziwe rzeczy! a celem tego jest odwrócenie uwagi od głównych problemów Gminy! a zwłaszcza zakupu od GS rudery za półmiliona złotych oraz budowa targowiska za 1milion 300 tysięcy złotych z czego około 600 tysięcy
  z naszych srodków. Pewnie wójt po wyborach będzie tam swoje biedronkowe warzywa i owoce sprzedawał!
  Te inwestycje to najgorszy pomysł tej władzy! A tak na marginesie są już flagi, a kiedy wójt posadzi palmę!
  Tylko Dobra Zmiana na Innego Gospodarza Gminy spowoduje, że pieniądze będą przeznaczone na rozwój!
  a nie na projekty polegające tylko na wydawaniu pieniędzy!!!!!!

 299. Wywiad w Pieniny info

  S.J.: – Czy nie jest to pytanie przedwczesne? Nie mniej, żeby nie unikać nawet tego typu pytania chcę podkreślić, że głównym zadaniem wójta jest takie zarządzanie Gminą, aby było ekonomiczne, efektywne i skuteczne.

  Skutecznie jest ale nie efektywnie i nie ekonomicznie jak się kupuje działki 5a za 500tys i pozbawia ludzi pracy.

 300. Widzę że nastawienie jednych przeciw drugim jest takie ze nic z tego dobrego nie będzie
  Jesli do władzy dorwie się obecna opozycja to zrobi takie czystki wszędzie tylko dlatego ze ktoś dobrze o Jurkowskim mówi albo że Jurkowski mu pomógł czy coś załatwił dlatego od sprzątaczki po urzędnika, nauczyciela i wśród ich rodzin będzie pełna mobilizacja żeby do tego nie dopuścić

  Takie działania nic dobrego gminie nie dadzą

  Na forum jedna i ta sama piana a wiec:

  Jurkowski oszust który kupił sobie nowe biurko, zrobił nową sale i chce uporządkować plac przed gminą ale burzy relikt komunizmu i rozwala sklep bez którego umrze my z głodu a zaraz obok z pieniędzy UE zrobi targ z baranami

  Krolczyk zaś to bezrobotny gadula który nic nie osiągnął i własnego życia nie umie uporządkować ale gadać co to nie zrobi to potrafi tylko nic nie robi

  Dalej na forum to wszelkiej maści anonimowi mądrale którzy wiedzą co zrobić i co jest zle i którzy mieszają wszystkich z błotem kto ma inne zdanie
  albo wielcy eksperci którzy mają wręcz już program naprawczy dla gminy i wogole nie mogą zrozumieć ze wójt w 2 lata nie zrobił z gminy drugiej Białki i im autobusami pod domy turystów nie podwozi a darmowe taksówki na nich w Tylmanowej nie czekaja a kierowcy busów za darmo do Krakowa nie chca jezdzić

  Tylko niezależny doswiadczony kandydat z kontaktami i poparciem PiS nie uwikłany w rodzinne prywatne relacje może coś zmienić!

  • Panie to są ludzie co niczego się nie dorobili na odnowione biuro , wymalowane ściany mówią że luksusy niesamowite – szkoda Pana pisanie proszę olać to forum bo tu faktycznie tylko pianę toczo

  • I co ty wniosłeś do dyskusji? Jurkowski powinien tłumaczyć się nie tylko przed społeczeństwem ale również przed prokuratorem. Kto by jednak pomyślał, że człowiek może tak nisko upaść jak Jurkowski, takie postępowanie świadczy albo o wyjątkowej głupocie albo o całkowitym upadku moralnym.

  • Czyli kto? Czy w Ochotnicy jest ktokolwiek z PiS? Bo nie wystarczy zadeklarować, że się jest z PiS! A wcześniej było się w PO, a jeszcze wcześniej w PZPR i ma się ciągoty socjalistyczne jak były wójt Konopka lub obecny Jurkowski. Wiem, że są próby zrobienia z Jurkowskiego „PiS-owca”, sądzę jednak, że trzeba by dokładnie sprawdzić jego przeszłość, bo dziwnie wygląda jego „kariera”. Jak zdobył wykształcenie? Jakim cudem został dyrektorem szkoły?

 301. Doprawdy nie wiem skąd powziąłeś informację o jakiś czystkach. Straszenie w tej chwili mieszkańców opozycją jest co najmniej niepotrzebne. Co do dalszej części Twojego wpisu że niby na forum jedna i ta sama piana, to co może według Ciebie mamy pisać hymny pochwalne rodem z filmu Miś i wychwalać place targowe, gabinety, palmy i fontanny. Tutaj nikt nie robi się ekspertem, bo wystarczy zadać pytanie dzieciom w szkole podstawowej to usłyszysz odpowiedź czego brakuje w Ochotnicy i zaręczam że nikt nie wymieni placu targowego. My nie chcemy żeby ktoś robił z Ochotnicy Białkę. Chcemy normalnych dróg w potokach po których codzienny przejazd nie będzie wyzwaniem, chodników przy głównej drodze tam gdzie są potrzebne a nie tam gdzie najłatwiej jest je robić, otwartych dla młodzieży WOK zatrudniających wykwalifikowanych instruktorów, otwartych orlików z zatrudnionymi trenerami, normalnej komunikacji żeby wyjazd do Krakowa nie był tak skomplikowany jak w czasach powojennych. Jeszcze wracając do zatrudnienia, ja uważam że podstawowym i jedynym kryterium przy doborze kadr na terenie Gminy powinny być kwalifikacje, wykształcenie i predyspozycje do sprawowania danej funkcji. Nie cierpię lizusów i sługusów zmieniających poglądy wraz ze zmianą władzy.

 302. Zarządzanie gminą to nie teoria a co bym chciał ja i co by chciały dzieci i co by pani chciała to jedno a realia to drugie więc opowiadanie że chce pani dróg chodników i wykwalifikowanych urzędników to wszyscy tego chcą i co zadowolona
  Ale życie jest życiem co zakładając że Pani jest wójtem przyjdzie Pani i wywali 70% urzędników żeby mieć dobrą kadrę ? niech Pani nie będzie śmieszna z tą teorią
  Radnym też nie zostania osoba merytoryczna tylko taka którą ludzie znają od lat a to że merytorycznie głupi to drugie ważne że znajomy
  I ostatnia sprawa co wyczaruje pani kasę na to wszystko a może obrobi Pani bank
  Więc proszę nie pisać bzdur ubranych w kulturalne słowa !!

 303. Komuś najwyraźniej pomyliły się ustroje. Totalna dyktatura dawno się zakończyła i mamy od kilkunastu dobrych lat samorządność, która nie wiem czy wiesz Mądralo polega właśnie na tym że sami u siebie rządzimy. Nie rozumiem więc Twojego zaskoczenia faktem że należy robić to czego wymagają mieszkańcy. Co do kadr ja nikogo nie będę wymieniała, a już na pewno nie takich ludzi jak np. ta Pani z WOK. Zawsze potrafię docenić dobrych pracowników i nigdy nie wymagam od nikogo ślepego posłuszeństwa. Myślę że proporcje są dokładnie odwrotne jak piszesz i według mnie 90% kadr na terenie gminy jest bardzo dobrych i dobrych. Nie rozumiem też dlaczego tak nisko cenisz Radnych. Ja uważam że mieszkańcy Ochotnicy są ludźmi mądrymi i roztropnymi, i takich właśnie przedstawicieli wybiorą w zbliżających się wyborach. I może troszeczkę o tej jak piszesz kasie. Jeżeli Ty uważasz że na dzień dzisiejszy najważniejszym zadaniem jest wykup i wyburzanie sklepów, jakieś place targowe to je uważam że środki te przeznaczone na drogi będą wymierny zyskiem dla mieszkańców i inwestycją w przyszłość Ochotnicy.

  • Może nie mędrkuj tylko pomyśl jak Cię nie stać na rower to na piechotę chodzisz , jak nie masz na benzynę to też na piechotę zapitalasz i tak jest z wszystkim obiecanki cacanki a głupim mieszkańcom radość i z jednej strony to kasa a z drugiej np. w przypadku dróg to sytuacja prawna – rozumiem że Ty na wejściu powiesz mieszkańcom Ty oddaj półmetra działki , innemu powiesz że musi rozebrać stodołę bo droga za wąską i jeszcze dodaj że im nic nie zapłacisz – no chyba że im zapłacisz no to wtedy na same wykupy pozbędziesz się kasy z jednego roku no chyba że wszyscy Cię posłuchają 🙂 więc jeszcze raz powtarzam twoje teorie , teoriami a życie życiem a może napiszesz projekt i co założysz go w budżecie na 1 rok a może i na drugi a co jak projekt nie przejdzie
   A co do ludzi urzędników radnych dobrze wiemy jak jest nie zwolnisz nikogo bo to znajomy albo rodzina

   Więc skończ z tym opowiadaniem bajek – co myślisz że jak zrobisz drogi to zbawisz gminę:) to że Tobie trzeba drogi to nie znaczy że to jest priorytetem wszystkich !!!

   • A co jest Pana priorytetem albo co jest priorytetem trolla Jurkowskiego?

   • PRZEDWYBORCZA KIEŁBACHA

    Bajki to ty przestań opowiadać bo chcieć i dopilnowąć swoich obowiązków to jedno ,jeżeli się władza nie intersuje ??? nie uruchamia wszystkich swoich mozliwosci i ludzi których zatrudnia w załatwieniu spraw dotyczących dróg osiedlowych to świadczy o tym że się ma ludzi głęboko gdzieś

    . Dowiedzieliśmy się że WASZE SPRAWY WŁADZA MA GŁĘBOKO W D….PIE !!!!!!! BO WAŻNE SĄ PIORYTETY ,a wiem jeszcze się zainteresujecie wszystkimi sprawami tylko przed wyborami A ILE SIĘ LUDZIOM ZŁOŻY OBIETNIC WTEDY WSZYSTKO SIĘ DZ ZAŁATWIĆ !!!!!!!!!!

 304. ochotniczanka

  Bardzo słuszne podejście masz Pani Jolu do spraw związanych z samorządnością, też tak uważam że Pani Monika
  z WOK to jest odpowiednia osoba do pełnienia tej funkcji. Mam wrażenie, że największym straszakiem by wymieniać
  dobrych pracowników jest sam rządzący który będzie manipulował na różne sposoby by siać zamęt dezinformacje
  w wiadomym celu i na jego korzyść w związku z wyborami jesiennymi.

  • Tak my na forum będziemy decydować kto jest dobrym pracownikiem a kto nie 😀
   Tadek będzie robił wszystko publicznie tak deklarował a do dzisiaj nie ujawnił kto zarobił na Festiwalach
   Pierwsze rozliczenie było kpiną nie ujawnił kto zarobił na noclegach nie ujawnił ile zarobili wykonawcy a z drugiego festiwalu nie było rozliczenia !!! Może niech się wytlumaczy a pieniądze od ludzi wyciągnął

   a co z projektami które niby robi brak informacji a ma obowiązek dać taka informacje na stronie co i jak realizuje !!!! Czy ktoś może to sprawdzić i napisać gdzie trzeba tym bardziej ze napisał podobno ze konsultowal to ze szkolami

   • A czy Tadek otrzymał choć złotówkę z budżetu Gminy? Jeżeli coś piszesz, to zastanów się nad sensem, bo miesza ci się prywatne z publicznym.

    • Tadek ogłosi referendum w gminie czy zwolnić sprzątaczkę
     już był jakiś cyrk jak był przewodniczącym – pamiętać jak kazał czytać na sesji rady zdanie po zdaniu 100 stron jakiegoś opracowania – dlatego go chyba wtedy zwolnili bo nie dawał rady

     • Masz pamięć jak Rosjanin po samogonie. Czytanie całego protokołu przegłosowali radni (koalicja trolla Jurkowskiego) a Królczyk będąc przewodniczącym uszanował głos trolli. Wojtek puknij się w swój pusty czerep! Czy ty myślisz, że ludzie nie pamiętają?

 305. zastraszony urzędnik

  GRATULAJE panie przewodniczący właśnie się dowiedziałam że pan wystartuje w wyborach na wójta cieszę sie niezmiernie w końcu jest nadzieja że wróci normalność do urzędu gminy.Swietnie się pan sprawdził na stanowisku przewodzniczącego rady gminy i będzie pan dobrym wójtem.Panie Franku może pan liczyć na nasze poparcie w wyborach .

 306. Przez chwilę ja też podobnie myślałam. I powiem szczerze że dużo ludzi z mojego otoczenia pokładało w tym Panu jakieś tam nadzieje. Jednak po sesji na którą przyszła Pani prosić o pomoc w sprawie narkotyków diametralnie zmieniłam zdanie. No cóż czasami tak jest że ktoś jest OK, a kiedy dostaje trochę władzy totalnie się pogubi. Wielka szkoda że nie wykazał się większą samodzielnością i nie próbował forsować własnego zdania. Wszyscy liczyli że będzie buforem miedzy władzą i opozycją. Oczywiście to tylko mój osąd wynikający z obserwacji prowadzenia sesji. Ostatecznie i tak o wszystkim zdecydują wyborcy i to właśnie jest piękne w demokracji. Przychodzi bowiem moment że trzeba wyjść z gabinetów i powalczyć o głosy tych najmniejszych.

 307. Franek Ty na wójta? hahahaha to Pani Łojas na zastępcę tak jak mòwi. Idealny zespół. Dałes popis z Pania Marta. To i innych za mordę krótko będziesz trzymał.
  Powodzenia!

 308. jest nadzieja

  Masz rację zdecydują mieszkańcy ,jest potrzeba zmiany myślenia nowego wójta musi wyjść do ludzi wsłuchać się w ich potrzeby ,mobilizować do inwestowania ,stwarzć do tego klimat ,a ma wiele możliwośći i wszelkie narzędzia do tego. Wszystkie ręce na pokład a wiem że pan potrafi panie Królczyk jest pan jedyną nadzieją na DOBRĄ ZMIANĘ naszej gminy .

 309. Obserwuje to co się dzieje i to faktycznie jest cyrk działka za 500 tyś ,targ dla baranów za 600 tyś myślę że nie jedna media to podłapią
  Czy ktoś się kontaktował z jakąś telewizją , prasą żeby przyszli na sesję rady
  Myślę że obowiązkowo to muszę być punkty najbliższej sesji rady
  Może warto żeby mieszkańcy też zaczęli pojawiać się na sesjach
  Może warto żeby pojawił się mediator który pomoże w prowadzeniu rady jeśli przewodniczący sobie nie radzi i nie pozwoli np. wypowiadać się mieszkańcom (pani Marta) itd

 310. ochotniczanka

  Pan Radny KRÓLCZYK TADEUSZ To Nasz NOWY UCZCIWY WÓJT a DOBRA ZMIANA TYLKO Z NIM!!! jest gwarancją
  na lepsze jutro naszej gminy musi się udać!!!

 311. ochotniczanka

  Kokos ani w jedno słowo tobie nie warto wierzyć! jesteś jednym wielkim kłamcą!!!!! tak samo jak i to, że wójt
  jest z Pis-u, słyniesz z manipulacji wprowadzania celowo ludzi w błąd i sianie zamętu. Pan Tadeusz to człowiek uczciwy wiarygodny, nie da się go przekupić ani zastraszyć! i takiemu człowiekowi warto zaufać. Ludzie go cenią i wiedzą, że nie jest chorągiewką i nie zmienia poglądów na zawołanie tak jak robi to obecnie PO-wski wójt. Pan Tadeusz Królczyk wypowiedział się stanowczo, że nie ma i nie będzie żadnego dogadywania się za plecami wyborców z obecnym wójtem! To jest piękna i honorowa postawa człowieka twardego i niezależnego. BĘDZIE WÓJTEM UCZCIWYM TAKIEGO WYBIERZEMY.Jest sobą i oto chodzi a nie sługusem rządzącego.
  Tak, że kokos jesteś żałosny sprzedajny jak judasz za parę srebrników!!!!

 312. Może mała prośba do uczestników tego forum. Jeżeli chcemy żeby mieszkańcy poważnie traktowali nasze wpisy zajmijmy się sprawami fundamentalnymi z punktu widzenia rozwoju Ochotnicy. Nikt nie wygra wyborów samą krytyką, kto tego nie rozumie nie powinien zajmować się polityką. Trzeba szukać sposobu na dotarcie do jak największej liczby wyborców z jasnym przekazem, jakie działania Rady której kadencja wygasa w tym roku będziemy kontynuować, a co chcemy zmienić. Pocztą pantoflową rozchodzą się wiadomości o nazwiskach potencjalnych kandydatów startujących w wyborach. Muszę przyznać że jest Ich całkiem sporo, a niektóre nazwiska są całkiem zacne. Ja podtrzymuje swoją deklarację o tym że jeżeli program któregoś z kandydatów będzie dawał nadzieję na dobrą zmianę, sama nie startując udzielę mu poparcia.

  • Nie bądź śmieszna – poparcia to mogłabyś udzielić jeśli występowałabyś tutaj z imienia nazwiska a na razie to jesteś osobą anonimową i wszystko wskazuje że jesteś którym tam wcieleniem Tadka Królczyka który jak dobrze wiemy sam generuje tutaj sztuczny tłok pod 1000-cem nicków które w odpowiednim momencie udzielą mu poparcia i jego wyznaczą na kandydata na wójta 🙂 Ładnie sobie to Tadek wymyślił w swojej głowie szkoda że świat wirtualny to nie świat realny 🙂
   Ale przestańmy bujać w obłokach bo wiadomo Tadka nie przebijemy
   Więc do drugiej części twojej wypowiedzi zacznij sama pisać konkretami bo na razie to pływasz opowiadasz bajki na zasadzie tego co byś chciała
   Zacznijmy od twojego tematu powiedziałaś drogi , chodniki proszę bardzo pisz konkretnie jak chcesz to zrobić?
   Skąd weźmiesz kasę ?
   jak chcesz rozwiązać sprawy formalno prawne wykupu działek , zmianę planu ?
   Czy zdajesz sobie sprawę ile to kosztuje i ile czasu zajmuje ?
   Czekamy zatem na konkrety z twojej strony proszę daj przykład Pani/ Panie mądraliński 🙂

 313. wczoraj wojt zaprosil expertow narciarskich do dolnej a dzisiaj sam sie pojawil w Zakopcu.przypadek?nie sadze!
  tak w ogole Dolna buduje wyciag a co w Gornej?

 314. Z wójtem jest właśnie w drugą stronę tak jest zajęty działaniem i realnym światem ze zapomina i nie zawraca sobie głowy światem wirtualnym i to jego błąd bo nie mówi mieszkańcom co zamierza robić i co planuje tylko chłop to robi ale obecnie takie czasy ze młodzi tego nie rozumieją dla nich nie ma czegoś w internecie to nie ma i tyle

 315. Ale Stasiek sobie nasłodził! co nam jeszcze o sobie napiszesz? a o tym jak się w Ameryce dorabiałeś też?
  Rodacy pamiętają i wspominają o twoim niecnym dorabianiu!!! ej stasiek stasiek wstyd! wstydu oszczędź!!!

 316. Ponieważ mądrala próbuje dociec kim jestem postaram się zaspokoić Jego ciekawość. Po pierwsze jestem matką, którą serce bolało kiedy była mimowolnym świadkiem w jaki sposób została potraktowana Pani, która przyszła na sesję w sprawie narkotyków, po drugie jestem żoną ,której mąż od lat pracuje poza Ochotnicą nie robiąc tego z wyboru tylko z braku perspektyw znalezienia jakiejkolwiek pracy na miejscu, po trzecie jestem kobietą, która współczuje Panią ze sklepu GS ,które stracą pracę, po czwarte jestem mieszkanką, która póki co nie mając wpływu na lokalną politykę tylko w ten sposób może zaprotestować przeciwko placom targowym, gabinetom, palmą i fontanną. Dlatego myślę, że nie masz co się oburzać tylko spójrz prawdzie w oczy, takich kobiet jak ja są w Ochotnicy setki, więc może zamiast na nas pohukiwać spróbuj powalczyć o nasze głosy.

  • Nie pofukuje na kobiety tylko na Ciebie bo glupoty gadasz typowa papka wyborcza zrobię chodniki drogi światło dodaj jeszcze ściągnę inwestorow zapewnie prace i tabuny turystów dodaj jeszcze bogatych którzy będą siedzieć tylko w Ochotnicy jeść twoje obiady kolacje a bezrobotnego męża zatrudnia za kierowcę i mu beda super placic
   Więc Cię zwyczajnie proszę zamiast pisać oczekiwania co byś chciała bo to dzieci w przedszkolu napiszą.
   Napisz konkretnie kilka przykładów co i jak chcesz robić a nie udaj ze wiesz jak to zrobić bo juz mamy przykład Królczyka który naobiecywal i sie nie wywiązał bo się zwyczajnie nie dało tego zrobić (pamiętacie jego koncepcje z wyciągiem tak to przedstawiał jakby wyciąg juz był a jak się skończyło to wiemy dobrze ze wójt czuwal)

   Dość oszukiwania nas wyborców i opowiadaniem co bym chciala nie wiesz jak nie pisz bo to jest dranstwo bo oszukujesz prostych ludzi którzy wierzą ze się da ze nagle w 4 lata zrobi się wszystko
   Piszesz ze żal ci pań w sklepie ze nie chcesz fontanny ale dobrze wiesz ze zmiany wymagają poświęceń i za chwilę muszą być tez zwolnienia w urzędzie bo inaczej nic nie zrobisz bo musisz mieć osoby zaufane a nie ze starego układu bo cię od środka wygryza
   Nie chcesz gabinetu ale syfu też nie chcesz wiec trzeba to uporządkować i stanowczo iść do przodu inaczej zostaniesz na etapie PGRu wiec nie kłam! !! Bo szkoda zwykłych ludzi którzy w to wierzą wiesz ile kosztują same projekty pomiary gdybyś chciała wszystkie drogi w gminie zrobić i ile to zajmuje czasu i kasy wiec nie bądź smieszna

 317. Franus, chocbys usowal komentarze, to i tak wszyscy wiedza, zes jest lysy i gluptawy. A Marta czeka.

  • A na to ze przewodniczący przeprosi panią Martę ja też czekam bo zachował się jak ostatni cham !!!

  • Oj mądralo gubisz się w tym wszystkim. Tyle pytań od mieszkańców, a Ty zamiast odpowiadać przeprowadzasz frontalny atak na wszystkich którzy racjonalnie myśląc starają się coś zmienić w Ochotnicy. Miałam nadzieję że pod wpływem nacisku ze strony mieszkańców coś się zmieni, jednak widzę że dalej na topie są kwietniki, flagi i nowość, drzwi automatyczne, no i oczywiście nie pasujące do tego wizerunku wymagające wyburzenia sklepy GS. Zamiast tego w samym centrum będzie targ na którym będą świnie, kury i barany.

 318. ochotniczanka

  Do mieszkanki! coś ty tak się rozkleiła? popłacz sobie z nim! bo tak się wszyscy na niego „uwzięli” a to takie na pokaz „przykładne chłopisko”(” wzór wszelakich cnót i zasad „) a wy tak dumacie nie dumajcie tyle po co funkcja wójta była mu potrzebna? a no po to żeby się dowiedział co ludzie mówią, piszą o was! żeby się pochwalił co osiągnął a jak osiągnął i działał w swoim życiu? napisał Jurek w powyższym komentarzu, wiedzą ludzie dużo wiedzą o tym dorabianiu się tu i tam.
  Inni więcej osiągnęli swoją godnością uczciwością zasadami moralnymi i się nie chwalą jak kokos! a potrafią bardzo wiele tanim kosztem rzeczywiście zrobić dużo więcej dobrego ku zadowoleniu większości mieszkańców gminy, a nie tylko dla siebie i swojej rodziny!!!!

 319. To jest jakiś koszmar. Do urzędu gminy nie można wejść, od strony drogi poukładane jakieś betony nie można zaparkować auta a wójt z tym małym łysym chodzą po placu machają rękami no i się głupio śmieją. Co jeszcze można zepsuć w Ochotnicy?

 320. Nie podszywaj się pode mnie !!!! Taka głupia jesteś czy udajesz to co byś wolała żeby wójt całe dnie siedział za biurkiem i opowiadał co zrobi ??? i który Ci obrazki koncepcji przedstawi jak to gmina będzie pięknie wyglądać
  Więc Zastanów się co za bzdury super że coś się dzieje i działają

 321. pusta lecznica

  Może ktoś napisze co z nowym ośrodkiem zdrowia w Tylmanowej ,kto teraz płaci za ogrzewanie budynku ,na jakim etapie są odbiory ,kiedy według umowy miał być oddany do użytku ,czy dopilnowano i wyegzekwowano wszystkie zapisy umowy z wykonawcą . KIEDY ZOSTANIE ROZPISANY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ ,LUB CAŁEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W TYLMANOWEJ.Widać straszną opieszałość w tej kwesti czy tak ma wyglądać transparentność w gospodarowaniu MIENIEM PUBLICZNYM !!!!!

 322. Wójt już pokazał że nadaje się jedynie do pozowania na gminnych uroczystościach.

 323. zazdroszczą nam wspaniałego włodarza!!!!

  Niech go sobie zabiorą i to jak najszybciej to mleko i miód popłynie jak w Ochotnicy

 324. festiwalówka

  Tadeusz! Najlepszym miejscem na festiwal będzie plac targowy przy Gminie. Można będzie zrobić piękny festiwal i jeszcze coś sprzedać. Zastanów się bo to dobry pomysł. Jak jeszcze będzie piwko, to zaszczycę festiwal swoją obecnością.

 325. Wreszcie ktoś coś sensownego pisze – bardzo sensowny pomysł fajny bazar z regionalnym jedzeniem z folklorem i do tego Tadziu ze swoim festiwalem -muzyka gra , baranina się piecze , sprzedaż kwitnie robi się ruch szum i o to chodzi
  Wójt to jednak wie co robi

 326. widzieć tylko swój koniec nosa

  A wy choć plac targowy będziecie mieli i fontanę i marmurowe schody a my co ???? NAWET DOJAZDU UCZCIWGO DO SWOICH DOMÓW NIE MAMY !!!! Fajnie się władza bawi ,
  PYCHA GNA PRZED UPADKIEM

  POGONIĆ TOWARZYSTWO ODERWANE OD PROBLEMÓW LUDZI !!!!!!!!!

 327. Czy to prawda ze w gminie są szkoły gdzie pracują nauczyciele którzy biorą emeryture a we wszystkich???

 328. Do festiwalówki i bajubaju! Wy to jednak macie głowy nie od parady. No szacun. Przecież to jest gotowy pomysł na zagospodarowanie targowiska, kto powiedział że tam ma być tylko handel. Wójt zapewni katering, Królczyk będzie konferansjerem wreszcie bedzie mial okazję i miejsce się wygadać, Runger upiecze barana i wszyscy będą szczęśliwi.
  Piwo będzie legalnie byle muzyka nie balkańska bo ciężko tego słuchać.
  Ja jestem też za!

 329. Oj! baju! baju! już na jesieni Stasiek będziesz w Dubaju!!!

 330. „Pusta lecznica” się martwi o ośrodek w Tylmanowej może i dobrze, mieniem publicznym zawsze trzeba się interesować bo jest nasze wspólne ale ja bym się tak bardzo nie martwił bo w Tylmanowej mają radnych zaradnych dlatego tam wójt tak często jeździ bo widzi że to mu się opłaci. Widzę że oni sobie dobrze radzą mimo że nie są tacy medialni jak nasi z Górnej. Dlatego się nie martwię bo oni już coś zrobili, już jest ,stoi nowy budynek. Za 3 lata kadencji coś zrobili dla swoich ludzi i siebie, to że jeszcze nie otwarty to już pikuś pewnie miesiąc albo dwa i wójt będzie chciał otworzyć z pompą-ot polityczna głupota- I pewnie „KOZIOŁ Z CZEREPACHEM” jak w Wilkowyjach będą przecinać wstęgę do tego wezmą panią poseł i będą się promować. I ja się też tam zaraz przepiszę bo widzę że my się nigdy nie doczekamy nowego ośrodka. I SZLAG MNIE TRAFIA od tej polityki tyle obiecanek tyle wizji, tyle koncepcji i nic i wielkie zajebiste NIC! Wszyscy są winni tylko oni zbawcy ochotnicy górnej mają kłody pod nogami i nic nie dało się zrobić przez 4 lata ŻENADA! Jednak Mikołajczyk miał nosa do niektórych radnych choć wójtem nie został to jego radni jednak coś zdziałali a naszemu Tadziowi chyba jednak jego najwierniejszy radny się nie udał chociaż u władzy drugą kadencję.

 331. kokos, mądrala, inspektor, bajubaju, festiwalówka, mietek, trol 1000nicków = stasiek wójt!!!!!!!!
  co jeszcze wypłodzisz na forum? jakim wpisem zaśmiecisz żeby błysnąć ????? zmanipulować zamącić tylko
  to ci wychodzi jeszcze jako tako ale już cie odkryli nawet i tu!!!!! cwaniaku nićponu jeden

 332. Chodzą plotki po wsi że Królczyka się boją jak ognia i kombinują jakby zrobić żeby on nie wygrał. Mają mu wynaleść kandydata w Tylmanowej i tak samo w Górnej tak żeby się nie dostał do drugiej tury, bo Górna ma najmniej ludzi.

 333. Królczyka poprze nie tylko Górna ,ludzie mają dość arogancji

 334. czesio sprzedawczyk

  Kto pod kim dołki kopie ten ?????????? a jak Jurkowski nie przejdzie do drugiej tury ?łyso będzie nie !!!

 335. http://www.ochotnica.pl/pl/211/3116/bezpieczna-ochotnica.html

  Wszyscy rozmawiają o bezpieczeństwie a nas Staś jak zwykle patrzy w obiektyw 🙂

 336. Przedwyborcza sciema 😉 Wojt nic nie robil w sprawie bezpieczenstwa przez 4 lata. Jeszcze 2 miechy temu olajl Pania Marte i narkotyki a teraz szumne obietnice spotkania i zapewnienia. Wojt Wam wszystko obieca !

 337. ochotniczanka

  Każdy inny wójt będzie lepszy niż obecny!
  Pan TADEUSZ KRÓLCZYK najlepszym kandydatem na wójta!!!

 338. niegospodarność

  Limanowski plac targowy: miało być nowocześnie, a jest 679 tys. strat i pustka tak wygląda plac targowy w 6000 miejscowości ,jak będzie w Ochotnicy mozna sobie odpowiedzieć

 339. niegospodarność

  WRÓC liczba ludności limanowej Liczba ludności: 15 132 (2012)

 340. Tadeusz Królczyk

  CO DALEJ Z JAWNOŚCIĄ NASZEGO SAMORZĄDU? Przewodniczący rady i wójt już na stracie torpedują próby odtajnienia nagrania z ostatniej sesji rady gminy.

  Jak wiecie rada utajniła obrady ostatniej sesji nie podając przyczyn.
  W związku z tym 22 lutego złożyliśmy projekt uchwały dot. odtajnienia ostatniej sesji wykazując, że było ono bezpodstawne i bezprawne. (Uzasadnienie przytaczamy poniżej.)
  Na mocy § 20 Statutu Rady Gminy Ochotnica Dolna inicjatywa uchwałodawcza przysługuje min. klubowi radnych lub grupie radnych w składzie co najmniej 4 osób.

  Złożyliśmy projekt zgodnie z prawem i ze znacznym wyprzedzeniem przed sesją. Wyraźnienie zaznaczyliśmy w piśmie, że chcemy, aby uchwała była poddana pod głosowanie na najbliższej sesji. Mamy do tego święte prawo.

  Finał jest taki, że Pan Przewodniczący nawet nie umieścił w porządku obrad projektu naszej uchwały, a Pan Wójt wystosował pismo do Przewodniczącego, z którego wynika, że rada mogła utajnić obrady, ale nie może ich odtajnić 😉

  Tak w naszej gminie wygląda przestrzeganie podstawowej zasady jawności działania samorządu i poszanowanie prawa. :/

  W imieniu własnym i radnych zapewniam, że na tym ta sprawa się nie zakończy…

  UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY:

  Jawność działania organów samorządu, w tym wójta i rady gminy, jest zagwarantowana w ustawie jako jedna z podstawowych zasad funkcjonowania samorządu. Jawność działania, to podstawowe narzędzie obywateli do sprawowania kontroli nad władzą.

  Zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:Dz.U.2018.130 z dnia 2018.01.16), działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

  Podczas głosowania w sprawie utajnienia obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 stycznia 2018 r. wnioskodawca nie podał postawy prawnej do utajnienia obrad, nie powołał się na żaden przepis ustawy ani nie wskazał żadnych okoliczności stanowiących przesłankę do utajnienia rzeczonych obrad.

  W związku z powyższym, wypełniając obowiązek radnych, którzy są zobligowani do reprezentowania interesu mieszkańców i kontrolowania władzy w imieniu klubu Porozumienie Dla Rozwoju Gminy wnosimy o to by zasada jawności funkcjonowania samorządu była przestrzegana również w Gminie Ochotnica Dolna.

 341. „wypełniając obowiązek radnych, którzy są zobligowani do reprezentowania interesu mieszkańców”. No cóż wybory się zbliżają. Nic dodać nic ująć. 4 lata był interes ale nie mieszkańców.

 342. ochotniczanka

  Dobiega 4 rok jak kwitnie interes wójta i jego rodziny przy gminie! a nie mieszkańców! no cóż wybory się zbliżają czy pozwolimy by dalej było tak by się nic w naszej gminie nie zmieniło? tylko DOBRA ZMIANA gwarantuje jawność w rządzeniu i wydawaniu środków publicznych by poprawić warunki życia mieszkańców. Wójt ignoruje jawność działania utajniając sesje. Wiem, że mieszkańcom się nie podoba jak postępuje arogancko wobec niektórych Radnych i popieramy działania Pana Tadka by odtajnić ostatnią sesje! Nie może być tak by wójt zachowywał się jak bufon który opłacony z publicznych pieniędzy bierze ponad 10 tysięcy wypłaty co miesiąc i chce robić coś po kryjomu za naszymi plecami! utajniając sesje! to jest kpina z wyborców! po kryjomu niech rządzi i pracuje w swoim pensjonacie! nic nam do tego! ale za publiczne pieniądze żądamy transparentności i jawności w pracy samorządu i wydawaniu publicznych pieniędzy…

 343. Tu jest dobry przykład jak można tracić energię na nic i filozofowac Tadek duzo pisze i będzie dalej tracił energię i czas żeby udowodnić że ma rację a za przeproszeniem kogo to obchodzi ?
  Rada ma prawo utajnic obrady jeśli przemawia za tym interes spoleczy i dobro bezpieczenstwo nas mieszkancow więc daj sobie Krolczyk spokój bo nie wygrasz prawnie tego tematu! Zajmij ze się Ochotnica Górną bo nic nie zrobiłeś przez 3 lata !!!!

  • Chyba sam nie rozumiesz o czym napisałeś. Jak utajnienie obrad może wpłynąć pozytywnie na nasze bezpieczeństwo? Chyba, że chodziło ci o bezpieczeństwo dilerów. Znaczyło by to jednak, że koalicja rządząca ma jakieś z nimi powiązania.