Archiwa autora: Tadeusz Królczyk

XXXIV sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 8 maja 2017 r.

Ostatnia sesja obfitowała w emocjonujące wydarzenia i nieprzewidziane wypadki. W punkcie dot. wyborów sołtysa w Ochotnicy Górnej rozgorzała dyskusja na temat uniemożliwienia przez wójta wyboru rady sołeckiej w tym samym dniu i trybie, w którym wybiera się sołtysa. Radni przypomnieli, że ostatnie wybory na sołtysa w Tylmanowej były połączone z wyborami do rady sołeckiej i to się sprawdziło.  https://youtu.be/Kl0_ewSMis4?t=6387 Następnie okazało się, ... Przeczytaj więcej »

XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 20.II.2017 r.

XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 20.II.2017 r. była rzeczywiście nadzwyczajna i to pod wieloma względami.   Po pierwsze była to pierwsza sesja nadzwyczajna w historii tej kadencji. Została zwołana na wniosek Wójta w trybie nadzwyczajnym, czyli przyspieszonym. Taki tryb zwoływania sesji jest przewidziany tylko w przypadkach nagłych. W trybie nadzwyczajnym radni otrzymują zawiadomienie wraz z materiałami na 3 ... Przeczytaj więcej »

XXXI SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 30.I.2017 R.

XXXI sesja zaczęła się spokojnie, ale niestety zakończyła burzliwie i trwała ponad 7 godzin. Najważniejsze punkty porządku obrad dotyczyły: Interpelacji https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=249 Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia Popradzkiego Parku Krajobrazowego https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=1809 Omówienia obchodów 600-lecia lokacji Ochotnicy i 680-lecia lokacji Tylmanowej https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=7542  Przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Infrastruktury, i Turystyki. Ostatecznie nowym członkiem i jednocześnie nowym przewodniczącym tej komisji został Jan Franczyk. https://youtu.be/nT3lbodAO_Q?t=6588 Radni ... Przeczytaj więcej »

SPOTKANIE DOT. WYCIĄGU W OCHOTNICY GÓRNEJ 8 STYCZNIA 2017 R.

Prezentacja ekspertyz stoków narciarskich w Ochotnicy Górnej Prezentujemy nagranie ze spotkania poświęconego prezentacji i omówieniu ekspertyz dot. 10 stoków narciarskich wskazanych przez mieszkańców i radnych znajdujących się na terenie Ochotnicy Górnej. Spotkanie miało miejsce 8 stycznia w WOK w Ochotnicy Górnej i było to czwarte spotkanie poświęcone wyciągom na terenie naszej gminy. Przedstawione na spotkaniu ekspertyzy zostały wykonane na wniosek ... Przeczytaj więcej »

XXX SESJA RADY GMINY – GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM NA 2017 R.

Niestety mimo świątecznego klimatu wróciło napięcie podczas obrad. Sprzyjały temu kontrowersje wokół budżetu Uchwalenie budżetu było głównym punktem sesji i właśnie podczas omawiania budżetu emocja dały o sobie znać najbardziej. Radni opozycyjni zadali  szereg pytań do budżetu i przedstawili jego mocne i słabe strony. Do pozytywnych stron budżetu zaliczyli przekazanie środków na budowę chodników, budowę ośrodków zdrowia i zwiększenie środków na ... Przeczytaj więcej »

XXIX Sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 12.XII.2016 r.

NIEZWYKŁA SESJA – NIE BYŁO TAKIEJ OD PONAD ROKU Ostatnia sesja była wyjątkowa i zaskakująca. W sesji nie uczestniczył Wójt z racji przebywania na urlopie. Ku zaskoczeniu wielu, obrady przebiegały w bardzo dobrej atmosferze bez personalnych ataków, prowokacji i podniesionych głosów. Była to jedna z najkrótszych sesji mimo, że nie zastosowano  żadnych ograniczeń w zabieraniu głosu a przyjęto aż 13 ... Przeczytaj więcej »

XVIII SESJA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

XXVIII sesja  rady gminy zapiszę się jako jedna z najczarniejszych w historii obecnej kadencji. Zaczęło się od nieoczekiwanego wniosku wójta o ściągnięcie z porządku obrad punktu dot. uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna. Jak okazało się dokument, na który rada czeka od dwóch lat wymaga jeszcze poprawek i uzupełnień. Dalej już było tylko gorzej. Najpierw na wniosek Przewodniczącego Franciszka Ziemianka ... Przeczytaj więcej »

XXVII sesja zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 31.10.2016 r.

XXVII zwyczajna sesja zwołana w przeddzień Wszystkich Świętych nie miała dobrej atmosfery. Niestety niektórzy uczestnicy nie uszanowali przedświątecznego klimatu. Sesja została zdominowana przez temat rozwoju turystyki. Po  wielu wnioskach złożonych przez radnych opozycyjnych  i wielu miesiącach oczekiwania udało się wreszcie wprowadzić do porządku obrad punkt poświęcony turystyce. Miała miejsce bodaj najciekawsza i najbardziej merytoryczna od wielu miesięcy rozmowa, w której uczestniczyło ... Przeczytaj więcej »

XXVI sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna 19 IX 2016 r.

NAGRANIE XXVI SESJI RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 19 IX 2016 R.   XXVI sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna przebiegła w atmosferze dociekań i trudnych pytań o przyczyny nieskładania przez Wójta wniosków o środki unijne dot. rozwoju turystyki. Radny Tadeusz Królczyk pytał jak to możliwe, że gmina turystyczna nie składa projektów dot. budowy infrastruktury turystycznej?   Radni wymienili dwa konkretne programy ... Przeczytaj więcej »

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Górnej 18 IX 2016

Ostatnie zebranie wiejskie w Ochotnicy Górnej można by nazwać „zebraniem prawdy”. Wiele kłamstw wypowiedzianych na poprzednim zebraniu zostało obalonych. Zebranie  przebiegało spokojnie, gdyż tym razem zwolennicy wójta nie burzyli obrad i nie przerywali wystąpień innych. Nie zabrakło jednak trudnych pytań do Wójta. Radni dowiedli przed mieszkańcami, że przeznaczenie pieniędzy na koncepcje poszerzenia dróg i infrastruktury turystycznej tzw. dolin kuligowych było ... Przeczytaj więcej »