Regulamin Forum

Regulamin forum dyskusyjnego Ochotnica.tv z dnia 3 lutego 2019 r.
(„Regulamin”)

UWAGA: Zmiany w Regulaminie wyróżnione pogrubionym tekstem.

 1. Niniejsze forum udostępniane jest przez Ochotnica.tv, w celu wymiany komentarzy oraz prowadzenia dyskusji, na tematy związane z działalnością samorządową i ogólnospołeczną w gminie Ochotnica Dolna.
 2. Forum jest dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet  (zwanych dalej „Użytkownikami forum”).
 3. Nazwa Użytkownika forum musi być unikatowa.
 4. Zabronione jest rejestrowanie kont umożliwiających podszywanie się po innych zarejestrowanych użytkowników forum. W przypadku uzasadnionego podejrzenia próby podszywania się po innego użytkownika forum lub rejestracji nazwy użytkownika zbliżonej do już istniejącej Administrator forum zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkownika forum i usuwania zamieszczonych przez niego komentarzy.
 5. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać tylko z jednego konta Użytkownika. W przypadku uzasadnionego podejrzenia założenia lub korzystania przez jedna osobę z wielu kont Administrator forum zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkownika forum i usuwania zamieszczonych przez niego komentarzy.
 6. W przypadku zaistnienia konfliktu między Użytkownikami forum co do prawa do używania określonej nazwy Administrator forum zastrzega sobie prawo do uznania komu takie prawo przysługuje. Decyzja Administratora Forum będzie mieć charakter ostateczny .
 7. Każdy Użytkownik forum publikuje swoje komentarze i opinie na własną odpowiedzialność. Ochotnica.tv nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych na forum.
 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na forum jakichkolwiek wulgarnych, obelżywych, obraźliwych, napastliwych czy nieprawdziwych treści jak również treści nawołujących do przemocy i nienawiści (rasowej, wyznaniowej lub jakiegokolwiek innego rodzaju) a także zamieszczanie materiałów naruszających godność lub dobre imię innych osób lub w jakikolwiek inny sposób sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na forum jakichkolwiek treści uznawanych za powszechnie niewłaściwe, niekulturalne, naganne moralnie, będących pomówieniami czy też celowo ośmieszających lub obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
 10. Niedopuszczalne jest także zamieszczanie na forum jakichkolwiek materiałów podlegających ochronie prawa autorskiego, chyba że użytkownik, który takie materiały zamieszcza dysponuje prawami do nich jest zgodne z prawem.
 11. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na forum materiałów marketingowych i/lub reklamowych.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika forum, że wypowiedź zamieszczona na forum narusza zasady Regulaminu i/lub obowiązujące przepisy, użytkownik może zgłosić naruszenie poprzez wysłanie Wiadomości e-mail na adres: poczta@ochotnica.tv W takim przypadku Administrator, po otrzymaniu stosownej i wiarygodnej informacji, usunie treści naruszające zasady Regulaminu i/lub obowiązujące przepisy.
 13. Administrator, zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w , § 5, § 6 i § 7, §8, §9, §10, §11 Regulaminu, jak również prawo do blokowania Użytkowników forum publikujących ww. treści oraz naruszających w sposób notoryczny lub uporczywy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników forum lub usuwania treści publikowanych przez Użytkowników forum, w stosunku do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, iż korzystają z forum występując pod kilkoma nickami.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników forum lub usuwania treści publikowanych przez Użytkowników forum, w stosunku do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że podszywają się pod innych Użytkowników forum, w szczególności korzystając z nicków uprzednio stosowanych przez inne osoby.
 16. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
 17. Korzystanie z forum jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności (RODO).

 

Wersja z dnia 6 stycznia 2019 r.