Wiadomości

XXVII sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 31.10.2016 r.

XXVII zwyczajna sesja zwołana w przeddzień Wszystkich Świętych nie miała dobrej atmosfery. Niestety niektórzy uczestnicy nie uszanowali przedświątecznego klimatu. Sesja została zdominowana przez temat rozwoju turystyki. Po  wielu wnioskach złożonych przez radnych opozycyjnych  i wielu miesiącach oczekiwania udało się wreszcie wprowadzić do porządku obrad punkt poświęcony turystyce. Miała miejsce bodaj najciekawsza i najbardziej merytoryczna od wielu miesięcy rozmowa, w której uczestniczyło ... Przeczytaj więcej »

XXVI sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 19 IX 2016 r.

NAGRANIE XXVI SESJI RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 19 IX 2016 R.   XXVI sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna przebiegła w atmosferze dociekań i trudnych pytań o przyczyny nieskładania przez Wójta wniosków o środki unijne dot. rozwoju turystyki. Radny Tadeusz Królczyk pytał jak to możliwe, że gmina turystyczna nie składa projektów dot. budowy infrastruktury turystycznej?   Radni wymienili dwa konkretne programy ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej 18 IX 2016

Ostatnie zebranie wiejskie w Ochotnicy Górnej można by nazwać „zebraniem prawdy”. Wiele kłamstw wypowiedzianych na poprzednim zebraniu zostało obalonych. Zebranie  przebiegało spokojnie, gdyż tym razem zwolennicy wójta nie burzyli obrad i nie przerywali wystąpień innych. Nie zabrakło jednak trudnych pytań do Wójta. Radni dowiedli przed mieszkańcami, że przeznaczenie pieniędzy na koncepcje poszerzenia dróg i infrastruktury turystycznej tzw. dolin kuligowych było ... Przeczytaj więcej »

Zaskakujący wynik wyborów na Sołtysa w Sołectwie Młynne

W dniu dzisiejszym odbyły się wcześniejsze wybory na Sołtysa w Sołectwie Młynne.  Ku zaskoczeniu wszystkich kandydatka popierana przez wójta, która była uznawana za zdecydowanego faworyta wyborów przegrała.  Wg. nieoficjalnych informacji najwięcej głosów uzyskał Krzysztof Jagieła (102  głosy), Kazimiera Jagieła (65 głosów) i Andrzej Chlipała (35 głosów). Na uwagę zasługuje fakt, że bardzo dużo młodych mieszkańców Młynnego udało się do urn. Wcześniejsze ... Przeczytaj więcej »

XXIV SESJA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 27 CZERWCA 2016 R.

XXIV sesja zwyczajna była sesją absolutoryjną,  podczas której Rada Gminy oceniała czy Wójt we właściwy sposób zrealizował budżet za 2015 rok. Wójt  zgodnie z prawem jest zobowiązany do realizacji budżetu uchwalonego przez Radę w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru środków i metod do osiągnięcia założonych przez Radę celów. Zgodnie z prawem Rada ... Przeczytaj więcej »

XXIII SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

XXIII sesja należała do spokojnych, ale w praktyce była jeszcze bardziej emocjonująca i obfitująca w niecodzienne wydarzenia i wątki niż poprzednie. Tym razem radny Andrzej Runger trzymał emocje na wodzy za to emocji nie mógł opanować Wójt. Wójt przyznał również, że o pozwał radnego Rungera do sądu.  Praktycznie każdy punkt porządku obrad nadaje się do osobnego omówienia, co sukcesywnie redakcja będzie ... Przeczytaj więcej »

CZERWONE ŚWIATŁO DLA ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE OCHOTNICA DOLNA

Kolejna zmarnowana szansa – Gmina Ochotnica Dolna nie złożyła karty projektu na  „lokalne trasy turystyczne”. Z przykrością podajemy kolejną zaskakującą wiadomość dot. wykorzystania środków unijnych przez nasz samorząd. Na ostatniej sesji w dniu 13 czerwca, Wójt udzielając odpowiedzi na pytanie radnego Tadeusza Królczyka potwierdził, że nasz samorząd nie złożył w wymaganym terminie do 2 maja 2016 r. tzw. karty projektu na zadanie ... Przeczytaj więcej »

Szansa przepadła – nasz samorząd nie zdążył przygotować w terminie wniosku dot. modernizacji dróg gminnych

(Fragment nagrania dot. wykorzystania środków unijnych na modernizację dróg można obejrzeć po kliknięci na zdjęcie tego artykułu.) Przedwczoraj tj. 6 czerwca 2016 r. minął termin na składanie wniosków unijnych na „Budowę lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach programu unijnego PROW 2014-2020. Nasz samorząd nie zdążył przygotować dokumentacji w terminie i nie złożył stosownego wniosku. Gmina mogła uzyskać z programu unijnego dofinansowanie ... Przeczytaj więcej »

XXII SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 16 MAJ 2016 R.

Prezentujemy całość nagrania XXII sesji zwyczajnej, która była długa i burzliwa. Obfitowała też w ważne momenty – przede wszystkim rezygnacja Józefa Chrobaka z funkcji sołtysa Młynnego. Pozostałe kluczowe momenty, to wprowadzenie przez nowego przewodniczącego rady zasady ograniczającej zabieranie głosu przez radnych, rozwiązanie komisji statutowej, omówienie możliwości wykorzystania środków unijnych, interpelacje i odpowiedzi na interpelacje. Dla ułatwienia zapoznania się z materiałem wszystkie te ... Przeczytaj więcej »