Wiadomości

JÓZEF CHROBAK ZREZYGNOWAŁ Z FUNKCJI SOŁTYSA MŁYNNEGO

Długoletni sołtys sołectwa Młynne w Gminie Ochotnica Dolna ogłosił, że rezygnuje z dalszego pełnienia funkcji. O swojej decyzji poinformował w obecności wójta i radnych podczas wczorajszej sesji Rady Gminy. Sołtys nie chciał ujawnić powodów swojej decyzji. Można się domyślać, że powody tej nagłej decyzji były poważne, gdyż sołtys pełnił swoją funkcję nieprzerwanie przez 23 lata a do zakończenia kolejnej kadencji ... Przeczytaj więcej »

XXI SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 18 KWIETNIA 2016 r.

XXI sesja zwyczajna trwała prawie 6 godzin. Główną przyczyną był fakt, że cześć uchwał z niewyjaśnionych przyczyn nie została omówiona przez komisje przed sesją, a w tych, które zostały omówione naniesiono autopoprawki i dostarczono nowe wersje w trakcie sesji.  W związku z tym niemal wszystkie projekty uchwał musiały być szczegółowo omawiane na sesji. Poruszono kilka ważnych tematów:  1) skandaliczne informacje ... Przeczytaj więcej »

SOŁTYSI – MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM

Sołtysi znaleźli się w trudnej sytuacji – między przysłowiowym młotem a kowadłem. Z jednej strony mieszkańcy przyzwyczajeni, że Sołtys  miał realne możliwości działania, a z drugiej jednoznaczne zarządzenie Wójta z przytoczeniem możliwych sankcji za nieprzestrzeganie go. Sołtys stoi na pierwszej linii frontu. To pierwsza instancja, do której trafiają mieszkańcy zgłaszając swoje problemy – często oczekując szybkiej reakcji.  Dotychczasowa praktyka naszego ... Przeczytaj więcej »

TERMINY DODATKOWEJ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I KLAS I W NASZEJ GMINIE 4-5 MAJA 2016 R.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy od mieszkańców pytania dot. tzw. dodatkowej rekrutacji do szkół. Po zapoznaniu się z tematem informujemy, że zgodnie z art. 20zd ustawy o systemie oświaty i stosownymi rozporządzeniami jest przewidziany w prawie dodatkowy termin rekrutacji do przedszkoli i klas I 2016/2017. Postępowanie uzupełniające (rekrutacja uzupełniająca) organizuje się w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami ... Przeczytaj więcej »

XX SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

RADNI Z OCHOTNICY GÓRNEJ ZAAPELOWALI DO WÓJTA O SZANOWANIE ICH DECYZJI I ZAKOŃCZENIE BEZSENSOWNEJ WOJNY. XX sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna miała  kilka ważnych tematów: wybory wiceprzewodniczącego Rady, przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie oraz interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, które głównie dotyczyły zajść podczas ostatnie zebrania wiejskiego w Ochotnicy Górnej. Omówiono również temat promocji projektu Enklawa ... Przeczytaj więcej »

BURZLIWE ZEBRANIE WIEJSKIE W OCHOTNICY G. – WÓJT ZAATAKOWAŁ RADNYCH, MIESZKAŃCY ICH OBRONILI

Zebranie wiejskie w Ochotnicy Górnej miało niecodzienny przebieg. Zebranie miało być poświęcone udzieleniu absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej oraz uchwaleniu budżetu sołeckiego na 2016 r. Nikt nie spodziewał się, że Wójt szykuje wszystkim niespodziankę. Tymczasem Wójt już na wstępie poprosił o dodanie nowego punktu do porządku obrad, który miał być prezentacją budżetu gminnego a stał się narzędziem ataku na radnych z Ochotnicy ... Przeczytaj więcej »

Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna za 2015 r.

Poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności Rady oraz poszczególnych Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna za 2015 r. Sprawozdania zawierają zarówno tematy poruszane podczas poszczególnych posiedzeń jak i wnioski kierowane przez komisje do Wójta do realizacji. Poniżej znajdują się linki do pobrania pełnych raportów oraz kopia sprawozdania Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy. SPRAWOZDANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI Z DZIAŁALNOŚCI ZA ... Przeczytaj więcej »

Odwołanie przewodniczącego – XIX sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna

XIX sesja zwyczajna została zdominowana przez odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie z przesłanym porządkiem obrad głosowanie nad odwołaniem miało się odbyć na końcu sesji, ale 8 radnych zdecydowało o przeniesieniu tego punktu na początek. Większość (7 radnych)  nie zgodziła się również na to, aby dotychczasowy przewodniczący miał możliwość prezentacji sprawozdania z działalności rady i komisji za 2015 r. Natychmiast po przyjęciu protokołu ... Przeczytaj więcej »

Przewodniczący odwołany – znamy nowego.

Dotychczasowy Przewodniczy Rady Gminy Tadeusz Królczyk został odwołany stosunkiem głosów 9:6. Nowy przewodniczącym Rady Gminy został dotychczasowy zastępca Franciszek Ziemianek wybrany stosunkiem głosów 11:4. O swoim odwołaniu poinformował również przewodniczący na profilu facebookowym: https://www.facebook.com/tadeusz.krolczyk „Informuję, że w dniu dzisiejszym zostałem odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Gminy liczbą głosów 9:6   Wynik przyjmuję z pokorą i bez zaskoczenia.   Ta decyzja w znaczmy stopniu ... Przeczytaj więcej »

JEST WNIOSEK O ODWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

JEST WNIOSEK O ODWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA. WNIOSEK BĘDZIE GŁOSOWANY W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK 15 LUTEGO. „W związku z tym, że od wczoraj otrzymuję pytania  postanowiłem oficjalnie potwierdzić, że wpłynął wniosek o odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna podpisany przez 5 radnych z Ochotnicy Dolnej. Sam fakt złożenia wniosku nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo wiedziałem, ... Przeczytaj więcej »