Archiwa autora: Moderator_Forum

Głosowanie nad absolutorium dla Wójta za 2016 r.

XXXVI SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 26 CZERWCA 2017 R. Jedna z najciekawszych i najbardziej pouczających sesji dot. naszego życia samorządowego, dlatego zasługuje na obejrzenie w całości. Głównym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu przez Wójta za 2016 r. i udzielenie Wójtowi absolutorium. Jak co roku Rada Gminy jako organ kontrolny oceniałą działalność wójta pod względem efektywności pracy ... Przeczytaj więcej »

XXXV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 2 czerwca 2017 r.

XXXV sesja zwyczajna nie należała do spokojnych. Dużo emocji wzbudziło uchwalenie Gminne Planu Rewitalizacji. Podobnie było w przypadku zadawania interpelacji i udzielania odpowiedzi na nie. Poruszone zostało wiele innych tematów min. rozwój turystyki oraz palenie śmieci na osiedlu Romskim. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Interpelacje, ... Przeczytaj więcej »

XXXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 27 marca 2017 r.

Ostatnią sesję zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem na terenie gminy – zarówno na drogach jak i w kwestii opieki medycznej. Temat bezpieczeństwa na terenie gminy spowodował przybycie ważnych gości. Pojawił się Komendant Policji w Krościenku podinsp. Robert Siemek, z-ca Komendanta podkom. Zbigniew Zacher oraz Stanisław Noworolnik Prezes OSP w naszej gminie. W tym temacie najważniejsze wątki, to bezpieczeństwo na drodze ... Przeczytaj więcej »