Archiwa autora: Tadeusz Królczyk

II/18 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna 7 grudnia 2018 r.

7 grudnia odbyła się pierwsza po zaprzysiężeniu sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna. Sesja została zwołana na prośbę Wójta w trybie nadzwyczajnym. https://youtu.be/NynY91lOCfA?t=267 Wójt uzasadniał wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad nadzwyczajną sytuacją w Gminie. Szerzej problemy zostały omówione w punkcie: Informacja Wójta z podjętych decyzji. https://youtu.be/NynY91lOCfA?t=9124 Rada Gminy już na pierwszym posiedzeniu po zaprzysiężeniu musiała podjąć bardzo ważne decyzje np. dot. ... Przeczytaj więcej »

I Sesja Inauguracyjna Rady Gminy Ochotnica Dolna Kadencji 2018-2023

W dniu 22 listopada podczas pierwszej sesji w kadencji 2018-2023 Radni złożyli ślubowanie. Następnie ślubowanie złożył wójt gminy i tym samym od dnia 22 listopada objął urząd. Następnie Rada Gminy dokonała wyboru przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy, jednogłośnie na Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym wybrano Pana Macieja Mikołajczyka a Pani Maria Chlipała – Gołdyn została jego zastępcą. W głosowaniach ... Przeczytaj więcej »

XLVII Absolutoryjna Sesja Zwyczajna Rady Gminy Ochotnica Dolna 25 czerwca 2018 r.

Ostatnia sesja, czyli tragifarsa wyreżyserowana przez Wójta i zagrania przez popierających go radnych, którą można nazwać „Tekturowym Przewrotem” w obozie władzy. Dotychczasowy Przewodniczący Rady odwołany na 3,5 miesiąca przed wyborami. Na jego miejsce powołano ponownie Jana Franczyka, zaś Wójt uzyskał absolutorium przy 5 głosach przeciw – to najgorszy wynik w historii. Miało być uroczyste udzielenie absolutorium Wójtowi, ale Wójt postanowił zepsuć ... Przeczytaj więcej »