Wiadomości

Absolutoryjna IX sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna CZĘŚĆ DRUGA 29-06-2015 r.

RADNI PO RAZ PIERWSZY ROZDYSPONOWALI PIENIĄDZE WG WŁASNEGO UZNANIA ORAZ ZGŁOSILI WNIOSEK O KONTROLĘ SOŁTYSA W TYLMANOWEJ IX sesja Rady Gminy, to tzw. sesja absolutoryjna, podczas której Rada Gminy oceniła czy Wójt we właściwy sposób zrealizował budżet za poprzedni rok. W części drugiej prezentujemy min. wyniki głosowania nad absolutorium oraz Wniosek o kontrolę sołtysa w Tylmanowej. Ważnym wydarzeniem było głosowanie nad przeznaczeniem dodatkowych środków ... Przeczytaj więcej »

Absolutoryjna IX sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna CZĘŚĆ PIERWSZA 29-06-2015 r.

RADNI SUROWO OCENILI POPRZEDNIKA I WYSŁALI SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY OBECNEMU WÓJTOWI. SAM WÓJT BYŁ NIEOBECNY Z POWODU CHOROBY. IX sesja Rady Gminy, to tzw. sesja absolutoryjna, podczas której Rada Gminy oceniła czy Wójt we właściwy sposób zrealizował budżet za poprzedni rok. Wójt  zgodnie z prawem jest zobowiązany do realizacji budżetu uchwalonego przez Radę w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z ... Przeczytaj więcej »

VIII sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 18 maja 2015 r.

VIII sesja to ostra wymian zdań wokół handlu alkoholem, obecność księży proboszczów,  jak zwykle niezastąpiony w swej roli Przewodniczący rady, który nie pozwolił zapomnieć o swoim istnieniu od 1 do ostatniej minuty oraz zaskakujące wybory do komisji statutowej. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. 4. Interpelacje, zapytania ... Przeczytaj więcej »

JEST NADZIEJA NA NOWY PLAN ZAGOSPODRAOWANIA PRZESTRZENNEGO W NASZEJ GMINIE ?

4 maja miało miejsce zorganizowane przez radnego Tadeusza Królczyka spotkanie pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z Wójtem i radnymi dotyczące nowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla Gminy Ochotnica Dolna. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że spotkanie w Ochotnicy poprzedziły liczne spotkania robocze radnego z naukowcami na z Politechniki Krakowskiej, podczas których był dogłębnie omawiany przypadek naszej gminy oraz możliwości zastosowania nowoczesnych ... Przeczytaj więcej »

VII Sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30-03-2015

Relacja z kolejnej sesji rady gminy, która zaczęła się jak nigdy a skończyła jak zwykle. Znów dał znać o sobie Pan Przewodniczący prezentując oryginalny sposób prowadzenia obrad. Szczególnie gorąca wymiana zdań miała miejsce  w punkcie odpowiedzi na interpelacje.  Największe kontrowersje wzbudziła kwestia wyciągu narciarskiego oraz sposobu wprowadzenia zmian w Statucie przygotowanych przez Wójta, które  głownie miały na celu ograniczenie możliwości zabierania głosu ... Przeczytaj więcej »

VI Sesja Rady Gminy. Czy będzie WYCIĄG w Ochotnicy Górnej? Czy  ENKLAWA zakończy się sukcesem?

Ostatnia sesja rady gminy, to mieszanka wszystkich emocji. Od najbardziej pozytywnych oznak porozumienia po okrzyki „ Bo to się źle skończy!”  Pierwszą część sesji zdominował temat Enklawy – w tym żwiru za 2,5 miliona i pisma z PTTK dotyczącego Enklawy, „zagubionego” w niewyjaśnionych okolicznościach.  W drugiej części  dominowała kwestia wyciągu w Ochotnicy Górnej i kontrowersji wokół spotkanie zorganizowanego z Panem ... Przeczytaj więcej »

Czy jest szansa na wyciąg w Gminie Ochotnica Dolna? Relacja z momentami żenującego spotkania dot. wyciągu w Ochotnicy Górnej

Nasz Wójt Stanisław Jurkowski, który nie uczestniczył w spotkaniu dot. wyciągu w Ochotnicy Górnej (relacja z tego spotkania znajduje się w naszym serwisie) postanowił zorganizować swoje spotkanie dot. możliwości realizacji tego projektu. Ku zaskoczeniu wielu okazało się, że spotkanie nie miało na celu znalezienia sposobu na pomyślną realizację tego projektu, ale zupełnie coś innego… A co takiego? Zapraszam do oglądania i ... Przeczytaj więcej »

V. Emocjonująca sesja budżetowa Rady Gminy Ochotnica Dolna 30.I.2015 r.

Prezentujemy znów pełne emocji obrady jednej z najważniejszych sesji rady gminy w całym roku.  Burzliwe, ale tym razem znacznie krótsze obrady rady gminy dot. uchwalenia budżetu na 2015 r. Miała miejsce bardzo gorąca dyskusja dot. remontu i przebudowy szkół na Młynnym i w Ochotnicy Dolnej. Bardzo ciekawym wątkiem niezwiązanym z budżetem poruszanym podczas sesji były tajemnicze losy pisma PTTK dot. projektu „Enklawa”, ... Przeczytaj więcej »

Burzliwe spotkanie dot. wyciągu w Ochotnicy Górnej

4.I.2014 r. Spotkanie  mieszkańców Ochotnicy Górnej i radnych z Państwem Pólkowskimi poświęcone projektowi wyciągu. Podczas burzliwego spotkania Państwo Karol i Mateusz Pólkowscy prezentowali koncepcję wyciągu oraz pomysły i perspektywy jego realizacji. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy radni oraz Wójt Pan  Stanisław Jurkowski. Niestety Wójt jak również radni z Ochotnicy Dolnej nie skorzystali z zaproszenia. Stawili się jedynie radni z Ochotnicy ... Przeczytaj więcej »

31.XII.2014 r. III Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna

UWAGA: Jeśli ktoś nie chce oglądać całości tylko wybrane fragmenty proszę korzystać ze znaczników czasu (time code). 1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych. 6:17 2. Przedstawienie porządku obrad 8:00 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. 8:03 4. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady. 8:39 5. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. 11:07 6. Interpelacje, zapytania ... Przeczytaj więcej »