Archiwa autora: Tadeusz Królczyk

XVI SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 14.XII.2015 r. (CAŁOŚĆ NAGRANIA)

Sesja przebiegała w bardzo spokojnej atmosferze do 10 minuty 33 sekundy. Wówczas to przystąpiono do przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Nic nie zapowiadało, że sprawy przybiorą zły obrót. Zwrotem akcji był moment, w którym radny Jan Franczyk złożył wniosek o odczytanie protokołu z ostatniej sesji mając świadomość, że jest on długi. Ku zaskoczeniu wielu wniosek poparła większość radnych. Rozpoczęło się ... Przeczytaj więcej »

XVI sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna – Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

KTO NIE ZOBACZY TEN NIE UWIERZY XVI sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 grudnia 2014 r. Punkt 3 obrad: Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. To co stało się z inspiracji Wójta na ostatniej sesji Rady Gminy w punkcie dot. przyjęcia protokołu z ostatniej sesji pozostawiamy bez komentarza. Ocenę i komentowanie zachowań Wójta oraz pozostałych osób pozostawiamy widzom. ... Przeczytaj więcej »

XV sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 16.XI.2016 r. (całość nagrania)

XV sesję zwyczajną w dniu 16.XI.2016 r. radni rozpoczęli minuta ciszy upamiętniającą ofiary zamachów we Francji. Sama sesja miała emocjonujący przebieg od początku do samego końca. W pierwszej części zaznaczył swoją obecność awanturniczymi wystąpieniami radny Jan Franczyk w punkcie dot. interpelacji. W drugiej emocje były związane z głosowaniami nad podatkami, regulaminem Enklawy, zmianą sposobu procedowania nad budżetem itd. Generalnie każdy ... Przeczytaj więcej »

Radni odrzucili przygotowany przez Wójta regulamin korzystania z „Enklawy”.

Na XV sesji zwyczajnej jednym z najgorętszych tematów był regulamin dot. korzystania z dróg w ramach Enklawy przygotowany przez Wójta. Radni zgodnie skrytykowali   i odrzucili projekt regulaminu przesłany przez Wójta wykazując, że godzi on w interesy mieszkańców i nie dochowuje obietnic składanych podczas zbierania podpisów. Radny Stanisław Michałczak z Tylmanowej zapytał czy istnieje przepis, który nakazuje uchwalenie takiego regulaminu.  Z wyjaśnień ... Przeczytaj więcej »

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 19 X 2015 r. (CAŁOŚĆ NAGRANIA)

XIV sesja upłynęła w atmosferze awantury o wyciąg w Ochotnicy Górnej, głośno wyrażonego przez radnych rozczarowania stopniem przygotowania do obchodów 600-lecia  lokacji Ochotnicy i 680-lecia lokacji Tylmanowej oraz emocjonującego głosowania dot. zwiększenia środków finansowych dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej ... Przeczytaj więcej »

Program współpracy Gminy Ochotnica Dolna na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi

CZY BĘDZIE WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA KLUBÓW SPORTOWYCH i ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2016 R.? Radni uchwalali program współpracy Gminy Ochotnica Dolna na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi, czyli min. klubami sportowymi jak również stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy (min. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadzące ośrodek na Brysiówce). Przewodniczący Rady złożył poprawki do projektu uchwały zwiększające środki finansowe ... Przeczytaj więcej »

Omówienie programu obchodów 600–lecia lokacji Ochotnicy i 680-lecia lokacji Tylmanowej.

Niespodziewane niezwykle silne emocje  i grad pytań towarzyszyły omówieniu przygotowań do obchodów 600–lecia lokacji Ochotnicy i 680-lecia lokacji Tylmanowej, które przypadają w przyszłym roku. Rada po raz pierwszy od swojego wyboru miała okazję zapoznać się z planami Wójta związanymi z obchodami. Zaprezentowany przez Wójta program obchodów i sposób prowadzenia przygotowań spotkał się z otwartą krytyką znacznej części radnych i milczeniem pozostałych. Nikt nie ... Przeczytaj więcej »

Turystyczny i gospodarczy rozwoj naszej gminy oraz możliwości wykorzystania środków unijnych

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 19 X 2015 r. Cz. I Przewodniczący Rady otwierając dyskusję na na temat turystycznego i gospodarczego rozwoju naszej gminy podkreślił, że samorząd jest odpowiedzialny za rozwój, tworzenie nowych miejsc pracy i z tego zostanie rozliczony. Zaapelował o spokojną choć szczerą rozmowę na ten temat. Niestety awantura wokół wyciągu zdominowała dyskusję. Dochodziło do licznych utarczek ... Przeczytaj więcej »

XIII sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 5 X 2015 r.

XIII sesja zwyczajna była jednocześnie pierwszą dla nowego przewodniczącego Rady Gminy. Program sesji koncentrował się wokół wniosków radnych do budżetu na 2016 r. oraz omówienia problemów związanych z ośrodkami zdrowia i remontami dróg. Radni zgłosili kilkadziesiąt wniosków do przyszłorocznego budżetu związanych z turystyką, infrastrukturą i obchodami 600-lecia lokacji Ochotnicy.  Sesja przebiegła w atmosferze merytorycznej pracy, ale pojawiło się też kilka ... Przeczytaj więcej »