Archiwa autora: Moderator_Forum

L (OSTATNIA) nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 16.10.2018

Ostatnia sesja Rady Gminy miała status nadzwyczajnej i trwała bardzo krótko, ale nie zabrakło kontrowersyjnych informacji i trudnych pytań. Nie zabrakło też przerywania wypowiedzi. Nie zabrało również kontrowersyjnych głosowań. 1) Podczas uchwalania zmian w budżecie okazało się, że przesunięta została realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków na przyszło rok, bo chcąc realizować go w tym roku zadłużenie gminy wzrosłoby o kolejne ponad ... Przeczytaj więcej »

XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 24 września 2018 r.

Podczas tek krótkiej sesji padły pytania o jawność finansów w gminie przyczyny nieujawniania niektórych faktur. Pojawiła się próba wprowadzenia interpelacji zapytań i wniosków, ale wniosek odrzucili radni popierający Wójta. https://youtu.be/edqfQ4eFPtU?t=146  Sesja niestety upłynęła w atmosferze przerywania wystąpień radnym opozycyjnym. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Podjęcie uchwały w ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Tylmanowej 23 września 2018 r.

Mieszkańcy Tylmanowej zadali trudne pytania Wójtowi na podsumowanie kadencji. Mieli do tego okazję na ostatnim Zebraniu Wiejskim. Kilkukrotnie pokazali swoje duże niezadowolenie. Krytycznie o sytuacji w samorządzie wypowiedzieli się również były Wójt Kazimierz Konopka, który w pierwszej części wypowiedzi ubolewał, że dodatkowe środki nie są dzielone procentowo na sołectwa i pytał dlaczego z tego zrezygnowano?: https://youtu.be/f32UcqC1ySI?t=6564   Były Wójt pytał również ... Przeczytaj więcej »

XLVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 10 IX 2018 r.

Najgorętsze tematy ostatniej sesji, to usuwanie skutków powodzi  i zmiany w budżecie dot. Tylmanowej oraz przeznaczenie  dodatkowych środków na zagospodarowanie terenu wokół gminy zamiast na usuwanie skutków powodzi, to były najgorętsze tematy ostatniej sesji. Jednak ta sesja przejdzie do historii też z innego powodu. Ta sesja to był, jak do tej pory, największy pokaz arogancji władzy wobec mieszkańców i  radnych opozycyjnych. ... Przeczytaj więcej »

XLVI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 15 czerwca 2018 r.

Ostatnia sesja obfitowała w nowe sensacyjne informacje oraz  narastający konflikt między Wójtem a Przewodniczącym Rady. Już na początku Wójt chciał zmienić porządek obrad i na tym tle doszło do pierwszego starcia. Gorąca atmosfera panowała cały czas, bo część radnych popierających Wójta atakowała Przewodniczącego Rady jak i radnych opozycyjnych przerywając niemal każdą ich wypowiedź. Oto pięć  głównych tematów obrad: 1) Romowie, ... Przeczytaj więcej »

XLV sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 27 kwietnia 2018 r.

Kolejna bardzo gorąca sesja rady gminy – tym razem głównie za sprawą skargi mieszkańców na bezczynność Wójta w kwestii palenia kabli na osiedlu romskim. Wiele punktów wywołało bardzo intensywną dyskusję. W pewnym momencie radni zaczęli opuszczać obrady przed ich zakończeniem – w efekcie do końca na sali pozostało tylko 5 radnych. Zacznijmy jednak od początku. Już na samym wstępie sesji przy ustalaniu ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej 18 marca 2018 r.

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej odbyło się w dniu 18 marca 2018 r. (niedziela) o godzinie 10:15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej. Porządek Zebrania Wiejskiego: 1. Powitanie i otwarcie Zebrania. 2. Przyjęcie porządku Zebrania. 3. Sprawozdanie Sołtysa za rok 2017. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna za 2017 rok. 5. Podjęcie ... Przeczytaj więcej »

XLIV sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 12 marca 2018 r.

XLIV sesja zwyczajna, to jedna z najciekawszych sesji dotychczas. Zarysował się poważny spór wokół ośrodka zdrowia w Tylmnowej. Były momenty napięcia, sporów, ale też kilka tematów wywołało salwy śmiechu. Sesja zaczęła się od tematu utajnienia poprzedniej sesji i pytań do Przewodniczącego Rady i do Wójta o przyczyny niepoddania pod głosowania projektu radnych opozycyjnych o odtajnienie sesji. https://youtu.be/rqZX2Bv_aj0?t=110 Pojawiły się też uwagi ... Przeczytaj więcej »

Bez dźwięku i ze zniekształconym obrazem. Utajniona XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 18 stycznia 2018 r.

Ostatnia sesja przejdzie do historii nie tylko ze względu na rekordowo krótki czas trwania (26 min. 12 s.). Osoby dążące do ograniczenia jawności działania naszego samorządu sięgnęły po nowe narzędzie. Tym razem po raz pierwszy w historii utajniono obrady. W związku z tym, do wyjaśnienia sprawy możemy publikować jedynie zniekształcony obraz i pozbawiony dźwięku. Do tej pory Wójt utrudniał jak ... Przeczytaj więcej »