Wiadomości

XXXV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 2 czerwca 2017 r.

XXXV sesja zwyczajna nie należała do spokojnych. Dużo emocji wzbudziło uchwalenie Gminne Planu Rewitalizacji. Podobnie było w przypadku zadawania interpelacji i udzielania odpowiedzi na nie. Poruszone zostało wiele innych tematów min. rozwój turystyki oraz palenie śmieci na osiedlu Romskim. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Interpelacje, ... Przeczytaj więcej »

XXXIV sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 8 maja 2017 r.

Ostatnia sesja obfitowała w emocjonujące wydarzenia i nieprzewidziane wypadki. W punkcie dot. wyborów sołtysa w Ochotnicy Górnej rozgorzała dyskusja na temat uniemożliwienia przez wójta wyboru rady sołeckiej w tym samym dniu i trybie, w którym wybiera się sołtysa. Radni przypomnieli, że ostatnie wybory na sołtysa w Tylmanowej były połączone z wyborami do rady sołeckiej i to się sprawdziło.  https://youtu.be/Kl0_ewSMis4?t=6387 Następnie okazało się, ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej 2 kwietnia 2017 r.

Z opóźnieniem spowodowanym problemami technicznymi publikujemy nagranie z ostatnie Zebrania Wiejskiego w Ochotnicy Górnej, które miało miejsce 2 kwietnia 2017 r. Najważniejsze punkty zebrania wiejskiego: – Uchwalenie budżetu na 2017 r. ( Ten fragment niestety nie został zarejestrowany z przyczyn technicznych) Generalnie pieniądze z niewykonanych zadań w 2016 r. powróciły na te zadania oraz wnioski składane przez mieszkańców w 2016 ... Przeczytaj więcej »

XXXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 27 marca 2017 r.

Ostatnią sesję zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem na terenie gminy – zarówno na drogach jak i w kwestii opieki medycznej. Temat bezpieczeństwa na terenie gminy spowodował przybycie ważnych gości. Pojawił się Komendant Policji w Krościenku podinsp. Robert Siemek, z-ca Komendanta podkom. Zbigniew Zacher oraz Stanisław Noworolnik Prezes OSP w naszej gminie. W tym temacie najważniejsze wątki, to bezpieczeństwo na drodze ... Przeczytaj więcej »

XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 20.II.2017 r.

XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 20.II.2017 r. była rzeczywiście nadzwyczajna i to pod wieloma względami.   Po pierwsze była to pierwsza sesja nadzwyczajna w historii tej kadencji. Została zwołana na wniosek Wójta w trybie nadzwyczajnym, czyli przyspieszonym. Taki tryb zwoływania sesji jest przewidziany tylko w przypadkach nagłych. W trybie nadzwyczajnym radni otrzymują zawiadomienie wraz z materiałami na 3 ... Przeczytaj więcej »

XXXI SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 30.I.2017 R.

XXXI sesja zaczęła się spokojnie, ale niestety zakończyła burzliwie i trwała ponad 7 godzin. Najważniejsze punkty porządku obrad dotyczyły: Interpelacji https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=249 Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia Popradzkiego Parku Krajobrazowego https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=1809 Omówienia obchodów 600-lecia lokacji Ochotnicy i 680-lecia lokacji Tylmanowej https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=7542  Przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Infrastruktury, i Turystyki. Ostatecznie nowym członkiem i jednocześnie nowym przewodniczącym tej komisji został Jan Franczyk. https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=6588 Radni ... Przeczytaj więcej »

SPOTKANIE DOT. WYCIĄGU W OCHOTNICY GÓRNEJ 8 STYCZNIA 2017 R.

Prezentacja ekspertyz stoków narciarskich w Ochotnicy Górnej Prezentujemy nagranie ze spotkania poświęconego prezentacji i omówieniu ekspertyz dot. 10 stoków narciarskich wskazanych przez mieszkańców i radnych znajdujących się na terenie Ochotnicy Górnej. Spotkanie miało miejsce 8 stycznia w WOK w Ochotnicy Górnej i było to czwarte spotkanie poświęcone wyciągom na terenie naszej gminy. Przedstawione na spotkaniu ekspertyzy zostały wykonane na wniosek ... Przeczytaj więcej »

XXX SESJA RADY GMINY – GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM NA 2017 R.

Niestety mimo świątecznego klimatu wróciło napięcie podczas obrad. Sprzyjały temu kontrowersje wokół budżetu Uchwalenie budżetu było głównym punktem sesji i właśnie podczas omawiania budżetu emocja dały o sobie znać najbardziej. Radni opozycyjni zadali  szereg pytań do budżetu i przedstawili jego mocne i słabe strony. Do pozytywnych stron budżetu zaliczyli przekazanie środków na budowę chodników, budowę ośrodków zdrowia i zwiększenie środków na ... Przeczytaj więcej »

XXIX Sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 12.XII.2016 r.

NIEZWYKŁA SESJA – NIE BYŁO TAKIEJ OD PONAD ROKU Ostatnia sesja była wyjątkowa i zaskakująca. W sesji nie uczestniczył Wójt z racji przebywania na urlopie. Ku zaskoczeniu wielu, obrady przebiegały w bardzo dobrej atmosferze bez personalnych ataków, prowokacji i podniesionych głosów. Była to jedna z najkrótszych sesji mimo, że nie zastosowano  żadnych ograniczeń w zabieraniu głosu a przyjęto aż 13 ... Przeczytaj więcej »

XVIII SESJA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

XXVIII sesja  rady gminy zapiszę się jako jedna z najczarniejszych w historii obecnej kadencji. Zaczęło się od nieoczekiwanego wniosku wójta o ściągnięcie z porządku obrad punktu dot. uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna. Jak okazało się dokument, na który rada czeka od dwóch lat wymaga jeszcze poprawek i uzupełnień. Dalej już było tylko gorzej. Najpierw na wniosek Przewodniczącego Franciszka Ziemianka ... Przeczytaj więcej »