Wiadomości

Burzliwe spotkanie dot. wyciągu w Ochotnicy Górnej

4.I.2014 r. Spotkanie  mieszkańców Ochotnicy Górnej i radnych z Państwem Pólkowskimi poświęcone projektowi wyciągu. Podczas burzliwego spotkania Państwo Karol i Mateusz Pólkowscy prezentowali koncepcję wyciągu oraz pomysły i perspektywy jego realizacji. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy radni oraz Wójt Pan  Stanisław Jurkowski. Niestety Wójt jak również radni z Ochotnicy Dolnej nie skorzystali z zaproszenia. Stawili się jedynie radni z Ochotnicy ... Przeczytaj więcej »

31.XII.2014 r. III Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna

UWAGA: Jeśli ktoś nie chce oglądać całości tylko wybrane fragmenty proszę korzystać ze znaczników czasu (time code). 1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych. 6:17 2. Przedstawienie porządku obrad 8:00 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. 8:03 4. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady. 8:39 5. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. 11:07 6. Interpelacje, zapytania ... Przeczytaj więcej »

19.XII.2014 r. Relacja z II sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

UWAGA: Jeśli ktoś nie chce oglądać całości tylko wybrane fragmenty proszę korzystać ze znaczników czasu. Korzystanie automatyczne ze znaczników działa po kliknięciu u dołu ekranu ikonki You Tube (obejrzyj w witrynie You Tube) i przejściu do oglądania materiału bezpośrednio na YT. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych. 2. Przedstawienie porządku obrad.1:15 2.1. próba wniesienia pod obrady problemu z transportem ... Przeczytaj więcej »

1.XII.2014 Relacja z pierwszej sesji nowowybranej Rady Gminy Ochotnica Dolna

Poszczególne wydarzenie podczas sesji z oznaczonymi kodami czasu. Ślubowanie radnych 6:25 ślubowanie Wójta 9:15 Wybór Przewodniczącego Rady 12:45 Wybór Wiceprzewodniczącego 39:15 Wybory do Komisji Rewizyjnej 59:45 Wybory do Komisji Budżetowej 1:27:02 Wybory do Komisji Kultury 1:53:30 Wybory do Komisji Turystyki 2:11:20 Lista radnych wybranych do poszczególnych komisji: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Władysław Brzeźny – przewodniczący 2. Andrzej Runger 3. Jacek ... Przeczytaj więcej »

1.XII.2014 Relacje z pierwszej sesji nowowybranej Rady Gminy Ochotnica Dolna

Poszczególne wydarzenie podczas sesji z oznaczonymi kodami czasu. Ślubowanie radnych 6:25 ślubowanie Wójta 9:15 Wybór Przewodniczącego Rady 12:45 Wybór Wiceprzewodniczącego 39:15 Wybory do Komisji Rewizyjnej 59:45 Wybory do Komisji Budżetowej 1:27:02 Wybory do Komisji Kultury 1:53:30 Wybory do Komisji Turystyki 2:11:20 Lista radnych wybranych do poszczególnych komisji: Komisja Rewizyjna Rady Gminy 1. Władysław Brzeźny – przewodniczący 2. Andrzej Runger 3. ... Przeczytaj więcej »