Wiadomości

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 28 stycznia 2019 r.

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 28 stycznia 2019 r. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na rok 2019 a)omówienie projektu uchwały budżetowej b)przedstawienie opinii ... Przeczytaj więcej »

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 28 grudnia 2019 r.

Nagranie z III zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna 28 grudnia 2019 r. Porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. Interpelacje i zapytania. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy ... Przeczytaj więcej »

II/18 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna 7 grudnia 2018 r.

7 grudnia odbyła się pierwsza po zaprzysiężeniu sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna. Sesja została zwołana na prośbę Wójta w trybie nadzwyczajnym. https://youtu.be/NynY91lOCfA?t=267 Wójt uzasadniał wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad nadzwyczajną sytuacją w Gminie. Szerzej problemy zostały omówione w punkcie: Informacja Wójta z podjętych decyzji. https://youtu.be/NynY91lOCfA?t=9124 Rada Gminy już na pierwszym posiedzeniu po zaprzysiężeniu musiała podjąć bardzo ważne decyzje np. dot. ... Przeczytaj więcej »

I Sesja Inauguracyjna Rady Gminy Ochotnica Dolna Kadencji 2018-2023

W dniu 22 listopada podczas pierwszej sesji w kadencji 2018-2023 Radni złożyli ślubowanie. Następnie ślubowanie złożył wójt gminy i tym samym od dnia 22 listopada objął urząd. Następnie Rada Gminy dokonała wyboru przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy, jednogłośnie na Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym wybrano Pana Macieja Mikołajczyka a Pani Maria Chlipała – Gołdyn została jego zastępcą. W głosowaniach ... Przeczytaj więcej »

L (OSTATNIA) nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 16.10.2018

Ostatnia sesja Rady Gminy miała status nadzwyczajnej i trwała bardzo krótko, ale nie zabrakło kontrowersyjnych informacji i trudnych pytań. Nie zabrakło też przerywania wypowiedzi. Nie zabrało również kontrowersyjnych głosowań. 1) Podczas uchwalania zmian w budżecie okazało się, że przesunięta została realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków na przyszło rok, bo chcąc realizować go w tym roku zadłużenie gminy wzrosłoby o kolejne ponad ... Przeczytaj więcej »

XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 24 września 2018 r.

Podczas tek krótkiej sesji padły pytania o jawność finansów w gminie przyczyny nieujawniania niektórych faktur. Pojawiła się próba wprowadzenia interpelacji zapytań i wniosków, ale wniosek odrzucili radni popierający Wójta. https://youtu.be/edqfQ4eFPtU?t=146  Sesja niestety upłynęła w atmosferze przerywania wystąpień radnym opozycyjnym. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Podjęcie uchwały w ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Tylmanowej 23 września 2018 r.

Mieszkańcy Tylmanowej zadali trudne pytania Wójtowi na podsumowanie kadencji. Mieli do tego okazję na ostatnim Zebraniu Wiejskim. Kilkukrotnie pokazali swoje duże niezadowolenie. Krytycznie o sytuacji w samorządzie wypowiedzieli się również były Wójt Kazimierz Konopka, który w pierwszej części wypowiedzi ubolewał, że dodatkowe środki nie są dzielone procentowo na sołectwa i pytał dlaczego z tego zrezygnowano?: https://youtu.be/f32UcqC1ySI?t=6564   Były Wójt pytał również ... Przeczytaj więcej »

XLVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 10 IX 2018 r.

Najgorętsze tematy ostatniej sesji, to usuwanie skutków powodzi  i zmiany w budżecie dot. Tylmanowej oraz przeznaczenie  dodatkowych środków na zagospodarowanie terenu wokół gminy zamiast na usuwanie skutków powodzi, to były najgorętsze tematy ostatniej sesji. Jednak ta sesja przejdzie do historii też z innego powodu. Ta sesja to był, jak do tej pory, największy pokaz arogancji władzy wobec mieszkańców i  radnych opozycyjnych. ... Przeczytaj więcej »

XLVII Absolutoryjna Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 25 czerwca 2018 r.

Ostatnia sesja, czyli tragifarsa wyreżyserowana przez Wójta i zagrania przez popierających go radnych, którą można nazwać „Tekturowym Przewrotem” w obozie władzy. Dotychczasowy Przewodniczący Rady odwołany na 3,5 miesiąca przed wyborami. Na jego miejsce powołano ponownie Jana Franczyka, zaś Wójt uzyskał absolutorium przy 5 głosach przeciw – to najgorszy wynik w historii. Miało być uroczyste udzielenie absolutorium Wójtowi, ale Wójt postanowił zepsuć ... Przeczytaj więcej »