Archiwa autora: Moderator_Forum

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 28 stycznia 2019 r.

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 28 stycznia 2019 r. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na rok 2019 a)omówienie projektu uchwały budżetowej b)przedstawienie opinii ... Przeczytaj więcej »

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 28 grudnia 2019 r.

Nagranie z III zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna 28 grudnia 2019 r. Porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. Interpelacje i zapytania. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy ... Przeczytaj więcej »

L (OSTATNIA) nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 16.10.2018

Ostatnia sesja Rady Gminy miała status nadzwyczajnej i trwała bardzo krótko, ale nie zabrakło kontrowersyjnych informacji i trudnych pytań. Nie zabrakło też przerywania wypowiedzi. Nie zabrało również kontrowersyjnych głosowań. 1) Podczas uchwalania zmian w budżecie okazało się, że przesunięta została realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków na przyszło rok, bo chcąc realizować go w tym roku zadłużenie gminy wzrosłoby o kolejne ponad ... Przeczytaj więcej »

XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 24 września 2018 r.

Podczas tek krótkiej sesji padły pytania o jawność finansów w gminie przyczyny nieujawniania niektórych faktur. Pojawiła się próba wprowadzenia interpelacji zapytań i wniosków, ale wniosek odrzucili radni popierający Wójta. https://youtu.be/edqfQ4eFPtU?t=146  Sesja niestety upłynęła w atmosferze przerywania wystąpień radnym opozycyjnym. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Podjęcie uchwały w ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Tylmanowej 23 września 2018 r.

Mieszkańcy Tylmanowej zadali trudne pytania Wójtowi na podsumowanie kadencji. Mieli do tego okazję na ostatnim Zebraniu Wiejskim. Kilkukrotnie pokazali swoje duże niezadowolenie. Krytycznie o sytuacji w samorządzie wypowiedzieli się również były Wójt Kazimierz Konopka, który w pierwszej części wypowiedzi ubolewał, że dodatkowe środki nie są dzielone procentowo na sołectwa i pytał dlaczego z tego zrezygnowano?: https://youtu.be/f32UcqC1ySI?t=6564   Były Wójt pytał również ... Przeczytaj więcej »

XLVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 10 IX 2018 r.

Najgorętsze tematy ostatniej sesji, to usuwanie skutków powodzi  i zmiany w budżecie dot. Tylmanowej oraz przeznaczenie  dodatkowych środków na zagospodarowanie terenu wokół gminy zamiast na usuwanie skutków powodzi, to były najgorętsze tematy ostatniej sesji. Jednak ta sesja przejdzie do historii też z innego powodu. Ta sesja to był, jak do tej pory, największy pokaz arogancji władzy wobec mieszkańców i  radnych opozycyjnych. ... Przeczytaj więcej »

XLVI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 15 czerwca 2018 r.

Ostatnia sesja obfitowała w nowe sensacyjne informacje oraz  narastający konflikt między Wójtem a Przewodniczącym Rady. Już na początku Wójt chciał zmienić porządek obrad i na tym tle doszło do pierwszego starcia. Gorąca atmosfera panowała cały czas, bo część radnych popierających Wójta atakowała Przewodniczącego Rady jak i radnych opozycyjnych przerywając niemal każdą ich wypowiedź. Oto pięć  głównych tematów obrad: 1) Romowie, ... Przeczytaj więcej »

XLV sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 27 kwietnia 2018 r.

Kolejna bardzo gorąca sesja rady gminy – tym razem głównie za sprawą skargi mieszkańców na bezczynność Wójta w kwestii palenia kabli na osiedlu romskim. Wiele punktów wywołało bardzo intensywną dyskusję. W pewnym momencie radni zaczęli opuszczać obrady przed ich zakończeniem – w efekcie do końca na sali pozostało tylko 5 radnych. Zacznijmy jednak od początku. Już na samym wstępie sesji przy ustalaniu ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej 18 marca 2018 r.

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej odbyło się w dniu 18 marca 2018 r. (niedziela) o godzinie 10:15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej. Porządek Zebrania Wiejskiego: 1. Powitanie i otwarcie Zebrania. 2. Przyjęcie porządku Zebrania. 3. Sprawozdanie Sołtysa za rok 2017. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna za 2017 rok. 5. Podjęcie ... Przeczytaj więcej »