Wiadomości

XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 8.IX.2017 r.

Druga z rzędu sesja nadzwyczajna, choć bardzo krótka wywołała sporo kontrowersji. Radni pytali o przyczynę zwołania już drugiej z rzędu sesji w trybie nadzwyczajnym i  zwrócili uwagę Przewodniczącemu i Wójtowi, że od 74 dni żaden radny nie mógł na sesji zadać pytania, złożyć interpelacji ani zapoznać się z pismami kierowanymi do Rady. Taka sytuacja jest spowodowana tym, że sesję zwoływanie ... Przeczytaj więcej »

Nagranie z najkrótszej sesji w historii

XXXVII sesja nadzwyczajna przejdzie do historii jako najkrótsza sesja w dziejach naszego samorządu a kto wie może i w skali Polski? Sesja trwała zaledwie 21 minut i 29 sekund. Podczas sesji nie można było składać interpelacji. Nie przewidziano również dyskusji i wolnych wniosków.   Przeczytaj więcej »

Wybór Rady Sołeckiej w Ochotnicy Górnej 9 lipca 2017 r.

Nasze władze samorządowe przekroczyły kolejną granicę. Po raz pierwszy w historii naszego samorządu wybrano radę sołecką przy założeniu, że do prawomocności takich wyborów nie musi być kworum na zebraniu wiejskim. Prezentujemy nagranie z Zebrania Wiejskiego w Ochotnicy Górnej, które odbyło się 9 lipca 2017 r.  W celu wyeliminowania posądzenia o manipulacje nagraniem publikujemy całość nagrania z zebrania wiejskiego, ponieważ przewodniczący zebrania nie ogłosił ... Przeczytaj więcej »

Głosowanie nad absolutorium dla Wójta za 2016 r.

XXXVI SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 26 CZERWCA 2017 R. Jedna z najciekawszych i najbardziej pouczających sesji dot. naszego życia samorządowego, dlatego zasługuje na obejrzenie w całości. Głównym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu przez Wójta za 2016 r. i udzielenie Wójtowi absolutorium. Jak co roku Rada Gminy jako organ kontrolny oceniałą działalność wójta pod względem efektywności pracy ... Przeczytaj więcej »

XXXV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 2 czerwca 2017 r.

XXXV sesja zwyczajna nie należała do spokojnych. Dużo emocji wzbudziło uchwalenie Gminne Planu Rewitalizacji. Podobnie było w przypadku zadawania interpelacji i udzielania odpowiedzi na nie. Poruszone zostało wiele innych tematów min. rozwój turystyki oraz palenie śmieci na osiedlu Romskim. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Interpelacje, ... Przeczytaj więcej »

XXXIV sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 8 maja 2017 r.

Ostatnia sesja obfitowała w emocjonujące wydarzenia i nieprzewidziane wypadki. W punkcie dot. wyborów sołtysa w Ochotnicy Górnej rozgorzała dyskusja na temat uniemożliwienia przez wójta wyboru rady sołeckiej w tym samym dniu i trybie, w którym wybiera się sołtysa. Radni przypomnieli, że ostatnie wybory na sołtysa w Tylmanowej były połączone z wyborami do rady sołeckiej i to się sprawdziło.  https://youtu.be/Kl0_ewSMis4?t=6387 Następnie okazało się, ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej 2 kwietnia 2017 r.

Z opóźnieniem spowodowanym problemami technicznymi publikujemy nagranie z ostatnie Zebrania Wiejskiego w Ochotnicy Górnej, które miało miejsce 2 kwietnia 2017 r. Najważniejsze punkty zebrania wiejskiego: – Uchwalenie budżetu na 2017 r. ( Ten fragment niestety nie został zarejestrowany z przyczyn technicznych) Generalnie pieniądze z niewykonanych zadań w 2016 r. powróciły na te zadania oraz wnioski składane przez mieszkańców w 2016 ... Przeczytaj więcej »

XXXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 27 marca 2017 r.

Ostatnią sesję zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem na terenie gminy – zarówno na drogach jak i w kwestii opieki medycznej. Temat bezpieczeństwa na terenie gminy spowodował przybycie ważnych gości. Pojawił się Komendant Policji w Krościenku podinsp. Robert Siemek, z-ca Komendanta podkom. Zbigniew Zacher oraz Stanisław Noworolnik Prezes OSP w naszej gminie. W tym temacie najważniejsze wątki, to bezpieczeństwo na drodze ... Przeczytaj więcej »

XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 20.II.2017 r.

XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 20.II.2017 r. była rzeczywiście nadzwyczajna i to pod wieloma względami.   Po pierwsze była to pierwsza sesja nadzwyczajna w historii tej kadencji. Została zwołana na wniosek Wójta w trybie nadzwyczajnym, czyli przyspieszonym. Taki tryb zwoływania sesji jest przewidziany tylko w przypadkach nagłych. W trybie nadzwyczajnym radni otrzymują zawiadomienie wraz z materiałami na 3 ... Przeczytaj więcej »

XXXI SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 30.I.2017 R.

XXXI sesja zaczęła się spokojnie, ale niestety zakończyła burzliwie i trwała ponad 7 godzin. Najważniejsze punkty porządku obrad dotyczyły: Interpelacji https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=249 Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia Popradzkiego Parku Krajobrazowego https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=1809 Omówienia obchodów 600-lecia lokacji Ochotnicy i 680-lecia lokacji Tylmanowej https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=7542  Przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Infrastruktury, i Turystyki. Ostatecznie nowym członkiem i jednocześnie nowym przewodniczącym tej komisji został Jan Franczyk. https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=6588 Radni ... Przeczytaj więcej »