Wiadomości

XLVI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 15 czerwca 2018 r.

Ostatnia sesja obfitowała w nowe sensacyjne informacje oraz  narastający konflikt między Wójtem a Przewodniczącym Rady. Już na początku Wójt chciał zmienić porządek obrad i na tym tle doszło do pierwszego starcia. Gorąca atmosfera panowała cały czas, bo część radnych popierających Wójta atakowała Przewodniczącego Rady jak i radnych opozycyjnych przerywając niemal każdą ich wypowiedź. Oto pięć  głównych tematów obrad: 1) Romowie, ... Przeczytaj więcej »

XLV sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 27 kwietnia 2018 r.

Kolejna bardzo gorąca sesja rady gminy – tym razem głównie za sprawą skargi mieszkańców na bezczynność Wójta w kwestii palenia kabli na osiedlu romskim. Wiele punktów wywołało bardzo intensywną dyskusję. W pewnym momencie radni zaczęli opuszczać obrady przed ich zakończeniem – w efekcie do końca na sali pozostało tylko 5 radnych. Zacznijmy jednak od początku. Już na samym wstępie sesji przy ustalaniu ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej 18 marca 2018 r.

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej odbyło się w dniu 18 marca 2018 r. (niedziela) o godzinie 10:15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej. Porządek Zebrania Wiejskiego: 1. Powitanie i otwarcie Zebrania. 2. Przyjęcie porządku Zebrania. 3. Sprawozdanie Sołtysa za rok 2017. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna za 2017 rok. 5. Podjęcie ... Przeczytaj więcej »

XLIV sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 12 marca 2018 r.

XLIV sesja zwyczajna, to jedna z najciekawszych sesji dotychczas. Zarysował się poważny spór wokół ośrodka zdrowia w Tylmnowej. Były momenty napięcia, sporów, ale też kilka tematów wywołało salwy śmiechu. Sesja zaczęła się od tematu utajnienia poprzedniej sesji i pytań do Przewodniczącego Rady i do Wójta o przyczyny niepoddania pod głosowania projektu radnych opozycyjnych o odtajnienie sesji. https://youtu.be/rqZX2Bv_aj0?t=110 Pojawiły się też uwagi ... Przeczytaj więcej »

Bez dźwięku i ze zniekształconym obrazem. Utajniona XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 18 stycznia 2018 r.

Ostatnia sesja przejdzie do historii nie tylko ze względu na rekordowo krótki czas trwania (26 min. 12 s.). Osoby dążące do ograniczenia jawności działania naszego samorządu sięgnęły po nowe narzędzie. Tym razem po raz pierwszy w historii utajniono obrady. W związku z tym, do wyjaśnienia sprawy możemy publikować jedynie zniekształcony obraz i pozbawiony dźwięku. Do tej pory Wójt utrudniał jak ... Przeczytaj więcej »

XLII sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 29 grudnia 2017 r.

Ostatnia sesja w roku, to z reguły sesja budżetowa, podczas której uchwala się budżet na kolejny rok. W tym roku jednak sesję zdominował temat problemu narkotyków na terenie gminy. Jedna z matek mieszkających w Ochotnicy Dolnej pojawiła się na sesji i odważnie zabierając głos zwróciła uwagę, że problem dot. narkotyków jest powszechny i wymaga podjęcia działań. Przewodniczący Rady anie Wójt nie chcieli ... Przeczytaj więcej »

XLI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 18 grudnia 2017 r.

To była jedna z najkrótszych sesji, która jak żadna inna pokazała sposób sprawowania władzy w naszym samorządzie. Nadzwyczajna sesja rady gminy rozpoczęła się od wprowadzenia przez Pana Wójta ograniczeń w nagrywaniu sesji. Wójt wyznaczył miejsce, w którym można postawić kamerę. Miejsce znajduje się z boku, dlatego sesja została nagrana z tej perspektywy. W dodatku Wójt uniemożliwił ustawienie mikrofonu przed stołem obrad utrzymując, że ... Przeczytaj więcej »

XL Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 13 listopada 2017 r.

40 sesja Rady Gminy była okazją do podsumowań trzech lat działania obecnej władzy.  Była też ostatnią nadzieją na zmianę stylu rządzenia przez obecną władzę. Niestety zamiast samorządu  jest dyktatura ze wszystkimi jej patologiami. Każda dyktatura opiera się na kłamstwie i manipulacji. Nie szanuje ludzi i prawa. Każda dyktatura nie znosi krytyki, dlatego chce zamknąć usta opozycji.  Wszystkie te elementy miały ... Przeczytaj więcej »

XXXIX Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 2.X.2017 r.

Październikowa sesja była pierwszą sesją od niemal trzech miesięcy, która odbyła się w trybie zwyczajnym, czyli z możliwością składania interpelacji, zapytań i wniosków. Już na samym początku sesji zostały zdjęte z porządku obrad punkty dot. sprzedaży działek gminnych i wywiązała się żywiołowa dyskusja na temat sprzedaży działek gminnych w ogóle. Tym razem apele do Wójta  o szanowanie radnych padły również ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej 17 września 2017 r.

Nagranie Zebrania Wiejskiego w Ochotnicy Górnej 17 września 2017 r.   Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej w dniu 17 września 2017 r. miało na celu przegłosowanie uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego i wybór radnych sołeckich w trzech okręgach. (Wyjaśniamy, że w tych okręgach nie zgłosił się nikt podczas kontrowersyjnych wyborów do rady sołeckiej , które odbyły się w dniu 9 ... Przeczytaj więcej »